Obecné informace o přijímacím řízení 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Jednotné přijímací zkoušky se konají z matematiky a českého jazyka a to ve dvou řádných termínech – úterý 14. a středa 15. 4. 2020
  • Uchazeč může podat dvě přihlášky (pořadí škol resp. oborů je na obou stejné a rozhoduje výhradně o tom, na které škole chce uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a na které v druhém termínu!)
  • Editovatelný formulář Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf), kód naší školy: 79-41-K/41 Gymnázium
  • Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
  • Nejzazší termín pro podání přihlášky: 1. 3. 2020
  • Nejzazší termín pro podklady (přílohy) pro stanovení bodů za „Aktivity nad rámec běžných školních povinností“ (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.): 26. 3. 2020 - kancelář školy č. 58 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy
Datum poslední aktualizace stránky: 7. 10. 2019

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Verze stránek 26.30, 23. 2. 2020
© 2007 - 2020 · Mgr. Petr Harbich