Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Obecné informace o přijímacím řízení 2019/2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro případ novelizace sledujte webové stránky.

Z důležitých informací uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Jednotné přijímací zkoušky se konají z matematiky a českého jazyka a to ve dvou termínech – 12. a 15. 4. 2019
  • Uchazeč může podat dvě přihlášky (pořadí škol resp. oborů je na obou stejné a rozhoduje výhradně o tom, na které škole chce uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a na které v druhém termínu!)
  • Editovatelný formulář Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole (ve formátu pdf)
  • Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
  • Nejzazší termín pro podání přihlášky: 1. 3. 2019
  • Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány zde, v případě potřeby se neváhejte obrátit na vedení školy

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.70, 17. 2. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich