Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Dlouhodobé projekty školy

 

Tematický den 2023

Sedmý tematický den ve čtvrtek 21. 12. 2023

Celkem 15 workshopů, které připravili pedagogové, čekalo o čtvrtečním dopoledni ve dvou blocích (od 8:00 resp. 9:30 hodin) na naše studenty při 7. tematickém dni s názvem „Handicap“. Každý student měl povinnost se přihlásit vždy na jeden workshop (akci) v každém bloku. Studenti se zapojili do řady rozličných aktivit a věříme, že zážitkové uchopení tématu pro ně bylo přínosné.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Projektový den I-KAP II

Projektový den v rámci I–KAP II

V úterý 18. 4. 2023 proběhl v rámci implementace I – KAP II poslední z projektových dnů. Účastnili se ho žáci ZŠ Polabiny II, Prodloužená a ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344. Tématem projektového dne byla radioaktivita. Po krátkém seznámení získali žáci základní informaci o prvotním zkoumání jádra, které si vyzkoušeli pomocí mystery boxu. Poté si formou kvízu a prezentace zopakovali život paní Marie Curie Sklodowské. Následovně pracovali ve dvojicích a osvojili si pojem poločas rozpadu, počítáním náhodně rozpadlých jader. Ze získaných dat byl pak sestaven graf. Výsledky práce se soupravou GAMAbeta byly zaznamenávány do pracovních listů. Nakonec si žáci vyzkoušeli dráhový detektor – částicovou kameru. Závěrem si zopakovali vše, co se během dne naučili a své postřehy přenesli do vytvořeného obrázku. Dle reakcí žáků bylo jasné, že si to velice užili. Všichni odcházeli nadšení a plni nových poznatků.

Za organizátory projektu RNDr. Květa Sýkorová


I-KAP II

Realizace dalšího projektového dne v rámci implementace I-KAP II

Dne 21. 2. 2023 proběhl v rámci implementace I – KAP II druhý z projektových dnů. Účastnili se ho žáci ZŠ Polabiny II, Prodloužená. Tentokrát s motem Alberta Einsteina: “Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.“ Po přivítání a představení formou: „ Já jsem….např. Ctižádostivý Ctirad a poučení o bezpečnosti, vyluštili žáci zašifrovaná slova -hmota, pohyb, prostor, čas z kvízu: „Jak znáte pohádky?“ Tyto pojmy korespondovaly se čtyřmi stanovišti. 1. Stanovení reakční doby člověka. 2. Jak nejpomaleji ujet na kole danou vzdálenost.3. Studium vodorovného vrhu.4. Jak vypadá graf závislosti polohy tělesa na čase. Závěrem si žáci zopakovali vše, co se během dne naučil a své postřehy přenesli do vytvořeného obrázku. Dle reakcí žáků bylo jasné, že si to velice užili.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Doučování žáků škol - Realizace investice Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a probíhá od 1. 1. do 31. 8. 2023. Na naší škole se uskutečňuje po dohodě vyučujících s žáky skupinové i individuální doučování v rámci tohoto projektu.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a probíhá od 1. 9. do 31. 12. 2022. Na naší škole se uskutečňuje po dohodě vyučujících s žáky skupinové i individuální doučování v rámci tohoto projektu.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


I-KAP II

Realizace čtvrtého projektového dne v rámci implementace I-KAP II

Ve středu 11. 5. 2022 proběhla další z aktivit v rámci projektu I-KAP II. Společně se žáky ZŠ Pardubice – Polabiny II Prodloužená, jsme se zaměřili na téma: “Optika“ Žáci byli poučeni o bezpečnosti práce a potom skupinách prováděli únikovou hru, ze které získali heslo provázející celý projektový den. Následně prováděli řadu zábavných a zároveň poučných pokusů s čočkami, dalekohledem, optickou lavicí, seznámili se také s hendikepem nevidomých tím, že si prošli neviditelnu výstavu, kde hmatem zjišťovali, o které předměty se jedná. Na závěr si žáci zopakovali vše, co se naučili, vytvořením letáku jak nabídnout kontaktní čočky a ve zpětné vazbě jsme se dozvěděli, že se všichni nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací a díky pokusům si tyto informace zafixovali.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


I-KAP II
I-KAP II

Realizace třetího projektového dne v rámci implementace I-KAP II

V úterý 10. 5. 2022 proběhla další z aktivit v rámci projektu I-KAP II. Společně se žáky ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344, jsme se zaměřili na téma: “Život nejen ve tmě“ Žáci byli poučeni o bezpečnosti práce a potom skupinách prováděli únikovou hru, ze které získali heslo provázející celý projektový den. Následně prováděli řadu zábavných a zároveň poučných pokusů se simulačními brýlemi, seznámili se s hendikepem nevidomých. Věnovali se pokusům zaměřených na oko a prošli si neviditelnu výstavu, kde hmatem zjišťovali, o které předměty se jedná. Na závěr si žáci zopakovali vše, co se naučili, vytvořením reklamního letáku a ve zpětné vazbě jsme se dozvěděli, že se všichni nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací a díky pokusům si tyto informace zafixovali.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Ukliďme Česko

Studenti Gymnázia Mozartova se účastní akce Ukliďme Česko

Po dvouleté vynucené přestávce je plánovaná celorepubliková akce Ukliďme Česko, které se pravidelně účastní studenti naší školy. V pátek 1. dubna 2022 v době od 8:30 do 11:00 bude na 90 studentů druhých ročníků gymnázia spolu s partnerskými polabinskými ZŠ a dobrovolníky z řad široké veřejnosti uklízet okolí slepých ramen Labe.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a probíhá od 1. 1. do 31. 8. 2022. Na naší škole se uskutečňuje po dohodě vyučujících s žáky skupinové i individuální doučování v rámci tohoto projektu.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PD I-KAP II

Realizace druhého projektového dne v rámci implementace I-KAP II

V úterý 7. 12. 2021 proběhla další z aktivit v rámci projektu I-KAP II. Společně se žáky ZŠ Pardubice – Polabiny, npor.Eliáše 344, jsme prokazovali biologicko-fyzikální vlastnosti kapalného dusíku. Žáci byli poučeni o bezpečnosti práce. Ve potom skupinách prováděli řadu zábavných a zároveň poučných pokusů. Na závěr si žáci zopakovali vše, co se naučili, vytvořením FB profilu. Na závěr jsme se ve zpětné vazbě dozvěděli, že se všichni nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací o kapalném dusíku a díky pokusům si tyto informace zafixovali.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


PD I-KAP II

Realizace prvního projektového dne v rámci implementace I-KAP II

V úterý 30. 11. 2021 proběhla první z aktivit v rámci projektu I-KAP II. Společně se žáky ZŠ Prodloužená, Pardubice Polabiny II, jsme prokazovali vlastnosti kapalného dusíku. Žáci pracovali ve skupinách. Nejprve si každá skupina našla na internetu informace, jak se kapalný dusík skladuje, vlastnosti, využití a bezpečnost práce s ním. Poté následovala řada zábavných a zároveň poučných pokusů. Na závěr si žáci ve skupinách zopakovali vše, co se naučili, vytvořením FB profilu. Věřím, že se všichni nejen dobře bavili, ale především získali mnoho nových informací o kapalném dusíku a díky pokusům si tyto informace zafixovali.

RNDr. Květa Sýkorová, člen projektu I-KAP II Gymnázia Mozartova


Implementace I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Škola Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Mgr. Petr Harbich


EU peníze

Projekt „Moderní škola 2012“

Škola byla zapojena v projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "EU peníze SŠ". Od 1.9. 2012 do 31.8. 2014 realizovala projekt "Moderní škola 2012", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0782. V jeho rámci získala škola prostředky ve výši 989.172,- Kč. V rámci projektu byly realizovány klíčové aktivity zaměřené na podporu výuky matematiky, anglického jazyka a ICT, dále vzniklo celkem 304 digitálních učebních materiálů do většiny vyučovaných předmětů, proběhly vzdělávací semináře pro učitele cizích jazyků. Podstatná část finančních prostředků byla hned v úvodu projektu věnována na modernizaci ICT vybavení školy. Vzniklé DUMy jsou k nahlédnutí u ředitele školy.
Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia


Comenius Regio  

Partnerství Comenius Regio

Naše škola byla zapojena do dvouletého Projektu Partnerství Comenius Regio. Tento projekt podporuje bilaterální spolupráci na úrovni regionů, jehož cílem je porovnání a zlepšení vzdělávacích systémů obou zemí. Kromě Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 se v projektu angažuje Pardubický kraj, Střední zemědělská škola v Chrudimi a Národní institut pro další vzdělávání, s pobočkou v Pardubicích.


AFS  

Spolupráce s AFS

Od školního roku 2013/2014 naše gymnázium navázalo spolupráci s občanským sdružením AFS, jehož hlavním cílem je zprostředkovat co největšímu počtu mladých lidí zkušenost se životem a studiem v zahraničí. Stali jsme se tak hostitelskou školou již pro řadu zahraničních studentů, ve školním roce 2016/2017 bude na našem gymnáziu studovat Thajec Intouch Sringri. Studenti se seznamují s naším systémem vzdělávání, studentským životem a učí se základům češtiny. Hlavním prostředkem dorozumívání je ale pochopitelně angličtina, kterou tak naši studenti mohou díky hostům používat v každodenních přirozených situacích. Současně škola umožnuje zprstředkovat prostřednictvím AFS na podobný zahraniční jazykový pobyt v zahraničí i pro naše studenty.
Mgr. Vendula Lensmith


Filmový klub  

Studentský filmový klub JSNŠ – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

V rámci projektu jsou na školách realizovány filmové kluby „Jednoho světa na školách“. Idea je založena na angažovanosti samotných studentů, kteří se stávají garantem fungování školního klubu. Studenti sami organizují promítání dokumentárních filmů, besedy s odborníky na dané téma a další doprovodné akce. Dokumenty jsou zapůjčovány z centrálního archivu spol. Jeden svět a tato společnost také poskytuje potřebné kontakty a rady. V červnu 2005 byl založen tento filmový klub i na našem gymnáziu. Projekce se konají přibližně jednou za šest týdnů v odpoledních hodinách.


AFS  

Den osobností

Cílem tohoto projektu, organizovaného vždy v polovině května, je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Každý student absolvuje v každém ze dvou připravených bloků jednu přednášku. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky.Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich