Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Maturita 2020

Důleřité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2020 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

 • Odkaz na stránky Nová maturita s ilustračními testy 2018.
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+.
 •  

  Výběrová zkouška z matematiky (MAT+)

  1. Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou (nepovinnou) zkoušku z matematiky Matemetika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete na stránkách CERMATu

   

  Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka uznanou certifikovanou zkouškou

  1. V souladu s § 81 odst. 6 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů existuje možnost nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu s uvedenou vyhláškou do 31. března 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že toto nahrazení umožňuje aktuální novela školského zákona pouze na školách, kde jsou stanoveny 3 zkoušky profilové části MZk, je možné u nás toto nahrazení realizovat pouze v rámci jedné nepovinné zkoušky profilové části MZk. Případní zájemci nechť se hlásí individuálně v kanceláři školy. Bližší informace včetně seznamu certifikovaných zkoušek naleznete zde.

   

  V Pardubicích 14. srpna 2019

  Mgr. Petr Harbich
  zástupce ředitele pověřený řízením školy


  Školský portál
  Pardubický kraj
  EU OPVK

  Úvodní stránka
  Gympl roku 2016
  Facebook profil
  Verze stránek 25.31, 18. 8. 2019
  © 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich