Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Maturita 2024

Důležité informace ohledně společné a profilové části maturitní zkoušky 2024 budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Maturitní zkouška 2024 (společná i profilová část)

 • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2023/2024 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (formát pdf)
 • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2023/2024 - (formát pdf) - termín odevzdání 31. března 2024.
 • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce (pdf)
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Odkaz na stránky Maturitní zkouška ilustračními testy z minulých let.
 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky (pdf)
 • Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky (vyplnitelné pdf) doneste vyplněné spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky do kanceláře školy nejpozději 31. 3. 2024.
 • Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2023/2024 (odkaz na stránky maturita.cermat.cz)
 • Zadání maturitní práce z předmětu výtvarná výchova pro školní rok 2023/2024 (formát pdf).
 • Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující pro jarní zkušební období roku 2024 - řádný termín (PDF)
 • Profilová zkouška z předmětů DEG a MAT má pouze písemnou část. Profilová zkouška z předmětu ZSV bude mít 2 části, písemnou a ústní. Termín písemných profilových zkoušek z DEG, MAT a ZSV se dozvíte s dostatečným časovým předstihem. Profilová část z hudební výchovy se bude skládat ze dvou částí: praktické zkoušky a ústní zkoušky před maturitní komisí. Profilová zkouška z výtvarné výchovy se bude skládat ze dvou částí: obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.

 • Rok

  Společná část

  Profilová část

  2024

  2 povinné zkoušky
  1. český jazyk a literatura – didaktický test
  2. cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

  český jazyk a literatura (povinná zkouška)
  cizí jazyk, pokud si žák ve společné části vybral zkoušku z cizího jazyka (povinná zkouška)
  +
  2 povinné zkoušky
  - stanovuje ředitel školy

  max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů
  cizí jazyk
  matematika

   a matematika rozšiřující

  max. 2 nepovinné zkoušky
  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

V Pardubicích 24. listopadu 2023

Mgr. Petr Harbich
ředitel školy


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich