Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025


Škola koná přijímací řízení v souladu s § 59 – 60 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších úprav. Do 1. ročníku školního roku 2024/2025 bude přijato 90 uchazečů.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se prozatím řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MŠMT.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pátek 12. 4. 2024 (1. řádný termín), resp. pondělí 15. 4. 2024 (2. řádný termín).
  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pondělí 29. 4. 2024 (1. náhradní termín), resp. úterý 30. 4. 2024 (2. náhradní termín).

 

V Pardubicích 11. listopadu 2023

Mgr. Petr Harbich
ředitel školy


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.54, 29. 11. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich