Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2019/2020

 

Akce ve školním roce 2018/2019

Vodácký kurz

Třeťáci na vodě

Stejně jako každý rok se i letos třetí ročníky našeho gymnázia vypravily v neděli 23. 6. do jižních Čech, aby se utkaly s peřejemi a jezy řeky Vltavy a zlepšily tak pod dohledem zkušených mořeplavců z řad pedagogického sboru své vodácké dovednosti a v kempech pod stany též oprášily a využily své „survival skills“. Po celou dobu nás provázelo slunné, letní, ke koupání svádějící počasí a plavba malebnou jihočeskou krajinou pro nás tedy byla skutečnou podívanou i příjemným zážitkem. Za zmínku stojí i návštěva známých historických měst, jako je Rožmberk nad Vltavou či Český Krumlov, jehož večerní individuální prohlídku mnoho z našich vodáků také absolvovalo. Ve středu jsme se po třech dnech neustálého pádlování vrátili natěšeni na prázdniny a pochopitelně příjemně unavení zpět domů do Pardubic, s sebou si kromě spálení od slunce přivážíme hromadu dojmů a příhod k vyprávění. Po letošním kurzu věříme, že jen málokterý z jeho účastníků by se nyní obával poměřit své síly i s řekou, jako je třeba Amazonka…

Jaroslav Straník, G3.C


Sportovní kurz G2.A

Sportovní kurz G2.A

Už před výjezdem od školy nás všechny obklopovala dobrá nálada, která nám vydržela po celé čtyři dny. Po příjezdu na Pecku jsme nijak dlouho neotáleli nicneděláním a začali hned sportovat. Počasí nám velmi přálo, chvílemi až moc, a tak byli někteří z nás už po prvním dni pěkně spálení. Než však tento den stihlo sluníčko zapadnout za obzor, podnikli jsme tréninkový orientační běh. Druhý den začal opět trénováním na souboj družstev. Ačkoliv se to zprvu nezdálo, všichni jsme se postupně zlepšovali. Večer nás čekalo běhání s baterkami po lese, odborněji pojmenováné noční orienťák. 26 minut. Číslo, co mluví za vše. Přesně za tento čas se Davidovi podařilo zdolat celou trasu i se všemi kontrolami. To však nebyla jediná věc během celého sporťáku, co stojí za zmínku. Třeba takový souboj Aničky a Káji v jedení knedlíků ke svíčkové, ve kterém se skóre 11:10,5 hrdě vyhrála naše Áňa Máňa. Předposlední den se nesl v duchu soutěžení mezi jednotlivými týmy, jejichž kapitáni se snažili o co nejlepší umístění. Během dne se všichni snažili při hraní (anti)fotbalu, volejbalu a softbalu. Bohužel se hry neobešly bez drobných ale i o něco závažnějších zranění, a tak se na konci při softbalu uplatňovala metoda: „Já odpálím, ty běžíš!“. Díky vzájemné spolupráci jsme si všichni sportování užili a poslední večer při táboráku si i zazpívali. Na závěr bych chtěla za všechny zúčastněné poděkovat všem učitelům, jmenovitě panu učiteli Mackovi, Plhovi a Procházkovi, za trpělivost a ochotu naučit nás něco nového. Na sportovní kurz budeme všichni ještě dlouho vzpomínat a to nejen díky 26 minutám, či jedení knedlíků.

Michaela Paclíková G2.A


Pecka

Sportovní kurz G2.B a G2.C

Dne 8. 6. odcestovaly třídy G2.B a G2.C do sportovního areálu nedaleko hradu Pecka na sportovní kurz, aby zde zlepšovaly své dovednosti ve sportu, stmelovaly svůj kolektiv a zdravě si zasoutěžily. Učitelská sestava byla nabitá sportovními hvězdami našeho gymnázia, Markem Procházkou, Martinem Plhou a Jardou Mackem pod vedením pana ředitele Petra Harbicha. Nejprve za velice horkého počasí týmy rozdělené podle výkonnosti trénovaly své dovednosti v softbalu, volejbalu a fotbalu. Potom jsme podstoupili strastiplnou cestu hlubokými lesy zvanou “orientační běh“ a užívali si možnost zasportovat na některém z kvalitních sportovišť, od tenisových kurtů po hřiště na beach volejbal. Následně byli vybráni kapitáni pro šest týmů, ti si zvolili své spolubojovníky a odehrál se velký turnaj. Boje byly vyrovnané, neobešly se však bez úrazů. Zlomená ruka jednoho z kapitánů však nezastavila jeden z týmů, který si pod vedením nově zvoleného kapitána pana ředitele Harbicha došel pro krásné třetí místo. Na první tři týmy čekaly věcné ceny, stejně jako na ty nejlepší z nočního orientačního běhu, který prověřil naše schopnosti orientovat se střízlivou a chladnou hlavou ve tmě uprostřed lesa. Poslední noc jsme si opekli buřty a bavili se o našich nových zážitcích. Celý kurz jsme si díky skvělé partě studentů i učitelů moc užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Dominika Pravcová (G2.B) a Jiří Bubeníček (G2.C)


Frisbee

STRE TECH 2019 s naší účastí

Ve středu 5. června 2019 proběhl na ČVUT v Praze třináctý ročník konference Stre Tech. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno 150 příspěvků ze 72 středních škol. Účastníci přijely z celé České Republiky a prezentovali práce z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické. Za naši školu představili své práce: Luděk Žihlo: Československé četnictvo 1918 – 1939, Pavel Křepelka: Vliv terorismu na obyvatele Pardubického kraje, Marek Thomas: Špatný osvitový čas, Johana Khorelová: Epilepsie u psů: vliv dědičnosti, Martin Žihlo: Sledování Messierových objektů v planetáriu, Natalie Šafářová: Nezanedbatelný terroir vína .
Děkuji všem za vzornou reprezetaci školy.

RNDr.Květa Sýkorová


Dětský den

Dětský den 31. 5. 2019 se studenty Gymnázia Mozartova

V pátek 31. 5. uspořádali studenti 3. ročníků 1. ročník akce Dětský den s Mozarťákem na školním hřišti. Během dopoledne ho navštívily skupiny dětí z nedalekých školek a z prvního stupně ZŠ Prodloužená. Odpoledne přišly děti z družiny ze ZŠ Závodu míru ale také rodiče s dětmi z nedalekého okolí. Každé dítě dostalo od studentů při prezenci hrací kartu a na hřišti plnilo různé úkoly na 20 stanovištích. Po úspěšném absolvování všech úkolů dostaly děti balíčky s odměnami.
Děkujeme všem studentům třetích ročníků za skvělou přípravu a laskavý přístup k dětem, což ocenili všichni návštěvníci akce.

Mgr. Soňa Chalupová, garant akce


PSP

Vzdělávací seminář Česká republika a Evropská unie

Dne 21.5. jsme se my - studenti 2.A (Petr Kubant, Karolína Krupová a Lucie Kačerová) zúčastnili vzdělávacího semináře na téma " Česká republika a Evropská unie". Seminář se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Zúčastnili jsme se tří bloků besed. Mimo jiné na téma Historie Evropské unie a Vztah Evropské unie a Parlamentu ČR. Celý seminář byl velice zajímavý a záživný. V debatách jsme byli velmi aktivní a bystře jsme reagovali na kladené dotazy. Seminář se věnoval i aktuálním problémům, což bylo zajímavé vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu. Podařilo se vyvrátit některé mýty o EU. Na závěr jsme navštívili prostory Poslanecké sněmovny. Celý den jsme si užili a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Petr Kubant (G2.A)


Volby

Studentské volby do Evropského parlamentu

V úterý 7. 5. 2019 se naše škola zapojila do Studentských voleb do Evropského parlamentu. Od 7:30 do 11 hodin měli studenti možnost přijít vyjádřit svůj názor. K volbám dorazilo 102 z 280 žáků a nejvíce hlasů získala Česká pirátská strana. Konečné výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém grafu.

Studentská volební komise


Bio stáž

Druháci v přírodě

Ve čtvrtek 2. 5. jsme já a moji spolužáci měli možnost vyrazit na exkurzi týkající se přírody okolo Pardubic. V jednu hodinu jsme vyrazili pěšky od školy, nastoupili do MHD číslo 3 a dojeli k lesu nacházejícímu se nedaleko Bohdanče. Byli jsme rozděleni do tří skupin, přičemž každá se vydala po jiné cestě a poslouchala výklad na téma ptáci, rostliny, brouci a vodní živočichové. Mohli jsme vidět, jak pestrá fauna i flóra se nachází jen nedaleko našich domovů, ať už se jednalo o různé druhy pavouků, brouků, nebo obojživelníků. Mé skupině se dokonce podařilo pět minut pozorovat slavíka, což byl pro spoustu z nás opravdový zážitek. Zhruba po třech hodinách procházky po lese jsme se, sice trošku unavení, ale zato plní nových poznatků, vydali zpět domů.

Anna Honsová, G2. A


Summit

Pražský studentský summit

Mezi dny 24. 4. – 28. 4. jsme se my, studenti třetího ročníku, Michaela Staňková, Jakub Vinklárek a Jaroslav Straník, účastnili závěrečné akce pořádané Pražským studentským summitem, a to jeho výjezdního zahraničního zasedání, které je již tradičně jako každý rok pořádáno ve vybrané evropské metropoli a pevně spjato s návštěvou evropsky významných institucí. Letos jsme se společně vypravili do polské Varšavy, kde nás čekal skutečně nabitý program. Za zmínku rozhodně stojí návštěva Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), kde jsme byli například seznámeni s procesy kontroly legitimnosti a demokratičnosti voleb. Dále jsme navštívili i velvyslanectví ČR, kde proběhla diskuze s Jeho Excelencí, panem velvyslancem Ivanem Jestřábem, který nám mimo jiné ze všech stran přiblížil česko-polské vztahy či předal zkušenosti ze svého působení ve Skandinávii, Indii a Gruzii. Ve zbylém volném čase jsme nezaháleli a vydali se obdivovat kulturně význačná místa Varšavy, jako Královský hrad, Muzeum dějin polských Židů nebo světoznámý Palác kultury a vědy. Z této zajímavé cesty si zpět domů přivážíme mnoho čerstvých zkušeností, názorů a znalostí.

Jaroslav Straník G3.C


Koncert

Vydařený koncert našich studentů

V úterý 16. dubna 2019 proběhl v Sukově síni Konzervatoře Pardubice koncert našich studentů a učitelů. Koncert zaštítil předseda KDU-ČSL poslanec Marek Výborný. Ve 13:00 hod. vše vypuklo a talent Eleny Salfické, Adély Jakoubkové, Magdálény Petrášové, Tomáše Kulhavého, Jakuba Dojčána, Václava Vávry, Dalibora Havlíčka, Matěje Klímy, Jany Pilařové a mnoha dalších mohli obdivovat nejen naši studenti, ale i studenti partnerské školy z Taiwanu, které jsme na tomto koncertě oficiálně přivítali. Program byl složen tak, aby byl poutavý pro mladou generaci, což se i ovacemi posluchačů potvrdilo. Největší potlesk zklidili učitelé Tomáš Voltr a Veronika Kasalová, kteří zazpívali slavný duet z muzikálu Drákula. V rámci koncertu byl puštěn medailonek o pardubickém rodákovi Vlastovi Bičíkovi, kterému byl koncert a také výtěžek z něj věnován. Do koncertu se zapojil sbor gymnázia složený ze studentů hudební výchovy G1.A, G1.B, G1.C a G2.A vedený Veronikou Kasalovou, kteří společně s Crazy Saxophones zazpívali píseň Život je jen náhoda. Jako závěrečná skladba zazněla We are the world od Lionela Richieho a Michaela Jacksona, kterou zazpívali všichni účinkující. Atmosféru této písně podpořili posluchači, kteří světýlkami mobilních telefonů vytvořili úžasný dech beroucí zážitek. Celým koncertem nás prováděli moderátoři Marek Podlaha a Vít Kubant, kteří skvěle propojovali jednotlivá vystoupení. Poděkování za finanční záštitu patří Spolku přátel gymnázia a za vytvoření medailonku studentům Jakubu Kosovi, Matějovi Kopsovi a Martinovi Korbelovi.

Mgr. Veronika Kasalová


PZK 2019

Ustrašený imigrant rozesmál publikum!

Dne 8. dubna 2019 jsme se společně sešli v aule Gymnázia Mozartova, abychom zhlédli premiéru divadelní hry Ustrašený imigrant, která byla v režii studentů literárního semináře. Sestavit scénář ovšem nebyl lehký úkol, neboť hra musela splňovat hned tři podmínky – mělo se jednat o komedii, povinnou rekvizitou byla čelovka a během hry musela zaznít věta: „Být či nebýt, to je oč tu běží.“ Režisérka Míša Čečková (G4.B) si však s tímto úkolem hravě poradila. A tak vznikl improvizovaný příběh dvou sňatkových podvodníků, kteří se dostanou do potíží, když si omylem pozvou na večírek jimi podvedené dívky. Představení bylo plné humorných situací a výborné herecké výkony studentů sklidily zasloužené ovace publika. Poděkování patří všem, kteří se na hře jakkoliv podíleli, paní učitelce Rejmanové za zázemí a pomoc s tvorbou představení a v neposlední řadě Hance Moravčíkové za divadelní rady a tipy. A my se už nyní těšíme na další reprízy této skvělé komedie!

Marie Sejkorová G4.B.


Taiwan
Taiwan

Taiwanská návštěva na našem gymnáziu

Gymnázium Mozartova po roce opět vítá delegaci z Taiwanu. V neděli 14. dubna dopoledne přistála na Letišti Václava Havla skupina deseti studentů v čele s jejich učitelkou angličtiny Glorií Ma. Náročný, dlouhý let byl na mladých cestovatelích znát. Přeci jen více než 20 hodin v letadle se dvěma přestupy a časovým posunem o 5 hodin dá tělu zabrat! Deset taiwanských středoškoláků (Eliza, Jessica, Selina, Hank, Powasom, Vivian, Steffi, Anna, Yvonne, Kenny) bude v následujících dvanácti dnech bydlet u svých českých kamarádů, studentů Mozarťáku. Čeká je nabitý kulturně-vzdělávací program, navštíví Prahu, Litomyšl, vyrazí na Sněžku a poznají tak i nefalšovaný sníh (někteří ho uvidí opravdu poprvé). Kromě toho s námi prožijí Velikonoce. Smyslem projektu je seznámit studenty s navzájem odlišnými kulturami, představit si navzájem vzdělávací programy přímo ve vyučovacích hodinách a dozvědět se o možnostech dalšího studia v ČR nebo na Taiwanu. Na taiwanskou návštěvu se čeští žáci pečlivě připravovali pod vedením paní učitelky Soni Chalupové. Na podzim čeká cesta na Taiwan naše studenty. Výměnu podporuje Pardubický kraj.

Mgr. Vendula Lensmith, garant studentské výměny


Pitva

Seminář z biologie na tradiční návštěvě pitvy

Takto vypadal tým našich seminaristů, kteří se právě chystali navštívit svoji první pitvu v životě. Se zájmem sledovali odborný výklad a popis jednotlivých orgánů, který konfrontovali s dosavadními teoretickými zkušenostmi. Přejeme jim, ať prakticky nabyté zkušenosti uplatní během maturitní zkoušky z biologie a u přijímaček na vysoké školy.

Mgr. Martin Plha


Exkurze

Multijazyková prohlídka Prahy

Dne 29. března se třída G3.B a část čtvrťáků, kteří navštěvují konverzaci z německého jazyka, vydali do Prahy na poznávací exkurzi. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny: konverzace z angličtiny a španělštiny a konverzace z němčiny. Každá skupina se vydala na cestu po památkách a vyprávěla o nich v daném jazyce, což kromě nově nabytých poznatků sloužilo i jako příprava na maturitu. Čtvrťákům program skončil dříve, takže po pauze na oběd jsme už pokračovali bez nich. Vydali jsme se na Pražský hrad, kde se pořádala výstava ke 100 letům československé koruny. Dostali jsme pracovní listy, které jsme si všichni poctivě vyplnili. Při tom jsme měli možnost dozvědět se spoustu nových a zajímavých informací o vývoji naší měny. Po výstavě jsme se rozloučili a každý se vydal na svoji vlastní výpravu Prahou, nebo na cestu domů.

Kristýna Turociová, G3.B


Ještě se potkáme

Ještě se potkáme

Ve středu 27. března 2019 studenti čtvrtých ročníků zhlédli ve Východočeském divadle od naší bývalé studentky Kristýny Pleškové představení “Ještě se potkáme”. Tuto hru vytvořilo mladé divadelní studio LAIK a zrežíroval ji známý a výborný herec Východočeského divadla Zdeněk Rumpík. Na jevišti jsme mohli spatřit i studenty našeho gymnázia, kteří podali skvělé herecké výkony. Po představení následovala beseda s psycholožkou, která odpovídala na otázky ke hře. Mladým hercům a celému studiu přejeme mnoho úspěchu do budoucna a těšíme se na brzké shledání opět v divadle.

Reinbergová Michaela G4.B


Bílá

Bílá nemoc mezi námi

Co považujete za nevěru, Dr. Galéne? Považujete chřipku za nebezpečnou, maršále? I tak zněly otázky, na které se studenti v „rolích“ dvou hlavích představitelů Čapkova dramatu Bílá nemoc snažili odpovědět v rámci workshopu vedeného bývalými studenty gymnázia, Jiřím Kovárníkem a Kristýnou Pleškovou. Tento workshop, který vyplnil obávanou úterní hodinu češtiny, nám ukázal drama z úplně jiného úhlu pohledu a také nás přesvědčil o tom, že dílo je i dnes stále aktuální. Moc děkujeme za zpestření hodiny, které nám díky získaným poznatkům snad pomůže i v krušných chvílích při maturitě.

Studenti G4.C


ČNB

Výstava 100 let československé koruny

V pondělí 25. března jsme v ranních hodinách vyrazili do Prahy. V plánu byla návštěva výstavy na Pražském hradě k výročí 100 let československé koruny, na které naši pozornost nejvíce upoutala zlatá mince nominální hodnoty 100 000 000 Kč, která byla vyrobena k tomuto významnému výročí. Poté následovala prohlídka různých památek Prahy, o kterých jsme si připravili zajímavé informace. A aby to bylo trošku zajímavé, přednášeli jsme je v anglickém jazyce. Počasí nám sice nepřálo, i přesto jsme si exkurzi užili.

Ondřej Hátle (G3.C)


Summit 2019

Závěrečná konference Pražského studentského summitu

„Ve středu 20. 3. nám začal program Závěrečné konference Pražského studentského summitu, který se na naší škole pomalu stává tradicí. První den byl zahájen návštěvou Švédské a Marocké ambasády, ze kterých jsme si odnesli spoustu nových informací a někdy až překvapivých pohledů na svět. Ve čtvrtek nás čekalo Slavnostní zahájení v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa, na kterém promluvili vzácní hosté, jako například Velvyslanec USA Stephen B. King, exministr Alexander Vondra, ekonom Tomáš Sedláček, moderátorka Světlana Witovská nebo poslanec Jan Lipavský. Po vzrušujícím zahájení nás čekaly tři perné dny plné náročného jednání ve složitých simulovaných strukturách OSN. Naše dvě delegace Maroka a Bolívie v kompletní sestavě Míša Staňková, Jaroslav Straník, Martina Žaloudková, Jakub Vinklárek, Aleš Vočadlo a Tomáš Ester zaznamenaly v prosazování zájmů svých zemí značný úspěch a vedoucí delegace Bolívie, Tomáš Ester, navíc obdržel za své seriózní a férové předsedání v Radě bezpečnosti ocenění pro Nejlepšího předsedajícího. Účast na této prestižní akci jsme si naplno užili a vážíme si jí.“

Za delegaci Tomáš Ester a Martina Žaloudková, G4.C


Tibet

Filmový klub k 60. výročí povstání Tibeťanů

V úterý 12.3. jsme měli možnost zhlédnout film Útěk přes Himálaj. Ten zachycuje realitu tibetských dětí, které jejich rodiče posílají na nebezpečný pochod přes Himálaj do Nepálu, aby jim dali šanci na školní vzdělání a život, ke kterému v dnešním Tibetu nemají přístup. Následovalo promítání Rozhovoru s Lobsangem Sangayem, premiérem tibetské exilové vlády, který odpovídal na dotazy týkající se jeho dětství, studia a poslání v roli premiéra. Dále proběhla debata s hostem Tomášem Přichystalem, koordinátorem propagace, fundraisingu a Festivalu ProTibet, který nám odpověděl na otázky ohledně jeho práce a návštěv Tibetu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Kristýna Macháčková (G2.A)


Tandemová výuka

Návštěva pana radního Bohumila Bernáška

V úterý 5. března 2019 navštívil naši školu pan Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro oblast školství. Po krátkém přivítání v ředitelně školy jej už čekala zbrusu nová učebna matematiky a tandemová výuka geometrie v režii našich sehraných kolegů Vinklářové a Sochora. Pan radní ocenil kvalitu výuky a zapojení moderní výukové techniky, která byla součástí vybavení nových učeben, jejichž modernizaci financoval právě Pardubický kraj.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Tabery

Setkání s šéfredaktorem časopisu Respekt

V úterý 5. března 2019 jsme měli možnost setkat se s dlouholetým šéfredaktorem časopisu Respekt a novinářem Erikem Taberym. Je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky a nově i ceny Magnesia Litera za jeho poslední knížku Opuštěná společnost, která byla mimo jiné hlavním tématem debaty. Celá akce měla dvě části, kdy v první byly pokládány otázky dramaturgem Divadla 29, kde se diskuze odehrávala, a v druhé částí se dostalo ke slovu i samotné publikum. Škála dotazů byla nepřeberná, od těch, které mířily přímo na knížku a věci s jejím psaním spojené, přes současnou politickou situaci v Čechách, až po ústřední téma večera, českou společnost a její povahu v historii, ale i dnes. Dostalo se též na samotnou profesi novinařiny, její postavení u nás i ve světě a její význam v politice a právním státě, jakožto jeden z pilířů demokracie. Pro nás pro všechny byl večer velkým přínosem a určitě se všichni těšíme na další podobná setkání.

Ondřej Brouček a Jakub Demele, G4.B


Tibet

Vlajka pro Tibet na Mozartu

Při vyvěšování tibetské vlajky na počest tibetské nezávislosti jsme pozorovali s úsměvem na tvářích, jak vlajka pomalu plápolá v jarním větru. Než jsme se na samotné vyvěšení pustili, byli jsme seznámeni s tím, jak to vlastně v Tibetu bylo v období, kdy Čínská lidová republika provedla anexi. Dozvěděli jsme se o Tibetském buddhismu a bönu, králích i dalajlámech, kteří vedou zemi už od jejího vzniku v 7. století. Ke všemu dobrému přibyl i fakt, že nám přednášela studentka čtvrtého ročníku, která celou prezentaci a výklad zvládla velmi dobře. Přednáška se krásně poslouchala, byla poučná a všechny velice zajímala. Doufáme, že se dočkáme nějaké další.

Adéla Pražáková (G1.B)


Praha 2019

G2.B vzala Prahu útokem!

Ve čtvrtek 21. února 2019 se naše třída sešla již v 6:45 na pardubickém vlakovém nádraží, aby vzala Prahu útokem! Cestou do hlavního města jsme se posilnili svačinkou a po příjezdu jsme se pěknou procházkou dostali do prvního cíle naší cesty – Poslanecké sněmovny PČR...

Nela Kořínková, Nadia Širšová, Anna Vránková, Jana Pilařová (G2.B), Jakub Šternberský, Jakub Starý (G2.B)


Spalovač

Spalovač mrtvol ve Stavovském divadle

Ani únor nebyl pro literární seminář měsícem bez divadla, a tak se dne 11. února 2019 vydal i s dalšími divadelními nadšenci do Stavovského divadla v Praze. Tentokráte jsme mohli zhlédnout Spalovače mrtvol, kterého napsal Ladislav Fuks ve druhé polovině dvacátého století. O padesát let později se objevil pan režisér Jan Mikulášek, mladý a talentovaný, a rozhodl se, že Fuksovo dílo zmodernizuje. Po dohrání představení se naše skupina rozdělila na dva tábory, kdy jednomu dílo přišlo až přehnaně moderní, a druhý byl nadšen z propojení moderní technologie a současnosti. Všichni jsme si ale nakonec odnesli to samé - nikdy nikomu nedovolme, aby s námi manipuloval, milujme svou rodinu takovou, jaká je, a buďme silnými a sebevědomými osobnostmi, které myslí a konají samy za sebe - čestně, spravedlivě a s úctou k životu vlastnímu i cizímu. Pokud máte chuť zhlédnout divadelní hru, jež je moderní, aktuální, dech vyrážející a donutí diváky pořádně přemýšlet nad životem a smrtí, plus k tomu potřebujete bravurní herecké výkony, kdy hercům potečou slzy po tvářích, neváhejte a vydejte se v našich stopách. Spalovač mrtvol vás dostane svou naléhavostí, upřímností a symbolikou, kvůli které nebudete moci v noci spát. A o tom divadlo je. Krásné a kruté zároveň.

Michaela Čečková, 4. B


Florencia

Půlrok s Florencií

Jarními prázdninami ukončila svůj půlroční pobyt v ČR a na našem gymnáziu Maria Florencia Busti z Argentiny. Hola, chtěla bych poděkovat především škole a učitelům, kteří mi umožnili zde po dobu půl roku pobývat. Vím, že to se mnou nebylo jednoduché, především v prvních týdnech, kdy jsem neuměla téměř ani slovo anglicky, ale i díky Vám jsem mohla zdokonalovat své znalosti. Jsem ráda, že jsem mohla pobývat ve třídě, se kterou, dovolím si říct, budu mít dobré vztahy i nadále. Půl roku zde v Česku mi přineslo opravdu hodně a budu se těšit na další zahraniční cestu, třeba znovu do Česka. Florencia Naše třída byla, troufám si říct, plná očekávání a zároveň natěšená, když jsme se dozvěděli, že na jedno pololetí k nám přijede studentka z Argentiny. I přes jazykovou bariéru, kdy většina z nás, upřímně řečeno, nebyla schopná s Florencií komunikovat, jsme měli my španělštináři skvělou příležitost zlepšit se ve španělské konverzaci. Doufám, že u nás ve třídě i v České republice byla spokojená (až na jídlo ) a budeme se těšit na další shledání.

Marek Vykydal, G3.B


Děvče s čertem v těle

Sbohem a šáteček aneb Loučení s Děvčetem s čertem v těle

V sobotu 2. února od 18 hodin proběhla v sále sokolovny v Dolní Rovni derniéra našeho studentského představení Děvče s čertem v těle. Poslední uvedení rozverné komedie, zasazené do atmosféry Československa 30. let 20. století, sklidilo nadšené ovace publika. Za dobu své existence nám naše Děvče velmi přirostlo k srdci, a snad také proto se derniéra povedla nad očekávání. Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na přípravě inscenace jakkoliv podíleli – v první řadě autorovi a našemu absolventovi Honzovi Bolehovskému, kterého nezastavilo ani studium na vysoké škole a do příprav vložil veškerou svou energii, a stejně tak našim báječným hercům i všem ostatním, kteří se o naše Děvče ten téměř rok s láskou starali. Samozřejmě všichni dobře víme, že to nebylo vždy úplně jednoduché, ale nakonec jsme se shodli na tom, že to za to stálo. Všichni máte náš obdiv a respekt. Jsme moc rády, že jsme to s vámi mohly zažít, a už teď se těšíme na další společný projekt.
A prozatím tedy, jak napsal Vítězslav Nezval: „Sbohem, a kdybychom si neřekli už více, / ať po nás zůstane maličká památka, / vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice / a trochu mámivá jak vůně pozlátka.“

Mgr. Lucie Škarvadová, Mgr. Veronika Kasalová


PF 2019

Vánoční akademie 2018

Vánoční akademie 2018 už je minulostí, ale čtrnáct vystoupení, do kterých se zapojili nejenom studenti, ale tradičně také učitelé, určitě stojí za zhlédnutí. Poděkování patří všem účinkujícím i těm, kteří se jakkoli podíleli na realizaci a propagaci populární školní akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Volejbal

Memoriál Ladislava Vaňka

V čase, kdy každý má myšlenky na přícházející Vánoce, proběhl na Mozarťáku tradiční Memoriál Ládi Vaňka ve volejbale smíšených trojic. Do turnaje se přihlásilo 32 družstev ze všech ročníků. Po celou dobu byly viděny oku lahodící zápasy a vysoké nasazení všech účastníků. Na snímku jsou zachyceni ti nejlepší z nejlepších.

Mgr. Martin Plha


Kybešikana

Filmový klub na téma šikany na internetu

Ve čtvrtek 20. prosince jsme měli možnost v aule zhlédnout film Asociální síť od BBC. Film pojednával o trollingu a kyberšikaně. Vyslechli jsme několik emotivních příběhů a zjistili, jaký dopad mají nenávistné a výhružné příspěvky na oběti a co k jejich psaní pachatele vůbec vede. Dozvěděli jsme se také jak postupovat, pokud se dostaneme do podobné situace. Po filmu jsme měli možnost diskutovat s bývalou studentkou našeho gymnázia, Monikou Vostrčilovou, která studuje obor sociální patologie a její prevence na Univerzitě Hradec Králové. Pustila nám své krátké amatérské video, které slouží hlavně k poučení o rozesílání nahých fotek a my se jí později zeptali na podrobnosti o jejím studiu. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Kristýna Macháčková (G2.A)


Projektový den

Malé ohlédnutí za Projektovým dnem 2018

Boomwhackers, výhody i úskalí různých způsobů komunikace, šifrování zpráv, Španělská inkvizice, zrod kinematografu, výroba funkčních slunečních hodin či problematika mediálního světa. To byla jen část programu 3. tematického dne s názvem „Objevy a vynálezy“, který se na naší škole uskutečnil ve středu 19. 12. 2018. Atmosféru jednotlivých workshopů si můžete prohlédnout v této fotogalerii a my už začínáme připravovat příští ročník oblíbené akce.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


SLI

Návštěva našich absolventů v hodině literárního semináře

Dne 18. 12. 2018 nás na závěrečné vánoční hodině navštívili bývalý žáci našeho gymnázia herec Jiří Kovárník a dramaturgyně Kristýna Plešková, kteří oba účinkují ve Východočeském divadle v Pardubicích. Vyprávěli nám o jejich studiu na vysoké škole, ale nejvíce nás zaujal jejich pohled na divadelní svět. Jiří Kovárník hraje v našem divadle už delší dobu, mohli jsme ho vidět v divadelní hře Kráska a zvíře. Kristýna Plešková napsala pohádku Strašidla a loupežníci, která se uváděla v letošním roce v pardubickém divadle. Doufáme, že Jiřího uvidíme ještě v dalších rolích a Kristýně držíme palce v její dramaturgické tvorbě.

Tereza Fekarová, G4.B


Projektový den

Poetry? Maybe.

V neděli 16. 12. 2018 jsme se zúčastnili v rámci literárního semináře amatérského předčítání vlastní poezie v pardubickém baru Maybe. Vystupovali zde současní i bývalí studenti našeho gymnázia, jako například Tomáš Kulhavý ze 4.A nebo absolventka Anička Zítová. Autoři byli nebojácní a dokázali si před cizím publikem otevřít svá srdce a sdělit nám své niterní pocity. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit této skvělé události a přejeme autorům mnoho dalších inspirací k jejich tvorbě.

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


ČSU

XII. republikový sněm České středoškolské unie na téma: “Ze školy do blázince?!”

Dne 9. a 10. 12. 2018 jsem se zúčastnila sněmu České středoškolské unie jako delegátka. Tématem sněmu byla psychická pohoda na školách, kdy zastupitelé z různých středních škol diskutovali mezi sebou i s odborníky o způsobech snížení stresu a tlaku na studenty a o duševní hygieně. Účastníci se setkali se zastupiteli různých organizací, které pořádají přednášky o duševní hygieně a dalších tématech týkajících se psychického zdraví. Tato událost obohatila všechny účastníky a posunula řešení těchto problémů o kousek dál.

Nikol Novotná (G1.C)


Sněmovna

Vzdělávací seminář Český parlament a parlamentarismus

Dne 5. 12. se čtyři studenti našeho gymnázia (Petr Kubant 2.A, Daniel Bernkraut 2.A, Adéla Kratochvílová 2.C a Jiří Bubeníček 2.C.) zúčastnili vzdělávacího semináře na téma ,, Český parlament a parlamentarismus‘‘ v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Během osmihodinového semináře jsme se zúčastnili pěti besed na různá témata. Mimo jiné na téma: Legislativní proces v České republice nebo Vztah Parlamentu ČR a Evropské unie. Celý seminář byl velice zajímavý a záživný. Všichni jsme byli v debatách velice aktivní a mnohokrát jsme přišli do diskuze s velmi zajímavými názory a postřehy. Na závěr jsme navštívili jednání Poslanecké sněmovny, kde právě probíhalo druhé čtení zákonu o státním rozpočtu na rok 2019. Celý den jsme si užili a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Petr Kubant (G2.A)


Mikrobiologie

Mikrobiologická exkurze

V úterý 27. 11. a následně 4. 12. vyrazila naše třída G1.C na pardubickou univerzitu, na Fakultu chemicko-technologickou, abychom si vyzkoušeli Grammovo barvení. Nejdříve nás paní docentka Pejchalová seznámila s pravidly bezpečnosti a potom jsme barvili různé bakterie, např. Escherichia coli či Streptococcus pyogenes. Slečny laborantky, které nám s prací pomáhaly, byly milé a příjemné. Exkurze se nám moc líbila, protože jsme si zkusili něco, co bychom normálně ve škole nedělali.

Ondřej Chabada (G1.C)


Koločava

Návštěva francouzského divadla

Ve čtvrtek 27. 11. 2018 vyrazila sekce francouzského jazyka našeho gymnázia do Prahy za kulturou. Jedním z cílů byla návštěva francouzského divadla. Měli jsme možnost zhlédnout dílo z pera aktuálně nejpřekládanějšího francouzského autora Erica Emmanuela Schmitta “Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran” neboli “Pan Ibrahim a květy koránu”. Představení bylo přepracováno do velmi hezké a srozumitelné francouzštiny, takže porozumět příběhu nám nečinilo velké potíže. Velkou výhodou bylo také to, že herci sami byli Francouzi, což nám skýtalo jedinečnou možnost poslouchat rodilé mluvčí a jejich precizní výslovnost. Po divadelním představení jsme měli chvíli času nasát atmosféru předvánoční Prahy a projít si část Starého Města. Okolo oběda na nás už ale čekala prohlídka Francouzského institutu. Měli jsme nejen možnost prohlédnout si zajímavé prostory místního institutu a dozvědět se něco o jeho fungování, ale také jsme nahlédli do místní bibliotéky i mediatéky a vyslechli si, v čem nám může být institut nápomocný a co vše nabízí. Celý výlet nám nejen ukázal, že francouzština je opravdu ta správná jazyková volba, ale také nás velmi motivoval do další práce.

Natálie Šafářová, G3.A


Projektový den

3. Projektový den se blíží

Znáte Boomwhackers? Chcete objevovat výhody i úskalí různých způsobů komunikace? Šifrujete a dešifrujete rádi různé zprávy? Zajímá vás Španělská inkvizice a její vynálezy? Chcete se vydat ke zrodu kinematografu? Jste šikovní a chcete si vytvořit vlastní funkční sluneční hodiny? Zajímají vás rostlinná barviva? Jednoduše: zajímají vás objevy a vynálezy? Toto vše a mnohé další můžete prozkoumat 19. prosince, kdy na naší škole proběhne historicky 3. tematický den s názvem „Objevy a vynálezy“. Každý student bude mít povinnost se přihlásit vždy na jeden workshop v každém bloku (celkem tři programy). Přihlašování v modulu Přihlašování aSc Edupage startuje v neděli 9. 12. 2018 ve 20:00 hodin a bude ukončeno ve čtvrtek 13. 12. 2018 ve 20:00 hodin.

Mgr. Jana Veselková, zástupkyně ředitele školy


Taiwan

Naši studenti na vzdáleném Taiwanu

Skupina našich studentů vyrazila spolu s paní učitelkou Lensmith na návštěvu partnerského gymnázia v městě Kaoh-siung. Zde přinášíme několik prvních střípků a komentář Viki Tlustošové: „Navštívili jsme Opičí horu (nevim jak se přesně jmenuje) a potom přístav. Mě potom rodina vzala trajektem na tzv. seaside abych ochutnala mořské plody. Počasí skvělé, nádherných 27°C a jasno“.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Příběhy bezpráví

Druhé ročníky v rámci Měsíce filmu na školách besedovaly s pamětníkem represí 50. let

V úterý 27. 11. se všechny třídy druhých ročníků sešly v aule gymnázia na promítání dvacetiminutového filmu Olgy Sommerové Ztracená duše národa: Ztráta tradice v rámci Příběhů bezpráví (Měsíc filmu na školách). Dokument pojednával o událostech následujících po tzv. Vítězném únoru, zejm. o perzekuci sedláků. V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin. Měly se stát výstražným příkladem pro ostatní a jejich majetky základem pro vznikající JZD. Tito lidé se provinili tím, že jejich rody pracovaly na půdě celá staletí a po generace postupně přidávaly hektar k hektaru, až vytvořily velká hospodářství. Zkrátka byli úspěšní a měli majetek. Po skončení filmu se slova ujal host programu pan František Teplý, držitel Ceny Příběhů bezpráví, který byl na začátku 50. let zatčen a po brutálním vyslýchání odsouzen ke čtrnáctiletému vězení. Vyprávěl nám o svém pestrém životě a poté následovala diskuze, při níž se studenti ptali na peripetie, kterými si prošel, nebo třeba na jeho názory týkající se komunismu. Program jsme ukončili bouřlivým potleskem a společnou fotografií.

Tereza Kolmanová, G2.B


Otevřená věda

Otevřená věda 2018

Ve čtvrtek 22. 11. jsem se zúčastnil Studentské vědecké konference Otevřená věda 2018, kterou zaštiťuje Akademie věd České republiky. Konference byla rozdělena do dvou dnů. První den konference byl vyčleněn pro biologii, chemii, ekologii, lékařské vědy, chemickou technologie, biofyziku a zemědělství. Každý stážista sám nebo ve skupině prezentoval svoje dosavadní výsledky. Čtvrteční program byl vyčleněn pro 57 prací. Já jsem prezentoval v oboru zemědělství na téma: „Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství.“ Tuto stáž jsem absolvoval pod vedením Ing. Evy Baldassarre Švecové Ph.D. v Botanickém ústavu AV ČR, Oddělení mykorhizních symbióz, Průhonice.

Tomáš Dědek G4.A


BTL

BTL – Beyond the Lab: Revoluce

Uskupení Tesla a především tým Ing. Alexandra Prokopa uspořádal na našem Gymnáziu v prostorách „U kopírky“ výstavu s názvem: Více než laboratoř „udělej si sám“. Výstava představuje příběhy lidí, kteří otevírají vědecký výzkum každému a přenášejí jej z profesionálních laboratoří do domovů, dílen a dvorků. Od lidí, kteří postavili vlastní lékařská zařízení na sledování diabetu až po komunity měřící znečištění ovzduší je všude po světě rostoucí množství „udělej si sám“ vědců, kteří čile kutí, experimentují a vynalézají. Vybaveni levně dostupnými čidly, aplikacemi pro chytré telefony a možnostmi sdílení informací s online komunitami tito průkopníci DIY (Do It Yourself) přístupu přetvářejí náš obraz vědců a vědy budoucnosti. Výstava bude trvat do konce roku 2018 a po individuální domluvě bude doprovázena komentovanými prohlídkami. Srdečně zveme k její návštěvě.

RNDr. Květa Sýkorová


SLI

Diskuze s absolventem našeho gymnázia

V pátek 23.11.2018 nás na literárním semináři navštívil absolvent našeho gymnázia Kryštof Šimek, který studuje JAMU v Brně. Kryštof nám vyprávěl o svém studiu divadelní režie a dal nám pár rad k přijímacímu řízení. Dozvěděli jsme se, že studium režie je velmi náročné, ale u Kryštofa bylo vidět, že si plní svůj sen. Přejeme mu hodně štěstí do budoucna a někdy nashledanou v divadle!

Kateřina Kopecká, Michaela Reinbergová G4.B


Spektroskopie

Exkurze a workshop spektroskopie

Ve středu 21. 11. jsme měli možnost se zúčastnit se seminářem chemie a fyziky (čtvrtý ročník) workshopu s názvem Spektroskopie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Byla pro nás připravena laboratorní praktika, během nichž jsme zkoumali spektroskopické vlastnosti látek – Například - jaká barviva jsou obsažena v daném nápoji a zda-li je to tak, jak sami výrobci tvrdí. Postupně jsme však zjišťovali, že se občas skutečnost neshoduje s uváděnými informacemi. Celá praktika byla velice zajímavá, umožnila nám pracovat s přístroji, kterými laboratoře v naší škole nejsou vybaveny. Byla to pro nás nová a naučná zkušenost. Pokud bude někdy možnost, rádi se znovu do něčeho obdobného zapojíme znovu.

Eliška Křivková G4.B


 
Gis Day

Seminář ze zeměpisu se zúčastnil GIS Day na pardubické univerzitě

V pátek 16. listopadu se naše dva semináře ze zeměpisu (třídy G4.A, G4.B, G4.C) vypravily na nedalekou Univerzitu Pardubice na přednášku o GISu (geografických informačních systémech) v rámci GIS Day. Jednalo se o hodinovou přednášku, při které jsme se dozvěděli například o výhodách a přehlednosti systému, o využití dat pořízených na Zemi nebo metodami dálkového průzkumu Země. Byli jsme také seznámeni se třemi typy dronů, které jsme měli možnost slyšet i vidět naživo. Drony jsou totiž nedílnou součástí těchto systémů, zvláště v poslední době. Přednáška byla zakončena praktickou částí, kdy jsme si měli vyzkoušet práci a orientaci v geograficko-informačním systému na počítači. Díky této přednášce jsme si uvědomili, jak jsou geoinformační technologie v našem životě důležité a že je prakticky využíváme každý den.

Andrea Roubalová (G4.B)


Vesmírný

„Vesmírný“ den v Praze

V úterý 13. 11. 2018 jsme se spolu s dalšími členy Uskupení Tesla vydali do Prahy hned na dvě významné akce. Tou první bylo předání čestných uznání za vytvořené modely měsíčních základen. Spolu s tím proběhl také velmi poutavý workshop a seminář o Evropské vesmírné agentuře (ESA). Dozvěděli jsme se o aktivitách kanceláře ESERO, která pořádá různé projekty jak pro učitele, tak pro studenty přírodovědných a technických předmětů. Z tohoto úřadu za námi na půdu Geofyzikálního ústavu AV ČR přijela i Janet, která nám v angličtině přiblížila pro nás nejvhodnější projekty. Následně jsme se dozvěděli něco nového o fyzikálních jevech ve vesmíru a nevyhnuli jsme se ani otázce metalurgie materiálů, jež jsou potřeba pro sondy, rakety apod. Následně jsme odpoledne navštívili pražské Kongresové centrum, kde se konala konference u příležitosti 10. výročí členství ČR v ESA. Zde jsme se mj. setkali s generálním ředitelem ESA Johannem-Dietrichem Wörnerem. Mohli jsme zde také spatřit známého moderátora Daniela Stacha nebo podiskutovat o budoucím vývoji ISS s předsedou astronautické sekce ČAS Milanem Halouskem. Byl to velmi náročný den plný poznání.

Martin Žihlo, G3.A


VJs

Workshop s dvojicí pařížských VJs

V pátek 9. listopadu 2018 jsme si v rámci výuky francouzského jazyka zpestřili běžný školní den. Vyrazili jsme do Automatických mlýnů, kde Francouzská aliance uspořádala workshop s dvojicí pařížských VJs (video DJs), kteří si říkají L´Age d´Or. Kromě jedinečné možnosti zkusit si mixovat hudbu s videi vlastníma rukama jsme se také mohli zeptat, jak se to vůbec dělá a jaké vybavení to obnáší. To vše samozřejmě ve francouzštině, čímž jsme si procvičili konverzaci.

Karolína Krupová, G2.A


The Mozart Times

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo školního anglického časopisu The Mozart Times! Tentokrát s tématem školy, školního roku a čtvrtého ročníku. O čem se tedy můžete dočíst? Škola není jen o učení, takže zde najdete například článek o nedávném zájezdu do Londýna, recepty na zdravé a chutné svačiny nebo pohled na studium na gymnáziu očima jedné ze studentek. Dále se dozvíte, jaké knížky číst, jak správně prokrastinovat nebo co dnes nejvíce trápí studentky střední školy. Čas nenávratně ubíhá a školní rok je již v plném proudu, nezbývá mi než popřát Vám všem, abyste si užili čtení našeho časopisu a také dobu strávenou na tomto gymnáziu!

Magdaléna Malířová, G4.C


Halousek

Rom'n'roll podruhé

Ve čtvrtek 9. listopadu se první ročníky našeho gymnázia zúčastnily workshopu Rom'n'roll s Idou Kelarovou v pražském Rudolfinu. Workshop se skládal ze dvou částí. První část byla pěvecká a druhá taneční. Při pěvecké části jsme si se sborem Čhavorenge zazpívali dvě písničky v romštině a naši dva studenti se představili s písní Vysoký jalovec. Při taneční části jsme se dozvěděli něco o romské kultuře a naučili jsme se nějaké taneční pohyby. Všichni si tento workshop užili a budou na něj vzpomínat jen v dobrém.

Matěj Kopsa, G1.A


Kytice

Literární seminář v Semaforu

Ve středu 7. 11. se náš literární seminář vydal na parodii Erbenovy Kytice do pražského SEMAFORU. Malé, přesto útulné divadlo nás překvapilo svou otevřeností a rodinnou atmosférou, která diváky provázela celý večer. Hra Kytice je jedna z nejúspěšnějších uměleckých děl divadla SEMAFOR, což jsme se na vlastní oči mohli přesvědčit. Jako jedni z posledních jsme spatřili Jiřího Suchého na scéně společně s Jitkou Molavcovou. Oba nás provázeli celou hrou s humorem a jazzová hudba dodávala představení úplně jiné emoce. Parodie, která nás nenechala chladnými kvůli černému humoru, nekrofilii, vulgarismům a své celkové originálnosti, určitě stála za to, jelikož nás ani noční návrat domů do Pardubic nijak netrápil.

- Andrea Roubalová, Lenka Červenáková (G4.B)


Beseda

Beseda s naším absolventem Markem Podlahoum

V úterý 6. 11. navštívil literární seminář čtvrtých ročníků absolvent naší školy Marek Podlaha, který již druhým rokem studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia. Marek nás nejen dokonale navnadil na studium svého zaměření, ale všechny nás i dokonale pobavil a představil nám Olomouc a studium na Univerzitě Palackého jeho očima. Ve dnech 12.11. a 16.11.2017 se v rámci oboru koná týden otevřených přednášek, studenti středních škol se budou moci zúčastnit zajímavých přednášek o filmu, divadle, televizi a rozhlase. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Jakub Dojčán, G4.B


Dijon

Beseda s ředitelem evropského kampusu francouzské vysoké školy SciencesPo v Dijonu

Na naší škole je francouzština velmi oblíbeným a podporovaným jazykem. Spousta našich studentů by se jí určitě ráda věnovala i nadále, a právě proto k nám v pátek 2. listopadu 2018 dorazil ředitel evropského kampusu francouzské vysoké školy SciencesPo v Dijonu, pan Lukáš Macek (www.sciencespo.fr). V rámci jeho přednášky jsme se mohli dozvědět nejen o systému vysokých škol ve Francii nebo aktuálním dění ve francouzské společnosti, ale i o samotných školách SciencesPo. Hovořil i o uspořádání studia, oborech učiva i zastoupení cizinců mezi studenty na těchto školách. V závěru přišla řeč i na přijímací řízení a pohovory, díky kterým bychom se i my mohli přidat k řadě českých studentů na této univerzitě. Beseda byla velmi inspirativní a troufám si tvrdit, že mnohé z nás velmi motivovala k další práci.

Natálie Šafářová, G3.A


Vědění
Vědění

Studenti našeho gymnázia na konferenci Vědění mladým

Dne 8. listopadu 2018 jsme se, společně s chemickým seminářem a dalšími vybranými žáky z nižších ročníků, vydali na konferenci Vědění mladým, kterou každoročně pořádá Univerzita Pardubice. Naši školu v posterové sekci vzorně reprezentovaly Adéla Novotná, studentka G4.A, která si jako svou práci vybrala "Model vlivu působení kouře na kůži jako simulace poškození znečištění ovzduší". Dále Kristýna Čížková, též studentka G4.A, se svou prací "Scaffoldy na bázi hydrogelu připravované z derivátu kyseliny hyaluronové". Naším největším želízkem v ohni byla Sylva Neradová, studentka G3.B a rovněž držitelka ceny Česká hlavička za rok 2018, která se zabývala Proteiny Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis. Na poslední chvíli, z důvodu neúčasti jedné studentky z ústní sekce, byla Sylva ochotná zaskočit a i bez větší přípravy odprezentovala své dvouroční bádání. Oproti minulým ročníkům byli všichni prezentující velice výřeční, a tak jejich prezentace zaujaly i širší okruh studentů. Za všechny účastníky konference děkuji všem přednášejícím a věřím, že celý den byl inspirací pro budoucí nadané vědce k započetí jejich bádání.

Karolína Bořilová, G4.B


Anglické představení

Anglické představení v aule gymnázia

Dne 6. 11. 2018 proběhlo v aule našeho gymnázia anglické představení společnosti The Bear Educational Theatre. Příběhem nás provázeli Frank Novotny, slečna Lucy a Marcus a Steven Brownovi. Představení s názvem „Frank Novotny and the present perfect“ bylo velmi vtipné a naučné. Jedná se o detektivní příběh odehrávající se v Chicagu. Hlavními postavami jsou dvojčata Marcus a Steven, kteří se nemají zrovna moc v lásce. Jejich vztahu nepomáhá ani to, že Marcus chodí s Lucy, která se líbí i jeho bratrovi. Který ze sourozenců ukradl drahé naušnice, aby získal srdce slečny Lucy? Na to jsme po dlouhém dumání nakonec přišli i my. Z představení jsme odcházeli opět o něco moudřejší a veselejší. Divadlo se nám moc líbilo a už se těšíme na další.

Klára Kodešová, Lucie Stehlíková, G1.A


Romm

Druhé ročníky na workshopu s Idou Kelarovou

V úterý 6. 11. jsme se společně s ostatními studenty druhých ročníků zúčastnili workshopu s názvem „ROM’n’ROLL“, který se konal v pražském Rudolfinu. Měli jsme možnost setkat se s paní Idou Kelarovou, romskou muzikantkou, která založila dětský pěvecký sbor Čhavorenge, a také s několika členy tohoto sboru, s nimiž jsme strávili zajímavé dopoledne. Společně jsme si zatančili romské tance a naučili se dvě písničky, které jsme si společně se sborem zazpívali. Také jsme se dozvěděli něco více o romské kultuře. Všichni jsme si akci moc užili.

Dominika Pravcová, Marie Ročková (G2.B)


Drážďany

Výjezd do Drážďan

Ve čtvrtek 1. 11. jsme se zúčastnili akce s názvem "Stadt-Rallye". Šlo o jakousi městskou hru. Naším úkolem bylo plnit různé úkoly v moderní části Drážďan - Neustadt. Pomocí mobilní aplikace jsme vždy obdrželi adresu místa, kde jsme museli zjistit, co v daném obchodě nenajdeme, co je napsáno ve výloze atd. Nevyhli jsme se ani konverzaci s místními. Za každý úkol jsme mohli získat 100 bodů. Podle celkového počtu bodů se následně rozhodlo pořadí všech zúčastněných týmů. Po vyhodnocení jsme měli ještě na programu divadelní představení v němčině, které nám přiblížilo život a tvorbu Ericha Köstnera. Ačkoli jsme chvílemi měli problém s porozuměním, byli jsme překvapeni poutavým zpracováním. Celý den jsme si opravdu užili a určitě se rádi znovu zúčastníme podobné akce.

Martin Žihlo, G3.A


Přijímací řízení 2018

Mozarťák v Anglii

V neděli 28. 10. 2018 jsme se vydali na cestu do francouzského Calais, kde jsme přesedli na Eurotunel a v brzkých ranních hodinách vstoupili na anglické území. Nejprve na nás čekala pěší prohlídka a výlet lodí s průvodcem Péťou po londýnských památkách. Prohlédli jsme si např. nultý poledník v Greenwich, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Leicester Square, projeli se na London Eye a nakupovali na Oxford Street. Následně jsme napjatě čekali na své hostitelské rodiny...

Tereza Škodová, G2.C


Chemie

Cesta do hlubin chemie

Ve dnech 29. – 30. října proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze seminář pro pedagogy a jejich studenty nazvaný „Cesta do hlubin studia chemie“. Spolu s paní učitelkou Sýkorovou jsme se dva dny účastnily přednášek a praktik z různých oborů chemie (biochemie, analytická chemie, alchymie, luminiscence). Absolvovaly jsme celkem 8 hodin praktických cvičení a 6 hodin přednášek. Závěr prvního dne byl vskutku slavnostní. Po divadelním představení následoval společenský večer, kde jsme se seznámily s některými pedagogy univerzity a jejich předměty. Tyto dva dny nám daly možnost vyzkoušet si nejrůznější chemické pokusy, poznat univerzitní katedry a pomohly nám v rozhodování ohledně našeho budoucího studia na VŠ.

Áďa Seibertová (G4.A), Eliška Křivková (G4.B)


Logická olympiáda

Kuba – dvě tváře svobody

Je tato temperamentní a smyslná země v Karibském moři opravdu tak krásná, jak se o ní říká? Čím nás dokáže překvapit, či naopak zklamat? Chcete se ponořit do fascinující historie a do současné situace hlavního města Havany? Tyto otázky nám byly zodpovězeny v pondělí 22. 10. ve školní aule díky cestovateli a dobrodruhovi Janu Lejskovi a jeho úžasné přednášce „Kuba – dvě tváře svobody“ v rámci projektu Svět kolem nás. Honza společně se svým týmem strávil dva měsíce prozkoumáváním tohoto úžasného ostrova. Od přátelských obyvatel, pozoruhodných živočichů a pestrobarevného karnevalu plného latinskoamerických tanců se dostali až k pravidelnému vyměňování pneumatik na kubánských silnicích, k nelegálním kohoutím zápasům či k oblastem bez kanalizace a zavedené vody. Díky této přednášce jsme se dozvěděli hodně nových informací o tom, jak to v této části světa doopravdy chodí a co si s sebou máme sbalit do batohu, až se jednou na Kubu sami vypravíme. Nakonec byl prostor pro případné dotazy i obsáhlé odpovědi. Přednáška se nám moc líbila a doufáme, že takových akcí bude víc a víc. Moc děkujeme za možnost být součástí příběhu o této úchvatné zemi.

Adéla Pražáková, Jakub Češek (G1.B)


Brána jazyků

Brána jazykům otevřená 2018

Dne 25. října 2018 se na našem gymnáziu uskutečnil třetí ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb anglické, francouzské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Pardubice – ZŠ Polabiny 1, ZŠ Polabiny 2, Prodloužená, ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše a ZŠ Štefánikova Pardubice. Čekaly je tři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s cizími jazyky, které se běžně na základních školách nevyučují - se španělským jazykem a s francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Děkujeme za pozitivní ohlasy jak z řad účastníků, tak základních škol.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Richard III.

Kabaret o bezmoci mocných made in Hradec Králové

V úterý 23. 10. večer jsme se s literárním seminářem vydali do hradeckého Klicperova divadla na představení Richarda III., kde v hlavní roli zmrzačeného a podlého Richarda, toužícího po moci, excelovala Pavlína Štorková, která se role rozhodně nebála. Muži v ženských rolích nás skoro dojali k slzám a některé postavy, jako např. žába nebo „černý Menšík“, neopustili scénu bez toho, aby všichni diváci nebrečeli smíchy. Na moment se objevil i sám autor, William Shakespeare. Celé představení bylo doprovázeno hudebními čísly od Enyi, skupiny Queen či Eltona Johna. Ač představení působilo komicky, byla v něm značně cítit tragika příběhu. Režisér David Drábek si s hrou úžasně, do detailu vyhrál a přiblížil tak téma i mladší generaci. Divadlo jsme si všichni náramně užili a všem ho vřele doporučujeme.

Nikola Říhová, G4.A


Den s vědcem

„Den (s) vědcem“ v ÚFCH JH

Dne 23. 10. se studenti druhých ročníků zúčastnili vzdělávacího programu „Den (s) vědcem“ v pražském Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Celý program zahájilo představení ústavu a jeho vědců. Na praktickou část v laboratořích byli studenti rozděleni do tří skupin. Měli na výběr ze tří témat: SIFT MS – hmotnostní spektrometrie a analýza dechu, Voltametrická stanovení vitamínu C v citrusech, Mikroskopie atomárních sil. Účastníci první skupiny měli možnost zjistit složení svého dechu. Studenti v druhé skupině zjistili, že nejvíce vitamínu C obsahuje pomeranč a citron. A poslední skupina se seznámila s rastrovací sondou a pozorovala povrch zlatého zrcátka. Všichni si mohli vyzkoušet spoustu drahých přístrojů a dozvědět se zajímavé informace. Celý den zakončila přednáška Martina Feruse „Alchymie cizích světů aneb Malý kurz astrochemie“.

Za druhé ročníky Marie Kristýna Ptáčková a Dominika Kutnerová


Archiv

Odrazy našich dějin

V odpoledních hodinách 18. října jsme se v rámci semináře z dějepisu sešli k exkurzi před Státním okresním archivem v Pardubicích. Po vřelém přijetí v kontrastně moderní budově začala první část naší cesty do minulosti. Byli jsme poučeni o základní terminologii a disciplínách v oblasti archivnictví. Zjistili jsme, jakým způsobem se dobová dokumentace uchovává, jak složité je třídit kvanta informací nebo třeba i to, jak se restaurují knihy. Po tomto vyčerpávajícím výkladu jsme měli možnost prolistovat si stovky let staré dokumenty a prohlédnout si pardubické listiny z počátku 15. století. Druhou částí exkurze byla prohlídka výstavy ke 100 letům od vzniku Československa, která byla sice malá, ale o to intenzivnější.

Tomáš Kulhavý, G4.A


Softball

Utkání legend v softballu

V pátek 12.10.2018 se uskutečnilo naše první Exkluzivní utkání legend v softballu. Nejprve bychom chtěli poděkovat všem fanouškům a fanynkám za podporu přímo na hřišti, poté škole a rodičům za propagaci a poskytnutí nezbytných materiálů na výrobu dresů, a v neposlední řadě pánům učitelům Procházkovi a Plhovi za odvahu a nasazení. Celá akce se velmi povedla a už teď vám můžeme slíbit, že to rozhodně nebylo poslední Exkluzivní utkání legend v softballu!

Za organizátorský tým Filip Müller


Astro

Noční pozorování a workshop o astrofotografii

V pátek 12. 10. se uskutečnilo noční pozorování a workshop o astrofotografii na pozemku ZŠ Proseč. Vše začalo prezentací o astrofotografii, která pomohla zúčastněným lépe pochopit veškeré úkony potřebné pro pořízení astrofotografie. Poté jsme si mohli přes dva teleskopy, které byly vypůjčeny z hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích, plně vychutnat místní temnou oblohu. Celá akce se mi velmi líbila, ačkoli účast studentů z Pardubic a okolí zdaleka nenaplnila očekávání. Značnou kompenzací mi však byla skvělá obloha, příjemný kolektiv a také setkání s kolegy z mého oblíbeného oboru – astronomie.

Martin Žihlo, G3.A


Můj potenciál

Vybraní studenti 3. ročníků se zapojili do programu „Můj potenciál“

Dne 9. října jsme se zúčastnili již čtvrtého zahájení rozvojového programu Můj potenciál, který pořádá Česká spořitelna pro žáky 3. a 4. ročníků. Byli jsme seznámeni s celým projektem, se zaměstnanci a hlavně s ostatními účastníky programu z různých pardubických škol. Po zhruba hodinovém úvodu jsme se vrhli na první workshop – vytváření chatbotů. Před tím nás ale čekala krátká přednáška a diskuze. Bavili jsme se o inovacích, o kladech a záporech, které přináší, a následně už o tom, co je to chatbot a k čemu by mohl být dobrý. Poté jsme ve skupinkách začali pracovat na svém ideálním chatbotu, který jsme nakonec všem představili. Všichni jsme byli spokojení a těšíme se, co nás v programu čeká zase za dva týdny.

Karolína Kučerová, G3.A


Airmail

Střípky a dojmy z představení pardubické ZUŠ Airmail ve VČD

V pondělí 8. října jsme v dopoledních hodinách zamířili do Východočeského divadla na muzikál s názvem Airmail. Jednalo se o muzikál secvičený žáky ZUŠ Pardubice, který vznikl v rámci oslav 50. výročí založení Základní umělecké školy....

Tereza Švejdová, G4.C


Japonsko

Postřehy naší studentky Viktorie Beránkové z ročního studijního pobytu v Japonsku

Ahoj, jmenuji se Viktoria Beránková a díky neziskové organizaci AFS jsem výměnným studentem v Japonsku. Tuto zemi jsem si vybrala, protože je jednou ze světových velmocí a je známá pro svou nádhernou přírodu, nevšední jídelníček a také pracovní nasazení obyvatel...

Viktoria Beránková


Halousek

Výzva pro budoucí vesmírné badatele

Ve čtvrtek 4. 10. proběhla na naší škole motivační přednáška Milana Halouska, pracovníka České kosmické kanceláře, na téma Výzvy pro budoucí vesmírné badatele. Přednáška byla zaměřená na meziplanetární pilotované lety, základnu na Měsíci/Marsu, ISS pro 21. století, dlouhodobé pobyty člověka ve vesmíru, nové technologie, rostoucí význam dálkového průzkumu Země a GNSS (Gallileo). Přednášky se účastnili někteří žáci z 2. ročníků a ti budou v rámci výtvarné výchovy absolvovat další workshopy a následně vytvoří výtvarná díla, kterými se budou účastnit celorepublikové soutěže SPACE ART 2018.

Mgr. Vladana Hajnová


Halousek

Úspěšný Srdíčkový den

Dne 18. 9. 2018 se naše třída G2.A zúčastnila projektu s názvem Srdíčkový den. Ráno jsme se všichni sešli ve škole, kde nám byly rozdány předměty, jejichž nákupem bylo možné drobnou peněžní částkou přispět na podporu nemocných dětí. Celou akci jsme si velmi užili i navzdory několika komplikacím. Za celou třídu můžeme říct, že nás všechny velmi potěšila i vybraná částka v celkové výši 13 430 Kč. Moc děkujeme všem, kteří svým nákupem podpořili dobrou věc.

Michaela Paclíková, Lucie Kačerová, G2.A


Heyrovský

Jaroslav Heyrovský bádající, objevující

Dne 3. 10. 2018 se žáci druhých a třetích ročníků zúčastnili rozsáhlé přednášky o prvním českém nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovském. Programem nás provázela paní Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., která nám přiblížila jak osobní život J. Heyrovského, tak jeho bádání v oboru fyzikální chemie a objev polarografie. Přednáška byla součástí doprovodného programu výstavy Příběh kapky o J. Heyrovském, která se nachází v prvním patře našeho gymnázia. Tato přednáška nám rozšířila vědomosti o prvním českém nositeli Nobelovy ceny za chemii.

Alexandra Jindrová, G3.A


Softball

Exkluzivní utkání legend v softballu

Sportu zdar, a softballu obzvlášť! Dovolujeme si Vás pozvat na Exkluzivní utkání legend v softballu. Jelikož se jedná o historicky první zápas, dovolili jsme si oslovit dva megahvězdné kapitány soupeřících teamů- totiž pana Plhu a pana Procházku. Přijďte nás podpořit na dukelský stadion baseballu Pasos v pátek 12. 10. od 16:00! Garantujeme vám příjemně strávené odpoledne v sportovním duchu. Pro více informací sledujte událost Exkluzivní utkání legend v softballu i na Facebooku. Občerstvení je samozřejmě zajištěno.

Za tým kopyt Filip Müller


Jak nám chutná Evropa

Jak nám chutná Evropa

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se sekce francouzského jazyka již tradičně zúčastnila benefičního projektu „Jak nám chutná Evropa“. Veřejnost mohla za symbolický příspěvek nahlédnout do kuchyní od Belgie po Řecko a poznat tak chutě všech možných koutů Evropy. Naše škola tento rok opět zastupovala Francii. V rámci našeho menu jsme pro návštěvníky připravili tradiční slaný koláč zvaný Quiche nebo variaci francouzských sýrů a paštik na francouzských bagetkách. Milovníky sladkého jsme u našeho stánku vítali s čerstvými palačinkami, ať už s čokoládou, nebo džemem. Odpoledne nás moc bavilo. Poznali jsme spoustu nových a inspirativních lidí a večer nás všechny hřálo u srdíčka, že jsme mohli pomoci dobré věci. Výtěžek z celé akce totiž poputuje na podporu Praktické školy Svítání a hendikepovaných dětí.

Natálie Šafářová, G3.A


Selb

Týden s německými studenty

V pátek 14. 9. se nám, pár vyvoleným němčinářům, na týden převrátil svět vzhůru nohama. Přijela k nám skupina milých mladých Němců ze Selbu na výměnný pobyt. Společně s nimi jsme prožili spoustu nezapomenutelných zážitků, obdivovali nespočet skvostů české architektury situovaných v Kutné Hoře, Brně, Praze a samozřejmě v Pardubicích, ale to nejdůležitější – tříbili jsme svoji znalost německého jazyka. I přes časovou i fyzickou náročnost a místy i silné psychické vypětí jsme si uplynulý týden nesmírně užili a odnesli si kupu cenných životních zkušeností. Tímto bychom chtěli poděkovat našemu gymnáziu za to, že celý výměnný pobyt umožnilo, a speciálně pak panu učiteli Mackovi za to, že nad námi na absolvovaných výletech držel ochrannou ruku.

Michaela Staňková, G3.C


Lípa

Strom Olgy Havlové před budovou gymnázia

Strom Olgy Havlové je označení použité pro 85 stromů, které Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vysadil či ještě vysadí v průběhu roku 2018 u příležitosti 85 let od narození první dámy. Ve středu 12. září 2018 byl před budovou našeho gymnázia vysazen v pořadí 55. strom – konkrétně lípa srdčitá. Gymnázium Mozartova se tímto krokem připojilo k uctění památky této mimořádné osobnosti.

Mgr. Radka Klempířová, zástupkyně ředitele školy


Adaptační kurz

Adaptační kurz G1.C

Ve dnech 5. – 7. 9. 2018 se třída G1.C zúčastnila adaptačního kurzu v Ústí nad Orlicí. Jídlo bylo výborné a lepší počasí jsme si nemohli přát. Učitelé sestavili skvělý program, který nás zabavil až do pozdních hodin, a skvěle tím přispěli ke stmelení našeho kolektivu.

Libor Pezinek, G1.C


Ukliďme Česko 2018

Ukliďme Česko 2018

V pátek 7. 9. 2018 jsme se my, žáci druhých ročníků, zúčastnili dobrovolnické akce, pořádané Městským obvodem Pardubice II, Ukliďme Česko 2018. Jejím účelem je uklidit nepořádek a ilegálně vznikající černé skládky, a tak pomoci našemu životnímu prostředí. Akce byla přijata všemi žáky se značnou dávkou nadšení. Hned ráno jsme se vydali do prostor pravého břehu řeky Labe, kde jsme byli po krátké bezpečnostní instruktáži vybaveni náležitými pomůckami (igelitové pytle, látkové rukavice), následně jsme se rozdělili na několik skupin a mohli jsme se směle pustit do práce. Nacházeli jsme velmi kuriózní předměty, mezi nejvýraznější jednoznačně patřil nákupní vozík. Pořádanou akci jsme si opět velmi užili, neboť si uvědomujeme důležitost našeho životního prostředí, a tak jsme odcházeli s dobrými pocity, že jsme přiložili ruce k dílu pro jeho zachování dalším generacím.

Studenti G2.A


Staveniště

Repríza Děvčete s čertem v těle již tuto neděli v Holicích!

Je nám ctí pozvat Vás na reprízu autorské komedie Děvče s čertem v těle, která se uskuteční v neděli 9. září 2018 od 18 hodin v Kulturním domě v Holicích. Vstupenky se budou prodávat přímo na místě v den představení. Hra Vám představí dobu první republiky jako éru rozverných hospodyní, masérských salónů, záletných manželů a stejně záletných ženušek. To vše za doprovodu oné typické hudby plné nostalgie a pěveckých výstupů. Na divadelních prknech budete moci vidět studenty našeho gymnázia, včetně těch, kteří již na jaře úspěšně odmaturovali. V titulních rolích se blýsknou Andrea Pospíšilová, Hana Nálevková, Tomáš Vodvářka a Matěj Plšičík a zdárně sekundovat jim budou Magdaléna Malířová, Martin Žihlo, Anežka Holubová a další. Doufáme, že na velký úspěch červnové premiéry navážeme neméně úspěšnou reprízou. Tak neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás!

Honza Bolehovský, Veronika Němcová, Lucie Škarvadová


Voda
Voda

Adaptační kurz G1.A

Pondělí 3. září, neboli první školní den, vyrazila, naše již brzy pověstná třída G1.A, do Ústí nad Orlicí na vytoužený adaptační kurz. I když jsme byli téměř všichni značně nervózní, hned po pár společně strávených chvílích na hotelu nervozita zanikla a my se hodili do pohody. Po několika úvodních seznamovacích hrách jsme si dokonce i zapamatovali jména všech svých nových spolužáků, soupeřili s béčkem a premýšleli o tom, co nás bude další dny čekat. Nakonec jsme veškeré hry i s bojovkou zvládli bez úrazu a všichni živí, zdraví a “nicnetušící” už doopravdy nastoupili na vysněný Mozarťák.

Nati Zemanová G1.AŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.31, 18. 8. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich