Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Elektronické přihlašování do přípravného kurzu 30. 11. 2021 od 20:00 hodin

Vážení uchazeči o studium na naší škole, připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám 2022. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 míst, v minulých letech tak zcela pokryla zájem uchazečů. Kurzy budou navíc probíhat osvědčenou distanční formou, nehrozí tak v žádném případě jejich uzavření z protiepidemických důvodů. Přihlašovací aplikace bude spuštěna na těchto stránkách v úterý 30. 11. 2021 ve 20:00 hodin, při vyplňování prosím dejte prosím na správnost zadané e-mailové adresy, na ní budou zaslány důležité organizační informace a podklady k platbě kurzovného. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Piškvorky

Školní kolo plšQworek

V pondělí 11. 10. se uskutečnil každoroční školní turnaj v piškvorkách, kde se proti sobě utkalo 8 týmů sestavených ze všech ročníků našeho gymnázia. Studenti zapojili svá mozková kolečka a na papír sázeli křížek za křížkem, aby úspěšně získali body pro svůj tým. Jako v každé soutěži však vyhrává pouze ten nejlepší, a tudíž ze všech týmů do oblastního turnaje postoupil tým z G1.B a G4.A. Tímto týmům gratuluji a přeji hodně štěstí v dalších turnajích!

Jakub Borský, G4.C


Výstava DOX

Návštěva výstavy v Centru současného umění DOX a Národní galerie 8.10.2021

Hledět smrti přímo do tváře je zkušenost, kterou většinou nechce zažít nikdo z nás, kor když nese nevinné podoby růže či lilie, ale přesně to nám páteční výstava v Centru současného umění DOX umožnila. Z Pardubic jsme vlakem odjížděli krátce po osmé a do hodiny již stáli na peroně Hlavního nádraží v Praze. Naší první zastávkou byla Národní galerie, kde rozděleni do dvou skupin, naskytl se jedněm skrze díla předních československých umělců pohled do krušných časů první republiky, v rámci stejnojmenné expozice. Zatímco druzí obdivovali zručnost malířů 19. a počátku minulého století, mezi kterými nechyběla ani jména jako Pablo Picasso či Josef Mánes. Druhá výstava nesla název Umění dlouhého století.

Jan Žabenský G2.C


Můj potenciál

Byl zahájen projekt Můj potenciál od České spořitelny

Dne 6. 10. 2021 se v areálu Na Vinici uskutečnilo slavnostní zahájení programu Můj potenciál od České spořitelny. Koordinátoři projektu nám představili, co můžeme od projektu očekávat, a prezentovali také témata závěrečných prací. Proběhla i seznamovací hra, při níž jsme poznaly jak další účastníky projektu, tak koordinátory, kteří nás budou programem provázet. Setkávat se budeme pravidelně na sedmi workshopech, a to až do ledna příštího roku.

Veronika Musílková, Denisa Izákova, G3.A


Německé divadlo

Naši studenti v německém divadle

V pondělí 4. 10. se studenti němčiny z G4.C, G3.B a G3.C zúčastnili německého divadla, konkrétně šlo o hru Odysseus inspirovanou slavným Homérovým eposem. V tomto netradičně pojatém divadle se vystoupení účastnili sami studenti a všichni ve svých rolích doslova zářili. Celá akce byla velmi přínosná, a to nejen z pohledu němčiny, ale také co se literatury týče.

Robin Novotný, G4.C


MS

Software Office 365 Pro Plus a Windows 10 Education pro naše studenty

Naše škola pokračuje v tříletém projektu Microsft EES pro školy Pardubického kraje. Studenti mohou zdarma používat po dobu platnosti této smlouvy (do 30. 11. 2024) software Office 365 ProPlus a Windows 10 Education. Každému zájemci z řad studentů byly třídními učiteli poskytnuty přihlašovací údaje k portálu portal.office.com, kde po přihlášení a změně dočasného hesla můžete stahovat Office 365 ProPlus až na pět zařízení v domácnosti. Detailní informace a případné technické dotazy směřujte na kabinet IVT.

Mgr. Petr Harbich


Planetárium

Třetí ročníky se vydaly na exkurzi do hradeckého planetária

Na čtvrtek 30. září byla pro třídy G3.B a G3.C naplánována exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, a tak jsme se po třetí vyučovací hodině vydali na cestu ke hvězdám. Po nedlouhé jízdě vlakem, hradeckým MHD (kde jsme byli přímými svědky zázraku, že i dvě třídy gymnázia se mohou vejít do jednoho autobusu) a trochy chůze jsme dorazili k našemu cíli – budově se střechou ve tvaru rotačního elipsoidu, která nápadně připomíná UFO...

Adéla Černá, G3.C


Galakoncert

Vystoupení školního sboru na Staročeské polabinské pouti

V sobotu 25. 9. se náš sbor představil také na Staročeské polabinské pouti. Tentokrát měl daleko těžší úkol a to zazpívat už ne jen jednu, ale rovnou čtyři skladby a to Hallelujah, You raise me up, What a wonderful world a Bohemian Rhapsody. Pro některé z Vás se to může zdát jako nemožné, ale pro sbor nikoli. Zazpíval to opět pod vedením pana učitele Milana Slabého a s doprovodem paní učitelky Moniky Šnorbertové na výbornou. Ve skladbě Hallelujah Leonarda Cohena se dokonce představily dvě sólistky Anička Horáková a Anet Zemanová, které předvedly vynikající výkon. Vystoupení se vydařilo a byla to skvělá reprezentace školy.

Daniela Šimonková, G1.B


PZk 2020

Přípravný kurz 2022

Milí uchazeči o studium, zákonní zástupci, v úterý 30. 11. 2021 ve 20:00 hodin bude na těchto stránkách spuštěno elektronické přihlašování do Přípravného kurzu 2022. Kapacita kurzu byla navýšena na 160 uchazečů a v roce 2021 plně pokryla zájem uchazečů. Přesto buďte pohotoví, sledujte pravidelně naše stránky a v den "D" 30. 11. 2021 večer buďte připraveni u svých zařízení.
Těšíme se na shledanou (dle epidemické situace prezenčně i distančně) ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin na prvním Dnu otevřených dveří.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Studentské volby

STUDENTSKÉ VOLBY NA MOZARŤÁKU

Dne 21. 9. 2021 se naše škola zúčastnila simulace voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Projekt Studentské volby organizuje Jeden svět na školách. Jaké to je být voličem, si přišlo vyzkoušet 190 žáků z různých tříd našeho gymnázia. Celkové výsledky najdete na stránkách JSNŠ
Všem aktivním „voličům“ děkujeme za účast!

Za volební komisi Sára Gobernacová, G2.C


Galakoncert

Vystoupení školního sboru na Galakoncertu k 111. výročí Gymnázia Dašická

V úterý 21. 9. se náš školní sbor prezentoval v Sukově síni na Galakoncertě k 111. výročí Gymnázia Dašická. Pěvecký sbor se představil se skladbou Bohemian Rhapsody, zazpívali ji žáci prvních a druhých ročníků a pro zvýšení kvality se připojilo i pět třeťáků. Sbormistrem byl pan učitel Milan Slabý a na klavír sbor doprovodila paní učitelka Monika Šnorbertová. Vystoupení mělo velice hojnou účast. Ze známých tváří naší školy se zde objevili například současný pan ředitel Petr Harbich a v neposlední řadě také pan ředitel a v současné době poslanec Marek Výborný. Vystoupení mělo velice dobrý ohlas a všichni jsme si ho moc užili.

Daniela Šimonková, G1.B


Studio GyMo

Aktuality Studia GyMo

V úterý 14. 9. a ve čtvrtek 16. 9. 2021 proběhl v aule našeho gymnázia konkurz, resp. nábor nových (ale také "staronových") tváří do školního divadelního souboru Studio GyMo. Účast byla hojná, v řadách našich studentů jsme objevili skutečně výjimečné talenty a náš divadelní soubor tedy v současné době tvoří 12 mladých a nadějných herců a hereček. Právě s nimi začneme v co nejbližší možné době s nastudováním nové divadelní hry, o jejíž přípravách a premiéře budete včas dopředu a průběžně informováni. Děkujeme všem studentům, kteří projevili zájem a dorazili na konkurz, velmi si toho vážíme.

Hana Nálevková, Jan Bolehovský


Adaptační kurz 2021

První ročníky se vrátily z adaptačního kurzu

Adaptační kurz 1. ročníků (G1.A, G1.B, G1.C) probíhal od 6. do 8. 9. 2021 v areálu Březová u Třebíče. Byl zaměřen na budování zdravého kolektivu, skvělých mezitřídních a mezilidských vztahů a zároveň na budování důvěry, pohybové šikovnosti a kreativity. Samotný areál byl moc hezký, přívětivý a nabízel spoustu možností. V programu byly zařazeny hry na stmelení kolektivu a vzájemné poznávání, avšak i individuální činnosti jako lezení na stěně a v lanovém parku, lukostřelba a další. Zúčastnili jsme se i her týmových, jako je paintball, noční a únikové hry. Já osobně bych byla velmi ráda, kdyby proběhlo ještě více aktivit na upevnění kolektivu a poznání spolužáků a spolužaček, avšak celkově byl adaptační kurz velmi povedený.

Martina Drahá, G1.A


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 28.37, 13. 10. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich