Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Pozvánka na Den otevřených dveří 6. 12. 2023 a elektronické přihlašování na Přijímačky nanečisto 2024

Milí uchazeči o studium na naší škole, zveme vás srdečně na 1. den otevřených dveří, kdy si budete moci mj. prohlédnout odborné učebny, laboratoře, 3 vnitřní respiria či aulu školy, setkat se s pedagogy i studenty školy. Dozvíte se důležité informace ohledně studia, přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 či přijímacích zkoušek nanečisto 1. 2. 2024. Těšíme se na vás ve středu 6. prosince 2023 v době od 15:00 do 19:00 hodin. Nezapomeňte, že od středy 6. 12. 2023 od 20:00 hodin startuje na těchto stránkách přihlašování na Přijímací zkoušky nanečisto 2024. Přihlašování ukončíme v neděli 21. 1. 2024 nebo dříve v případě naplnění kapacity 160 uchazečů. Více informací se dozvíze zde.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Přípravný kurz 2024

Milí uchazeči o studium, zákonní zástupci, ve středu 29. 11. 2023 ve 20:00 hodin bylo na těchto stránkách spuštěno elektronické přihlašování do Přípravného kurzu 2024. Kapacita kurzu byla navýšena na 170 uchazečů a v roce 2023 plně pokryla zájem uchazečů. Přesto buďte pohotoví, sledujte pravidelně naše stránky a v den "D" 29. 11. 2023 večer buďte připraveni u svých zařízení.
Těšíme se na shledanou ve středu 6. 12. 2023 od 15:00 do 19:00 hodin na prvním Dnu otevřených dveří.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Exkurze žáků HV v Kutné Hoře

Studenti hudební výchovy navštívili chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

V pondělí 20. 11. studenti prvních ročníků, kteří si zvolili hudební výchovu, navštívili chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Cestou ke katedrále se zastavili u bývalé královské mincovny, kde je paní učitelka Škarvadová obeznámila jak s historií mincovny, tak i s historií města. V chrámu svaté Barbory pak pan učitel Slabý studentům představil kutnohorské varhany a zahrál na nich pár ukázek, např. Toccatu a fugu d moll a Air od J. S. Bacha nebo Toccatu od L. Boëllmanna. Někteří si poté mohli sami vyzkoušet na varhany zahrát. Výlet se vydařil a moc jsme si ho užili.

Eva Mrázová (G1.A)


Anglické divadelní představení

Anglické divadelní představení The History of England Part I

Dne 14. 11. měli žáci třetích ročníků možnost zúčastnit se anglického divadla, které shrnovalo zásadní události dějin Velké Británie. Představení pokrývalo události od vlády Římanů a nájezdů vikingů až po bitvu u Hastingsu a vládu Tudorovců. Divadlo bylo pojaté interaktivní a zábavnou formou, kdy jsme se mohli účastnit několika týmových aktivit. Již se těšíme na druhou část představení.

Tereza Matějková G3.C


Brána jazyků 2023
Brána jazyků

Brána jazykům otevřená 2023

Ve dnech 8. a 13. listopadu 2023 se na našem gymnáziu uskutečnil šestý ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb Anglické, francouzské, ruské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Pardubice – ZŠ Polabiny 1, ZŠ Polabiny 2, Prodloužená, ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše a ZŠ Štefánikova Pardubice, ZŠ Dubina, ZŠ Závodu Míru, ZŠ Studánka a ZŠ Dr. J. Malíka Chrudim. Čekaly je čtyři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s výukou cizích jazyků na naší škole, případně je seznámit s jazyky, které se nevyučují na všech základních školách - se španělským, ruským nebo francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Moc děkujeme za pozitivní ohlasy jak z řad účastníků, tak základních škol a budeme se těšit na další skvělé setkání.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Reminiscence 2023

Chráníme mořské želvy

Dne 1. 11. proběhla v aule našeho gymnázia přednáška Mgr. Hany Svobodové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy o problematice ochrany mořských želv. Přednášející s námi sdílela své zkušenosti se založením záchranné stanice na ostrově Derawan u pobřeží Bornea, který je z hlediska rozmnožování řady kriticky druhů mořských želv nejvýznamnější lokalitou v celé jihovýchodní Asii. Upozornila nás také na skutečnost, že bez ohledu na geografickou vzdálenost můžeme efektivně pomoci i my v České republice a že díky novým technologiím (např. kosmickým a DIY ICT) to vlastně nikdy nebylo snazší. Dozvěděli jsme se také nové informace o vymírání želv a o tom, jak tomu může lidstvo i my sami zabránit. Toto téma nás zaujalo a určitě by se mělo dostat do povědomí širší veřejnosti. Každý z vás se také může zapojit do společného projektu A´tuin, který vznikl mezi Techneciem (UTESLA z.s.) a Chráníme mořské želvy z.s.

Kristýna Kalinová (G1.A)


Reminiscence 2023

Po úspěchu v branném závodu Legie jsme se zúčastnili i Mise: Reminiscence 2023

Z úterý 31. 10. na středu 1. 11. jsme se jako reprezentanti našeho gymnázia v počtu dvanácti studentů (dvě šestičlenné skupiny) zúčastnili branného závodu Mise: Reminiscence 2023, pořádaného na počest novodobých válečných veteránů. Závod probíhal ve Skutči a moc jsme si ho užili. Naučili jsme se spoustu zajímavých věcí, například základy první pomoci, jak vázat uzly nebo jak slaňovat, a to za vcelku nepříznivých podmínek během prvního dne závodu. Byla totiž nečekaná zima a také sem tam poprchávalo. Noc jsme strávili ve stanech, které jsme si přivezli s sebou. Hned druhý den ráno jsme se vrhli do samotného závodu, který dohromady trval čtyři hodiny. Během něj jsme měli ukázat, co si pamatujeme z předchozího dne. Myslím, že můžu říct, že jsme obstáli, protože jedna z našich skupin si odnesla páté místo z celkového počtu osmnácti týmů.

Za účastníky Reminiscence 2023 Matouš Koupal (G2.A)


Dnes jsem jako poslanec

Dnes jsem jako poslanec

Dne 31. 10. jsme se ve složení Nick Svoboda (G4.B), Ester Kachlíková, Amálie Nepivodová (obě G3.B) a Mikuláš Fabián (G2.A) zúčastnili semináře „Dnes jsem jako poslanec“, pořádaného nadačním fondem Modrá rybka. Společně s ostatními studenty základních a středních škol jsme i za přítomnosti politiků projednávali důchodovou reformu, kterou jsme na konci jednání schválili i se dvěma pozměňovacími návrhy z dílny našeho poslaneckého klubu. Námi upravená reforma bude následně předána poslancům a poslankyním.

Nick Svoboda (G4.B)


Ultimate frisbee

Mozarťák boduje v SŠL v ultimate frisbee!

Letos jsme se v rámci středoškolské ligy v ultimate frisbee zatím zúčastnili dvou podzimních kvalifikací v Hradci Králové a v Brně, abychom si vybojovali místo ve finále SŠL. V Hradci Králové jsme se postavili proti těžké konkurenci, ale nakonec jsme si s troškou štěstí přece jen odnesli první místo! Toto vítězství nás ještě více motivovalo do kvalifikace v Brně, kde jsme čelili týmům z různých částí republiky a nakonec jsme si odvezli třetí místo. Celkem jsme během obou kvalifikací získali 15 bodů, což je skvělý výsledek, a ukázali jsme tak, že naše gymnázium skrývá talenty nejen ve školních lavicích, ale i na hřišti!

Klára Švecová (G4.B)


Jazykově poznávací zájezd do VB
Jazykově poznávací zájezd do VB

Jazykově poznávací zájezd do Stratfordu

V termínu od 21. 10. do 27. 10. se nemalá skupina žáků našeho gymnázia zúčastnila proslulého jazykového zájezdu do Velké Británie. Po velmi vyčerpávající a pocitem téměř nekonečné cestě, během které jsme někteří poprvé vyzkoušeli, jaký je to pocit jet pod vodou, jsme se v odpoledních hodinách druhého dne mohli kochat malebným městečkem proslulým celosvětově významným dramatikem Williamem Shakespearem. Stratford nad Avonou byl pro nás nejen jedním z několika probádaných měst, ale na další 4 dny se stal také naším domovem. Po návštěvě Shakespearova rodného domu, kostela Holy Trinity, Gower Memorialu, místních trhů a motýlí farmy jsme už jen s překříženými prsty čekali na vyzvednutí místními rodinami. Někteří jsme pobytu v rodinách neměli co vytknout. Vždy nás čekala teplá večeře, po které následoval domácí "pudding" (tedy jakási sladká tečka), provázená různorodou konverzací. Další den ráno nás čekala výuka angličtiny v místní škole, z jejíhož nádvoří byl krásný výhled na část Guild Chapel. Po dopolední výuce, zaměřené převážně na komunikaci, jsme se autobusem vydali do Black Country Living Musea. Zde jsme se rozdělili do tří skupinek vedenými kostýmově oblečenými průvodci, kteří nás seznámili s historií a životem lidí v průmyslové oblasti střední Anglie a hlavně s tamějším slangem. Slova jako Bostin, Tararabit či naše oblíbená fráze po zbytek pobytu 'Ow bin ya?' se nám vryla do paměti více, než by snad měla. Milovníci Peaky Blinders zde na vlastní oči viděli některá místa, kde se části seriálu natáčely...

Barbora Černá, G4.C


Krajské kolo basketbal dívky

Okres, nebo kraj, Mozarte vyhraj!

Jako by se tímto heslem řídily naše basketbalistky. V pátek 20. 10. rozpoutaly doslova peklo pod vysokými koši a deklasovaly všechny své soupeřky rozdílem ne jedné, ale hned několika tříd. Nyní už je čeká kvalifikace na mistrovství republiky, což bude o poznání větší oříšek.
Gratulujeme a držíme palce!

Sekce TV


Okrskové kolo florbalu

Florbalisté postupují do okresního kola

Okrsek jsme zvládli, teď už to bude jen těžší Ačkoliv se celkové skóre nemusí zdát nikterak přesvědčivé, každý, kdo mohl sledovat florbalové zápasy našich chlapců, může říct, že na hřišti jasně dominovali. Po menších problémech, které se postupem času podařilo eliminovat, se chlapcům podařilo vyhrát všechna tři utkání v rámci okrsku a teď postupují do okresu. Ten již bude o poznání těžší, jelikož se tam objeví další velcí favorité na postup do kraje. Uvidíme, zdali se našemu družstvu podaří probojovat se ve jménu Mozartu až do kraje.

Matyáš Burda (G3.A)


Podpora nadaných na půdě PSP ČR

Byli jsme při tom!

Dne 17. října jsme se s Mgr. Alexandrem Prokopem na půdě Poslanecké sněmovny PČR v sále Dagmar Burešové zúčastnili odborného semináře „Podpora nadaných prospěje všem“. Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ředitelky Nadace RSJ Lenky Eckertové. V deseti bodech jsme vyslechli např. zajímavé příspěvky PaedDr. Michala Černého z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo RNDr. Zdeňky Chocholouškové, Ph.D. z Národního pedagogického institutu. Ke všem tématům poté proběhla hodinová panelová diskuze. Velice děkuji panu ministru Výbornému za pozvání na tento seminář, který nás utvrdil v tom, že se naše práce s nadanou mládeží ubírá správným směrem, což dokládají také výsledky našich studentů v různých soutěžích.

RNDr. Květa Sýkorová


Konference Česko budoucnosti

Na konferenci Česko budoucnosti jsme měli své zastoupení

V pátek 13. října jsem se zúčastnil konference Česko budoucnosti, která se uskutečnila v pražském DOXu. Její náplní byla debata o přiblížení České republiky k dlouhodobé vizi, kterou je, aby se z Česka stala díky špičkovému vzdělávání mozkovna světa. Konferenci zahájili zdravicí předseda vlády Petr Fiala, předsedkyně PS PČR Markéta Pekarová Adamová a profesorka Danuše Nerudová. Následovaly bloky věnované neziskovkám, vyučujícím na školách, politikům a byznysu, které byly vždy zaměřené na to, co mohou udělat pro vzdělané Česko. Celou konferenci potom zakončil senátor Jiří Drahoš.

Nick Svoboda (G4.B), místopředseda Studentské rady


Juniorská vědecká konference

Juniorská vědecká konference UK Praha

Dne 13. 10. se náš tým ve složení Jana Machovcová, Markéta Poláčková (obě G4.B), Petr Zelinka (G4.C), Stanislav Hladík (G3.C) a náš čerstvý absolvent Jan Stejskal vydal na již dvanáctý ročník Juniorské vědecké konference, kterou pořádala Univerzita Karlova v Praze. Na konferenci bylo se svými projekty pozváno celkem 50 studentů z celé České republiky, kteří se utkali ve třech kategoriích. Tříčlenná porota po prezentacích vyhlásila první tři místa a také cenu poroty. Stanislav Hladík a Jan Stejskal za svůj projekt o aplikaci nových technologií ve vývoji pulzačních motorů získali cenu poroty. A všichni si odnesli cenné zkušenosti a podněty od odborníků, kteří si prezentace byli vyslechnout.

Stanislav Hladík (G3.C)


Volejbalisté stříbrní

Volejbalisté v okrese stříbrní

Ani chlapci naší školy na turnaji ve volejbalu nezklamali. Ve sportovní hale v Holicích předvedli skvělé výkony a zaslouženě získali stříbrné medaile. Je nutné podotknout, že měli stejný počet bodů jako vítěz turnaje, proto muselo rozhodnout skóre. Za předvedenou hru jim patří velký dík.

Sekce TV


Přednáška o dobrovolnictví

Studenti semináře ze ZSV se zúčastnili přednášky o dobrovolnictví

V úterý 10. 10. jsme se společně s dalšími studenty 3. ročníků v rámci Semináře ze základů společenských věd zúčastnili přednášky o dobrovolnictví. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o dobrovolnických programech centra KONEP a dostali lákavou nabídku na zapojení se do jeho aktivit. Děkujeme koordinátorce dobrovolnického centra paní Ing. Lucii Křivkové za připravený program, plný pro nás nových informací, a možnost stát se dobrovolníky.

Tereza Vasková, Terezie Ubrýová (G3.A)


Volejbalistky na vítězné vlně

I naše volejbalistky na vítězné vlně

Po vzoru basketbalistek se v úterý 10. 10. vydaly obhájit loňské prvenství také naše volejbalistky. Cesta za triumfem ale byla z jejich pohledu mnohem trnitější. Už rozlosování základních skupin naznačovalo, že dostat se do bojů o medaile nebude žádná procházka růžovým sadem. Ve čtyřčlenné skupině se setkala tři nejlepší družstva a bylo jasné, že jedno musí z kola ven. Naše děvčata v náročné situaci obstála a i přes prohru se silným „Dašákem“ postoupila do play-off. V něm pak po snadném semifinále narazila ve finálovém utkání opět na své největší rivalky z „Dašáku“. V tomto zápase ale od začátku naprosto dominovala a téměř bezchybnou hrou nenechala nikoho na pochybách, kdo bude i letos v našem okrese kralovat. Gratulujeme a držíme palce do krajského kola.

Sekce TV


Anglické divadlo

History of England II.

Dne 9. 10. měli žáci čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se anglického divadla, které shrnovalo zásadní události dějin Velké Británie. Představení navazovalo na první část, kterou jsme zhlédli již minulý rok, a pokrývalo dějiny od počátku vlády Jakuba I. roku 1603 až do současnosti. Bylo pojaté zábavnou formou, kdy jsme se sami podíleli na hře a přitom si mohli procvičit angličtinu a zopakovat a rozšířit své znalosti z dějepisu. Těšíme se na další představení.

Adéla Smolíková, G4.B


Stužkovací večírek G4.A

Čím míň víš, tím líp spíš

Začala ta lepší část maturitní zkoušky a v pátek 6. 10. 2023 se v restauraci U Opata konal stužkovací večírek G4.A, kde úspěšně proběhlo ostužkování a pasování studentů na maturanty. Dále budou následovat stužkovací večírky G4.B a G4.C.

Izabela Nermuťová, G4.A


Okresní kolo v basketbalu

Okresní kolo v basketbalu

Dne 6. 10. se v hale na Dukle uskutečnilo okresní kolo v basketbalu, do kterého se zapojilo 11 týmů. Naši chlapci s lehkostí vyhráli základní skupinu a po zajímavém souboji v semifinále postoupili přes těžkého soupeře SPŠE. Ve finále podlehli po velkém boji Gymnáziu Dašická o jeden koš, a brali tak druhé místo. Všem chlapcům děkujeme za výborné výkony, zodpovědný přístup a vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce TV


Návštěva německého divadla

Návstěva německého divadla

Dne 5. 10. se 2. ročníky jako každý rok zúčastnily představení německého divadla. Tento rok Galli Theater z Mnichova připravilo pro své diváky pohádku Žabí král. Do rozmanitých hereckých rolí byli vybráni žáci různých škol včetně té naší. Účinkující si mohli vyzkoušet, jaké to je, když před nimi v hledišti sedí kolem dvou set diváků. Představení se velmi líbilo - nejvíce účinkujícím, kteří se rychle zbavili nervozity. Děkujeme divadlu Galli z Mnichova a těšíme se na jejich již tradiční návštěvu Pardubic příští rok.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NJ


Basketbalistky ovládly okres

Basketbalistky v tréninkovém módu ovládly okres

Ve čtvrtek 5. 10. se konalo okresní kolo v basketbalu dívek. Od začátku turnaje nebylo pochyb, jaké družstvo bude ověnčeno vavříny. Naše děvčata doslova deklasovala všechny své soupeřky a pohodlně dokráčela k triumfu. Gratulujeme a držíme palce do kola krajského.

Sekce TV


Premiéra Prima sezóny

Prima sezóna

Ve středu 4. října 2023 měla premiéru divadelní hra našeho školního divadelního klubu, hudební retro komedie s názvem Prima sezóna. Samotné představení se volně inspirovalo filmovým muzikálem Rebelové a pojednává tak na jedné straně o partičce tří vojenských zběhů, Vojtovi, Bobovi a Emanovi, na straně druhé o třech maturantkách gymnázia, Tereze, Bugyně a Žofce. Děj byl posazen tematicky do jara a léta roku 1968 a odehrával se těsně před tragickou vojenskou invazí do Československa. V hlavních rolích se blýskli Natálie Klárová, Mikuláš Kalousek, Agáta Šlechtová, Matyáš Burda, Lucie Blažková a Petr Bezpalec a zdárně jim sekundovali Jáchym Vohradník, Ester Kachlíková, Radim Hubert Kopiště, Jan Sebránek, Tomáš Martin Holub, Klára Novotná, Jana Patočková, Stanislav Hladík, Veronika Fučíková, Petra Honková, Jakub Kosa, Jakub Nermuť a jako speciální host našeho představení pan učitel Tomáš Voltr. Režie byla pod taktovkou pana učitele Jana Bolehovského, zdárný průběh představení zajistily svojí pomocí a asistencí rovněž slečny Lucie Stehlíková a Hana Nálevková. Samotné představení mělo veliký úspěch, který byl umocněn zejména při závěrečné děkovačce, kdy došlo k tzv. “standing ovation”neboli potlesku vestoje. Celkově se tak jednalo o jednu z nejvíce povedených premiér v historii Studia GyMo a publikum již s nedočkavostí vyhlíží nejbližší reprízy.

Agáta Šlechtová (G2.C), Matyáš Burda (G3.A), Mikuláš Kalousek (G3.B)


Atletika

Naše atletické týmy byly krůček od postupu

Za krásného počasí babího léta vybojovali chlapci naší školy druhé a děvčata třetí místo v krajském kole Středoškolského poháru v atletice. Chyběl opravdu jenom krůček k postupu do celostátního kola. Děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na další podobně vydařené akce.

Sekce TV


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.54, 29. 11. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich