Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Polabinská pouť

Pěvecký sbor Gymnázia Mozartova tradičně na Polabinské pouti

V sobotu 24. 9. se Pěvecký sbor Gymnázia Mozartova představil na Polabinské pouti. Náš sbor se prezentoval se skladbami z oblasti populární a filmové hudby, na závěr vystoupení se zpěváci představili se známými skladbami skupiny Beatles. Vystoupení se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku pod vedením pana učitele Milana Slabého. Klavírního partu se ujal David Tichý, žák maturitního ročníku naší školy. Vystoupení sklidilo obrovský potlesk a vyzpívali jsme si pozvání na další ročník této tradiční a oblíbené akce v roce 2023.

Klára Novotná, Jana Patočková, Lucie Blažková – G2.B


Memoriál Josefa Šťulíka

Memoriál Josefa Šťulíka s naší vítěznou účastí!

Ve středu 21. září jsme se v obou žákovských i dorosteneckých kategoriích zúčastnili již 7. ročníku Memoriálu Josefa Šťulíka, který se běžel po naučné stezce NKP Ležáky až na náměstí městyse Včelákov a byl věnován památce Josefa Šťulíka a odbojové skupiny Čenda. Záštitu nad 7. ročníkem převzala paní Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratí, která je držitelkou světového rekordu na 800 m. Během celého programu měli přítomní žáci možnost prohlédnout si muzeum a pietní území. Žákovskou kategorii ovládli naši borci. Matouš Pavlík (G1.A) zvítězil a Radim Kopiště (G1.C) bral druhé místo. V dorostenecké kategorii se dařilo našim děvčatům. Nejlépe zaběhla Alžběta Kuhnová (G1.C), když obsadila 2. místo, a Alena Picpauerová (G2.B) se zařadila hned za ni na místo třetí. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková


Provence
Provence

Zájezd do Provence aneb Cesta do kraje levandulí, býků a baget

V neděli 11. 9. se před budovou gymnázia shromáždilo 42 studentů různých ročníků a tříd se společným cílem – ujet ještě na chvíli blížícímu se podzimu a poznat kousek cizí země, kultury a historie. A tak jsme vyrazili vstříc slunci jižní Francie do levandulové Provence. V pondělí dopoledne jsme dorazili do první zastávky našeho zájezdu. Uvítalo nás Nice – procházka starým městem, zámecké návrší, Anglická promenáda a moře. Jelikož jsme, co se studia druhých jazyků týká, byli skupina poněkud různorodá, velké oblibě se po celý čas zájezdu těšila hra, vyhlášena již při příjezdu, „Ulov si svého francouzštináře“. Studentům francouzštiny se totiž naskytlo spoustu možností k využití jazyka v praxi...

Adéla Černá, G4.C


Přípravné centrum CAE

Gymnázium Mozartova přípravným centrem jazykových zkoušek CAE

Naše škola obdržela certifikát přípravného centra, který si vysloužila díky více než 30 absolventům zkoušek Cambridge English v úrovních B2 a C1 v uplynulém roce. Děkujeme jazykové škole EVC, která je současně i autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge English, za spolupráci a žákům gymnázia přejeme samé úspěšně složené zkoušky.

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Atletika

Dvojnásobné vítězství našich atletů

I za nepříznivého počasí se v pondělí 19. 9. výrazně usmálo sluníčko na atletky a atlety naší školy. Při Středoškolském poháru uspěly na výtečnou oba naše týmy. Jak děvčata tak i chlapci předvedli velmi dobré výkony a jejich družstva vyhrála své soutěže a postoupila do krajského kola v Chrudimi. Vzhledem k počasí musím ocenit jejich chuť a odhodlanost závodit a podat co nejlepší výkony. Velké díky všem a hodně zdaru v Chrudimi.

Mgr. Martin Plha


Přespolní běh

Ondřej Svoboda v přespolním běhu bronzový

Za deštivého počasí jsme se ve čtvrtek 15. 9. zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, který je součástí XXIX. regionální olympiády dětí a mládeže. Trať vedla podél břehu řeky Chrudimky „mezi mosty“, kde jeden okruh měřil 1500 m. Děvčata tuto distanci zvládla dvakrát, hoši třikrát. Dívčí družstvo ve složení Eliška Musílková (G4.B), Barbora Černá (G3.C), Tereza Puchernová (G3.C), Alžběta Kuhnová (G1.C), Lea Nožičková (G1.B) a Alexandra Tichá (G1.A) vybojovalo pěkné třetí místo. V hodnocení jednotlivců se nejvíce dařilo Elišce Musílkové. Chlapecké družstvo ve složení Ondřej Svoboda (G4.B), Jakub Klec (G3.C), Lubomír Meller (G3.B), Petr Fiedler (G2.C), Lukáš Dašek (G2.B) a Matouš Pavlík (G1.A) si letos doběhlo také pro třetí místo. V jednotlivcích skvěle zaběhli Ondřej Svoboda a Matouš Pavlík, kteří brali třetí a čtvrté místo z celkového počtu 37 závodníků. Oba týmy nám svým umístěním zajistily potřebné body do RODM okresu Pardubice. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková


Nano škola
Nano škola
Nano škola

Prázdninová letní NANOškola 2022

V letních dnech (15. 8. – 18. 8.) jsme se jako dva „Mozarťáci“ zúčastnili letní NANOŠKOLY v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze. Program, který řídila paní Květoslava Stejskalová, se točil okolo nano částic a jejich využití v dnešní době. Jednalo se o pět dní naplněných přednáškami, praktickou a samostatnou prací. Každý den sestával z ranní přednášky na různá témata (Současná věda v Ústavu, Jak vyrobit baterii do auta, Spektroskopie, Fluorescence, Katalýza) a dále pokračoval mnoha praktiky, která nás seznámila s různými obory výzkumu na Ústavu, jejich metodami a přístroji (Řádkovací elektronový mikroskop, NMR spektroskopie, Voltametrie, …). Den byl zakončen další přednáškou nebo nás navštívil nějaký host (Mgr. Pavel Váňa, Bc. Olga Ryparová). Přednášky byly velice poutavé a byly například na témata katalýzy, jak vyrobit baterii do auta nebo jedna byla pojata jako prezentace s diskusí s představitelkou projektu Olinium Olgou Ryparovou. Z praktických ukázek nás nejvíce zaujala příprava nanočástic stříbra nebo elektronová mikroskopie. NANOŠKOLU bychom celkově shrnuli jako velmi plnohodnotnou akci, naplněnou mnoha zkušenosti a vědomostmi. Získali jsme náhled do výzkumných laboratoří, jejich metod a přístrojů. I když se jednalo spíše o chemicky zaměřenou akci, i fyzici zde našli své místo. K dalšímu studiu byly účastníkovi věnovány dvě knihy a také katalog, naplněný teorií všech provedených praktických cvičení. Tuto NANO školu bychom každému vřele doporučili. Za týden jsme se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací, díky kterým jsme si rozšířili obzory a které nám budou nápomocny při výběru vysoké školy. Také jsme si našli kamarády z celé republiky od Plzně přes Prahu až po Brno.

Stanislav Hladík G2.C a Martin Petráš G4.C


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.59, 2. 10. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich