Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Klub A21 – tvůrčí a badatelská Akademie pro 21. století

 

Cílem Klubu A21 je seznamovat zájemce z řad studentů s aktuálními tématy moderní vědy a techniky i celospolečenskými výzvami 21. století a formou přednášek, exkurzí, workshopů, stáží a tvůrčích badatelských projektů s inspirativními oborníky z praxe v širokém spektru oborů fyziky, chemie, biologie, medicíny, ICT, robotiky, kosmického výzkumu, věd o Zemi, humanitních oborů anebo kreativního průmyslu:

  1. je zábavnou a poučnou formou vtáhnout do prostředí vědeckých experimentů, tvůrčích a badatelských projektů, a to nejen českých, ale i mezinárodních
  2. motivovat je pro získávání nových vědomostí a praktických zkušeností ve zvolených oborech
  3. zapojit je do Českých i světových soutěží
  4. naučit je, aby ke svým pracovním i studijním povinnostem přistupovali zodpovědně a podpořit jejich osobní rozvoj
  5. rozvíjet jejich talent, kreativitu a další klíčové kompetence pro 21. století jako je kritické myšlení, komunikační dovednosti, aktivní občanství, podnikavost atd.

Klub zastřešují/vedou za Gymnázium, Mozartova RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop (Technecium)

Aktuality školního roku 2021/2022

Stratobox 3.0

Robotická sonda StratoBox 3.0 odstartovala s naší účastí

V neděli 8. 5. 2022 ve spolupráci s AV ČR proběhlo vypuštění balónové sondy NEARSPACE experimentu StratoBox 3.0 z letiště Letkov u Plzně. Vzhledem k tomu, že do tohoto projektu jsou zapojeni i studenti našeho gymnázia, proběhla pod vedením odborníků RNDr. Tomáše Petráska PhD. a Mgr. Alexandra Prokopave čtvrtek 5. 5. od 9:40 na našem gymnáziu přednáška a workshop, na kterém byli studenti seznámeni s plánem letu. Na projektu se podílejí vědci a inženýři z několika pracovišť Akademie věd, vysokých škol a inovačního průmyslu. Vývoj robotické sondy zajišťuje v rámci svých vzdělávacích aktivit Talent centrum průmyslu 4.0 – Technecium. Sonda experimenty studentů vynesla na několik hodin až k hranicím vesmíru. Po přistání se získaná data budou postupně i s námi vyhodnocovat.

Petr Zelinka G2.C


S dozimetrem do vesmíru

S dozimetrem až do vesmíru

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se v aule našeho gymnázia konala přednáška ve spolupráci Technecia a Klubu A21 na téma:“ Dozimetrie a způsoby měření radioaktivního záření pomocí moderních technologií“. Autory byli Martina Lužová a Roman Dvořák z Ústavu Jaderné Fyziky AV ČR v Řeži. V úvodu jsme se seznámili se základními typy záření, o jeho rozdílné intenzitě na Zemi, způsobu měření a se stochastickými či determinačními následky z vystavení ozáření. Ve druhé části nás čekalo pojednání o dronech a jejich využívání při sběru dat, o vypouštění meteorologických balonů, práci v terénu a přípravě před zahájením experimentu. Ve třetí části nám přednášející představili vlastní model vírníka, pomocí kterého zkoumají třeba vlivy záření uvnitř bouře. Na závěr bylo možné vidět Jihoamerickou anomálii či na vlastní oči spatřit radioaktivní částice. Přednáška byla velice inspirativní. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, které přispěly k rozšíření našich obzorů. Zároveň jsme dostali nabídku spolupráce na tomto projektu, což je pro nás obrovská příležitost i námět na práci SOČ. Děkujeme, že nám Klub 21 umožňuje setkání s takovými odborníky.

Martin Vebr G3.C


Klub A21

Experimentální filosofie: morálka, osobní identita, roboti

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 jsme měli možnost zúčastnit se v aule gymnázia přednášky na téma: Experimentální filosofie: morálka, osobní identita, roboti, se kterou nás přišel seznámit Mgr. et Mgr. Robin Kopecký PhD. z PřF UK a FLU AV ČR v Praze. Přednáška se mimo jiné týkala například otázky chování autonomních aut při kolizních situacích nebo jak společnost vnímá humanoidní roboty, na což se poté rozvinula zajímavá diskuze. Přednáška nás rozhodně obohatila o spoustu zajímavých poznatků a těšíme se na další spolupráci v rámci přednášek klubu A21.

Jana Machovcová, G2.B


SOČ

Klub A21 - úvodní seminář SOČ

V sobotu 23.10. jsme měli možnost začít pracovat na našich středoškolských odborných činnostech SOČ v prostorách vzdělávacího centra Technecia. Sešli jsme s Mgr. Lenkou Jelenou Příplatovou a Mgr. Alexandrem Prokopem abychom si ukázali jak s prací začít. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací, které teď budeme používat a také jsme měli možnost osobně zkonzultovat naše témata práce. Celé dopoledne pro nás bylo velmi přínosné a těšíme se na další setkání.

Lucie Michlová G3.AŠkolský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.54, 29. 11. 2023
© 2007 - 2023 · Mgr. Petr Harbich