Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Prázdniny 2019

Pohodové prázdniny

Na prahu zasloužených letních prázdnin přejeme všem pedagogům, zaměstnancům i studentům zasloužený čas odpočinku a děkujeme za veškeré „příspěvky“ k příznivému průběhu školního roku 2018/2019. Na Vašich letních cestách Vám přejeme maximum zážitků obohacujících duši i tělo a šťastné návraty. Těšíme se na setkání s kolegy na konci srpna a se studenty 2. září 2019.

vedení školy


Chalupníková

Pozdrav z Cernu

Po nemoci se vracím do práce a nemohla jsem začít lépe než stáží v Cernu. Jsem tu na 14 dní na mezinárodní letní škole pro učitele. Je tu se mnou 44 učitelů (především fyziky) z 35 zemi. A tak sbírám plno nápadu do výuky a těším se až je ve škole vyzkouším.                                          

Mgr. Rita Chalupníková


Blümel

Splněný sen

Spolužáci ze třídy G 4.C odmaturovali a ani Matěj Blümel nezahálel. Rádi se s Vámi dělíme o senzační zprávu. Matěji, přejeme pevné zdraví a pořádný kus štěstí, na ledě i při studiu na univerzitě...                                                                                                                                          

vedení školy


Vodácký kurz

Třeťáci na vodě

Stejně jako každý rok se i letos třetí ročníky našeho gymnázia vypravily v neděli 23. 6. do jižních Čech, aby se utkaly s peřejemi a jezy řeky Vltavy a zlepšily tak pod dohledem zkušených mořeplavců z řad pedagogického sboru své vodácké dovednosti a v kempech pod stany též oprášily a využily své „survival skills“. Po celou dobu nás provázelo slunné, letní, ke koupání svádějící počasí a plavba malebnou jihočeskou krajinou pro nás tedy byla skutečnou podívanou i příjemným zážitkem. Za zmínku stojí i návštěva známých historických měst, jako je Rožmberk nad Vltavou či Český Krumlov, jehož večerní individuální prohlídku mnoho z našich vodáků také absolvovalo. Ve středu jsme se po třech dnech neustálého pádlování vrátili natěšeni na prázdniny a pochopitelně příjemně unavení zpět domů do Pardubic, s sebou si kromě spálení od slunce přivážíme hromadu dojmů a příhod k vyprávění. Po letošním kurzu věříme, že jen málokterý z jeho účastníků by se nyní obával poměřit své síly i s řekou, jako je třeba Amazonka…

Jaroslav Straník, G3.C


Středoškolák roku 2019

Martin Žihlo finalistou soutěže Středoškolák roku 2019

Martin Žihlo (G3.A) se umístil mezi 68 finalisty soutěže Středoškolák roku 2019. V konkurenci více než 160 středoškoláků z celé země se probojoval mezi úzkou skupinu finalistů a v posledním červnovém týdnu si v Praze převzal čestné vyznamenání za svoji práci. Gratulujeme nejenom Martinovi, ale i dalším našim aktivním a úspěšným žákům, kteří reprezentují nejenom naši školu, ale celý region.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Olympiáda

Úspěchy v XXV. ročníku Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice

V pondělí 17. 6. 2019 proběhlo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě v Pardubicích slavnostní vyhlášení výsledků XXV. Regionální olympiády dětí a mládeže základních a středních škol. Naše gymnázium obsadilo v kategorii dívek 2. místo a v kategorii chlapců místo 3. z celkového počtu 16 středních škol. Denisa Špániková a Petr Kovárník převzali z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého poháry a diplomy.
Děkujeme všem našim reprezentantům, kteří se podíleli na zisku cenných bodů a skvělém celkovém úspěchu!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


SOČ 2018/2019

Skvělé úspěchy v celostátním kole SOČ

Třetí červnový víkend se nesl ve znamení národního kola 41. ročníku soutěže SOČ, které se konalo v Opavě a kde své vědecké práce prezentovali studenti středních škol nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska nebo Číny. Já jsem ve finále bojovala se svým dlouhodobým projektem „Vliv terroiru na analytické a senzorické parametry vína“ a Tomáš Dědek z G4.A obhajoval svou práci na téma „Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství“. Program celého víkendu byl velmi nabitý. V pátek jsme se zúčastnili slavnostního zahájení a ve večerních hodinách jsme dolaďovali poslední detaily našich prezentací. Samotné obhajoby vyplnily sobotní program. Každý předvedl svou práci ve formě prezentace i posteru před odbornou komisí. Večerní program se nesl ve znamení humoru, kdy jsme měli možnost zhlédnout show Simony Babčákové. V neděli dopoledne jsme si každý vybrali z nabídky exkurzí. Škála byla velmi pestrá, a na své si tedy přišel opravdu každý. Všichni už ale napjatě očekávali odpoledne, kdy proběhlo vyhlášení celé soutěže. Domů jsem si se svým projektem nakonec odvezla krásné 7. místo a Tomáš taktéž skvělé místo 9. V tuto chvíli se za celou soutěží ohlížíme s velkou radostí, mnoha zkušenostmi i zážitky a děkujeme za podporu především naší garantce RNDr. Květě Sýkorové.

Natálie Šafářová, G3. A


Sportovní kurz G2.A

Sportovní kurz G2.A

Už před výjezdem od školy nás všechny obklopovala dobrá nálada, která nám vydržela po celé čtyři dny. Po příjezdu na Pecku jsme nijak dlouho neotáleli nicneděláním a začali hned sportovat. Počasí nám velmi přálo, chvílemi až moc, a tak byli někteří z nás už po prvním dni pěkně spálení. Než však tento den stihlo sluníčko zapadnout za obzor, podnikli jsme tréninkový orientační běh. Druhý den začal opět trénováním na souboj družstev. Ačkoliv se to zprvu nezdálo, všichni jsme se postupně zlepšovali. Večer nás čekalo běhání s baterkami po lese, odborněji pojmenováné noční orienťák. 26 minut. Číslo, co mluví za vše. Přesně za tento čas se Davidovi podařilo zdolat celou trasu i se všemi kontrolami. To však nebyla jediná věc během celého sporťáku, co stojí za zmínku. Třeba takový souboj Aničky a Káji v jedení knedlíků ke svíčkové, ve kterém se skóre 11:10,5 hrdě vyhrála naše Áňa Máňa. Předposlední den se nesl v duchu soutěžení mezi jednotlivými týmy, jejichž kapitáni se snažili o co nejlepší umístění. Během dne se všichni snažili při hraní (anti)fotbalu, volejbalu a softbalu. Bohužel se hry neobešly bez drobných ale i o něco závažnějších zranění, a tak se na konci při softbalu uplatňovala metoda: „Já odpálím, ty běžíš!“. Díky vzájemné spolupráci jsme si všichni sportování užili a poslední večer při táboráku si i zazpívali. Na závěr bych chtěla za všechny zúčastněné poděkovat všem učitelům, jmenovitě panu učiteli Mackovi, Plhovi a Procházkovi, za trpělivost a ochotu naučit nás něco nového. Na sportovní kurz budeme všichni ještě dlouho vzpomínat a to nejen díky 26 minutám, či jedení knedlíků.

Michaela Paclíková G2.A


Přijímací testy

Studenti budoucích 1. ročníků již znají rozdělení do tříd

Na základě volby cizích jazyků bylo provedeno rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd. Od 1. 9. 2019 budeme na našem gymnáziu vyučovat pět živých cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a RUJ).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Pecka

Sportovní kurz G2.B a G2.C

Dne 8. 6. odcestovaly třídy G2.B a G2.C do sportovního areálu nedaleko hradu Pecka na sportovní kurz, aby zde zlepšovaly své dovednosti ve sportu, stmelovaly svůj kolektiv a zdravě si zasoutěžily. Učitelská sestava byla nabitá sportovními hvězdami našeho gymnázia, Markem Procházkou, Martinem Plhou a Jardou Mackem pod vedením pana ředitele Petra Harbicha. Nejprve za velice horkého počasí týmy rozdělené podle výkonnosti trénovaly své dovednosti v softbalu, volejbalu a fotbalu. Potom jsme podstoupili strastiplnou cestu hlubokými lesy zvanou “orientační běh“ a užívali si možnost zasportovat na některém z kvalitních sportovišť, od tenisových kurtů po hřiště na beach volejbal. Následně byli vybráni kapitáni pro šest týmů, ti si zvolili své spolubojovníky a odehrál se velký turnaj. Boje byly vyrovnané, neobešly se však bez úrazů. Zlomená ruka jednoho z kapitánů však nezastavila jeden z týmů, který si pod vedením nově zvoleného kapitána pana ředitele Harbicha došel pro krásné třetí místo. Na první tři týmy čekaly věcné ceny, stejně jako na ty nejlepší z nočního orientačního běhu, který prověřil naše schopnosti orientovat se střízlivou a chladnou hlavou ve tmě uprostřed lesa. Poslední noc jsme si opekli buřty a bavili se o našich nových zážitcích. Celý kurz jsme si díky skvělé partě studentů i učitelů moc užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Dominika Pravcová (G2.B) a Jiří Bubeníček (G2.C)


 
FCE

Cambridge English: First

Dne 6. června 2019 se na našem gymnáziu konaly mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: First. 12 studentů absolvovalo zkoušku na počítačích v naší zmodernizované učebně IVT. Těmto studentům přejeme úspěšné složení zkoušek a těšíme se na další spolupráci s jazykovou školou Evropské vzdělávací centrum, která je zároveň zkouškovým centrem Cambridge English a partnerem naší školy.

Mgr. Dita Saxová, garant akce


Frisbee

STRE TECH 2019 s naší účastí

Ve středu 5. června 2019 proběhl na ČVUT v Praze třináctý ročník konference Stre Tech. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno 150 příspěvků ze 72 středních škol. Účastníci přijely z celé České Republiky a prezentovali práce z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické. Za naši školu představili své práce: Luděk Žihlo: Československé četnictvo 1918 – 1939, Pavel Křepelka: Vliv terorismu na obyvatele Pardubického kraje, Marek Thomas: Špatný osvitový čas, Johana Khorelová: Epilepsie u psů: vliv dědičnosti, Martin Žihlo: Sledování Messierových objektů v planetáriu, Natalie Šafářová: Nezanedbatelný terroir vína .
Děkuji všem za vzornou reprezetaci školy.

RNDr.Květa Sýkorová


Frisbee

Celostátní finále středoškolské ligy ve frisbee

Letošní ročník v ultimate frisbee nám opět ukázal, že naše škola dokáže konkurovat středním školám v celé České republice. Kvalifikací proplul náš tým velmi dobře, jelikož na dvou kvalifikacích v Hradci Králové a v Brně jsme se umístili na krásném 3. místě. Díky těmto parádním výkonům jsme si zajistili účast v republikovém finále středních škol, které se konalo v Praze. Naše vystoupení ve finále nezačalo dobře, ale postupně se naše hra lepšila a nakonec nám náš výkon vynesl velmi hezké 10. místo. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další ročník.

Filip Voříšek, Zdeněk Perný a Daniel Čečko (G4.B)


Dětský den

Dětský den 31. 5. 2019 se studenty Gymnázia Mozartova

V pátek 31. 5. uspořádali studenti 3. ročníků 1. ročník akce Dětský den s Mozarťákem na školním hřišti. Během dopoledne ho navštívily skupiny dětí z nedalekých školek a z prvního stupně ZŠ Prodloužená. Odpoledne přišly děti z družiny ze ZŠ Závodu míru ale také rodiče s dětmi z nedalekého okolí. Každé dítě dostalo od studentů při prezenci hrací kartu a na hřišti plnilo různé úkoly na 20 stanovištích. Po úspěšném absolvování všech úkolů dostaly děti balíčky s odměnami.
Děkujeme všem studentům třetích ročníků za skvělou přípravu a laskavý přístup k dětem, což ocenili všichni návštěvníci akce.

Mgr. Soňa Chalupová, garant akce


Orientační běh

Úspěch našich orientačních běžců na RODM

Družstva dívek a chlapců se jako každoročně zúčastnila okresního a zároveň i krajského finále přeboru škol v orientačním běhu v rámci XXV. Regionální olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice. Jako centrum pořadatel zvolil hřiště ZŠ Dubina s přilehlým Studáneckým lesem. Obě naše družstva ve složení Barbora Štíková (G3.B), Nikol Eichlerová (G3.B), Viktorie Chrapanová (G2.C), Bára Pušová (G1.C), Terezie Starková (G1.A), Patrik Novák (G3.B), Lukáš Novotný (G3.B), Filip Licek (G3.B), Dalibor Havlíček (G3.B) a Martin Žihlo (G3.A) si vedla znamenitě – v celkovém hodnocení škol obsadila třetí místa.
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


UK Praha

Za elektronovým mikroskopem na UK Praha

Dne 29. května 2019, jsme se jako skupina 9 studentů vydali na Univerzitu Karlovu, kde jsme měli možnost pracovat se skenovacím elektronovým mikroskopem. Každý z nás si vyzkoušel vyfotit určitý objekt, který byl v tomto zařízení umístěn. Díky Petru Juračkovi, který vedl naše praktika, jsem se dozvěděli i zajímavé informace o různých druzích hmyzu a měkkýšů. Například jsme měli možnost prozkoumat fyzikální plíce broučka Rákosníčka, složení ulity šneka zahradního a fotonický krystal na křídlech motýlů, jež je zodpovědný za jejich zbarvení křídel. Naučili jsme se, že nemůžete vložit do mikroskopu jen tak nějakou věc. Nejdříve musí dojít k vysušení a pozlacení preparátu, díky kterému jsme později schopni pozorovat detaily o velikostech mikrometrů. Při tomto procesu jsme měli možnost vidět v laboratoři i argonovou plazmu a druhý, tentokrát transmisní elektronový mikroskop. Tímto bychom chtěli poděkovat za tuto přínosnou akci, při které jsme se naučili spoustu nových věcí, které pro nás, jako budoucí studenty biologie, budou velmi užitečné. Také děkujeme Ing. Alexandru Prokopovi, který se nás v Praze ujal a paní učitelce Sýkorové, která tuto zkušenost zajistila.

Anna Košková, Viktorie Tlustošová G3.B


ANJ

Celostátní soutěž v anglickém jazyce

V úterý 28. 5. 2019 se konalo v Praze celostátní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se účastnilo 14 vítězů krajských kol v kategorii III. A. Po náročném písemném testu a ústním pohovoru obsadila Tereza Zierisová, studentka druhého ročníku naší školy, skvělé 8. místo v soutěži. Gratulujeme k úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho zábavy s anglickým jazykem!

Mgr. Michaela Plhová, sekce ANJ


Středoškolák roku

Úspěch v soutěži Středoškolák roku 2019

Je mně potěšením pogratulovat MARTINU ŽIHLOVI, G 3.A, k umístění mezi TOP 65 nejaktivnějšími středoškoláky v soutěži Středoškolák roku 2019! Martin vyhrál účast na vzdělávací Akademii a Galavečeru soutěže Středoškolák roku 2019.
A co to vlastně ta Akademie je? Jedná se o dvoudenní vzdělávací akci, pro 65 finalistů soutěže Středoškolák roku 2019 ve spolupráci se společností Microsoft v sídle této společnosti a na dalších místech v Praze ve dnech 24. – 25. června 2019. Pro finalisty je připraven bohatý program, mimo jiné setkání s ředitelem společnosti Microsoft Rudolfem Urbánkem, mezi hosty nebude chybět ani špičkový manažér Roman Cabálek či experti ze společnosti KPMG.

Mgr. Radka Klempířová, třídní učitelka


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.13, 3. 7. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich