Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Vítejte na stránkách Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

ZĂ­skat aplikaci Adobe Flash Player

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům...

Gymnázium sídlí v Pardubicích - Polabinách, Mozartova ulice 449. V současnosti (školní rok 2015/2016) má škola jedenáct tříd ve čtyřletém studiu (tři první, druhé a třetí ročníky, dva čtvrté ročníky), v těchto jedenácti třídách studuje 341 gymnazistů. Pedagogický sbor má v letošním roce 32 členů s věkovým průměrem 39 let. Letošní školní rok je 19. školním rokem gymnázia.

Aktuálně...

Maturita  

Absolventi gymnázia obdrželi maturitní vysvědčení

Ve středu 25. května byly slavnostním předáním maturitního vysvědčení v Rytířském sále pardubického zámku zakončeny maturitní zkoušky. Ústní část zkoušek proběhla letos bez jediného zaváhání. S radostí můžeme konstatovat, že úspěšní maturanti se prezentovali často vynikajícími znalostmi a vysokou úrovní jejich prezentace! Z 57 studentů maturovalo 21 s hodnocením "prospěl s vyznamenáním". Většina předvedených výkonů snesla vysoká měřítka kladená na absolventy gymnázia. Všem absolventům blahopřejeme a přejeme úspěch při přijímacích zkouškách na VŠ. Věříme, že zůstanou věrnými absolventy svého gymnázia.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Perník
 

Byli jsme u pokusu o „perníkový“ rekord

V pardubické Tipsport Areně se 20. a 21. května 2016 uskutečnil 4. ročník výstavy KREATIV, jako součást 24. ročníku národní abilympiády. Součástí této výstavy byl i pokus o vytvoření nového českého rekordu – postavit největší chaloupku z perníku. Do této akce se zapojilo i naše gymnázium. Žáci měli možnost dobrovolně přispět a nakoupit tak perníky ve tvaru střešní tašky, které potom zástupci z každé třídy odnesli na výstavu a zapracovali je na chaloupku. Vše bylo pro dobrou věc – udělat dětem z České abilympijské asociace, z.s. sladký dětský den v ICSAP Kosatec. Na výstavě jsme si prohlédli různé dílničky a stánky se zajímavými výrobky. K vidění byly též i rehabilitační a kompenzační pomůcky a také pestrý doprovodný program. Podstatou této akce je seznamovat nás s problémy v této oblasti a umožňovat osobám se zdravotním postižením nám ukázat, co vše dovedou.
Leona Stryková a Milan Štainer, G1.C


Belgie  

Tereza Brancuská zvládla před maturitou i mezinárodní finále filozofické olympiády v Gentu

V termínu 12. - 15. května jsem měla možnost zúčastnit se Mezinárodní filozofické olympiády jako jedna ze dvou reprezentantek České republiky. Na letošní ročník, pořádaný v belgickém Gentu, přijelo 90 studentů ze 44 různých zemí. Bylo víc než symbolické, že měsíc po útocích na Brusel jsme se mohli sejít jako skupina rasově, nábožensky i národnostně odlišná a řešit spolu téma "Válka a mír". Potkala jsem spoustu úžasných lidí, rozšířila si obzory a získala notnou dávku pokory, protože v naší malé milé zemi si opravdu nežijeme špatně. Pokud jsem si odnesla něco, co je vhodné předat, tak to, že jestli chceme do budoucna být schopni řešit mezinárodní konflikty mírovou cestou, musíme začít u sebe a konfliktů našeho každodenního života. Přistupovat k sobě s respektem, úctou a shovívavostí. A k tomu není potřeba být filozofem. ;)
Tereza Brancuská, G4.B


Laborky
Laborky
 

I v letošním roce jsme připravili praktická laboratorní cvičení pro žáky ZŠ

V rámci udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ jsme v obou pololetích letošního školního roku pozvali na praktická laboratorní cvičení z chemie, fyziky a přírodovědy žáky spolupracujících pardubických ZŠ. Žáci ZŠ Polabiny II, Polabiny III a ZŠ J. Ressla měli příležitost vyzkoušet si laboratorní práce v nově renovovaných laboratořích, kde si pod vedením lektorů – učitelů gymnázia v rámci cvičení doplnili a rozšířili své znalosti z uvedených předmětů. Vedení základních škol děkujeme za spolupráci, která je oboustranným přínosem pro všechny zapojené školy. Věřím, že i v příštím roce budeme v této spolupráci pokračovat a v rámci prezentace našeho gymnázia nabídneme opět pestrá témata praktických cvičení.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Den osobností 2016
Den osobností 2016
 

IX. ročník "Dne osobností"

Na čtvrtek 12. května připravilo naše gymnázium již devátý ročník projektu s názvem "Den osobností". Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům setkání a besedy s významnými osobnostmi různých oborů a oblastí společenského a vědeckého života u nás. Tedy aktuální témata a pozoruhodné osobnosti se mají stát doplněním a zkvalitněním standardní výuky. Klasická výuka byla tento den "zrušena" a studenti se on-line systémem předem zapsali vždy na jednu besedu - přednášku v každém ze dvou připravených bloků. Mezi letošními hosty figuroval armádní generál a bezpečnostní poradce Jiří Šedivý, který analyzoval rizika současného vývoje bezpečnostního prostředí zvláště s ohledem dopadu na ČR. Aktuálním tématům tzv. Islámského státu se bude věnovala šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová, která se jako 1. česká novinářka navštívila syrské Kobaní...
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


SOČ  

Středoškolská odborná činnost – postup do celostátního kola

Ve čtvrtek 12. 5. proběhlo v odpoledních hodinách na Gymnáziu J. Ressla v Chrudimi krajské kolo 38. ročníku SOČ. Studenti museli ve vymezených 20ti minutách obhájit svoji práci a odpovědět na všetečné dotazy odborné poroty. Skvěle si vedla Radka Formánková z G4.B, která v kategorii zdravotnictví s prací: „Využití naturopatických metod k odhalování příčin a léčbě migrény“ s přehledem zvítězila a postoupila do celostátního kola. Jitka Vodičková z G3.B také zabojovala a v oboru biologie s prací: „Citlivost bakterií rodu Arcobacter k antibiotikům“ získala stříbro. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Radce pak budeme držet pěsti v celostátním kole, které letos proběhne 17. – 19. 6. 2016 v Hradci Králové.
RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Orienťák
 

World Orienteering Day

Ve středu 11. 5. 2016 se konal Světový den orientačního běhu. I naše škola podpořila tuto sportovní akci, do které se přihlásilo 72 zemí světa. Naší soutěže se zúčastnilo celkem 176 běžců. V rámci školy medailová umístění vybojovaly v kategorii dívek – 1. Gruberová Silvie (G3.C), 2. Zavřelová Veronika (G2.C) a 3. Niščáková Veronika (G3.B). V kategorii chlapců byl 1. Cach Josef (G3.B), 2. Voltner Daniel (G3.A) a 3. Mareček Filip (G2.A). Blahopřeji všem zúčastněným za skvělé výkony a snahu ke zlepšení svých orientačních dovedností.
Mgr. Lenka Koberová


Maturanti
Maturanti
 

Maturanti 2015/2016

V Již za týden završí dvě třídy studium na našem gymnáziu ústními zkouškami profilové i společné části maturitní zkoušky. Poslední zvonění si opravdu užili, což dokazují fotografie (1, 2, 3, 4). Věříme, že zvládnou i poslední úsek "MATURIT" bez problému. Přejeme jim hodně štěstí a těšíme se na slibované skvělé výkony. Společné slavnostní zahájení maturitních zkoušek se koná v pondělí 16. května v 07:10 resp. v 07:20 v maturitních učebnách.
Mgr. Lenka Koberová a RNDr. Květa Sýkorová, třídní učitelky G4.A a G4.B


EOP  

Kvalita a profesionalita našeho studentského týmu získala pro školu grant Elektrárny Opatovice a.s. ve výši bezmála 100.000,- Kč

V posledním dubnovém týdnu se náš studentský tým ve složení Petr Kratochvíl (G3.B), Radek Štolpa (G3.A) a Ondřej Běloušek (G3.C) zúčastnil druhého kola výběrového řízení o firemní dárcovství (grantový program podpory škol hradubického regionu) Elektrárny Opatovice, a.s.. Jedná se dlouholetý program EOP, který probíhá jako samostatná soutěž pro studentské týmy. Studenti sami museli navrhnout projekt, který by dotace pomohla realizovat a v prvním kole byl hodnocen smysl, cíle a zpracování projektu včetně finančního rozpočtu. Studentská rada gymnázia rozhodla připravit projekt "Fitness zóny" ve velké tělocvičně, která by sloužila nejen pro potřeby výuky Tv, ale i pro studenty ve volném čase. Projekt byl natolik kvalitní, že postoupil do 2. kola. Před komisí složenou ze zaměstnanců a manažerů EOP naši studenti úspěšně, bez bázně a po odpovědné přípravě prezentovali smysl realizace projektu. Výsledkem bylo rozhodnutí komise o přidělení dotace 97.866,- Kč našemu gymnáziu na vybudování fitness zóny. V těchto dnech je podepsána darovací smouva a již se připravuje realiazce projektu. Věříme, že v září bude vše připraveno k předání studentům. Celému týmu patří velké blahopřání a poděkování. Získat pro školu takto vysokou finanční částku skutečně není běžné! Studenti se mohou těšit na další novinku, která vylepší prostředí školy. Děkuji také za pedagogickou spolupráci Mgr. Tomáši Voltrovi. A EOP, a.s. děkujeme za opakovanou podporu. Po letním respiriu bude v naší škole další stopa této společnosti. Děkujeme!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Goethe  

Zertifikat B2 für Jugendliche - německá mezinárodní zkouška

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška Goethe-Zertifikat B2 dozná v blízké budoucnosti změn. Goethe Zentrum Pardubice se na těchto změnách podílí a pozvalo naše studenty k aktivní účasti. Skupina 12 studentů se rozhodla absolvovat nově připravené moduly Čtení a Poslech na této úrovni. Zkouška "nanečisto" se uskutečnila v rozsahu třech hodin na naší škole za dohledu paní Meissner z Goethe Zentra. Naši studenti si tak vyzkoušeli ostré podmínky této mezinárodní zkoušky. Za účast našim studentům děkujeme a doufáme, že je zkouška obohatila nejen jazykově.
Mgr. Jaroslav Macek, garant německého jazyka


Manon  Lescaut  

Na Manon Lescaut v Národním divadle

V sobotu 7. 5. jsme se zúčastnili návštěvy Národního divadla v Praze. Zhlédli jsme jednu z nejznámějších divadelních her od Abbého Prévosta a tou byla Manon Lescaut. Původně však toto dílo bylo vydáno jako novela a až později bylo předěláno do této podoby a následně zfilmováno. Tímto námětem se nechal inspirovat i náš poetik Vítězslav Nezval. My jsme měli možnost vidět hru v moderním pojetí. Velká láska rytíře des Grieux k mladičké, avšak tuze krásné Manon Lescaut nás chytla za srdce. Bylo zde ukázáno, že milující muž dokáže pro ženu učinit cokoli. Zatímco krásné ženy toho dokáží zneužívat a zaprodávají se. Za což mohou draze zaplatit. Pro někoho je důležitá pouze věrnost duše, ale my se stavíme na stranu rytíře des Grieux a preferujeme také věrnost těla. Celkový dojem z hry máme smíšený, kostýmy a herecké výkony se nám líbily, ale na druhou stranu nás nenadchlo moderní zpracování díla.
Kateřina Doudová a Kateřina Pochobradská, G3.C


Cuba Libre
 

Filmový klub navštívil kubánský host

Ve čtvrtek​ 5. 5. jsme promítali dokument Viva Cuba Libre. Film nám přiblížil problematiku spojenou s potlačováním lidských práv, cenzurou a chudobou na Kubě. Po filmu následovala diskuze s kubánským disidentem, jímž byl Niober García Fournier a koordinátorkou kubánských a ekvádorských projektů z organizace Člověka v ​t​ ísni. Setkání s občanem přímo z provincie Guantanamo pro nás bylo velmi zajímavé​,​ a proto jsme rádi za tuto příležitost.
Filmový klub JSNŠ​


MS
 

Úspěch v projektu přinesl zajímavou návštěvu Bruselu

Ve dnech 27. - 30.4. jsem se zúčastnila zájezdu do Bruselu, který jsme spolu s Klárou Žižkovou z Obchodní akademie získaly jako odměnu za náš projekt "Chytré zastávky". Exkurze do Bruselu byla pro nás velkým a inspirativním zážitkem. Spolu s dalšími členy zájezdu, kteří tvořili zajímavou a veselou společnost, jsme měly možnost podívat se do Evropského parlamentu, kde jsme zrovna zastihly poslance při schvalování zákonů. Navštívily jsme též tzv. "Parlamentarium", což je interaktivní multimediální centrum, které zábavnou formou přibližuje činnost a historii Evropského parlamentu a Evropské unie. Po prohlídce historického centra Bruselu jsme všichni strávili příjemný večer ve společnosti europoslankyně Michaely Šojdrové a členů jejího týmu. Součástí našeho zájezdu byla i návštěva historického města Bruggy, které si vlivem své poměrně složité historie zachovalo svůj středověký ráz. Ráda bych poděkovala europoslakyni Michaele Šojdrové, ale také i senátorce Miluši Horské za tuto příležitost.
Magdaléna Petrášová G1.A


Hokejbal  

Jen krůček chyběl k postupu

Naši hokejbalisté obsadili v okresní olympiádě v hokejbalu krásné druhé místo. Minulý týden s přehledem vyhráli základní kolo, ve kterém získali i individuální ocenění: Jiří Doležal -nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč, Petr Kratochvíl - nejlepší gólman. Ve středu se pak rvali ve finálovém kole o postup do kraje. První dvě utkání vyhráli a o postupujícím tak rozhodoval poslední zápas s „Educou“. V něm byl nakonec šťastnější náš soupeř a zajistil si tak prvenství i postup. Přesto chlapcům za skvělé výkony a vzornou reprezentaci děkujeme.
Mgr. Marek Procházka, TV


Ukrajina  

Kontakt s ukrajinským gymnáziem z Melitopolu navázán

Dne 26. 6. 2014 naše škola navázala kontakt s Gymnáziem c. 9, z města Melitopol na Ukrajině. Díky skvělé dohodě mezí paní profesorkou L. Grulichovou a profesorem V. Mochovem jsme se v 13:30 úspěšně spojili přes Skype. Konference se zúčastnilo přibližně 25 studentů naší školy, na Ukrajině kolem 10. Diskuze byla dlouhá a otázek stále přibývalo, proto se to z plánovaných 30 minut protáhlo až na 85 minut. Další konference je naplánována na 10. 5. v 13:30 a mnoho studentů se již nemůže dočkat. Na závěr jsme si vyměnili kontakty, takže studenti si mohou dopisovat se studenty a potrénovat se tak ve své ruštině.
Pavel Trejbal, G3.A


Francie  

Úspěšný pobyt francouzských partnerů v Pardubicích

V termínu 18. - 24. dubna nás navštívila francouzská delegace 29 studentů a 4 pedagogů z partnerského lycea Sonia Delaunay v Blois, regionu Centre, partnerského regionu Pardubického kraje. Ubytováni byli v rodinách našich studentů. Program a pobyt naplnil cíle obou stran: čeští studentu se zdokonalili ve francouzštině a francouzští studenti poznali strukturu sociálních zařízení v ČR, neboť to je jejich studijní obor. Rovněž si také rozšířili povědomí o české kultuře. V průběhu týdne jsme tedy v rámci doprovodného programu navštívili Prachovské skály, Kutnou Horu, Kunětickou horu a zejména Prahu. Týden byl velmi intenzivní a v neděli došlo na loučení, které se neobešlo bez slziček. Už se těšíme, až naše kamarády navštívíme v Blois! Takže à bientôt nos amis :-)
Mgr. Radka Majová, garant FRJ


Švýcarsko  

Zájezd do Švýcarska se vydařil

V pondělí nastala pro většinu z nás nejlepší část programu. Nejdřívě jsme si prohlédli výrobu sýrů Le Gruyere a ochutnali je a pak už jsme se soustředili na slavnou čokoládovnu Cailler, na její historii, výrobu a na závěr pořádnou ochutnávku, takže při následném procházení hlavního města Bernu málokdo trpěl hladem. V úterá celá naše skupina prošla historický střed Lausanne s katedrálou a také Olympijské muzeum, kde každý hledal sochu našeho slavného olympionika Emila Zátopka. Po romantické vycházce mezi vinicemi na břehu Ženevského jezera jsme o několik hodin později obdivovali Rýnské vodopády. Večer jsme potom Švýcarsko opustili a i přes opakované sněhové vánice dorazili bezpečně, unavení ale spokojení zpět do vlasti.
Mgr. Jaroslav Macek


Ekonom  

Alessandro Petric  vybojoval postup de celostátního finále Ekonomicko-manažerské olympiády!

Na základě výsledků předkola Ekonomicko–manažerské olympiády postupuje do finále student G3.C Alessandro Petric a bude nás reprezentovat 17. 6. 2016 ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati. Gratulujeme ke skvělému výsledku a přejeme hodně úspěchů a spoustu pěkných zážitků v dalším boji.
Mgr. Jana Veselková, garant projektu


Sněmovna
čoko
 

Druháci navštívili Poslaneckou sněmovnu a Muzeum čokolády Choco-story!

Dne 25. dubna vyrazily třídy G2.A a G2.C do Prahy. Pondělní ospalé ráno a brzké vstávání dle očekávání způsobily, že mnozí z nás přišli k životu až ve vlaku. Na druhou stranu po tom, co se tak stalo, bylo energie na rozdávání. Čekaly nás totiž dvě naprosto nesourodé exkurze, které však k sobě nakonec tak pasovaly, až se nad tím mnozí z nás s podivem zastavovali. Nejprve jsme navštívili muzeum čokolády a dozvěděli jsme se jednotlivé postupy při pěstování, výběru a zpracování čokoládových bobů, a takto posilněni jsme následně pokračovali na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde jsme se vyměnili s třídou G2.A. Na obou exkurzích nám byla řečena spousta informací a odjeli jsme tedy zase o něco chytřejší. Aprílové počasí s námi cestovalo po celý den a s ním také pí. uč. Mgr. Veronika Ptáčková a p. uč. Mgr. Martin Sochor. Oběma děkujeme za organizaci programu a za skvěle strávený den.
Tomáš Svatý, G2.C


Švýcarsko  

Vzdělávací a poznávací pobyt ve Švýcarsku

V sobotu 23. 4. ve večerních hodinách se žáci našeho gymnázia vydali na pobyt do Švýcarska. Po noční jízdě autobusem jsme ráno přijeli do Lindau ležícího u Bodamského jezera. Prohlédli jsme si staré město se všemi pamětihodnostmi. Po krátkém přejezdu jsme navštívili Kostnici s Husovým památníkem a budovou, kde se odehrával Kostnický koncil. Den jsme završili prohlídkou historického Luzernu na břehu  Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Večer jsme se ubytovali na břehu Ženevského jezera. Těšíme se na další program v pondělí!
Mgr. Jaroslav Macek


SRN  

Studenti na setkání s velvyslancem SRN

V pátek 22. 4. 2016 se konal v prostorách historické budovy Univerzity Pardubice odborný seminář s názvem "Migrace do Evropy jako výzva pro evropskou integraci", jehož se zúčastnili také žáci 3. a 4. ročníku Konverzace z německého jazyka. Seminář proběhl za účasti představitelů Ministerstva zahraničí ČR, děkana Filozofické fakulty UP profesora Karla Rýdla a j.ex. velvyslance SRN v Praze Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhovena. Setkání mělo za cíl představit nedávno uzavřenou dohodu o Česko-německém strategickém dialogu, který má prohloubit spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech, přičemž jednou z nich byla také evropská politika. Ve druhé polovině semináře účastníci diskutovali na současné evropské téma, jež se týkalo společného postupu členských států EU v otázkách migrace do Evropy a vhodných opatření do budoucna.
Mgr. Jaroslav Macek, sekce NEJ


ŠPJ  

Ústřední kolo olympiády ve španělském jazyce i s naší účastí

Ve středu 20. 4. 2016 proběhlo v Institutu Cervantes v Praze úsřední kolo olympiády ve španělském jazyce. Letošní 26. kolo proběhlo za účasti naší školy, kterou v kategorii SŠ I. reprezentovala výherkyně pardubického krajského kola Eva Jiránková ze 3.A. Přestože jsme se neumístili na předních pozicích, byla to historicky první účast naší školy na tak významné akci španělského jazyka, a proto Evě děkujeme za její nadšení a odvahu a přejeme jí další úspěchy i do budoucna.
Mgr. Alexandra Carreño Pořízová, sekce SPJ


Maturita  

Aktuální informace pro maturanty

Písemnými testy z matematiky a ZSV začnou v pondělí na našem gymnáziu maturitní zkoušky 2016. Od 2. do 5. 5. pokračujeme písemnými zkouškami společné části MZk. CERMAT poskytl tyto aktuální informace pro žáky. Pečlivě si je přečtěte. Připomínáme časový rozvrh zkoušek a dochvilnost dle zaslané pozvánky. Po zahájení zkoušky nesmí být do učebny již nikdo vpuštěn! Výsledky didaktických testů a písemných prací společné části budou maturantům zaslány e-mailem po zpřístupnění výsledků CERMATem. Přejeme klidnou a intenzivní přípravu ke společné i profilové části MZk.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy  

Výsledky přijímacího řízení

V souladu s § 60, odst. 16 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4, odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., přijímací řízení na SŠ, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem. Zde máte uvedeny další detaily možného postupu a informace pro uchazeče o studium. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Blois
Blois
 

Studenti z francouzského Blois zažívají pestrý program

S velkým očekáváním a napětím přivítali studenti francouzského jazyka v pondělí 18. dubna 29 studentů a 4 učitele z Lycéa Sonia Delaunay v Blois, z Regionu Centre, partnerského regionu Pardubického kraje, kteří přijeli na týdenní studijní výměnný pobyt. Aklimatizace jak v kolektivu ve škole, tak v rodinách, kde jsou studenti ubytování, proběhla bez problémů. Stejně tak jako první seznamovací procházka centrem Pardubic. V úterý dopoledne strávili prohlídkou gymnázia a besedou s ředitelem školy o systému vzdělávání v ČR a Francii. Následovaly v aule gymnázia připravené prezentace českých i francouzských studentů, kteří představili své město, region i školu samotnou. Odpoledne byla skupina přijata v zasedací místnosti Zastupitelstva PKj tiskovým mluvčím PKj Dominikem Bartákem a následně členem Rady PKj Pavlem Šotolou zodpovědným mimo jiné za sociální oblast. Protože studenti francouzského lycea jsou svým oborem zaměření právě na sociální práci, bylo více jako hodinové setkání a beseda o sociálním systému a péči o potřebné oboustranně podnětná a zajímavá. Poté zavítali studenti na Alliance française de Pardubice a prohlídli si pardubický Zámek. Zbylé tři pracovní dny je již čekají návštěvy DC Veská, ZŠ Svítání a Domova pro seniory v Heřmanově Městci. Vždy odpoledne je pro ně připraven zajímavý poznávací program (Prachovské skály, Kutná Hora či hrad Kunětická hora). Po sobotním výletu do Prahy se v neděli v podvečer s našimi hosty rozloučíme.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Německé divadlo  

​Německé filmové představení

Ve středu 20. dubna jsme navštívili německé filmové představení v Divadle 29. Na film nás pozvalo Goethe Zentrum Pardubice a žáci 2. a 3. ročníku mohli shlédnout film Crazy. Ten popisuje psychologický příběh o šestnáctiletém, mírně tělesně postiženém chlapci, který v dospívání bojuje se svým handikepem, nechutí k matematice a přitom musí trpět problémy v rodině. Příběh našim žákům přinesl životní poznatky týkající se ​ nejen​ německého jazyka.
Mgr. Jaroslav Macek


Parlament  

Exkurze do Parlamentu České Republiky

Kolektiv třídy G2.B spolu s několika studenty z G2.C vyrazil v pondělí 18. 4. do Prahy, kde navštívil obě komory Parlamentu ČR. Naše prohlídka začala návštěvou historických místností Senátu, ve kterých jsme se později sešli s místopředsedkyní Senátu Mgr. Miluší Horskou. Po plodné diskuzi a simulaci toho, jaké to je jednat v Parlamentu na vlastní kůži, jsme se přesunuli do Poslanecké sněmovny. V dolní komoře jsme kromě prohlídky interiérů a velké zasedací místnosti byli seznámeni s historií Parlamentu a s legislativním procesem v ČR. Exkurze byla velmi přínosná a přinesla nám řadu nových poznatků do budoucna.
Filip Kožíšek, G2.C


Prezentiáda  

Krajské kolo prezentiády

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se na naší škole uskutečnil krajský turnaj Prezentiády. Jedná se o týmovou soutěž v projektové tvorbě a umění prezentovat pro dvou až tříčlenné týmy. Náš tým Dlouhý, Široký a Bystrozraký ve složení: Pavel Trebal /G3.A/ a Josef Cach /G3.B/ si vybral téma „Kde domov můj“. Originalita a velmi dobrý výkon jim vskutku nechyběli. Měli totiž zkušenosti z minula. Nakonec to stačilo na krásné třetí místo z dvanácti týmů, což na postup nestačilo. Moc děkuji za účast a blahopřeji ke zlepšení prezentačních dovedností. Už se těším a zvu všechny na příště.
Mgr. Tomáš Voltr, garant


Inspired  

Filmový projekt "Inspired by the memory"

Ve dnech 8. - 10. 4. jsme se zúčastnili již druhého setkání mezinárodního filmového projektu "Inspired by the memory", který z české strany pořádá organizace Člověk v tísni. Vše probíhalo v Praze, kde nám pořadatelé připravili bohatý program. Hned první den jsme měli možnost v kinech Lucerna a Světozor promítnout ukázky našich filmů a následně jsme je se známými režiséry a dokumentaristy rozebíraly. Naším dalším úkolem bylo během 24 hodin natočit a sestříhat dokumentární film o Praze a mnoho dalšího. Projekt byl velmi přínosný a těšíme se na další setkání - tentokrát ve Varšavě.
Vilém Branda a Vojtěch Drašnar G2.A


Frisbee  

Tým frisbee postoupil do republikového finále!

Minulý týden se náš školní frisbee tým vypravil na jarní kvalifikaci do Hradce Králové. Složení týmu se lehce obměnilo, avšak nevídaně posilnilo. Hráli jsme celkem 6 zápasů, z nichž 4 se nám podařilo vyhrát a umístili jsme se na krásném 5. místě, které pro nás znamená i postup do republikového finále konaného v Praze. K našemu velkém překvapení jsme získali též cenu ,,Spirit of the game“, jež se uděluje jenom jednomu týmu za férový a kladný přístup ke hře včetně znalosti pravidel a sportu samotného.
Antonín Hanus G3.B


ČNB  

Studenti 3. ročníku navštívili v Praze mimo jiné ČNB

V pátek 15. 4. jsme se zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze. Vyjížděli jsme brzy ráno vlakem z Pardubic. V bance se nás ujal milý průvodce, který nás celou exkurzí doprovázel a předal nám spoustu zajímavých poznatků, jak z oblasti peněžnictví tak ekonomiky. Tento výlet jsme spojili spolu s návštěvou památek se záměrem oživit si reálie a naučit se něco nového, což nám jistě příští rok při maturitě bude vhod. Zvláště když prohlídka probíhala v anglickém jazyce.
Klára Ehlová, G3.A


Karel Čapek  

Pořad o Karlu Čapkovi

V úterý 12. 4. 2016 jsme v rámci výuky literatury měli možnost získat nové informace o Karlu Čapkovi. Na naši školu zavítala společnost Literapoint, která si pro nás připravila přednášku s prezentací o tomto významném českém spisovateli. Dozvěděli jsme se o jeho rodném městečku v Podkrkonoší, rodině a jeho inspirativní mamince, která v něm podnítila lásku ke psaní a i o tom, co bylo tvůrčí iniciativou k vytvoření významných děl české literatury. Velmi přívětivým a zajímavým způsobem jsme získali nové informace, které v budoucnu využijeme ať už u maturity nebo v pozdějším studiu na vysokých školách.
Anna Frintová, G3.A


Blois  

Na týdenní návštěvu přijíždějí studenti z francouzského Blois

V týdnu 18. - 24. dubna přivítáme francouzskou delegaci 29 studentů a 4 učitelů z Lycée Sonia Delaunay v Blois, z Regionu Centre, partenerského regionu Pardubického kraje. Naši studenti poskytnou francouzským kamarádům ubytování v rodinách a společně s nimi budou absolvovat nejen kulturně-poznávací program po krásách České republiky, ale také návštěvu Krajského úřadu a institucí zaměřených na sociální práci (DC Veská, ZŠ Svítání Pardubice nebo Domov pro seniory). Důvodem je fakt, že toto francouzské lyceum má vzdělávací program zaměřený právě na sociální oblast. Společný program ve škole proběhne v úterý 19. dubna od 11h v aule, kde francouzští studenti představí Region Centre, město Blois a zámky na Loiře a naši studenti Pardubice, Prahu a Českou republiku.
Mgr. Radka Majová, garant spolupráce


Zažít  

Putovní minivýstava „Zažít svět“ je k vidění v galerii „U kopírky“ až do 12. května

Ve čtvrtek 14. dubna jsme malou vernisáží zahájili jarní výstavu v 1. patře gymnázia. V letošním roce se jedná o putovní výstavu společnosti AFS s názvem „Zažít svět“. Jedná se o výstavu fotografií středoškolských studentů, kteří absolvovali zahraniční studijní program společnosti AFS Mezikulturní programy. Autentické snímky z Kostariky, Malajsie, Švédska a dalších zemí jsou doprovázeny psanými komentáři samotných středoškoláků, v nichž se zračí nejen cenné zkušenosti, ale hlavně osobní hřejivé vzpomínky, které už nevyblednou. Cílem výstavy je otevřít nové dveře - dveře mezi dvěma různými kulturami, mezi dvěma zeměmi. Přijďte si i vy zachycenými neopakovatelnými okamžiky z pestrobarevných zákoutí světa rozšířit svůj obzor a Zažít svět. Výstava je volně přístupna každý pracovní den od 07:00 do 17:00 hod. V rámci výstavy se připravuje pro studenty též doprovodný program s naší absolventkou, která tento program realizovala svým ročním studiem v Japonsku.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


SOČ  

Středoškolská odborná činnost – opět po roce úspěšně

Dne 13. 4. 2016 proběhlo na Gymnáziu Josefa Ressla v Chrudimi okresní kolo Studentské odborné činnosti. Ve dvou oborech jsme měli také svá želízka.V oboru zdravotnictví nás reprezentovala z G4.B Radka Formánková s prací: „Využití naturopatických metod k odhalování příčin a léčbě migrény“. Ve své kategorii zvítězila a jako jediná z předvedených prací postupuje do krajského kola .V oboru biologie Jitka Vodičková z G3.B představila svou práci:“Citlivost bakterií rodu Arcobacter k antibiotikům“. Postupuje do kraje z 2. místa. Oběma studentkám gratulujeme a do dalšího kola, které se bude konat 12.5., přejeme mnoho sil a úspěchů.
RNDr.Květa Sýkorová, garant SOČ


ČNB  

Studenti navštívili Českou národní banku

V pátek 8. dubna 2016 jsme se jako třída společně s paní učitelkou Soňou Chalupovou a panem učitelem Jaroslavem Mackem zúčastnili exkurze do České národní banky. Cestu jsme započali brzy ráno z důvodu spojení této exkurze se semináři z cizích jazyků a jazykově-poznávacím programem v Praze. Prošli jsme památky, které leží na Královské cestě. U každé památky jsme se obohatili o pár cenných informací v různých jazycích (anglickém, německém a španělském jazyce), které si každý student připravil. Závěrem našeho programu byla Česká národní banka. Zde jsme se dozvěděli něco o historii peněz, o tom jak rozpoznat falešnou bankovku od pravé a o vývoji naší koruny české.
Kateřina Pochobradská G3.C


Summit  

​Naše delegace na Pražském studentském summitu

Každý středoškolák, který se zajímá o dění kolem sebe, zná tento pojem. Pojem zahrnující politiku, diplomacii, žurnalistiku, životní prostředí, lidská práva, světové krize, diskuze, vzdělávání, sebereali-zaci, zábavu a mnoho jiného. Pražský studentský summit. Projekt pod záštitou nevládní neziskové organizace AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) a desítek významných sponzorů, jenž každoročně vybírá pod svá křídla přes 400 studentů ze středních a vysokých škol...
Anna Krištofíková, Filip Kožíšek, Tomáš Svatý, G2.C


CHE olymp  

​Jakub Pařízek v krajském kole chemické olympiády

Tento víkend proběhlo krajské kolo chemické olympiády kategorie C na ​Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Naši školu reprezentoval Jakub Pařízek (G2​.​C). Získal 71 bodů a umíst​i​l se​ na 7. místě.​ Na prvního ztratil 10 bodů v teorii​,​ což bylo jeden ​a půl úlohy.​ ​Praktickou část však zvádl na plný počet bodů.​ ​Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
RNDr. Květa Sýkorová


Wroclaw  

​Z Wroclawi se vrátila skupina studentů z týdenního pobytu u partnerské školy

Zajisté jste postřehli listopadovou návštěvu polských studentů na našem gymnáziu. A na tuto návštěvu navázala naše cesta do Polska, která proběhla minulý týden. Po pondělní večerní cestě nás čekalo ubytování v rodinách. V úterý po časném probuzení jsme poprvé navštívili Lyceum Agnieski Osieckej, kde nás přivítali zástupci jak z českého konzulátu, tak z úřadu vojvodství. Následovala prohlídka školy, oběd a poté prohlídka Wroclawi. Středa byl den výletu. Jeli jsme do města Duszniky Zdroj, kde jsme navštívili muzeum výroby papíru. Papír jsme si mohli také vyrobit i my. Asi nejvýznamnějším dnem byl čtvrtek. Zavítali jsme na úřad Dolnoslezského vojvodství, kde nás čekaly prezentace o vojvodství, o spolupráci ve školství, která již několik let probíhá mezi Českou republikou a Polskem a setkání s reprezentanty místní samosprávy. Následovala prohlídka “Panoramu Bitvy u Raclawic” a také místní galerie umění. Večer jsme byli pozváni našimi přáteli na “Skytower”, místní mrakodrap. Tady jsme byli naprosto fascinováni výhledem na město a zapadající Slunce. Nadešel pátek a blížil se konec našeho pobytu. Představili jsme naše prezentace, na kterých jsme před odjezdem pracovali. V podvečer jsme vlakem vyrazili po těžkém loučení zpět do Pardubic. Musím říct, že jsem byla nad míru překvapena z chování místních lidí, našich “spolužáků”, podobností této země s naší, vysoké pohostinnosti a také “žití” místních.
Za celou skupinu Kristýna Klabenešová, G2.B


Ruské divadlo  

Ruské divadlo - V. V. Bilibin - Osudová lavička

V pátek 8. 4. 2016 vystoupila na naší škole divadelní skupina Inspirace, která působí již 10 let při Katedře slavistiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Žáci RUJ 1. - 3. ročníků shlédli jednoaktovou hru ruského autora Viktora Viktoroviče Bilibina "Osudová lavička", která byla nastudována v ruském jazyce pod odborným vedením paní docentky Galiny Alexejevny Kosych. Tématem hry bylo nečekané setkání v petrohradském Letním sadu, inzerát v novinách a řada nedorozumění. Žáci měli možnost slyšet ruský jazyk nejen v jeho knižní podobě a celé vstoupení příjemně doplnilo výuku RUJ na naší škole.
Mgr. Lenka Grulichová​, garant RUJ​


Puškin
Puškin
 

Dvojnásobný úspěch Michaely Čečkové v soutěži ARS POETICA

​Ve středu ​6. 4. 2016 proběhl pod záštitou Krajské rady Česko-ruské společnosti, České asociace rusistů, Obce spisovatelů a Ministerstva kultury ČR v Hradci Králové 5. ročník (historicky již 50. ročník) soutěžního festivalu ARS POETICA - Puškinův památník. V krajském kole soutěže v uměleckém přednesu poezie, prózy a písní v ruském jazyce reprezentovala naši školu 3 děvčata - Michaela Čečková (G1.B), Veronika Zavřelová (G2.C) a Kateřina Jílková (G2.B). Soutěž se konala společně pro Pardubický i Královehradecký kraj. Ve velké konkurenci se mezi oceněné zařadila i naše Míša Čečková, které se podařilo získat umístění hned ve dvou kategoriích, a​ to​ jak v kategorii mluveného slova, tak i v kategorii pěvecké získala skvělá 2. místa. Všechna 3 děvčata předvedla vynikající vystoupení a mají naše poděkování a obdiv za odvahu a velký výkon. Upřímně blahopřejeme.
Mgr. Lenka Grulichová, garant RUJ


Bücherwurm 2016  

Bücherwurm 2016

Ve středu 6. 4. 2016 proběhlo v pardubickém Divadle Exil celostátní finále soutěže v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm 2016". Zúčastnila se ho i naše studentka prvního ročníku Adéla Jakoubková. Úroveň všech účastníků byla opravdu vysoká, přesto Adéla dokázala vybojovat v konkurenci starších a zkušenějších studentů čtyřletých gymnázií skvělé páté místo. Od zisku bronzu ji přitom dělilo pouhých sedm bodů. Gratulujeme ke skvělému výkonu a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.
Mgr. Barbora Jirsová, sekce NEJ


CHE olympiáda  

Chemická olympiáda kategorie B 2016

V úterý 6. 4. 2016 proběhla závěrečná část - kontrolní test školního kola CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kategorie B. Tříkolové klání nejlépe zvládli - Lukáš Kolman G3.C 1.místo, Hana Nadhajská G3.B 2. místo a se shodným počtem bodů z G3.B Kateřina Pospíšilová a Andrea Malá obsadily 3.místo. Všem zúčastněným děkuji za velké nasazení. Lukáši Kolmanovi, který nás bude reprezentovat v krajském kole přeji za všechny mnoho štěstí v krajském kole, které se bude konat 22. dubna 2016.
RNDr. Květa Sýkorová, garant olympiády


Robotika  

Nejúspěšnější studenti kroužku robotiky byli oceněni

Již tradičně probíhal v tomto školním roce na našem gymnáziu Kroužek robotiky pod vedením lektora Ing. Petra Doležela, Ph.D. z FEI Univerzity Pardubice. Zájemci z řad studentů se během řešení dílčích úkolů seznámili se základy robotiky, mechatroniky a programování. V celkem patnácti lekcích vytvářeli mobilní robotické systémy osázené různými senzory pro řešení klasických robotických úloh typu sledování čáry nebo robotického suma. Své síly následně porovnali ve třech samostatných soutěžních úlohách a členové umístěných týmů si odnesli zajímavé ceny z oblasti spotřební elektroniky. Nejúspěšnějším týmem se stali studenti 1. ročníku Tomáš Ester a Milan Štajner. Blahopřejeme.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


ZĂ­skat aplikaci Adobe Flash Player  

Kompletní přehled událostí daného školního roku

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.