Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2016/2017

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…


Vězeňská služba

Návštěva pardubické věznice spojená s účastí na soudním jednání​

Jako součást výuky semináře společenských věd jsme 20. 10. navštívili věznici v Pardubicích. Po projití přísnou bezpečnostní kontrolou a menší patálií s občanskými průkazy autorů tohoto textu, jsme měli možnost být svědky mnoha zasedaní soudu, kdy předsedkyně senátu soudu rozhodovala o podmínečném propuštění, nebo o přesunu vězňů do věznice s mírnějším režimem. Dále jsme mohli vidět část vězeňských prostor při průchodu areálem věznice. Myslíme, že návštěva byla dobrou zkušeností pro všechny zúčastněné, ale raději bychom se do věznice už nevraceli a když už, tak na straně zákona.

Daniel Kopecký & Jiří Blažka, G4.BStolní tenis

Z Holic přivezly týmy bronzové medaile

Ve středu 19. 10. 2016 se naši studenti utkali v Holicích na XXIII. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDĚ MLÁDEŽE ve stolním tenise. Bojovali jsme jako lvi, tentokrát totiž nezdobilo naše soupisky žádné jméno registrovaného hráče. O to jsou naše výsledky cennější. Dívkám ve složení Totinová Barbora G3.A a Roztočilová Sabina G3.C se podařilo skončit na 3. místě! Chlapci ve složení Pařízek Jakub G3.C, Hellinger Jan G3.A, Novotný Lukáš G1.B a Slabý Lukáš G3.B, skončili na 3. místě! Jedná se o historický úspěch, kdy chlapci i dívky skončili na bendě. Ve výsledku to tedy znamená přidělení důležitých bodů do bodování škol a všem zúčastněným patří velký dík.

Mgr. Tomáš VoltrFyzika

Fyzika všemi smysly v aule školy

V úterý 18.10. 2016 se ve školní aule konala fyzikální show s názvem "Fyzika všemi smysly", kterou nám na naše gymnázium přijela představit sympatická dvojice lidí z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Mohli jsme si vychutnat fyziku nejen základními smysly, jako jsou zrak či sluch, ale vyzkoušet si i smysl pro techniku. Mohli jsem např. zjistit, jak silný je stisk naší ruky, zda může nafukovací balónek přežít na podložce plné připíňáčků, proč si člověk nespálí ruku položenou na desku indukčního vařiče, ač v hrnci stojícím na té samé desce se zároveň vaří voda, nebo např&iacut e;klad i to, že atmosférickou tlakovou sílu držící při sobě magdeburské polokoule nezdolají ani dva nejsilnější studenti. Někteří se obětovali v zájmu vědy a ochutnali barevné limonády vzniklé záhadnými chemickými reakcemi, které chutnaly opravdu "výborně". Akce se všem zúčastněným moc líbila a věříme, že i naši hosté odjížděli s příjemnými pocity.

Lucie Kulhánková a Anna Zitová, G2.C


FF UK

24 hodin s Filozofickou fakultou UK

V pondělí 17. 10. jsem se společně s Anežkou Kubáčovou a Filipem Kožíškem (G3.C) zúčastnila zahájení stáží na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kam jsme byli na základě motivačního dopisu vybráni. Hned ráno jsme se společně se studenty všech stáží sešli v aule hlavní budovy FF UK, kde nám byly mimo jiné sděleny informace o oborech, příjímacím řízení a možnostech na FF UK. Poté jsme si poslechli přednášku na téma „Proč vůbec číst staré knihy?“, ve které se Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. zamýšlel nad tím, jaký vliv na nás dodnes mají staré literatury a tradice a v čem pro nás mohou být inspirativní. Po přednášce už jsme se každý individuálně seznámil se svým garantem stáže, se kterým jsme se domluvili na dalším programu a někteří z nás rovnou absolvovali hned několik přednášek.

Blanka Podvolecká G3.CFrisbee

Dva týmy bojovaly o body ve frisbee

S říjnem nepřišla jen zima a déšť, ale také podzimní kvalifikace na červnové finále v Ultimate Frisbee. Tento rok jsme samozřejmě nemohli chybět, a tak jsme v rekordním počtu 17 žáků vyrazili do Hradce Králové. Poprvé jsme se rozdělili na 2 týmy a bojovali o cenné body. Ve skupinách jsme narazili na silné, vyrovnané i slabší soupeře. Obě skupiny se dostaly do bojů o umístění a veselou náhodou se nám podařilo hrát proti sobě. Nakonec jsme obsadili pěkné 5. a 7. místo, což znamená dobrý základ bodů pro nadcházející jarní kolo kvalifikací, na které se také chystáme. Velké díky patří všem zúčastněným ze všech ročníků. Kvalifikace nám sice nepřinesla body z prvních příček, ale veliké zkušenosti, které doufejme s ještě větším počtem lidí zúročíme na jaře. Náš A tým směřoval na lepší příčku, ale bohužel už od prvního zápasu měl více zranění než bodů. Doufejme, že se všichni brzo uzdraví a příště nastoupíme v plném počtu. Také bychom všichni chtěli poděkovat paní učitelce Mackové za její příjemný doprovod. Pokud by měl někdo zájem dozvědět se o frisbee víc, zkusit si zahrát, či se na jaře na kvalifikaci podívat s námi jako člen týmu, neváhejte kontaktovat paní učitelku Mackovou.

Josef Cach G4.BArchiv

STEH DEINEN MANN - monolog na téma homosexualita

V úterý 18.10. navštívili žáci G3.C jako každý rok německé divadelní představení v Divadle 29. Tentokrát se jednalo o fiktivní biografii sportovce, který hraje na vesnici fotbal. Podle skutečného přiznání bývalého německého reprezentanta Hitzlspergera a podle statistiky, že 10% všech mužů jsou homosexuálové, hledá hlavní představitel "teplé spoluhráče" ve svém klubu a přemýšlí, kdo se kdy choval neobvykle. Na konci představení naši žáci iniciovali diskuzi s režisérem a hercem Matthiasem Dambergem z Freies Theater v Göttingenu a vyjadřovali se k ožehavým tématům jako migrace, volby atd.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NEJ72 hodin

Žáci prvních ročníků se zapojili do dobrovolnického projektu 72 hodin

72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konaly v termínu od 13. do 16. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí. V pátek 14. 10. se do projektu zapojili i studenti G1.A G1.C, a to konkrétně do úklidu okolí školy. V tento den se před budovou gymnázia po skončení výuky sešlo celkem 25 studentů a 3 pedagogové. Celá akce probíhala v odpoledních hodinách a Mgr. Martina Vinklářová vyhlásila na místě soutěž o nejkurióznější „úlovek“, aby motivovala studenty k ještě lepším výsledkům. Netrvalo dlouho a již jsme měli vítězný nález, jímž byla stará školní skřínka. Byl jsem překvapen tak hojným počtem dobrovolníků. Tímto bych chtěl jménem sebe i jménem koordinátorky Mgr. Vinklářové poděkovat všem za jejich zájem.

Martin Žihlo, G1.A

Děkuji všem zúčastněným. Vážím si Vaší dobrovolnické aktivity, která byla motivována zájmem Vás samotných o zlepšení bezprostředního okolí školy. Skvělý počin i příklad pro ostatní!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyArchiv

Seminář z dějepisu navštívil Státní okresní archiv Pardubice

Součástí programu semináře z dějepisu je i exkurze do institucí důležitých pro práci historika. V pondělí 17. 10. jsme tak navštívili Státní okresní archiv v Pardubicích. Zástupkyně ředitele Mgr. Renáta Růžičková nejprve studentům představila systém archivní správy v ČR, význam spisové služby a archivování. Následně měli studenti příležitost k prohlédnutí některých ukázek archiválií z fondů SOkA včetně originálu pergamenové listiny Jana z Pernštejna či dobového tisku z roku 1918. Po návštěvě depozitáře shlédli studenti v druhé polovině návštěvy zajímavou výstavu s názvem „Jak se v Pardubicích vyučovalo (1774–1945)“. Mohli sledovat vývoj a proměny školství, vyučování i jednotlivých škol od zavedení povinné školní docházky za panování Marie Terezie. A to jak ve městě Pardubice, tak i v okrajových městských částech, které tehdy byly samostatnými obcemi. Zmíněni jsou i významní učitelé, jejichž aktivita značně přesáhla činnost pedagogickou a výrazně se podíleli na rozvoji města.

Mgr. Marek Výborný, Seminář z dějepisuAsanace

Studenti na „Asanaci“ Václava Havla

Do Východočeského divadla zavítalo v úterý 11. 10. Národní divadlo z Kyjeva, aby při příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla inscenovalo jeho hru, kterou napsal roku 1987, s názvem "Asanace". Režie tohoto díla se zhostil pan Břetislav Rychlík, v jehož režii je i právě hraný Konec masopustu. Této události se zúčastnili žáci z literárních seminářů čtvrtých ročníků a pár věcmi byli trochu zaskočeni. Už samotný termín "asanace", což ve zkratce znamená zákroky pro zlepšení hygienických podmínek v daném místě, byl pro většinu z nás matoucí. Celé představení navíc bylo v ukrajinštině s českými titulky a jeho pět jednání zabralo necelé tři hodiny včetně přestávky. Havel chtěl ve svém dramatu poukázat na tehdejší omezování svobod a také na devastaci krajiny v 70. a 80. letech minulého století, kterou měl na svědomí komunistický režim. Musím podotknout, že toto ‘absolutní drama‘ není pro každého diváka lehké, především díky častým a velmi hlubokým metaforám. Přesto vše zakončil bouřlivý potlesk ve stoje, už jen díky skvělým hereckým výkonům.

Marek Podlaha, G4.CČOV

Exkurze do Čistírny odpadních vod v Hradci Králové

Za středečního deštivého rána se G1.B a část G1.A vypravily do nedaleké hradecké čističky odpadních vod. Počasí se naštěstí umoudřilo a my zahájili prohlídku. Začali jsme u čerpadla, následovala česadla, lapáky písku a stěrku, důmyslné systémy odstraňování kalu, denitrifikační zařízení až k vyhnívacím nádržím, kde vzniká bioplyn. Ten se poté vhání na generátor, který tak vyrábí elektřinu a teplo, takže se celý objekt stává i částečně soběstačným. Na závěr jsme navštívili velín, odkud jsou všechny procesy řízeny. S pocitem, že už alespoň trochu rozumíme, jak čištění vody probíhá, jsme odjeli domů.

Kateřina Tamchynová a Sylva Neradová, G1.B

EU OPVK

Stužkovací večírek G4.B

Stužkovací večírek třídy G4.B na křídlech letecké společnosti

Náš stužkovací večírek se odehrál 7.10. v Tenis clubu Pardubice a odcestovali jsme společně do Německa a Francie. Přípravy si nikdo nedovolil podcenit, a tak přišli všichni oblečeni, jak se patří. Hromady vynikajícího jídla a hlavně program proměnil celý večer v báječnou show, ze které se nikomu nechce jít domů. Vše začalo společnou večeří a ostužkováním maturantů. Mnoho smíchu vyvolala první zábava večera, a to hlášky učitelů za celé tři a čtvrt roku, lámání jazyků přišlo při čtení a hádání významů německých a francouzských slovíček a vlna obdivu a lítosti se přivalila při soutěži připravené pro nejtvrdší chlapy večera. Chuť chilli papričky, klobásy a piva cítí někteří ještě teď. Chceme poděkovat všem cestujícím, kteří se zúčastnili našeho letu, všichni jsme si to úžasně užili a už se těšíme na maturitní ples.

Vít Kubant, G4.B


Tři týmy postupují na Pražský studentský summit

Na začátku školního roku jsme využili možnosti přihlásit se na vzdělávací projekt s názvem Pražský studentský summit, který každoročně pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. 11 studentů naší školy vytvořilo celkem tři teamy, které měly za úkol napsat esej o zahraniční politice zvoleného státu. Tuto středu jsme se dozvěděli, že všechny tři týmy byly do projektu vybrány, což nám udělalo velkou radost. V historii naší školy je to zatím nejvyšší počet přijatých účastníků. Jsme za to velmi rádi a těšíme se na nové zkušenosti. V upoutávce Vám potom představujeme úspěšného absolventa našeho gymnázia Ondřeje Wágnera, který před mnoha lety mimo jiné v tomto projektu zahájil svoji cestu kariérního diplomata působícího dnes na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Vilém Branda G3.AVáclav Havel

Filmovou adaptací událostí roku 1989 jsme připomněli osobnost Václava Havla

Ve středu 5.10.2016 se studenti ze čtvrtých ročníků shromáždili v pardubickém Cinestaru, aby zhlédli film Poslední hurá. Film Poslední hurá je ze série České století a pojednává o sametové revoluci 1989. V hlavních rolích hráli M. Daniel, J. Lábus, O. Kaiser, R. Luknár, J. Plesl, nebo A. Švehlík. Myslím, že tento film byl poučný a velice pěkně zpracovaný. A především jsme si připomněli tak velkou osobnost, jako byl Václav Havel. Právě tento den by se prezident Václav Havel dožil 80 let.

Vojtěch Váňa G4.A


Stužkovák G4.C

Stužkovací večírek třídy G4.C​​

V pátek 30.9. se v Zelené žábě uskutečnil stužkovací večírek třídy 4.C. Skvělá atmosféra, stůl plný jídla, pestré převleky a taneční variace některých žáků a učitelů krásně vyplnily večerní očekávání. Jelikož téma neslo název "Hrdinové filmu", nechyběly ani zajímavé hry a soutěže, jako například poznávání filmových replik a postav nebo také rozpoznávání našich dětských obličejů či mezioborový testík. Poté došlo na pasování všech studentů na oficiální maturanty. Čím déle se slavilo, tím méně byly znát rozdíly mezi učitelem a žákem. Tímto děkujeme všem zúčastněným, co s námi slavili, a můžeme říct, že se vše opravdu vydařilo.

Marek Podlaha G4.C


Přespolní běh

Okresní kolo přespolního běhu přineslo další sportovní úspěch​​

Za deštivého počasí se 4. 10. 2016 uskutečnilo okresní kolo Středoškolského poháru v přespolním běhu. Tratě v lesoparku Trnová byly letos díky nepříznivému počasí dost náročné. V dívčí kategorii se nejlépe vedlo Tereze Svobodové (G2.C), která vybojovala cenné druhé místo a v kategorii chlapecké Patriku Novákovi (G2.A), který obsadil velmi pěkné šesté místo z celkového počtu 57 závodíků. V soutěži družstev obsadila naše děvčata druhé místo a družstvo chlapců čtvrté. Oba týmy svým umístěním zajistily potřebné body do Regionální olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice. Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika MackováSelb

Výměnný pobyt Pardubice – Selb se vydařil

Po dvou letech přivítali naši čeští studenti své německé partnery v Pardubicích. Na výměnný pobyt přijelo 14 žáků z gymnázia v bavorském Selbu. Naši žáci si je na nádraží rozdělili a odvezli do svých rodin. Po sobotním dramatickém fotbalovém zápase Pardubic s Baníkem Ostrava a nedělním cvičení se v pondělí všichni setkali ve škole, kde po srdečném přivítání s ředitelem školy Mgr. Markem Výborným nahlédli do vyučování na Gymnáziu Mozartova. V aule následovaly projekty českých a německých žáků, ve kterých prezentovali svá města a země. V odpoledních hodinách si všichni prohlédli historické centrum města. V dalších dnech pro ně byly připraveny atraktivní výlety mimo jiné i do Olomouce, Prahy a ZOO Dvora Králové, kde spolupracovali na poznávacím programu o ohrožených zvířatech. Poslední den vzájemně změřili své síly v bowlingu na společném večeru. V pátek 30.9. se všichni žáci na nádraží po týdnu rozloučili. Za rok nás čeká návštěva partnerského města v Selbu. Všem zúčastněným velmi děkuji za pohostinnost a příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Jaroslav Macek


Itálie

Pozdrav ze studijního pobytu v Itálii

V pátek 9. 9. jsem odletěla na tříměsíční studijní pobyt v Itálii zajištěný společností AFS. První den jsem strávila v Římě ve společnosti dalších studentů ze všech koutů světa, kteří se také účastní, a odtud jsem se přesunula do o něco menšího města Vicenza, kde na mě čekala má hostující rodina. Od pondělí jsem začala chodit do školy, kde je to náročné převážně kvůli neznalosti italštiny a mým nižším znalostem v hodinách nemčiny. Všichni studenti tady ovládají jazyky téměř perfektně, neboť navštěvují lingvistické lyceum. Od mého příletu uběhly už skoro 3 týdny a já se více spřátelila s mou rodinou a snažím se hledat i nějaké kamarády. Naštěstí je povaha Italů v takovýchto situacích velmi nápomocná. Dále jsem stihla navštívit města jako je Padova nebo Verona a v neděli mě čeká návštěva Benátek s ostatními AFS studenty z benátského regionu. Čas tu letí neskutečně rychle a já budu za pár týdnů zase balit...

Anna Krištofíková, G3.C


Blois

Skupina studentů na návštěvě Francie

Letadlo nespadlo a po dlouhé vyčerpávající cestě jsme konečně spatřili krásu historického města Blois. Hotel nás příjemně překvapil, a tak jsme mohli načerpat síly na nadcházející den. Druhý den našeho pobytu byl ve znamení historie. Navštívili jsme okouzlující zámky na Loiře - největší zámek Chambord a pohádkový zámek Chenonceau. Avšak čtvrtek byl den, na který se naše delegace těšila nejvíce. Konečně jsme se opět shledali s našimi přáteli, kteří nás navštívili na jaře. Seznámili nás s tamější školou zámeckým parkem a překrásným zámkem. Naše dny v Blois se chýlí ke konci a těšíme se na druhou etapu naší expedice - Paříž a proslulé Versailles.

Karolína Mrštíková a Petr KratochvílPeru

„Peru – čtyři strany světa“ v naší aule

V úterý 27. 09. 2016 se v aule našeho Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 v době od 8:00 do 9:30 hodin uskutečnila akce s názvem „Peru – čtyři strany světa“. Program vedli lektoři z organizace „Svět kolem nás“, kteří se s námi podělili o své osobní zážitky z tříměsíční cesty po Peru. Mimo geografické faktografie jsme se dověděli mnoho dalších zajímavostí, které jsme mohli i vidět prostřednictvím autentických kamerových záběrů. Po skončení projekce proběhla diskuse, do které se aktivně zapojili naši studenti. Akce se zúčastnilo celkem 88 studentů hned z několika tříd – G1.C, G3.A, G3.B, G3.C a studenti Semináře ze zeměpisu. Děkujeme všem zúčastněným a již teď se těšíme na promítání o Vietnamu, které je naplánováno na začátek školního roku 2017/2018.

Mgr. Jana Veselková, Mgr. Jan VáňaMaturita 2017

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2017

V sekci „Maturitní zkouška 2017“ byly zveřejněny první informace pro současné 4. ročníky. Věnujte jim pozornost. Zveřejněn byl základní aktuální harmonogram maturitní zkoušky pro jarní termín 2017 (pdf). Dále byly stanoveny povinné a nepovinné zkoušky profilové části MZK včetně maturitních témat (pdf) a seznam literárních děl k MZk z českého jazyka a literatury (pdf). Bližší termíny pro společnou část MZK budou zveřejněny MŠMT do 15.1. 2017. Zkouška „Matematika+“, která může být benefitem pro přijímací řízení na VŠ, byla vyňata z maturitní zkoušky, a uskuteční se jako výběrová zkouška z matematiky. K této zkoušce se může přihlásit student, který se v daném roce přihlásil k maturitní zkoušce, od 15.11. do 1.12. na webu cermatu (http://vpz.cermat.cz)  Nové informace budeme průběžně zveřejňovat. Sledujte také aktuální informace na www.novamaturita.cz a na oficiálním facebookovém profilu „Udělám maturitu“. ​

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 19.38, 24. 10. 2016
© 2016 · Mgr. Petr Harbich