Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2015/2016

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům...

Aktuálně…

Botanická stáž

Botanická stáž se zdařila na výbornou

V pátek a v sobotu se seminaristé z biologie zúčastnili botanické stáže v Krkonoších, která se konala v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.. Hned po příjezdu nás přivítalo drsné horské počasí. Ani déšť a vítr nás ale neodradily od návštěvy ekofarmy na Lesní boudě. V sobotu nám ale Krkonoše ukázaly i svou hezčí tvář a my prožili krásný slunný den. V doprovodu členů Krnapu jsme navštívili raritní místa, pro normální turisty zcela nepřístupná. Shlédli jsme například rýchorský „prales“ či jiné unikátní lokality s výskytem druhů, které nenajdete nikde jinde na světě.

Mgr. Marek Procházka, garant stáže


Legie 2016

Výrazný úspěch v celostátním kole závodu Legie 2016

V pondělí 16. 5. proběhl branný závod Legie 2016 pořádaný Českou obcí legionářskou, resp. Františkem Bobkem, naším velikým vzorem, což dokládal již název našeho týmu - Bobečci. Soutěž se konala v lesoparku Jiřího Potůčka a začala uctěním jeho památky, jelikož právě on byl zastřelen českým četníkem v těchto místech. Samotná soutěž probíhala v různých disciplínách, jak vědomostních a logických (dešifrování kódů, rébusy), tak fyzických (nízká lana, bedny či střelba ze vzduchovky). Akce byla ukončena vyhlášením výsledků a předáváním cen. Naše družstvo s náskokem zvítězilo, čímž jsme postoupili do celostátního finále v Praze. To se konalo 14. června v Lanovém centru Proud, kam jsme jeli posíleni o dvě děvčata a o největšího tvrďáka pod sluncem - Jardu Macka. Disciplíny byly oproti krajskému kolu doplněny o lezení ve výškách. Z celkového počtu 13 týmů z celé ČR jsme se umístili na krásném 6. místě a odnesli jsme si tak skvělé zážitky a zkušenosti.

Antonín Hanus, Martin Trávníček G3.B


Mladý vědec

Pavel Sillinger a Vojtěch Procházka vystoupili na Konferenci mladých vědců

Univerzita Pardubice ve spolupráci s Pardubickým krajem a Regionální rozvojovou agenturou PKj uspořádala v úterý 14. června Konferenci mladých vědců. Konference byla přehlídkou odborných prací žáků SŠ realizovaných v akademickém roce 2015/2016 na Univerzitě Pardubice v rámci projektu Systematická badatelská činnost. S prezentací své práce vystoupili v sále Jana Kašpara také Pavel Sillinger (G3.A) a Vojtěch Procházka (G1.B), kteří svůj výzkum nazvali „Hodnocení použitelnosti webů prostřednictvím analytických modelů“. Své poznatky chtějí nyní poskytnou statutárním městům, jejichž weby zkoumali, k dalšímu využití ve prospěch uživatelů webu. Děkujeme oběma za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia


Filipíny

Filipíny – za obry a trpaslíky​

V pondělí 13. 6. 2016 se všichni žáci naší školy zúčastnili unikátního vzdělávacího projektu PLANETA ZEMĚ 3000 se zaměřením na Filipínskou republiku. Je to stát, který se skládá z více než 7000 ostrovů v tropickém podnebném pásu, v oblasti Tichooceánského ohnivého prstence s vysokým stupněm biodiverzity. Je to stát, kde žije nártoun filipínský, žralok velrybí nebo klaun očkatý. Je to stát, kde žije přes 100 mil. obyvatel, kteří mluví 175 jazyky, vyznávají hlavně křesťanství, nezapomínají se usmívat a do roku 2028 se chtějí dostat mezi 30 největších ekonomik světa. Toto a mnoho dalších informací jsme se dozvěděli na prezentaci, která se skládala z videí, fotografií, mluveného slova a animací. Věřím, že budoucí projekt o Brazílii bude stejně zajímavý jako Filipíny.

Mgr. Lenka Koberová, garant projektu


Gympl roku 2016

V hlasování projektu „Gympl roku 2016“ jsme obsadili 3. místo ​

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky projektu "Gympl roku 2016", který organizuje Asociace studentů a absolventů. Hlasování Gympl roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Soutěž vypovídá o vztahu studentů a absolventů ke svému gymnáziu a probíhá přes sociální sítě. Naše gymnázium získalo 3. místo v Pardubickém kraji (a 1. místo z gymnázií v Pardubicích!). Tohoto ocenění si velmi vážíme, děkujeme všem hlasujícím za podporu a věříme, že vzdělávací nabídkou, vztahy, atmosférou a přístupem ke studiu budeme i nadále patřit k prestižním a vyhledávaným gymnáziím.

Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia


Pecka 2016

Letní kurz Pecka

Touto formou bych rád představil široké veřejnosti herní sportovní kurz pro žáky druhých ročníků, který již 16 let organizujeme na Pecce poblíž Nové Paky. V malebném prostředí poblíž zříceniny hradu Pecka je naší snahou zlepšit herní dovednosti našich žáků. K dispozici máme dostatečně velký areál, kde probíhají utkání v softbalu, frisbee, kopané, beachvolejbalu a klasickém volejbalu na antuce. Naši žáci získávají první zkušenosti z orientací podle mapy jak ve den, tak i v noci. Na fotkách můžete vidět nejlepší dvojice nočního orientačního běhu a smíšené týmy, které nejlépe zvládly úskalí turnajů ve volejbale, kopané a softbalu.

Mgr. Martin Plha, vedoucí sportovního kurzu


Kurz G2.A

Sportovní kurz třídy G2.A​

Sportovní kurz třídy 2.B a 2.C utekl jako voda, a tak se ve středu ráno na Pecku vypravila i Prochyho smečka. Počasí bylo krásné, nálada ještě lepší a my jsme se s velkou energií pustili do fotbalu, frisbee, softbalu a volejbalu. Až na dvě spolužačky, které se orientovaly podle slunce, jsme všichni úspěšně zvládli i oba orientační běhy, které nám připravila paní učitelka Lenka Koberová. Celý kurz jsme zakončili pátečním táborákem, se stylovými písněmi pana učitele třídního. Moc se nám tam líbilo a děkujeme všem zúčastněným učitelům za jejich profesionální dohled a pevné nervy.

Za G2.A Vilém Branda


Přijímací testy

Studenti budoucího 1. ročníku již znají rozdělení do tříd

Na základě volby cizích jazyků bylo provedeno rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd. Od 1. 9. 2016 budeme na našem gymnáziu vyučovat pět živých cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a RUJ).

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy

Nová podoba webových stránek

Vážení návštěvníci našich webových stránek, velmi si vážíme vaší přízně a moc nás těší, že se na naše stránky vracíte. Díky vám se blížíme k hranici 1 000 000 návštěv, kterou s vaší pomocí brzy překonáme. Na adaptaci obsahu některých sekcí budeme průběžně pracovat v letních měsících. Budete-li mít jakoukoli konstruktivní připomínku, neváhejte se obrátit přímo na webmastera. Nejen do druhého miliónu s námi pojďte dál, kromě jiného i v novém, adaptivním designu.

Mgr. Petr Harbich, tvůrce webu


Stretech

Jitka Vodičková (G3.B) na přehlídce StreTech2016

Ve středu 8. 6. 2016 se v Praze na ČVUT - fakultě strojní konala celostátní přehlídka prací SOČ, AMAVED... pod názvem “StreTech2016“. Účastnilo se jí 104 škol a 451 studentů. Jednotlivci i týmy předváděli své výzkumy v různých oborech. K vidění byly například počítačové aplikace, modely významných budov a objektů z lepenky, novinky z potravinářství, oděvního návrhářství, matematiky, technické a strojírenské práce...Naši školu reprezentovala Jitka Vodičková G3.B s prací SOČ: “Citlivost bakterií rodu Arcobacter k antibiotikům.“ Celý projekt byl také podpořen Českou televizí, která natočila krátký dokument. Prezentace probíhaly jako posterové s výkladem autora. Všichni účastníci horlivě a se zápalem své práce představili všem zájemcům a dopoledne se opravdu vydařilo a přineslo všem poznání, že jejich práce je vysoko ceněna odborníky i laiky. Děkujeme Jitce za vzornou reprezentaci školy.

RNDr.Květa Sýkorová, garant projektu SOČ


Varšava

Finále projektu Inspired by Memory ve Varšavě

Ve dnech 6. - 7. 6. 2016 jsme se zúčastnily finále Česko-slovensko-polského projektu „Inspired by memory“ organizovaného Jedním světem na školách ve Varšavě, kde jsme představily kompletní verzi filmu, který jsme pro tento projekt vytvořily společně se zbytkem našeho týmu včele s Vilémem Brandou. Projekt byl inspirován tématikou druhé světové války. Mimo jiné jsme měly možnost poznat Varšavu a její historii prostřednictvím prohlídky Muzea Varšavského povstání a zúčastnily jsme se tematického workshopu. Veškerá komunikace mezi účastníky projektu probíhala v anglickém jazyce, ve kterém jsme také náš film představily. Vracíme se domů oceněny, plny dojmů a nových zkušeností.

Anna Puhlovská a Hana Nálevková, G2.A


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 18.60, 23. 6. 2016
© 2016 · Mgr. Petr Harbich