Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2016/2017

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…


Uchazeč

První den otevřených dveří je zde a s ním i možnost přihlásit se k Přijímacím zkouškám nanečisto

Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu zveme na první Den otevřených dveří ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 14:00 do 18:00. Přijďte si prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, nově zrekonstruované a modernizované laboratoře chemie, fyziky a biologie, moderní aulu či studentské respirium, setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspěších našich studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje. Těšíme se na Vás. Současně upozorňujeme na aktualizované informace o přijímacím řízení 2017. Taktéž připomínáme, že 1. 12. byla spuštěna přihlašovací aplikace k přijímacím zkouškám nanečisto, které se na našem gymnáziu uskuteční v pondělí 30. 1. 2017 od 12 hodin. Kapacita není omezena, přihlásit se můžete do 26. 1. 2017. Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte se obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Logická olympiáda

Nové číslo The Mozart Times spatřilo světlo světa

Jak už je to u nás tradicí, přinášíme vám předvánoční vydání Anglického školního časopisu The Mozart Times. Tentokrát se můžete těšit na obsah zaměřený na světové události, jako jsou nedávné prezidentské volby ve Spojených státech, co představují globální problémy pro naší paní učitelku Chalupovou, jak to je s dětskými domovy u nás nebo o čem byl Spielbergův film Bridge of Spies. Vřelé díky patří všem studentům, kteří se podělili o své literární nadání a dali tak možnost vzniku již desátého vydání našeho časopisu.

Andrea Malá, G4.B


eBrána
eBrána

Spolupráce s firemním prostředím - stáž v eBRÁNĚ s.r.o., Pardubice

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 jsem v rámci projektu Chodím do práce v Pardubickém kraji navštívil společnost eBrána. Nejprve jsme se usadili v místnosti, kde se konají pohovory - zde následovala krátká prezentace firmy eBRÁNA obecně. Zjistili jsme čím se firma zabývá, jakým způsobem se prezentuje, co zákazníkům poskytuje za služby (tvorba webu, loga, internetový marketing,, eshopy, copywriting a software pro realitní kanceláře), jaké podmínky musí zaměstnanec splňovat a vůbec, že působí spíše rodinným dojmem, všichni si tykají, svého ředitele pana inženýra Martina Semeráda neoslovují jinak než "Machy"... Poté jsme si prohlédli celý komplex a jednotlivé kanceláře od marketingu, obchodu, správy webu, programování, kde nám zaměstnanci stručně vysvětlili, jaká je náplň jejich práce a následně odpovídali na naše dotazy. Nejdéle jsme se zdrželi na marketingovém oddělení, kde jsme vedli dlouhou hodinovou diskuzi o chodu, růstu firmy a její budoucnosti, strategiích tzv. internetového marketingu, který spočívá ve zviditelnění zákazníků a jejich podnikání na internetu např. prostřednictvím PPC reklam nebo propagace na sociálních sitích. Zárověň jsme se dozvěděli, že právě tento obor zažívá, jak se říká největší boom neboli nárůst, tudíž má ve firmě největší podíl ze všech příjmů. Po prohlídce jsme se odebrali zpátky do první místnosti a naši stáž zakončili zkouškou tvorby sloganů pro monopol s optikou, což se na první pohled může zdát jako jednoduchý úkol, ale opak je pravdou. K vymyslení opravdu kvalitního sloganu je potřeba vynaložit velmi značné úsilí.
Popravdě, ze stáže v eBRÁNĚ jsem byl doslova nadšen. Na první pohled se zdá být jako ideální vysněná společnost s mladým, přátelským a flexibilním kolektivem. Jsem opravdu vděčný za čas, který jsem zde mohl strávit a myslím, že mi tato zkušenost jistě pomůže s výběrem studia a profese v budoucnu.

Kryštof Kužela, G3.B


FSS MU Brno

Studenti FSS z Masarykovy univerzity prezentovali projekt „Zvol si info“

Studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně připravili zajímavý projekt s názvem „Zvol si info“. Tento projekt má řešit problémy propagandy a její dopad na dnešní společnost. Na naší škole byl přednesen 28. listopadu. Studentům prvního ročníku našeho gymnázia se snažila o tomto tématu sdělit několik informací studentka Masarykovy univerzity a její kolegyně redaktorka z Východočeské televize V1. Studenti se mohli s nimi zapojit do konverzace a projevit svůj názor na věc. Na závěr mohli přednášejícím položit otázky ohledně prezentace a nejaktivnější žáci byli odměněni upomínkovým předmětem.

Pavel Hron, G1.B


Tragická
Tragická

Zveme na výstavu Tragická místa paměti - Příběhy bezpráví na téma poválečného bezpráví

Naše škola se letos již podvanácté zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“ připravovaného v rámci programu "Jeden svět na školách". Cílem Příběhů bezpráví je přiblížit studentům prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a následných debat události naší nedávné historie. V letošním roce se projekt zaměřuje na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. K tématu jsou školám nabízeny snímky o emigraci, poválečném odsunu Němců, o provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, či o budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa. V rámci projektu jsme slavnostní vernisáží ve středu 9. 11. zahájili výstavu Tragická místa paměti, kterou škole zapůjčila společnost ANTIKOMPLEX. Výstavu vytvořili studenti severočeských gymnázií, kteří pátrali po tragických příbězích některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě příběhů z Ústí nad Labem či Postoloprt dávají podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Výstava je instalována v improvizované Galerii „U kopírky“ v 1. patře gymnázia. Přístupná je i pro širokou veřejnost ve dnech školního vyučování vždy od 07:00 do 17:00 až do 2. 12. 2016. V pondělí 28. 11. ve 14 hodin v AULE školy vyvrcholí Příběhy bezpráví projekcí dokumentů z cyklu „Tajné akce StB“ a „Příběhy železné opony“ a následnou besedou s letošním laureátem Ceny Příběhů bezpráví a pamětníkem panem Františkem Teplým. Projekce se uskuteční v rámci Filmového klubu JSNŠ a zvána je i široká veřejnost.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Praha

Za výtvarným uměním do Prahy

Ve středu 16. 11. jsme se se seminářem dějin výtvarného umění vydali do Prahy navštívit rovnou tři výstavy. První z nich byla část stálé expozice Národní galerie ve Šternberském paláci, kde jsme se v doprovodném programu dozvěděli zajímavé informace o symbolech a významech v obrazech starého evropského umění, zobrazujících náboženské a mytologické výjevy. Hned potom jsme zamířili do Veletržního paláce, kde jsme měli spoustu času na prohlédnutí Muchovy slavné Slovanské epopeje a už trochu kratší chvíli na prohlídku stálé expozice moderního umění, která se k našim omezeným časovým možnostem bohužel zdaleka nedala stihnout celá. Jsem si však jistá, že i letmé nahlédnutí do stálé expozice některé z nás navnadilo, abychom Veletržní palác v nejbližší době znovu navštívili.

Valentýna Kloboučníková, G4.AFitness

Nová fitness zóna slavnostně otevřena

V průběhu minulých týdnů byla definitivně dokončena nová fitness zóna, která se stala součástí velké tělocvičny, a je k dispozici pro studenty zvláště v hodinách tělesné výchovy. První ohlasy jsou vynikající, rozsah zařízení umožňuje plnohodnotné zapojení všech žáků ve skupině Tv. Případné využití mimo hodiny Tv je vždy nutné domluvit s dozorem z řad pedagogů tělesné výchovy. Zařízení bylo pořízeno z daru Elektrárny Opatovice a.s. na základě úspěšného grantového řízení, o které se zasloužil tým studentů školy ve složení Ondřej Běloušek, Petr Kratochvíl a Radek Štolpa. Děkujeme! Dovybavení posilovny bylo potom financováno za přispění Spolku přátel Gymnázia. Slavnostní přestřižení pásky se ujali právě zmiňovaní studenti, kteří tak ve středu 16. listopadu novou posilovnu symbolicky otevřeli. Ať slouží!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyKytice

Studenti gymnázia na Erbenově Kytici ve VČD

V úterý 15. listopadu jsme se zúčastnili divadelního představení Kytice ve Východočeském divadle v Pardubicích. Tuto hru nastudovali herci Klicperova divadla z Hradce Králové, kteří Erbenovu nejznámější básnickou sbírku zinscenovali opravdu skvěle. Z divadla jsme odcházeli plni dojmů. Věříme, že se představení všem líbilo a ten, kdo se u maturity setká s Erbenovou tvorbou, bude moci čerpat nejen z knih, ale i z tohoto zážitku.

Alena Mrvíková G3.C, Anna Puhlovská G3.AMaturita 2017

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2017

Připomínáme studentům maturitního ročníku povinnost přihlásit se k jarnímu zkušebnímu termínu MZk. Každý maturant obdrží v pondělí 21. 11. 2016 předvyplněnou přihlášku, kterou doplní o zbývající údaje včetně volby zkoušek a následně prostřednictvím TU odevzdá vedení školy. Ve společné části se volí dvě zkoušky (CJL a MAT nebo cizí jazyk) a v profilové části také dvě zkoušky (další případně jako nepovinné). Termín je stanoven do 28. 11. 2016. Přihlašování se detailně věnuje také aktuální Maturitní zpravodaj č. 39. Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Zkouška je zdarma a bude se konat v termínu písemných testů společné části maturitní zkoušky. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 15. 1. 2017. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ. Bližší podrobnosti naleznete v sekci „Maturitní zkouška 2017“, případně se obracejte na TU nebo vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyArchiv

Pozdrav od naší studentky Anny Krištofíkové ze studijního pobytu v Itálii

Zdravím Mozarťák čtrnáct dní před svým odjezdem. Za poslední týdny se udála spousta věcí. Dny od 13. do 16. října jsem strávila v o něco severnějším italském městě Trentu, kde jsem absolvovala druhý orientační AFS kemp. Měla jsem možnost potkat spoustu lidí ze všech koutů světa, poznat nové kultury a navázat přátelství. Celý tento pobyt probíhal za velmi přátelské a jednotné atmosféry, kterou se nám podařilo vytvořit. Po návratu domů jsem začala opět navštěvovat školu a trávit čas se svou hostitelskou rodinou a přáteli. Jednou týdně navštěvuji hodiny italštiny v centru Vicenzy,a tak mám mám možnost více poznat toto město a trávit čas s dalšími AFS studenty, se kterými tyto hodiny absolvuji. Dále jsem měla možnost podívat se do krásné Florencie, kde jsem strávila čtyři dny a kam se, doufám, jednou vrátím, protože čtyři dny v tomto městě určitě nestačí. Zatím stále nemohu uvěřit, že mi zbývá pouhých čtrnáct dní se svou hostitelskou rodinou a lidmi, se kterými jsem se stihla spřátelit. Nicméně, na konci listopadu mě v Bruselu čeká poslední orientační kemp, kde všichni shrneme své zážitky a pocity z této tříměsíční zkušenosti.

Anna Krištofíková, G3.CANJ divadlo

The Bear Educational Theatre

Tento rok nás opět navštívilo The Bear Educational Theatre a to v termínech 2. 11. a 14. 11. s divadelním představením The History of English Literature. Představení byla určena pro studenty druhého a třetího ročníku. Jednalo se o úplnou novinku, která měla studentům představit některé z autorů a některá z děl anglické literatury od roku 1000. The History of English literature je interaktivní hra, která studentům přiblížila nejen Shakespeara, ale i Chaucera, sestry Brontëovy a samozřejmě i Beowulfa.

Mgr. Soňa Chalupová, sekce ANJVědění

Naši studenti na konferenci „Vědění mladým 2016“

Ve čtvrtek 10. 11. se někteří studenti 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili konference "VĚDĚNÍ MLADÝM 2016" pořádané Univerzitou Pardubice. V první části jsme vyslechli ústní prezentace studentů gymnázií z celé ČR. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací z oboru biologie, matematiky, fyziky a chemie. Ve druhé části jsme pak měli možnost si prohlédnout a diskutovat s autory posterových prezentací z různých oborů .Vyslechli jsme také ústní prezentace zaměřené na filozofii, přírodovědné a humanitní obory. Pro mnohé z nás se dnešní velice zajímavý den stane inspirací pro naše další studium a mimoškolní činnosti.

Natálie Černá a Anna Košková G1.BEvžen Oněgin

Studenti literárního semináře v hradeckém Klicperově divadle

Ve středu 9. 11. jsme v rámci literárního semináře navštívili Klicperovo divadlo v Hradci Králové, kde jsme zhlédli zdramatizovanou verzi slavného Evžena Oněgina od neméně slavného autora A. S. Puškina. Jeden z nejznámějších milostných příběhů zrežírovala dvojice s názvem SKUTR. Toto duo pojalo Evžena Oněgina moderně, bez veršů, nicméně například známý dopis Taťány Oněginovi zůstal. V hlavních rolích se nám představila výborná Pavlína Štorková jako Taťána a Miroslav Zavičár jako Evžen Oněgin. Hra se nám moc líbila. Herecké výkony, scéna i kostýmy byly velmi zdařilé, a tak snad Klicperovo divadlo zanedlouho opět navštívíme.

Barbora Hudáková, G4.C


Polsko
Polsko

Česko – polský projekt na návštěvě nejen Polského institutu v Praze

V úterý 8. listopadu jsme navštívili hlavní město Prahu, kde jsme měli připravený bohatý program související s česko – polským studijním projektem, který na našem gymnáziu probíhá. Naší první zastávkou byl Polský institut, organizace, která přibližuje polskou kulturu a historii občanům České republiky. Zde nám ochotný personál vysvětlil, jak celý institut funguje, jaké kulturní akce organizuje a jaké další služby nabízí. Proběhla zde také zajímavá diskuze o možnostech studia v Polsku, o polském náboženství i jeho kultuře. Po této zajímavé návštěvě a příjemném obědě v centru Prahy jsme navštívili národní technickou knihovnu v areálu technických vysokých škol. Zde jsme si prohlédli právě probíhající výstavu fotografií nazvanou Pocta Václavu Havlovi fotografa O. Škáchy a výstavu nazvanou Střední a východní Evropa 1939-1989. Dále jsme se zúčastnili komentované prohlídky samotné národní technické knihovny. Zde nám objasnili nejen její historii, architektonický koncept, ale hlavně rozsáhlé služby, které knihovna nabízí. Do Pardubic jsme se tak vrátili s velkým množstvím zajímavých a užitečných informací, které plně využijeme v další fázi již zmíněného česko – polského projektu.

Za celou studijní skupinu Michaela Kamarášová (G3.B)ČOV

Exkurze do cementárny Prachovice a Berlovy vápenky

V úterý 8. listopadu se zúčastnili žáci druhých ročníků /G2.A a část G2.C/ exkurze do cementárny CEMEX Cement, k. s. v Prachovicích a následně do muzea vápenky pana Berla u Třemošnice. Exkurzí v Cemexu nás provedla paní Slepičková, která nám vysvětlila postup výroby cementu od vytěžení vápence až po koncový produkt. Měli jsme i možnost promluvit si s některými zaměstnanci, kteří byli velmi milí a popsali nám jejich práci do podrobností. Následně jsme se přesunuli do Muzea Berlova vápenka, které je ve zrenovovaném objektu vápenky. Tady nám paní průvodkyně popsala historii výroby vápna, která se užívala až do šedesátých let minulého století. Na konci naší prohlídky nám paní průvodkyně chtěla položit soutěžní otázku, ale byla zodpovězena ještě dříve, než byla vyřknuta a odměna nás neminula. Exkurzi jsme si všichni žáci i učitelé užili a dozvěděli jsme se mnohé nové.

Václav Bílý (G2.C)

EU OPVK

Human
Human

Francouzský podzim i s našimi studenty

V pondělí 7. listopadu jsme se skupinou francouzštinářů vyrazili na film v rámci Francouzského podzimu organizovaného Francouzskou Aliancí v Pardubicích. Byl to snímek jménem L´Human od režiséra Yanna Arthus-Bertranda. Přišli jsme v dobré náladě, ale odcházeli jsme už v jiném rozpoložení. Film byl velmi dojemný a člověk se poté musel zamyslet nad svým životem. Režisér zachycoval osudy různých lidí z různých koutů světa a ptal se jich na otázky ohledně jejich práce, živobytí, rodiny, atd. To, co jsme slyšeli, jsme opravdu nečekali. Lidé popisovali své těžké životní příběhy, objevilo se zde například domácí násilí, smrt celé rodiny při teroristickém útoku a další. Všem nám to vytvořilo jiný pohled na svět a odcházeli jsme z kina plni dojmů.

Anna Nouzovská, G3.AStužkovací večírek

Rockový koncert v podání G4.A

V pátek 4. 11. se uskutečnil náš stužkovací večírek. Všichni, jak učitelé, tak i žáci, přišli ustrojeni jak na opravdový rockový koncert. Večer začal ostužkováním a pasováním všech studentů na maturanty. Poté jsme se všichni dali do jídla. Po večeři přišla vlna smíchu s hrou „chubby bunny“ a poznáváním rockových písniček, kterou na plné čáře vyhráli učitelé. Večer tím ale ani zdaleka nekončil a téměř všichni šli slavit dál. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili a strávili tento večer s námi.

Kateřina Svatošová, G4.AVolejbal

Bronzové místo našich volejbalistů

Naši volejbalisté, po dlouhých letech čekání, sehráli výborně turnaj pořádaný v rámci okresního kola Krajské olympiády škol. S jednou prohrou a dvěma remízami vybojovali krásné třetí místo. Děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Martin Plha, garant Tv


Plavání

Na regionální olympiádě mládeže jsme vyplavali stříbro a bronz

V pondělí 7. 11. 2016 proběhlo okresní kolo XXIII. Regionální olympiády dětí a mládeže v plavání. Dívčí družstvo ve složení: Čapková Michaela (G4.B), Kmoníčková Zuzana (G3.B), Špásová Kateřina (G3.C), Svobodová Tereza (G2.C), Fekarová Tereza (G2.B), Reinbergová Michaela (G2.B) a Štiková Bára (G1.B) obsadilo skvělé druhé místo. Chlapecký tým ve složení: Nikodem Jan (G4.B), Šafařík Dan (G3.A), Duchoň Filip (G2.B), Procházka Vojtěch (G2.B), Kacetl Kryštof (G2.B), Kovárník Petr (G1.C) a Novotný Lukáš (G1.B) po velkém boji dosáhl na bronzový stupínek. Vřelé díky všem za kvalitní výkony a příkladnou reprezentaci školy!

Mgr. Erika Macková


Biologie

Geneticky modifikované organismy – máme se jich bát???

V pondělí 7. 11. navštívili seminaristé z biologie Východočeské muzeum, kde si vyslechli nejnovější poznatky o geneticky modifikovaných plodinách. Přednáška vedená Mgr. Tomášem Moravcem Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR se zabývala upravováním genetické informace zemědělských plodin, za účelem jejich větší výnosnosti, lepší kvality a především odolnosti vůči škůdcům a nepříznivým podmínkám prostředí. Řešila se také otázka legislativy v Evropské unii, která zatím odmítá využívání takto upravených rostlin.

Mgr. Marek Procházka, sekce BIO


Brána jazyků

Brána jazykům otevřená

Ve čtvrtek 3. listopadu se na našem gymnáziu uskutečnil první ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb anglické, francouzské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše, ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, ZŠ Pardubice – Polabiny, Družstevní 305 a ZŠ Štefánikova Pardubice. Čekaly je tři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s cizími jazyky, které se běžně na základních školách nevyučují - se španělským jazykem a s francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Jsme rádi za pozitivní ohlasy jak z řad účastníků, tak základních škol.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Schola

Přihlašovací aplikace na přípravný kurz k PZk

Připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí) k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Kapacita přípravného kurzu je 120 míst. K přihlášení na přípravný kurz použijte výhradně přihlašovací aplikaci, která byla spuštěna v neděli 6. 11. 2016 ve 20:00 hod. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Ocenění
Ocenění

Studenti našeho gymnázia mezi oceněnými nejlepšími studenty SŠ v Pardubicích

Hudební sál pardubické radnice byl ve středu 2. listopadu místem předávání diplomů a ocenění nejlepším studentům SŠ v Pardubicích za školní rok 2015/16. Z žáků nominovaných naší školou byli pozváni a diplom a ocenění získali tito studenti: Tereza Brancuská (G4.A) za 1. místo v celostátním kole a reprezentaci v mezinárodním finále v Gentu ve filozofické olympiádě. Nikol Eisová (G1.A) za 2. místo v krajském kole olympiády z anglického jazyka. Za medailová umístění v literární soutěži „Evropa ve škole“ byli oceněni Kryštof Středa a Tereza Čaladi (G4.B). Thomas Riley (G3.C) si odnesl ocenění za 2. místo v krajském kole olympiády z anglického jazyka. Pamětní list také převzaly Jitka Vodičková (G3.B) a Radka Formánková (G4.B) za 1. resp. 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti. Eva Jiránková (G3.A) byla oceněna za 1. místo v krajském kole olympiády ze španělského jazyka a Veronika Balková (G3.A) za 3. místo v krajském kole olympiády z ruského jazyka. Pavel Sillinger (G3.A) a Josef Cach (G3.B) zabodovali potom v celostátní soutěži Prezentiáda+. A dostalo se i na umělecký přednes. Michaela Čečková (G1.B) byla oceněna za 2. místo v soutěži Ars poetica v uměleckém přednesu v ruském jazyce. Studenti převzali ocenění z rukou náměstka primátora Jiřího Rozinka a předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání Renaty Petružálkové. Oba oceněli zájem o rozvoj talentu u oceněných žáků a studentů. který vyžaduje často vlastní nasazení a zájem o svůj oblíbený obor. Všem popřáli řadu dalších studijních úspěchů. Děkuji pedagogům za vedení úspěšných studentů a všem za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Bezpráví
Bezpráví

Ceny Příběhů bezpráví předával v kině Lucerna i náš student Vilém Branda

V úterý 1. listopadu se od 19.00 v pražském kině Lucerna uskutečnilo slavnostní zahájení 12. ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc dokumentárního filmu na školách. Během večera byly předány Ceny Příběhů bezpráví lidem, kteří statečně vzdorovali komunistickému režimu. Ceny předali ministr kultury ČR Daniel Herman, herečka a politička Magda Vášáryová a ukrajinský aktivista Hennadij Afanasjev. Studentská tříčlenná porota, ve které zasedl také náš student Vilém Branda (G3.A), vybírala z celkem sedmnácti nominovaných osobností tři laureáty letošních Cen Příběhů bezpráví. Herečka a politička Magda Vášáryová společně s Vilémem Brandou předali první ocenění Jiřímu Světlíkovi, který se v 50. letech zapojil do skupiny, jež na Slavkovsku pomáhala politickým vězňům, a byl za to obviněn z vlastizrady.V komunistických kriminálech strávil deset let. „Dělal jsem jen to, co jsem dělat musel,“ skromně prohlásil na podiu Jiří Světlík a doplnil, že na začátku všeho byl v jeho případě skauting.  Součástí večera bylo také představení projektu „Z místa, kde žijeme“ a závěr večera pak patřil křtu nové knihy Komunismus v srdci Evropy, kterou představil Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách.
Vilémovi děkujeme za reprezentaci gymnázia a pro všechny studenty připomínáme, že letošní Příběhy bezpráví na našem gymnáziu zahájíme ve středu 9. listopadu vernisáží výstavy „Tragická místa paměti“ a projekcí dokumentu „Zabíjení po česku“. Tematicky se tak zaměříme na poválečné osudy našich německých spoluobčanů a jejich vysídlení. Hostem dne bude Mgr. Matěj Spurný, PhD. z Ústavu soudobých dějin AV ČR.   V pondělí 28. 11. potom v rámci filmového klubu přivítáme pamětníka z řad politických vězňů pana Františka Teplého.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyKlokan

Přírodovědný klokan 2016

Letos se této již tradiční soutěže pro první a druhé ročníky středního stupně zúčastnilo na naší škole celkem 176 žáků. Se záludnými otázkami z biologie, chemie, fyziky a matematiky si během 40 minut nejlépe poradil Jan Netolický z třídy G2.A se ziskem 84 bodů ze 120 možných. 81 bodů stačilo Karolíně Kučerové z třídy G1.A na druhé místo a na třetím místě skončil Filip Duchoň z třídy G2.B rovněž s 81 body, ale dřívějším datem narození, což jej dle pravidel soutěže řadí až za Karolínu. A jak si vedli naši žáci v rámci okresu Pardubice? Náramně! V první desítce nám uteklo jen druhé místo, jinak naši hegemonii nic nenarušuje. Okres tedy vyhrál Jan Netolický a na třetím místě skončila Karolína Kučerová. V Pardubickém kraji pak obsadili sedmé (Jan Netolický), deváté (Karolína Kučerová) a desáté (Filip Duchoň) místo. K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


MS

Software Office 365 Pro Plus a Windows 10 Education pro naše studenty

Naše škola je zapojena do multilicenčního programu EES pro školská zařízení Pardubického kraje, naši studenti tak mohou zdarma používat po dobu platnosti této smlouvy (do 30. 9. 2018) software Office 365 Pro Plus a Windows 10 Education. Office 365 Pro Plus se poskytuje ve formě ročního předplatného – studenti získávají na Akademickém portálu SoftwareONE právě jednoleté předplatné. Předplatné se bude pravidelně prodlužovat po dobu platnosti Smlouvy EES, tj. do 30. 9. 2018. Windows 10 Education mohou studenti používat legálně nejen po dobu svého studia, ale i následně po jeho ukončení. Detailní informace naleznete v tomto informačním letáku, požadovaný token (kód školy na portálu) obdržíte v kabinetu IVT.

Mgr. Petr Harbich


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 19.83, 2. 12. 2016
© 2016 · Mgr. Petr Harbich