Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2016/2017

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Výjezd

Příprava nového školního roku je v plném proudu

Ve čtvrtek 25. srpna zahájili pedagogové přípravu na nový školní rok. Zahájení to bylo více než příjemné. Absolvovali jsme celodenní výjezd na hřebeny Krkonoš. Krásné počasí vytvořilo skvělé kulisy k ohlédnutí za letními prázdninovými zážitky, k seznámení s novými posilami pedagogického sboru i k plánům do nového školního roku. Od pátku potom již běží naplno příprava ve škole. Věřím, že po jedné opravné a jedné rozdílové zkoušce zahájíme 1. září v "plné sestavě" nový školní rok. V odkazu "Rozvrhy" naleznete nové rozrhy tříd. V umístění do učeben ještě dojde k úpravám. Připomínám, že potvrzení o studiu vydává kancelář školy každý den od 07:30 do 14:00. A ve čtvrtek se těšíme na viděnou!

Marek Výborný, ředitel školy


Nezahálíme

Škola ani o prázdninách nezahálí

Během letních prázdnin probíhá v objektu školy několik významných úprav. Část kmenových tříd je vybavována dataprojektorem a přístupem na školní síť, jsou připravovány nové třídy pro 1. ročníky, v tělocvičně se buduje avizovaná fitness zóna a také probíhá rozsáhlý projekt směřující k úspoře energií včetně výměny ventilů radiátorů, přípravy k realizaci fotovoltaické jednotky na střeše školy atd. Vzhledem k dotazům také sdělujeme, že rozvrh v sekci Bakaláři je prozatím z uplynulého školního roku. Aktuální rozvrh bude zveřejněn po 22. srpnu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný zbytek prázdnin.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Gympl roku 2016

V hlasování projektu „Gympl roku 2016“ jsme obsadili 3. místo ​

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky projektu "Gympl roku 2016", který organizuje Asociace studentů a absolventů. Hlasování Gympl roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Soutěž vypovídá o vztahu studentů a absolventů ke svému gymnáziu a probíhá přes sociální sítě. Naše gymnázium získalo 3. místo v Pardubickém kraji (a 1. místo z gymnázií v Pardubicích!). Tohoto ocenění si velmi vážíme, děkujeme všem hlasujícím za podporu a věříme, že vzdělávací nabídkou, vztahy, atmosférou a přístupem ke studiu budeme i nadále patřit k prestižním a vyhledávaným gymnáziím.

Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia


Přijímací testy

Studenti budoucího 1. ročníku již znají rozdělení do tříd

Na základě volby cizích jazyků bylo provedeno rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd. Od 1. 9. 2016 budeme na našem gymnáziu vyučovat pět živých cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a RUJ).

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 18.96, 29. 8. 2016
© 2016 · Mgr. Petr Harbich