Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2017/2018

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Přijímací testy

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu se vydává od úterý 29. 8. 2017 v době od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy v prvním patře.

sekretariát školy


Adaptační

Adaptační kurzy 1. ročníků 2017/2018

Součástí začátku školního roku je adaptační kurz tříd 1. ročníku, který má pomoci k vzájemnému seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. Termín kurzu, který se uskuteční v areálu Sport hotelu v Ústí nad Orlicí, obdrželi žáci 1. ročníku při odevzdání zápisového lístku. Třídy G1.A a G1.B absolvují kurz 4. – 6. 9., třída G1.C 6. 9. – 8. 9.. Základní informace naleznete zde. Důležitá informace pro žáky tříd G1.A a G1.B: zahájení školního roku se uskuteční 4. 9. již v 07:30 hod. ve škole! Vezměte si s sebou veškeré věci na adaptační kurz včetně prohlášení o bezinfekčnosti a souhlasu rodičů (viz příloha) a po základních informacích se společně odeberete na nádraží ČD (odj. 09:05). V případě nejasností se obracejte na sekretariát školy či na tel.: 606 035 962. Třída G1.C zahájí školní rok ve standardním čase 4. 9. v 08:00 hod. a případné organizační záležitosti ke kurz bude možné vyřešit v prvních dvou dnech školní docházky.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Ukrajina

Krásné prázdniny a příjemný odpočinek!!!

Na prahu zasloužených letních prázdnin přejeme všem pedagogům, zaměstnancům i studentům zasloužený čas odpočinku a děkujeme za veškeré „příspěvky“ k příznivému průběhu školního roku 2016/2017. Na Vašich letních cestách Vám přejeme maximum zážitků obohacujících duši i tělo a šťastné návraty. Těšíme se na setkání v plné síle a s potřebným elánem, nápady a vizemi na konci srpna a se studenty na začátku září.

Marek Výborný a Radka Klempířová


Logo 1
Logo 2

Gymnázium připravuje oslavy 20. výročí založení

Zdá se to být téměř neuvěřitelné, ale naše gymnázium si v tomto roce připomene své první významné kulaté výročí – 20 let své existence. Formálně sice škola vznikla 19. 1. 1996 zapsáním do rejstříku škol, nicméně své první žáky přivítala 1. 9. 1997. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli připomenout právě v tomto roce skutečnost, že jsme již 20 let součástí sítě středních škol v Pardubicích. Toto výročí chceme oslavit nejen společně se současnými studenty, ale i s našimi absolventy, přáteli a podporovateli v sobotu 4. 11. 2017 a následně v pondělí 6. 11. 2017. V sobotu 4. 11. 2017 od 15 hodin srdečně zveme zvláště všechny absolventy gymnázia. Připravený pro ně bude krátký společný uvítací program (v závislosti na počasí před budovou školy nebo ve vnitřních prostorách) a následně prohlídka školy a její současné podoby s malým občerstvením a setkáním se současnými i bývalými pedagogy gymnázia. Následně zveme přibližně od 18 hodin všechny absolventy na Sraz abiturientů v rezervovaných prostorách Domu techniky (bývalá Agrobanka u VČD). Zde máme rezervovaný sál i restauraci s tanečním parketem. Případní zájemci jsou zváni také na slavnostní vyvrcholení oslav, které se uskuteční v Sukově síni Domu hudby v pondělí 6. listopadu od symbolických 10:20 hodin.

Vzhledem k organizačnímu zajištění celých oslav prosíme zástupce jednotlivých tříd o nahlášení alespoň přibližného počtu účastníků sobotního setkání nejpozději do 23. 10. 2017 (tel.: 466 412 839, 702 290 944 nebo na adresu: petra.babincova@gymozart.cz). Děkujeme!

Těšíme se na setkání s každým z absolventů a na společnou oslavu tohoto kulatého výročí gymnázia, jehož příběh jste pomáhali psát.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 21.51, 16. 8. 2017
© 2017 · Mgr. Petr Harbich