Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2017/2018

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby na našem gymnáziu

Ve středu 17. ledna se na našem gymnáziu uskutečnilo druhé kolo Studentských prezidentských voleb, které organizuje program Jeden svět na školách. Podobně jako na dalších středních školách měli i u nás studenti možnost volit mezi dvěma kandidáty, kteří vyšli jako nejsilnější osobnosti z prvního kola celostátních voleb. Jedná se o současného prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana, dr.h.c. a prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c., bývalého předsedu České akademie věd. Z 342 studentů se voleb účastnilo 221, což představuje volební účast 64,6%. Po sečtení hlasovacích lístků bylo zjištěno, že vítězem voleb se stal prof. Drahoš, který drtivou většinou porazil svého protikandidáta. Z uvedeného počtu 221 voličů získal celkem 190 hlasů, což je 85,9%, Ing. Zeman na druhém místě získal 31 hlasů, což je 14,1%. Z výsledku voleb je patrné, že většině studentů záleží na tom, jakým směrem by se měl ubírat politický život v nejvyšších mocenských patrech našeho státu.

Za filmový klub JSNŠ Magdaléna Malířová, G3.C


Francouzské divadlo

Příprava francouzského divadelního představení je v plném proudu

Druhý týden příprav francouzského divadla je v plném proudu. Své texty jsme bohudík nezapomněli a vše jde podle plánu. S postavami jsme se sžili, děj nás baví a naše dramatické schopnosti se prohlubují. Pan režisér je skvělý, a tak nám ani nepřijde, že ve škole trávíme čas navíc. Doufáme, že si 28. března uděláte čas a přijdete se s námi zasmát.

Za náš amatérský soubor Nikola Říhová alias Laura, kamarádka Naïmy


Děvče s čertem v těle

Zrodilo se „Děvče s čertem v těle“

Dne 17. ledna 2018 v odpoledních hodinách se uskutečnil casting autorské komedie Děvče s čertem v těle. Účast byla velmi hojná a můžeme s radostí sdělit, že téměř všechny role jsme úspěšně obsadili. Všem zúčastněným velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Jan Bolehovský, G4.A


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

V těchto dnech zveřejnil Cermat časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2018. Doporučujeme jej Vaší pozornosti. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy. K přehlednosti slouží také rozvrh společné části s označením zkoušek, které se týkají našeho gymnázia a současně aktualizovaný harmonogram konání MZk. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


SPJ olympiáda

Školní kolo Olympiády ve španělském jazyce

Dne 17. 1. 2018 proběholo na naší škole školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ I (do 3 let studia jazyka) a v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Tento rok byla účast průměrná, celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků z druhých až čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Do krajského kola Olympiády ve španělském jazyce, které se koná 26.3. 2018 postupuje v kategorii SŠI Magdaléna Malířová (3.C), Tereza Švejdová (3.C) a jako náhradník Kristýna Dunová (3.C). V kategorii SŠII postupuje do kraje Klára Enderová (4.A), Tereza Sevránková (4.B) a jako náhradník Andrea Pospíšilová (4.B). Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk, což nás velmi těší.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Přípravný kurz

Informace pro uchazeče o studium

Připomínáme přihlášeným žákům. že ve středu 24. ledna bude zahájen intenzivní přípravný kurz k přijímacím zkouškám. V těchto dnech obdrží přihlášení zájemci e-mailem pozvánku a organizační podrobnosti. Všechny zájemce o studium na našem gymnáziu potom zveme na druhý Den otevřených dveří v úterý 30. 1. 2018 od 14:00 do 18:00. Přijďte si prohlédnout budovu školy, odborné učebny s moderním vybavením, zrekonstruované a modernizované laboratoře chemie, fyziky a biologie, moderní aulu či studentské respirium, setkat se se studenty i pedagogy školy. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace jak o studiu, tak i o bohatých aktivitách školy, úspěších našich studentů i rozmanitých projektech, které naše gymnázium realizuje. Těšíme se na Vás. Současně upozorňujeme na informace o přijímacím řízení 2018. Taktéž připomínáme, že do 31. 1. je možné se přes aplikaci přihlásit k přijímacím zkouškám nanečisto, které se na našem gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 12 hodin. Kapacita není omezena. Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte se obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


RUJ olympiáda

Školní kolo soutěže v ruském jazyce

Ve středu 10. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v ruském jazyce, kterého se zúčastnilo 5 žáků. Vítězem školního kola v kategorii SŠII. se stal Jakub Kamarád z G4.B, který nás bude reprezentovat 7. 3. 2018 v krajském kole na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku. 2.místo, jako náhradník, získala Kateřina Jílková z G4.B. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků a všem moc děkujeme. Výhercům patří upřímná gratulace.

Mgr. Lenka Grulichová, Mgr. Hana Kusá, sekce ruského jazyka


Zámeček

Studenti semináře z dějepisu vzdali hold výsadku Silver A

V úterý 9. ledna se studenti semináře z dějepisu vydali společně s paní učitelkou Škarvadovou na slavnostní setkání věnované výročí výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Lidicích a v Ležákách. V tento den jsme si zároveň připomněli výročí prvního radiového spojení s Londýnem prostřednictvím vysílačky Libuše, kterou ovládal Jiří Potůček. Program začal na popravišti pardubického Zámečku, kde proběhlo kladení věnců k místnímu památníku. Právě zde, kde bylo popraveno mnoho lidí zapojených do protinacistického odboje. Poté jsme se přesunuli do Sezemického domu, kde nás mimo jiné přivítala senátorka Miluše Horská nebo 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Následovala historická přednáška Vojtěcha Kyncla o osudech válečných zločinců z Malé pevnosti Terezín. Josef Somr předčítal ukázku z připravované výstavy „Lidice a doba prezidenta osvoboditele“. Program byl zakončen večeří. Děkujeme za pozvání.

Anežka Kubáčová, G4.C


Beseda

Setkání s hercem Milanem Němcem

Literární seminář Mgr. Rejmanové zažil 5. ledna 2018 neobyčejné setkání. Do školy za námi přišel pan Milan Němec, herec z Východočeského divadla. Zábavným způsobem nám vyložil historii divadla a nezapomněl zmínit své zkušenosti a zážitky z prken, jež znamenají svět. Velice ochotně zodpovídal naše dotazy, a tak jsme se dozvěděli, v kolika rolích najednou je obsazen, a co by změnil na divadelních představeních, které odehrál. V závěru hodiny jsme se společně domluvili na tématu příští návštěvy, na výběr jsme měli denní režim divadla a divadelní profese. Návštěvu pana Němce jsme si velice užili a už se nemůžeme dočkat našeho příštího setkání!

Kateřina Malířová, G4.B


Logo

Prodej lístků na maturitní ples 9. 2. 2018

Prodej lístků na letošní maturitní ples bude zahájen v úterý 23. ledna 2018 a bude probíhat každý všední den v době od 8:00 do 14:00 hodin v kanceláři školy (1. patro). Děkujeme za respektování času vymezeného k prodeji.

sekretariát školy


ANJ olympiáda

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 4. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 31 žáků. Vítězem školního kola v kategorii III.A se stala Nikol Eisová z G3.A a 2. postupové místo získal Jan Vaníček z G2.C. Oběma přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se koná 19. 2. 2018. V kategorii III. B v krajském kole nás bude zastupovat Markéta Vrbová G3.A a Martin Janatka G3.C, kterým budeme držet palce v březnu. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků a všem moc děkujeme. Výhercům patří upřímná gratulace.

Mgr. Soňa Chalupová, garant soutěže


Basketbal

Pozdrav Matěje Blümela z Waterloo

Dobrý den, zdravím žáky, učitele, ale i ostatní čtenáře webových stránek Gymnázia Mozartova. Posílám pozdrav z amerického městečka Waterloo, které se nachází ve státu Iowa. Jde převážně o zemědělský stát, a proto zde působí největší firma na výrobu traktorů ve Spojených státech, John Deere. Chodím zde do školy a zároveň se snažím plnit si úkoly na „ Mózarťáku“. Protože všichni spoluhráči, až na jednoho, jsou z jiných míst než Waterloo, bydlíme v tzv. billet rodinách, které na nás dostávají peníze a starají se o nás jako o vlastní. Život tady je pro mě poměrně těžký, ale dělám všechno proto, abych ho zvládal. Mým hokejovým domovem je tým Waterloo Black Hawks, s nímž hraji v americké juniorské lize USHL. Ze začátku sezóny jsme v týmu nemohli nalézt společnou notu, nyní se nám však daří. Moc se mi tu líbí a jsem velmi rád, že jsem přijal nabídku, kterou jsem dostal. Aby všechno nevypadalo tak růžově, musím přiznat, že někdy mi moje rodina a moji kamarádi chybí, ale to se nedá nic dělat. Chtěl bych vám všem popřát hlavně hodně štěstí a zdraví do nového roku a ať se vám splní všechna přání.

Matěj Blümel, G3.C, Waterloo, Iowa, USA


Možnost přihlásit se k Přijímacím zkouškám nanečisto

Upozorňujeme všechny uchazeče na aktualizované informace o přijímacím řízení 2018. Taktéž připomínáme, že 28. 11. byla spuštěna přihlašovací aplikace k přijímacím zkouškám nanečisto, které se na našem gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 12 hodin. Kapacita není omezena, přihlásit se můžete do 31. 1. 2018. Budete-li mít další dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte se obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyAkademie

Vánoční akademie 2017 na YouTube!

Rok s rokem se sešel a opět jsme tu měli tradiční vánoční akademii našeho gymnázia, která se konala v pátek 22. 12. 2017 v tělocvicně. I letos se účastnili všechy třídy gymnázia a vymyslely skvělá vystoupení, která byla velmi kreativní. Ať už byla taneční, divadelní, či pěvecká, vyvedla se na jedničku a zaslouží si poděkování. Všechna vystoupení naleznete na našem školním kanálu YouTube.

Simon Lichtenberg, G4.C


Víčka

I letos pomáháme

Ani letos jsme sběr plastových víček nepřerušili a ve čtvrtek 21. prosince předali studentky G 4.C Aneta Janoušková a Jana Piskačová mamince Elišky nasbíraná víčka. Kapkou tak pomůžeme k zajištění rehabilitační péče malé Elišky, u které lékaři diagnostikovali vzácné genetické onemocnění. Děkuji všem studentům gymnázia, kteří se do sběru víček zapojili a věřím, že vyhecujeme i ostatní…

Mgr. Radka Klempířová, ZŘŠ


Memoriál

Volejbalový memoriál Ladislava Vaňka má své vítěze

Čtvrtek před Vánocemi byl na našem gymnáziu, jako již tradičně v tomto období, dnem, kdy se setkávají vyznavači volejbalu z řad žáků i kantorů. Při Memoriálu Ládi Vaňka měří své síly pod vysokou sítí v tělocvičnách naší školy. Představujeme ty nejlepší smíšené trojice, které volejbalově vyzrály nejvíce. Putovní pohár převzali vítězové na páteční vánoční akademii.

Sekce TV


Projektový den

Tematický den letos nazvaný „Ženy světu, muži ženám“

Co spojuje jména Madeleine Albright, královna Viktorie, Patty Hearst, Marie Sklodowska-Curie, Ellen MacArthur, biblická Eva, panenka Barbie a písně Roye Orbisona, jako jsou např. Drove All Night, Pretty Woman nebo Only the Lonely? Jsou to ženy, archetypy žen nebo symboly žen, které přímo či nepřímo ovlivnily celé generace. Jejich osudy často ovlivňovali – pozitivně, ale někdy bohužel i velmi negativně - muži, ať již v roli otců, životních partnerů nebo spolupracovníků. Zajímavé osudy těchto a mnoha jiných osobností zkoumali v úterý 20. prosince naši studenti v rámci historicky 2. tematického dne, který jsme letos nazvali příznačně „Ženy světu, muži ženám“. Každý student měl povinnost se přihlásit na tři programy ve třech blocích. Studenti tak více objevovali životní osudy Emy Destinové, vžili se do role Hercula Poirota a řešili kriminální případ (samozřejmě v angličtině), pronikali do tajů radioaktivity nebo se v rámci Escape games vydali postopách pramáti Evy. Stranou nezůstala Božena Němcová či skvělé objevy v dějinách matematiky. A nechyběla ani stylová obrazová výzdoba školy. Díky všem pedagogům za přípravu programů. Věřím, že přispěly k dalšímu rozšíření obzorů našich studentů.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


FRJ divadlo

Sous terre ("Pod zemí")

Ve dnech 11. - 15. prosince proběhl první týden spolupráce dobrovolníků z řad našich studentů francouzštiny s divadelním režisérem panem Éricem Cénat. Studenti pod jeho vedením nacvičovali divadelní hru "Sous terre" ("Pod zemí"), na jejíž představení dne 30. března 2018 si Vás již nyní dovolujeme pozvat. Ze studentů se vyklubali skutečně talentovaní komediální herci, takže se rozhodně máte na co těšit. Nebojte se, že nebudete rozumět, chystáme pro Vás titulky.

Za francouzskou sekci, Mgr. Hana Kusá


Cervantes

Institut Cervantes

Ve středu 13. 12. 2017 se 11 studentů převážně ze třetích ročníků zúčastnilo exkurze do pražského Institutu Cervantes. Žáci si měli možnost prohlédnout veškerá zákoutí Institutu, který zaštiťuje spolu se španělskou ambasádou studium španělštiny v České republice. Kromě prohlídky studoven, knihovny a učeben byl žákům v aule také promítnut krátkometrážní španělský film.

Ing. Rodrigo Salgado Carreño


ČLO

Školní kolo lingvistické olympiády

Na konci listopadu proběhla na našem gymnáziu již poněkolikáté lingvistická olympiáda, ve které doposud naši zástupci postoupili vždy až do národního kola, ve dvou ročnících se dokonce náš bývalý student M. Medek probojoval do mezinárodního finále, kde pokaždé dosáhl až na medaile. I letos jsme rádi, že naši studenti vyřešili školní zadání natolik úspěšně, že 8 z nich splnilo kvalifikační požadavky na účast v zemském kole Čechy versus Morava, kde nás budou zastupovat tito studenti: Veronika Zavřelová, Markéta Kvašová, David Žáček a Simon Lichtenberg ze 4.C, Klaudie Břeňová a Adéla Šrámková ze 4.A a Tereza Svobodová a Petr Jakoubek ze 3.C. Nejlepšími řešitelkami byly Klaudie Břeňová, Adéla Šrámková a Veronika Zavřelová. Z nováčků se se zadáním nejlépe vypořádal Matěj Klíma z 1. ročníku, který zůstal těsně za kvalifikačním limitem. Nyní zahájíme přípravu na další kolo, které proběhne 8. 2. 2018 v Praze. Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím držíme palce!

Mgr. Václava Lensmith, garant lingvistické olympiády


Volby

Studentské prezidentské volby i na našem gymnáziu

První kolo Studentských prezidentských voleb "nanečisto", které organizuje program Jeden svět na školách, se uskutečnilo i na našem gymnáziu. Podobně jako na dalších 384 středních školách i u nás měli studenti možnost volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Studentský tým v roli volební komise připravil ukázku toho, jak reálně volby probíhají včetně úpravy lístků za plentou a vložení do volební urny. Cílem není ovlivňovat preference studentů, ale podpořit vědomí spoluodpovědnosti občanů za veřejný život v ČR. Participace na politickém životě je právem všech občanů a volební právo k tomu patří. "Jasným vítězem voleb na našem gymnáziu se stal Jiří Drahoš a s jistým odstupem za ním následoval Michal Horáček. Chodit volit má smysl, děkujeme!", říká za organizační tým Anna Zitová (G4.C).

Mgr. Veronika Ptáčková, garant projektu


AVČR
AVČR

Studenti na "Dni s vědcem" na Ústavu fyzikální chemie AV ČR

V pondělí 11. 12. 2017 se nás 16 nadšenců pro fyziku a chemii studentů 1. a 2. ročníku, zúčastnilo na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR programu „Den (s) vědcem – praktika I.“ Vedoucí projektu paní Ing. Květa Stejskalová, CSc. nás seznámila s jednotlivými pracovišti. Zde pak pracovalo 5 až 7 studentů s vědci na těchto problémech: 1. skupina pan Mgr. Milan Bouša, Ph.D. – Charakterizace nanomateriálu a práce s elektronovým mikroskopem; 2. skupina paní Mgr. Kseniya Dryahina – MS a diagnóza chorob analýzou dechu; 3. skupina pan Bc. Antonín Knížek – Stanovení spektra vzduchu vysoce rozlišenou infračervenou spektroskopií s možností sledovat tak vlivy globálního oteplování v celosvětovém měřítku. Každý z nás si mohl po krátkém zaškolení zvolenou metodiku vyzkoušet. Cílem bylo motivovat nás studenty ke studiu přírodovědných oborů a to se určitě podařilo. Někteří z nás také zvažují spolupráci na nových projektech v rámci SOČ. Děkujeme proto paní učitelce RNDr. Květě Sýkorové za zprostředkování tohoto vzdělávacího dne. Během tohoto dne jsme načerpali neuvěřitelné množství nových informací jak z praxe, tak i informací, které se nám budou hodit v následujícím studiu i v našem individuálním rozvoji. Ještě jednou děkujeme za tuto neuvěřitelnou a přínosnou zkušenost!

Viktorie Tlustošová a Denisa Kysilková (G2.B)


Obíhačka

Třídy soutěžily v obíhačce

V předvánočním období se žáci naší školy zapojili do nové soutěže, trefně nazvané “ obíhačka”. Soutěží týmy z jednotlivých tříd, kdy jedinou podmínkou je účast alespoň jedné dívky v družstvu. Myšlenka vznikla díky zájmu žáků o stolní tenis a pravidelného hraní mutace této hry tzv. obíhačky. Snímek je z bouřlivé atmosféry klání mezi 3.A a 2.B.

Sekce TV


Jídelna

Studenti měli možnost se zúčastnit debaty prezidentských kandidátů v Praze

Jedenáct vybraných studentů spolu s paní učitelkou Ptáčkovou navštívilo pražské kino Světozor, aby se zúčastnili debaty s kandidáty na funkci prezidenta České republiky, kterou připravil program Jeden svět na školách a moderovala ji Veronika Sedláčková. Mezi přítomnými kandidáty byli: Jiří Drahoš, Petr Hanning, Marek Hilšer, Jiří Hynek a Michal Horáček. Všechny přítomné mile překvapilo, že i přes nepřítomnost našeho současného pana prezidenta, Miloše Zemana, byla debata velice zajímavá a díky panu Hannigovi a Horáčkovi i velice zábavná. Myslím, že za všechny studenty mohu konstatovat, že jsme si udělali určitý „obrázek“ na všechny kandidáty a bude se nám lépe rozhodovat jak v jarních „ostrých“, tak i v těch studentských volbách.

Klaudie Břeňová, G4.A


Leader

Debata projektu „Hledá se LEADr.“ v aule našeho gymnázia

V pátek 8. 12. 2017 na naší škole proběhla debata v rámci projektu „Hledá se LEADr.“ na téma Občanská angažovanost mladých lidí. Pozvání přijali Jakub Čech, Sufian Massalema a pan ředitel Marek Výborný. Společně jsme se bavili o tom, jak se můžeme občansky angažovat, hosté také zavzpomínali na to, kdy se poprvé angažovali a nakonec jsme diskutovali o médiích. Po skončení jsme měli možnost se zeptat hostů na další otázky a debatovat s nimi.

Martina Žaloudková, Tomáš Ester (G3.C)


Jídelna

Důležité informace ke školnímu stravování

S účinností od 1. ledna 2018 byl vydán nový „Vnitřní řád školní jídelny pro žáky a zaměstnance“. Kromě drobných formálních úprav souvisejících s provozem nově zmodernizované školní jídelny dochází k navýšení ceny obědů o 4,- Kč. Pro žáky to znamená navýšení na 33,- Kč za 1 oběd, v měsíční úhradě potom se dosavadní částka 580,- Kč navyšuje na 660,- Kč. Splatnost zůstává stejná tedy do 15. dně předchozího měsíce. Platbu za leden tedy prosíme navýšit již nyní v prosinci. K navýšení přistupujeme poprvé od roku 2010. Více jak 7 let jsme nezohledňovali ani vývoj inflace ani růst cen potravin a energií. Současně nám toto navýšení umožní častější přípravu např. salátů, jak nám to umožňuje nový moderní stravovací provoz. Věříme tedy, že opatření zvýší i celkovou úroveň nabídky stravování na gymnáziu. V případě dotazů se obracejte na vedoucí ŠJ paní Radku Vinklerovou. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Daruj krev

Nové číslo časopisu The Mozart Times

A je tu další číslo anglického školního časopisu The Mozart Times! Ráda bych vám ho za celý tým redakce představila. Takže o čem si můžete počíst? Převážná většina článků je s ubývajícími dny do Vánoc zaměřena hlavně na předvánoční čas a s tím spojené aktivity. Proto se můžete dočíst, jak si například vyrobit krásné vánoční dárky, jak upéct perníčky, jaké trhy navštívit anebo, co na sebe v tomto studeném počasí. V neposlední řadě jsme nezapomenuli zmínit události již uplynulé. Takže si můžete přečíst i článek o 20. výročí školy s rozhovory s bývalými studenty nebo si zavzpomínat na oblíbený Halloween a zájezd do Polska. Přeji všem příjemné čtení a veselé Vánoce!

Klaudie Břeňová, G4.A


Parlament

Děvčata pokračují ve spanilé jízdě, chlapci na skvělém druhém místě

V pátek 8. 12. se v Jihlavě konala kvalifikace na republikové finále v basketbale. Naše škola měla historické zastoupení v kategorii chlapců i děvčat. Chlapci po skvělém výkonu a trochu smolném finále skončili na skvělém druhém místě a vyrovnali tak dosavadní nejlepší výsledek z předloňska. Děvčata zvládla kvalifikaci ještě o krůček lépe. Po vybojovaném vítězství v nervy drásajícím finále postoupila poprvé v naší historii do republikového finále. Gratulujeme oběma týmům ke skvělým výkonům a děvčatům držíme palce na republice.

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Anglické divadlo

Ocenění "Talent Pardubického kraje" převzali Tereza Sevránková a Jakub Vondrouš

V pondělí 4. prosince se konalo slavnostní setkání v Sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, v rámci kterého představitelé kraje předali žákům středních škol ocenění "Talent Pardubického kraje". Z rukou vedoucího Odboru školství KrÚ Martina Kisse a vedoucí oddělení vzdělávání Miloslavy Drábkové ho převzali také naši dva studenti. Tereza Sevránková za třetí místo v celostátním kole olympiády ze španělštiny a Jakub Vondrouš za druhé místo v celostátním kole olympiády z francouzštiny. Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme další rozvoj jejich jazykového talentu. Poděkování patří také pedagogům školy za vedení a přípravu studentů. O talenty je třeba pečovat. Díky tedy za osobní píli a zájem studentů i vedení pedagogů. Věřím, že na ně naváží i v tomto roce další studenti.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Basketbal

Basketbal v pardubickém kraji zná jen jediné jméno – Mozarťák

Včera se v nedaleké Chrudimi uskutečnilo finále krajské olympiády v basketbale. Jak v kategorii děvčat, tak také chlapců se musela všechna družstva sklonit před výkony basketbalistů a basketbalistek z Mozarťáku. Oba naše týmy vyhrály všechna svá utkání a postoupily tak do kvalifikace o republikové finále, které se koná příští pátek. Gratulujeme a držíme palce!

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Anglické divadlo

Charitativní pomoc dětem v Kambodži

Na žádost naší absolventky Andrey Željazkové (maturitní ročník 2015) uspořádala naše škola finanční sbírku na pomoc chudé venkovské oblasti v Kambodži. Andrea, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, zde v současné době působí jako učitelka malých dětí v rámci své zahraniční stáže. Za vybrané peníze jsme nakoupili školní pomůcky, společenské hry a výukové materiály. Na charitativním projektu se výrazně podílela i celosvětová expresní zasilatelská společnost DHL, která kompletně sponzorovala dopravu zásilky. Během čtyř dní ji doručila na místo určení, do venkovské školy v Kambodži. Všem studentům a učitelům školy děkujeme za finanční příspěvek a věříme, že dětem v Kambodži přinese radost a pomoc. O předání daru Vás budeme informovat.

Mgr. Zdeňka Šimerdová


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 22.63, 18. 1. 2018
© 2018 · Mgr. Petr Harbich