Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2017/2018

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Voda
Voda

Vodácký výlet 3. ročníků

Po roce nás opět přivítala řeka Vltava, abychom na ni prožili tři nezapomenutelné dny plné pádlování, sjíždění jezů, campování, trochu zpěvu a hlavně vodácké pohody. Žáci třetích řočníků našeho gymnázia zde absolovovali kurz, na který většina z nich nikdy nezapomene. Počasí nebylo sice ideální, ale veškeré úskalí s tím spojené jsme překonali s úsměvem a do Pardubic se vraceli příjemně unaveni. Za příjemné chvíle u vody i pod vodou děkují pedagogové Gymnázia, Mozartova.

Mgr. Martin Plha, sekce TV


Robotika

Nejúspěšnější studenti kroužku robotiky byli oceněni

Již tradičně probíhal v tomto školním roce na našem gymnáziu Kroužek robotiky pod vedením lektora Ing. Libora Kupky, Ph.D. z FEI Univerzity Pardubice. Zájemci z řad studentů se během řešení dílčích úkolů seznámili se základy robotiky, mechatroniky a programování. V celkem patnácti lekcích vytvářeli mobilní robotické systémy osázené různými senzory pro řešení klasických robotických úloh typu sledování čáry nebo robotického suma. Své síly následně porovnali ve třech samostatných soutěžních úlohách a členové umístěných týmů si odnesli zajímavé ceny z oblasti spotřební elektroniky. Nejúspěšnějším studentem se stal Matěj Klíma z G1.A následovaný Matoušem Neradem, Alešem Vočadlem a Jakubem Vinklárkem z druhých ročníků. Blahopřejeme.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Nejaktivnější středoškolák

Nejaktivnější středoškolák 2018

Ve dnech 17. - 22. 6. se konalo závěrečné soustředění Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tématikou(KSICHT), na kterém se setkávají jeho řešitelé umístění do 30. místa z celé ČR. I já jsem měla tu čest se ho zúčastnit. Strávila jsem tak několik dní laborovaním na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Celkově jsem obsadila 13. místo. Soutěž Nejaktivnější středoškolák zahrnuje středoškoláky překračující limity. V podtitulu najdeme: Ukaž nám, jakých mimoškolních aktivit se účastníš. Oslň porotu a dostaň se mezi TOP65 nejlepších.Zúčastni se víkendu a Akademie pro 30 nejlepších. Získej ceny za 120 000Kč. Co se Středoškoláka týče, vyhlášení bylo moc hezké. Byla jsem ve skupině 11. - 25. místo bez určení pořadí.

Sylva Neradová, G2.B


BIO stáž

Botanická stáž v Krkonoších

Dne 22. 6. - 23. 6. se skupina zapálených biologů vydala na botanickou exkurzi do Krkonoš. První den jsme se vydali na cestu vlakem, který nás měl dopravil až do Pece. Avšak když jsme vystoupili, praštila nás do očí cedule s nápisem Vrchlabí. Ale nebylo by to naše gymnázium, kdyby se nepopralo s takovou to překážkou. Dopravili jsme se autobusem do Černého dolu, kde jsme už hrdinně vypravili na ekofarmu Lesní bouda, kde jsme si poslechli zajímavé povídání o historii obyvatel Krkonoš, jejich zvycích a zhlédli video o místní krajině. Druhý den jsme se vydali s průvodcem z KRNAPu na naučnou procházku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a viděli některé jedince z krkonošských endemitů jako např. zástupce rodu jeřábů nebo violku sudetskou. Dostali jsme se i na nepřístupná místa, kam bychom se normálně nedostali. Myslíme, že za všechny můžu potvrdit, že i přes některé překážky jsme si výlet moc užili.

účastníci stáže

EU OPVK

Oheň beznaděje

OHEŇ (BEZ)NADĚJE - pietní akce k 76.výročí tragického osudu Ležáků a Lidic

V pondělí 25. 6. 2018 jsme uctili v Lesoparku Jiřího Potůčka společně s válečnými veterány památku tohoto statečného muže. 8.ročník projektu Československé obce legionářské se uskutečnil pod záštitou 1.místopředsedkyně Senátu PČR paní Mgr. Miluše Horské. Oheň (bez)naděje je čtyřdenní putování žáků ZŠ a SŠ po stopách zavražděných dětí z těchto dvou obcí. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit alespoň části tohoto projektu.

studenti G3.C


Mozartovy listy

Nové číslo školního časopisu GYM

Dvě studentky třetího ročníku našeho gymnázia, Tereza Fekarová (3.B) a Andrea Roubalová (3.B) vytvořily školní časopis s názvem GYM. V tomto časopise si přečtete spoustu zajímavých článků o naší škole, o jejích aktivitách, cílech a dalších plánech. Nechybí zde články o kulturních akcích, zábavě, divadelních představeních, ale i sportu a hlavně sportovních úspěších dosažených naším gymnáziem. Pobavit vás mohou romantické fejetony, poetické básně, citáty slavných, a určitě se vám budou líbit sepsané hlášky studentů a učitelů naší školy. Doufáme, že se vám náš časopis bude líbit, a s chutí si jej přečtete.

Tereza Fekarová (3.B) a Andrea Roubalová (3.B)


Mozartovy listy

Historicky první vydání Mozartových listů

Protože se blíží konec školního roku a s ním i začátek našeho posledního roku na tomto gymnáziu, rozhodly jsme se vytvořit něco, za čím bychom se mohly ohlédnout a říct: „To jsme udělaly.” A jelikož máme obě velmi kladný vztah k psaní a umění, vydáváme tento časopis. Jedná se o náš vůbec první pokus o vytvoření celého časopisu. Mozartovy listy Vám nabízejí poohlédnout se za událostmi letošního roku, zamyslet se nad zajímavostmi nebo jen chvilku relaxace a klidného počtení. Doufáme, že Vás osloví a užijete si čtení tak, jako jsme si my užily jeho vytváření. Tak už neztrácejte čas a pusťte se do toho!

Magdaléna Malířová a Barbora Víšková (G3.C)


Děvče s čertem v těle

Premiéra Děvčete s čertem v těle sklidila nadšené ovace publika!

Ve středu 13. června večer se ve Skautském centru Vinice konala premiéra studentského představení Děvče s čertem v těle. První uvedení rozverné komedie, zasazené do atmosféry Československa 30. let 20. století, se skutečně povedlo nad očekávání a zaslouženě sklidilo nadšené ovace publika. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě inscenace jakkoliv podíleli – v první řadě autorovi Honzovi Bolehovskému (G4.A), který do příprav vložil veškerou svou energii, stejně tak našim báječným hercům – Hance Nálevkové (G4.A), Tomáši Vodvářkovi (G3.A), Matěji Plšičíkovi (G4.A), Áje Pospíšilové (G4.A), Martinu Žihlovi (G2.A), Majdě Malířové (G3.C), Anežce, Aničce, Luďkovi, skvělým kurtizánám i ochotným kulisákům, holkám od vstupenek a v neposlední řadě kolegovi Marku Procházkovi, který se ochotně odevzdal do péče našich šikovných masérek. Všem přejeme krásné prázdniny a už nyní se těšíme na podzimní reprízy.

Mgr. Lucie Škarvadová


Olympiáda

Úspěchy v XXIV. ročníku Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice

Ve středu 13. 6. 2018 proběhlo v hudebním sále pardubické radnice slavnostní vyhlášení výsledků XXIV. Regionální olympiády dětí a mládeže základních a středních škol. Naše gymnázium obsadilo v kategorii dívek 2. místo a chlapci historicky poprvé zvítězili. Tereza Svobodová (G3.C) a Patrik Novák (G3.A) převzali z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého poháry a diplomy. Děkujeme všem našim sportovcům, kteří se podíleli na cenném zisku bodů a celkovém vynikajícím úspěchu!

Mgr. Petr Harbich


Skutečský slavík

Skutečský slavík 2018

11. 6. se vybraní studenti účastnili pěvecké soutěže Skutečský slavík 2018, na které mnozí z nich získali první zkušenost se zpěvem na mikrofon. Píli a radost ze zpěvu porota ohodnotila krásnými cenami: 1. cenu s postupem do koncertů vítězů získala Anna Košková ze třídy G2.B. 2. cenu získali Barbora Vašinová z G2.C a Luděk Žihlo z G2.A. 3.cena byla udělena Martinovi Žihlovi z G2.A, Kristýně Hájkové z G2.A a Viktorii Chrapanové z G1.C. Anna Košková bude v říjnu vystupovat na koncertě vítězů, kde si zazpívá za doprovodu známé kapely. Všem oceněným gratulujeme!

Mgr. Veronika Němcová


Pecka

Sportovní kurz G2.C

Třídy G2.A a G2.B v Pecce u Nové Paky vystřídala v půlce týdne i třída G2.C. A ani ta rozhodně nezahálela! Již brzy po příjezdu na nás po krátkém vybalování čekala hromada všemožných sportovních aktivit, od oblíbeného softbalu a fotbalu až k akčnímu frisbee. Odpoledne jsme se ve dvojicích také zúčastnili orientačního běhu, kdy jsme s pomocí mapy měli za úkol zdolat složitou trasu a sesbírat písmena k sestavení hesla. Další dny probíhaly v podobném duchu, prolínané koupáním, plážovým volejbalem či bad mintonem . V noci jsme poté absolvovali již zcela tradiční noční orientační běh. Stejný nápad však ten den měla čirou náhodou ve stejném resortu ubytovaná jiná škola, docházelo tak občas k zajímavým situacím. Závěrečný den jsme byli po pečlivém zvážení ctěných pánů pedagogů rozděleni do tří vyvážených týmů a velkolepé klání v softbalu, volejbalu a kopané tak mohlo začít. A také si samozřejmě našlo svého vítěze, který byl oceněn hodnotnými cenami. Kurz jsme si shrnutím velice užili a děkujeme učitelům tělesné výchovy za organizaci a jejich živé povzbuzování k našim nejlepším výkonům.

Jaroslav Straník G2.C


Můj potenciál

Za odměnu do Prahy – Můj Potenciál

V pátek 8. června 2018 jsem spolu s Magdalénou Petrášovou a Eliškou Koldovou (G3.A) navštívila Centrálu České spořitelny v Praze. V únoru letošního roku jsme jako účastnice rozvojového programu „Můj potenciál“ České spořitelny obhajovaly své závěrečné projekty na téma „Aplikace budoucnosti“ a jakožto členkám dvou vítězných týmů se nám pak naskytla příležitost navštívit v rámci programu budovy České spořitelny v Praze a nahlédnout tak více pod pokličku největší české banky. Nejprve jsme navštívily IT centrum, kde nám byla představena například aplikace Friends 24 nebo budoucnost internetového bankovnictví – George. Také jsme se dozvěděly něco o programování chatbotů a samy jsme si jednoho zkusily vytvořit. Po obědě jsme se zašly podívat do dalších budov, kde jsme měly přednášku o marketingu v České spořitelně, jeho současnosti i historii. Dále nám byl představen projekt „Už vím“, který rozvíjí schopnosti mladých lidí a podporuje je v tom, aby svými nápady a plány inspirovali ostatní. Následně jsme se něco dozvěděly také o historii České spořitelny a její společenské odpovědnosti. Nakonec jsme měly šanci podílet se na vývoji nové bankovní aplikace, o které však zatím nebudeme víc prozrazovat. Celý výlet jsme si náramně užily, děkujeme panu Jankovskému za jeho zorganizování a všem přednášejícím za skvělé prezentace. Děkujeme i vedení školy, že nás v programu podpořilo a uvolnilo z výuky.

Magdaléna Malířová, G3.C


Nohejbal

Naši nohejbalisté v akci

Dne 6. 6. 2018 měli naši nohejbalisté Dan Šafařík, Ondřej Koblížek (oba 4.A) a Ondřej Nekl (4.C) perný den. Podporu jim tvořil Jan Hellinger (4.A). Předvedli bojovný, kompaktní a divácky atraktivní výkon. Až ve finále nalezli přemožitele – SPŠ stavební, se kterou se utkali již ve skupině. Tam naši zvítězili 2:1. Ale ve finále se soupeř zlepšil a naši mu podlehli nejmenším možným rozdílem 2:1. Krásný, férový a povedený zápas ocenili všichni přítomní. Druhé místo znamená důležitý bodový zisk do olympiády středních škol. Umístění je o to cennější, že ho vybojovali úspěšní maturanti. Jejich reprezentace si velmi vážíme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Tomáš Voltr, zastupující trenér


Pecka
Pecka

Sportovní kurz G2.A, G2.B

Ve dnech 2. až 6. 6. se třídy G2.A a G2.B zúčastnily sportovního kurzu, který se konal pod hradem Pecka blízko Hořic. Hned po příjezdu jsme byli rozděleni do 4 skupin dle naší výkonnosti. První odpoledne jsme se zúčastnili orientačního běhu, v němž byly otestovány naše orientační schopnosti. Ti nejlepší byli vybráni jako vůdci do dalšího závodu, který se ale běžel až během pondělní noci. Nejlepšího výsledku – 41 minut – dosáhla Amálie Nováková s Eliškou Šípovou. Zbylé dny jsme se věnovali hlavně softballu, volejbalu a fotbalu. V těchto sportech jsme poté hráli turnaje v nově vytvořených, výkonnostně vyrovnaných týmech. Volný čas jsme vyplnili hrou frisbee, tenisem anebo jsme trénovali hod oštěpem na cíl. O zábavu se nám postaral zejména pedagogický dozor (páni učitelé Plha, Procházka, Macek a Harbich). I přes lehká zranění, jako natažené svaly a naražené končetiny, jsme si pobyt velmi užili a posunuli naše sportovní dovednosti na vyšší úroveň.

Viktorie Tlustošová, G2.B


Žitava

Divadlo v německé Žitavě

Poslední květnový den se studenti německého jazyka vydali na exkurzi do východosaského města ležícího na česko-německo-polském trojmezí, historické a krásné Žitavy. Po příjezdu jsme se nechali okouzlit nesčetnými památkami, kterými je město přímo poseté. Navštívili jsme například úchvatný kostel sv. Jana, hlavní náměstí Platz der Jugend se známou radnicí v italském stylu nebo květinové hodiny. Po prohlídce jsme se přesunuli do Divadla Gerharta Hauptmanna, kde jsme zhlédli představení „House at the Crossroads“, spojující tanec, hudbu i mluvené slovo, připravené mládežnický m soubor em ze všech tří stran hranice o významu jazyka, jaké to je být cizincem a nerozumět řeči ostatních. Domů jsme odjížděli plni dojmů a spoustou zajímavých hlubokých myšlenek.

Jaroslav Straník, G2.C


Přijímací testy

Studenti budoucích 1. ročníků již znají rozdělení do tříd

Na základě volby cizích jazyků bylo provedeno rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd. Od 1. 9. 2018 budeme na našem gymnáziu vyučovat pět živých cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a RUJ).

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Stretech

StreTech 2018 s naší účastí

Dvanáctý ročník konference Středoškolské Techniky 2018 proběhl ve středu 6. června 2018 na ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno téměř 150 příspěvků od autorů z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické. Atmosféra konference byla skvělá. Studenti měli možnost shlédnout práce svých kolegů a obdivovat nápaditost, originalitu a vysokou vědní úroveň představovaných prací.
Naši školu zde reprezentovaly Sylva Neradová z G2.B, Kristýna Čížková a Adéla Novotná z G3.A. Děkuji za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Květa Sýkorová, garant


100 vědců

Konference Stvořitelé nových věků

Ve čtvrtek 31.května a v pátek 1.června jsme se zúčastnili konference, pořádané Akademií věd České republiky v rámci projektu 100 vědců do středních škol.V letošním roce s podtitulem :“ Stvořitelé nových světů“. Konference trvala dva dny a obsahovala zajímavé přednášky, například na téma:“ Umělý život“ od Mgr. Jan Pačesa, Ph.D. z Ústavu molekulární genetiky . Zaujalo nás i téma:“ Příběhy léků“ od Mgr. Tomáše Cirkla nebo“ Kriminalistika a forenzní vědy“ od prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc. Všechny přednášky byly velmi zajímavé a obohacující.

Adéla Novotná G3.A


Frisbee

Celorepublikové finále v ultimate frisbee s naší účastí

Z celkového počtu 69 středních škol si naše gymnázium vybojovalo postup na základě výsledků z podzimních a jarních kvalifikací do republikového finále Středoškolské ligy v ultimate frisbee. V areálu SK Aritma Praha zítra 16 nejlepších týmů poměří své síly. Držte nám pěsti, z loňska máme co obhajovat!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Orientační běh

Naše "orienťačky" nejlepší v okrese

V pátek 11.5. pořádal OK Lokomotiva Pce v lázeňském areálu a přilehlém lesíku Lázní Bohdaneč okresní a krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu. Naprosto famózní výkon podalo družstvo dívek. V okresním přeboru naše děvčata vyhrála a v kraji byly lepší pouze gymnazistky z Vysokého Mýta. Skvělé druhé místo obsadila Veronika Zavřelová (G4.C) a bronz vybojovala Viktorie Chrapanová (G1.C). V chlapecké kategorii se nejrychleji orientoval Lukáš Novotný (G2.B), který bral 5.místo. V celkovém krajském hodnocení škol náš tým ve složení: Veronika Zavřelová, Tereza Kautská, Barbora Štiková, Nikol Eichlerová, Viktorie Chrapanová, Lukáš Novotný, Ondřej Malý, Kryštof Kacetl a Petr Jakoubek obdržel pohár za 3.místo! Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Geologická

Velký úspěch Pavla Trávníčka v celostátním kole Geologické olympiády

Dne 9. května jsem se po úspěšném krajském kole zúčastnil celostátního kola Geologické olympiády na Masarykově univerzitě v Brně. Po slavnostním zahájení jsme dostali za úkol obcházet 10 stanovišť s úkoly zaměřenými na obecnou geologii, mineralogii, petrologii a paleontologii. Nejdříve jsme museli určit a vybrat kovové rudy, následovaly otázky z hydrogeologie a určování krystalových soustav. Největší problémy mě ale dělala paleontologie, protože mě na rozdíl od ostatních oborů moc nezajímá. Nakonec jsme dostali ještě otázky na stáří hornin z geoparku Masarykovy univerzity. Po vyplnění úkolů jsme netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Nakonec jsem skončil na krásném 6. místě z 17 účastníků.

Pavel Trávníček, G1.B


Ocenění Pk

Mezi oceněnými osobnostmi Pardubického kraje za rok 2017 je i naše kolegyně Rita Chalupníková

Ve středu 2. května Pardubický kraj již popáté poděkoval osobnostem, které přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho dobré jméno nebo vykonaly nějaký výjimečný skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubicích předali zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým Ceny Michala Rabase za záchranu, Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj i Cenu médií. „Každý rok se všichni přesvědčujeme o tom, že v našem Pardubickém kraji žije spousta osobností, které si zasluhují pozornost široké veřejnosti. To dokazuje také téměř 50 nominací, které jsme v letošním roce z řad veřejnosti obdrželi. Často v naší společnosti slýcháme, že mezi námi nejsou vzory, ke kterým bychom nejen my, ale především mladá generaci, mohli vzhlížet. Všichni ocenění takovými vzory jednoznačně jsou, a proto se jim právem sluší poděkovat,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Mezi oceněnými byla i jedna z posledních žijících veteránek 2. sv. války Božena Koutná Ivanová, ale i pardubický rodák a populární youtouber Karel Kovář alias Kovy. Naše škola je hrdá na to, že měla mezi oceněnými také své zastoupení. Cenu médií získala naše učitelka fyziky Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje výuce fyziky a přípravě učitelů. Kvalifikovala se také do speciálního kurzu v USA. Fyziku se snaží prezentovat tak, aby ukázala její zajímavé stránky a studenty pro tento předmět nadchla. Její práce si velmi ceníme a blahopřejeme k ocenění!

Mgr. Marek Výborný


Filmový klub

Studenti literárního semináře vydali časopis EquaLIST

Pojďte se na chvíli zastavit a přečíst si náš originální, první a také poslední genderově vyvážený časopis, který jsme vytvořili. Equalist se pokouší reagovat na problematiku, která v poslední době hýbe světovou veřejností, a proto Vám přináší názory na různá témata z pohledu obou pohlaví. Rovnost žen a mužů je jedním ze základních předpokladů spravedlivé společnosti a udržitelného rozvoje jak v chudých, tak v bohatých zemích. Navíc všichni dobře víme, ze kluci jsou z Marsu a holky z Venuše. Určitě Vás tedy zajímá, jak moc se liší vnímání těchto dvou velkých protikladů. Podívejte se na to, jak jsme prožívali maturitní ples, přečtěte si rozhovor s paní Kantýnovou či s režisérem úspěšného představení Sous terre, odhalte tajemství internetových diskuzí, aktualizujte s námi svůj šatník, upečte dort, vyluštěte osmisměrku nebo se třeba zamyslete nad kampaní #MeToo. Náš časopis Vám toho však může nabídnout mnohem víc. Tak už dál neztrácejte čas a začněte listovat…

Redakční tým G4.A a G4.C


Hokejbal

Hokejbalisté v okrese druzí

Jen jediné vítězství chybělo našim hokejbalistům k obhajobě loňského triumfu. Po skvěle zvládnuté základní skupině, kterou naši chlapci (včetně květinky Karolíny Barákové) prošli jako nůž máslem, se včera odehrála skupina finálová. Po nervy drásajícím vítězství 1:0 nad silnou Elektrotechnou a střeleckém koncertu 7:2 proti Rybitví nás čekalo finále proti Educe. Ta byla letos nad naše síly a i přes velkou bojovnost jsme nakonec podlehli 2:0. Na závěr turnaje byl ještě nejlepším gólmanem vyhlášen náš Lukáš Novotný, který byl naší velkou oporou po celý turnaj.

Gratulujeme


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 23.47, 10. 7. 2018
© 2018 · Mgr. Petr Harbich