Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2017/2018

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Basketbal

Naši basketbalisté jsou mistři obratů

Po dívkách ovládli okresní kolo v basketbalu také naši chlapci. Jejich cesta k titulu byla ale mnohem trnitější. Již v základní skupině jsme sehráli nervy drásající utkání s „Elektrotechnou“. Poločasové vedení soupeře o osm bodů vypadalo zle nedobře, ale skvělým finišem jsme v koncovce utkání vydřeli remízu a v prodloužení již zaskočenému soupeři nedali žádnou šanci. Ve finále jsme pak narazili na největšího rivala z „Dašáku“. Utkání poznamenalo zranění našeho nejlepšího hráče Filipa Marečka a v poločase jsme tak opět prohrávali o osm bodů. Rčení o dvojím nevstoupení do jedné řeky se však nenaplnilo a naši chlapci i napodruhé v infarktové koncovce uspěli a zvítězili o dva body.

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Přijímací řízení 2018

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

Připomínáme studentům maturitního ročníku povinnost přihlásit se k jarnímu zkušebnímu termínu MZk. Každý maturant obdržel e-mailem předvyplněnou přihlášku, kterou doplní o zbývající údaje včetně volby zkoušek, vytiskne a následně prostřednictvím TU odevzdá nejpozději do 27. 11. vedení školy. Ve společné části se volí dvě zkoušky (CJL a MAT nebo cizí jazyk) a v profilové části také dvě zkoušky (další případně jako nepovinné). Přihlašování se detailně věnuje také aktuální Maturitní zpravodaj č. 43. Připomínám možnost volby výběrové písemné zkoušky Matematika+. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a student z ní obdrží zvláštní certifikát. Zkouška je zdarma a bude se konat v termínu písemných testů společné části maturitní zkoušky. Zájemci se k ní budou přihlašovat individuálně v termínu 2. – 15. 1. 2017 prostřednictvím tzv. výsledkového portálu žáka. Výhodou může být fakt, že některé VŠ zohledňují tuto zkoušku v rámci přijímacího řízení na VŠ případně při následném přiznávání stipendií. Bližší podrobnosti naleznete v sekci „Maturitní zkouška 2018“, případně se obracejte na TU nebo vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Florbal

Florbalisté vyhráli okresní kolo KB Challenge

Dnešní den patřil opět florbalistům z Mozarťáku. Ti po skvělých výkonech ovládli okresní kolo soutěže pro hráče ročníku 2000 a mladších. Vynikající týmovou hrou ovládli všechna čtyři utkání a postoupili do krajského kola. Během celého turnaje inkasovali pouze jediný gól a sami jich nasázeli svým soupeřům patnáct. Sladké bylo především finálové vítězství proti silnému sortovnímu gymnáziu, které se nerodilo vůbec snadno. Zápas zlomilo oslabení našeho družstva třech proti pěti, ve kterém unikl Martin Špás a chladnokrevným blafákem nasměroval náš tým k vítězství. Zaskočený soupeř se již nevzmohl na odpověď a naši chlapci už jen v klidu kontrolovali hru a upravili skóre na konečných 4:0.
Gratulujume a držíme palce v kraji.

Mgr. Marek Procházka, sekce Tv


Melitopol
Melitopol

Návštěva z partnerského Melitopolu

Ve dnech 12. 11. až 16. 11. 2017 pobývá v Pardubicích několik studentek a pedagogů z naší partnerské školy z Melitopolu, města na východě Ukrajiny na pobřeží Azovského moře. Město leží v oblasti Záporoží a je hrdé na svoji kozáckou minulost, jejíž dědictví a tradice, a dokonce i Kozáckou školu pro mladé muže, dodnes velmi ctí a udržuje. Melitopol je město se 150 000 obyvateli a lidé zde hovoří rusky, východ Ukrajiny je totiž ruskojazyčný. Naši noví přátelé již v neděli po příjezdu a krátkém odpočinku zamířili na Pardubický zámek a procházku po městě, kterou předčasně ukončil silný déšť. V pondělí 13. 11. přivítal ukrajinskou delegaci pan ředitel Mgr. Marek Výborný a představil naši školu, vzdělávací systém v České republice a krátce pohovořil s hosty o shodách a rozdílech v našem a ukrajinském školství. Po návštěvě hodin anglického a ruského jazyka, kde proběhla prezentace a beseda s našimi žáky, následovala prohlídka školy a oběd. Poté jsme s našimi hosty pokračovali v prohlídce města. Večer proběhl ve velmi veselé a uvolněné atmosféře na bowlingu. V úterý 14. 11. jsme odjeli společně do Prahy, kterou naši hosté viděli vůbec poprvé a byli zcela uchváceni její krásou a velkým množstvím památek. Silným zážitkem byla návštěva areálu Pražského Hradu, Malé Strany, Starého Města, odbíjení Orloje. Zážitky a dojmy byly o to silnější, že nám velmi přálo počasí. Ve středu čeká naše hosty ještě návštěva a prohlídka města Hradec Králové, s jeho historickým centrem, a návštěva obřího akvária. A ve čtvrtek odjezd a únavná dvoudenní cesta zpět do Melitopolu. Poděkování patří našim studentkám Kateřině Jílkové a Sabině Roztočilové ze 4. ročníku za jejich doprovod hostí po Pardubicích a největší dík patří Leontýně Rejdové a Michaele Reinbergové ze třídy G3.B za jejich velkou pomoc a účast na výletě do Prahy. Tato návštěva je pro nás velmi cenná tím, že studenti mohli využít možnosti hovořit s rodilými mluvčími, navázat nová přátelství a také jsme získali zkušenost, že není vše tak, jak prezentuje televize. Ve čtvrtek se budeme loučit jako přátelé s tím, že toto setkání nebylo jediné, ale první v rámci naší další spolupráce.

Mgr. Lenka Grulichová, garant RUJ


Multimediální den

Studenti na Multimediálním dnu na FSS Masarykovy univerzity v Brně

V úterý 10. 11. jsem já a další čtyři studenti ze třídy G4.A navštívili Multimediální den na Masarykově univerzitě v Brně. Již předem jsme si měli vybrat, na kterou přednášku bychom nejvíce chtěli. Všichni jsme se shodli na té s Filipem Horkým, kritickým žurnalistou dnes pracujícím na Seznam.cz. Přednáška probíhala formou otázek na Filipa Horkého a on nám na ně s radostí odpovídal. Poté jsme si mohli prohlédnout celou Fakultu sociálních věd, včetně školního rádia a televizního studia. Den jsme si velice užili a možná jsme si i vybrali naši budoucí vysněnou vysokou školu!

Klaudie Břeňová G4.A


Přihlašovací aplikace na přípravný kurz k PZk

Děkujeme za velký zájem uchazečů o přípravný kurz (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. Kapacita přípravného kurzu 120 míst je ke dni 14. 11. 2017 vyčerpána. Uchazeči, kteří ještě nejsou přihlášeni a mají o kurz zájem, mohou využít naši přihlašovací aplikaci, pomocí níž budou zaevidováni jako náhradníci. V případě, že někteří z přihlášených uchazečů neuhradí v termínu kurzovné, budeme náhradníky kontaktovat v tom pořadí, v jakém byli zaregistrováni. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací řízení 2018

Prezentace gymnázia na výstavě Schola Bohemia a spuštění přihlašovací aplikace na přípravný kurz k PZk

V pátek a v sobotu představilo naše gymnázium aktuální nabídku pro uchazeče o studium na tradiční výstavě středních škol Schola Bohemia v pardubickém Ideonu. Vážíme si velkého zájmu uchazečů i jejich rodičů. Připomínáme, že ve středu 29. 11. připravujeme první Den otevřených dveří od 14:00 do 18:00. Zájemci si prohlédnou odborné učebny, laboratoře, aulu školy, setkají se se studenty i pedagogy školy a blíže se seznámí s atmosférou školy. Zveřejněna jsou také Kritéria přijímacího řízení pro příští školní rok. Zároveň připomínáme nabídku přípravného kurzu (10 intenzivních lekcí matematiky a českého jazyka) k přijímacím zkouškám. V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se neváhejte obrátit na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Vědění mladým

Studenti nás reprezentovali na konferenci Vědění mladým

Ve středu 8. 11. jsme měli jako studenti možnost navštívit konferenci Vědění mladým na pardubické univerzitě, která se koná pravidelně již několik let. Naši školu zde prezentovaly svoje práce čtyři studentky: S. Neradová, V. Zavřelová, A. Puhlovská a H. Nálevková. Práce zúčasněných se zaměřovaly hlavně na biologii, dějepis, sociologii, psychologii a mnoho dalších oborů, přičemž prezentující museli odpovídat na řadu zvídavých dotazů z publika. Součástí byla i prezentace posterů dalších účastníků a malé občerstvení. Hlavním cílem akce je podle zakladatelů hlavně rozšíření a podpora vědy jako takové. Spousta našich studentů se již připravuje na další ročník. Všem budoucím účastníkům přeji hodně štěstí a úspěchů s jejich pracemi v soutěžích SOČ, AMAVET i na konferenci.

RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Hamlet

Na Hamletovi ve Švandově divadle

V úterý 7. listopadu 2017 se třídy literárních seminářů G4.A, G4.B a G4.C zúčastnily večerního představení Hamlet od Williama Shakespeara v pražském Švandově divadle, které je pověstné moderním a netradičním zpracováním klasických divadelních titulů. Hamlet, kralevic dánský, je renesanční tragédie a zároveň jedna z nejlepších Shakespearových her vůbec. Hamlet není hrou pouze o rozpolceném jedinci, který je osamocený ve světě zločinu a intrik, ale zároveň i alegorií alžbětinské doby přelomu 16. a 17. století, kdy „vysoké se mísilo s nízkým, vznešené s vulgárním.“ Hamletovský text je plný metafor, přirovnání, symbolů a slovních hříček, a právě této nadčasovosti plně využil režisér Daniel Špinar a se souborem pražského Švandova divadla pro nás připravil opravdu nezapomenutelné představení. Moderní pojetí, současná doba, strhující atmosféra a hlavně vynikající herecké výkony - to vše jsme měli možnost shlédnout a jsme plní dojmů a nezapomenutelného zážitku ze skvělého představení. Hra je ukázkou, že se moderního pojetí klasického textu nebojí jak dramatičtí umělci, tak zároveň i diváci - a my, studenti, jakožto diváci, vítáme inscenace, které se nesou v duchu 21. století a mají nám mnoho co říct... Obrovský dík patří Mgr. Lucii Škarvadové, protože právě jí vděčíme za organizaci a hlavně za to, že jsme mohli zhlédnout takové jedinečné představení. Děkujeme!

Jan Bolehovský, G4.A


Krev

Projekt „Daruj krev s Mozarťákem“ pokračuje

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 jsme se rozhodly udělat správnou věc a jít příkladem tím, že jsme byly poprvé darovat krev v rámci projektu Daruj krev s Mozarťákem, jejímž patronem je p. uč Martina Vinklářová. Když jsme dorazily do pardubické nemocnice, už na nás čekaly milé zdravotní sestřičky a lehké občerstvení. Nejdříve jsme podstoupily odběr vzorku krve, konzultaci s paní doktorkou a poté jsme mohly jít darovat krev. To nám netrvalo déle než 5 minut. I přes veškeré obavy z prvodárcovství vše dopadlo dobře a nakonec jsme si ještě odnesly poukázku na koupi nějakých dobrot v nemocniční kantýně. Rády bychom tímto vyzvaly všechny, co s darováním váhají, aby se nebáli a šli do toho. Nikdy nevíte, komu vaše krev zachrání život.

Barbora Beránková a Aneta Kuběnková G3.C


JSNS

Celostátní setkání filmových klubů

Během prvního listopadového víkendu jsme se zúčastnily setkání filmových klubů z celé ČR, které se konalo v Praze. Tématem setkání byly československé dějiny, konkrétně komunistický režim. Celý program připravovala skupina mladých lidí, a proto byl program velmi zábavný, lidé milí a otevření. Během programu jsme se podívaly na zajímavá místa po celé Praze, o kterých jsem dodnes neměla ani tušení. Tam jsme zhlédly filmy a zúčastnily se workshopů. Bohatý program završil společný program, při kterém jsme si navzájem s ostatními sdělili postřehy z celého víkendu.

Blanka Podvolecká, Kateřina Špásová, 4.C


ÚDiF

Úžasné divadlo fyziky

V úterý 7. listopadu měli někteří zájemci možnost, v rámci festivalu Týden vědy a techniky, shlédnout představení ÚŽASNÉHO DIVADLA FYZIKY (ÚDiF) na Malé scéně v Pardubicích. Vojtěch s Františkem, tvůrci představení, nás seznámili s neviditelným světlem, jako je infračervené a ultrafialové světlo. Výklad byl doprovázený zajímavými, světelnými a zábavnými pokusy. Úžasné divadlo fyziky se nám líbilo a pochopili jsme, jak to pokračuje v barevném spektru mimo to, co vidí lidské oko.

Nikol Eichlerová a Kristýna Turociová 2.B


Archív

Seminář z dějepisu navštívil Státní okresní archiv

Jak často se stane, že zažijete hned dvě skvělé kulturní akce v jediný den? Nám, studentům semináře z dějepisu, se tomu poštěstilo onoho sychravého pondělí 6. listopadu, kdy jsme v rámci jedinečné příležitosti navštívili Státní okresní archiv Pardubice! V hodinové besedě nás vstřícní zaměstnanci seznámili se základy a historií archivnictví. Zlatým hřebem však byla bezpochyby prohlídka dokumentů rozdílného stáří, a tak jsme měli možnost obdivovat miniaturu erbovního znaku Lázní Bohdaneč, vysvědčení žáků obecné školy a nechyběla ani neoficiální soutěž ve čtení písma Kurent. Následovala návštěva skladu archiválií, kde někteří z nás málem zmrzli, ale co se dalo dělat? To víte, starým listinám teplo příliš nesvědčí. Po skončení návštěvy jsme na naše kulturní dopoledne navázali oslavami výročí naší školy. A co dodat na závěr? Běžte do archivu, nebudete litovat… Bádání zdar!

Za seminář z dějepisu Kateřina Farská G4.B


Oslavy
Oslavy

Slavnostním setkáním v Sukově síni Domu hudby vyvrcholily oslavy dvacetin našeho gymnázia

Přesně před dvaceti lety v září 1997 nastoupili na naše gymnázium první studenti. Dvacet let gymnázia je důvod k malé oslavě. V uplynulých dnech připomínky tohoto výročí vrcholily. V sobotu 4. listopadu v rámci otevřených dveří školy navštívilo gymnázium několik set absolventů i zájemců z řad veřejnosti. Podobně i večer Abiturientské setkání, kterým jsme zcela zaplnili konferenční prostory Domu techniky, bylo ve znamení vzpomínek a milých setkání učitelů se svými studenty i navzájem mezi sebou. Velký zájem a účast abiturientů byl pro nás milým překvapením a dalším důkazem, že úspěšní absolventi jsou tou nejlepší vizitkou úrovně našeho gymnázia. Oslavy vyvrcholily v pondělí 6. listopadu slavnostním setkáním v Sukově síni Domu hudby, kterého se účastnilo všech 376 současných studentů, pedagogové současní i minulí a další podporovatelé školy. Je nám ctí, že slavit s námi přišli i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, jeho 1. náměstek Roman Línek, radní pro školství Bohumil Bernášek, pracovníci odboru školství, ředitelé gymnázií i dalších škol nejen z Pardubic další podporovatelé a příznivci školy. Pestrý program přinesl představení nově vydaného Almanachu k 20. výročí školy, přání hostů, vzpomínky absolventů i pedagogů a též bohatý kulturní program, který byl v režii našich studentů. Děkuji všem, kdo se jakkoli podíleli na vydařených oslavách školy. A přeji škole, aby se ji i nadále dařilo plnit to základní - všeobecným vzděláváním připravovat žáky ke studiu na vysokých školách. Aby měla kvalitní tým pedagogů, motivované a úspěšné studenty a udržela si atmosféru a příznivé klima školy, které k ní vždy patřilo a je její přidanou hodnotou.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Plavání

Děvčata si vyplavala stříbro

V pondělí 6.11. jsme se s ostatními plavci zúčastnili okresního kola olympiády v plavání. Díky změně v organizaci jsme se letos na bazéně setkali i se žáky ZŠ a měli tak možnost sledovat i jejich výkony. V konkurenci čtyř SŠ v dívčí i chlapecké kategorie bylo jasné, že jedna škola sklidí to tolik neoblíbené 4.místo. A tak boj o lepší umístění mohl začít. Počáteční disciplínou byla štafeta na 4x50 m polohový závod, poté následovaly jednotlivé disciplíny (znak, prsa, kraul, motýl). Vyvrcholením závodního dopoledne byla štafeta na 6x50 m volný způsob. Dívky plavaly ve složení Míša Reinbergová (G3.B), Eliška Novotná (G1.C), Terka Svobodová (G3.C), Zuzka Kmoníčková (G4.B), Káťa Špásová (G4.C) a Bára Štiková (G2.B). Chlapci se do závodu vrhli ve složení Filip Duchoň, Vojta Procházka, Kryštof Kacetl (všichni G3.B), Lukáš Novotný (G2.B), David Ryba (G1.A) a Petr Kovárník (G2.C). Díky vynikajícím výkonům a odhodlání se dívky umístily na 2.místě a přidaly tak cenné body do celkového pořadí naší školy. Bohužel i přes velkou snahu a urputilost chlapců se jim nepodařilo umístit na bodované pozici a skončili na nepopulárním 4. místě. Všem patří velké díky a doufáme, že se příští rok bude dařit minimálně tak, jako letos.

Kateřina Špásová (G4.C), Zuzana Kmoníčková (G4.B)


Ocenění
Wroclaw

Studenti našeho gymnázia mezi oceněnými nejlepšími studenty SŠ v Pardubicích

Kulturní dům Hronovická byl ve středu 1. listopadu místem předávání diplomů a ocenění nejlepším studentům SŠ v Pardubicích za školní rok 2016/17. Z žáků nominovaných naší školou byli pozváni a diplom a ocenění získali tito studenti: Jakub Vondrouš (G4.A) za 2. místo v celostátním kole olympiády z francouzštiny. Ve španělštině to byla Tereza Sevránková (G4.B) za 1. místo v krajském kole a 3. místo v ústředním kole, Hana Nálevková (G3.A) a Eva Jiránková (G4.A) za 2. resp. 3. místo v krajském kole této olympiády. Za 1. místo v krajském kole olympiády z jazyka českého byla oceněna Valentina Kloboučníková (G4.A), za stejné místo v zeměpisné olympiádě Martin Trávníček (G4.B) a v lingvistické olympiádě Veronika Zavřelová (G4.C). Velkým úspěchem je také 2. místo v biologické olympiádě Sylvy Neradová (G2.B). Pamětní list také převzaly Anna Puhlovská a Hana Nálevková (G4.A) a Veronika Zavřelová (G4.C) za 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti. Markéta Kvašová (G4.C) přijala ocenění za úspěšnou reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Best of English. Cenu fair play potom získala Martina Žaloudková (G4.C) za podporu zahraničního thajského studenta Intouche Sringriho. Studenti převzali ocenění z rukou primátora Pardubic Martina Charváta a jeho náměstka Jakuba Rychteckého. Oba oceněli zájem o rozvoj talentu u oceněných žáků a studentů, který vyžaduje často vlastní nasazení a zájem o svůj oblíbený obor. Všem popřáli řadu dalších studijních úspěchů. Děkuji pedagogům za vedení úspěšných studentů a všem za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Parlament

Studenti se zúčastnili semináře Český parlament a parlamentarismus v PS PČR

Ve středu jsme se jako skupina studentů z G2.B zúčastnili celodenního semináře, kde jsme měli příležitost poslechnout si řadu přednášek týkajících se Parlamentu, voleb, legislativního procesu a EU. Poté následovala prohlídka Poslanecké sněmovny PČR, kde jsme mohli vidět poslední dodělávky právě probíhající rekonstrukce. Celý den jsme strávili v příjemné atmosféře a z Prahy odjíždíme obohaceni o spoustu nových informací.

Marek Vykydal, G2.B


Logická olympiáda

Logická olympiáda 2017

Jako již každoročně se na naší škole našli studenti, kteří vynikají logickým myšlením, a proto se zúčastnili základního kola Logické olympiády. Všichni zúčastnění se umístili velmi dobře. Matěj Klíma (G1.A), Karolína Patočková (G3.A) a Jakub Šternberský (G1.B) dokonce postoupili do krajského kola pořádaného 3. 11. v Pardubicích. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy, třem zmíněným přejeme ten nejlepší výsledek v následujícím kole.

Garant soutěže Mgr. Veronika Ptáčková


Klokan

Přírodovědný klokan 2017

Letos se této již tradiční soutěže pro první a druhé ročníky středního stupně zúčastnilo na naší škole celkem 170 žáků. Se záludnými otázkami z biologie, chemie, fyziky a matematiky si během 40 minut nejlépe poradil Pavel Hron z třídy G2.B se ziskem 80 bodů ze 120 možných. 79 bodů stačilo Daliborovi Havlíčkovi z třídy G2.B na místo druhé a na třetím místě skončil Ondřej Hátle z třídy G2.C rovněž se 79 body, ale dřívějším datem narození, což jej dle pravidel soutěže řadí až za Dalibora. A jak si vedli naši žáci v rámci Pardubického kraje? Náramně! Na stupně vítězů jsme nepustili nikoho a výsledková listina kopíruje naši školní. V první desítce máme k tomu navíc ještě čtvrté místo (Václav Vávra z G2.C) a šesté místo (Filip Müller z G2.C). K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


Charta 77

Příběhy bezpráví začaly besedou s Jarmilou Stibicovou nejen o Chartě 77

Naše škola se letos již potřinácté zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“ připravovaného v rámci programu "Jeden svět na školách". Cílem Příběhů bezpráví je přiblížit žákům a studentům prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a následných debat události naší novodobé historie. V letošním roce se projekt zaměřuje na PŘÍBĚHY VZDORU, osudy lidí, kteří se dokázali postavit komunistickému režimu. Ve středu 1. listopadu jsme v aule gymnázia připravili projekci krátkého dokumentárního filmu Terezy Svěrákové „Ženy Charty 77: Zina Freundová“. Akce Asanace měla na přelomu 70. a 80. let minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejšího Československa lidi nepohodlné režimu, zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla i Zina Freundová, aktivní disidentka a bývalá studentka filozofické fakulty. O tématu dále promluvila a své osudy studentům přiblížila pamětnice, učitelka angličtiny, signatářka Charty 77 a jedna z nejaktivnějších postav protikomunistického disentu ve východních Čechách Jarmila Stibicová. Využít možnosti setkání s pamětníky je cennou přidanou hodnotou celého projektu. Děkujeme za návštěvu.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Svět kolem nás

Dobrodružná výprava do Vietnamu prostřednictvím naší auly

Jako studenti druhých ročníků jsme tento týden začali interaktivní ukázkou Vietnamu z projektu Svět kolem nás. Na úvod jsme si poslechli místní legendu o vzniku Vietnamu a následovalo seznámení se samotnou expedicí. V rámci představování této neobvyklé cesty jsme měli možnost vidět nejen mnoho krásných fotografií, ale také spoustu poutavých videí. Součástí prezentace byly různé mapky, které nám pomáhaly s orientací. Nejen, že nám beseda přiblížila Vietnam po stránce přírody, politiky, ekonomiky i běžného lidského života, ale také nás velmi pobavila historkami z cesty. Na závěr jsme dostali i několik typů pro cestování nejen po Vietnamu, ale i po celém asijském světadílu. Nechyběl ani prostor pro naše všetečné dotazy. Tato beseda nám přiblížila zase úplně jiný kout světa a odlišný životní styl. Bylo to skvělé.

Natálie Šafářová, G2.A


Frisbee

Středoškolská liga v ultimate frisbee

V pondělí 16. a středu 18. října se školní tým čím dál tím více se rozrůstajícího sportu Ultimate Frisbee zúčastnil podzimních kvalifikací poháru České asociace létajícího disku v Hradci Králové a v Praze. Tým se pod vedením Markéty Hudcové a paní učitelky Eriky Mackové, sestávající z mnoha nových tváří i zkušenějších studentů co už za sebou nějaký ten zápas mají, se jak už přes nádherné dlouhé hody či kratší přihrávky probojoval na krásné čtvrté a osmé místo. Přejeme jim mnoho štěstí do následujících, tedy jarních kvalifikací a ať tento sport nalézá další a další příznivce!

Dalibor Havlíček G2.B


Německé divadlo

Německé divadlo

Ve čtvrtek 19. 10. se naši žáci zúčastnili představení německého divadla Galli z Mnichova, které do Pardubic každoročně přijíždí. Na pořadu bylo tentokrát představení Frau Holle od bratří Grimmů. Protože představení bylo interaktivní, dostalo hned několik našich žáků možnost vystoupit na jevišti a zkusit si německý jazyk v praxi. Za odvahu a houževnatost zaslouží všichni "herci" pochvalu.

Mgr. Jaroslav Macek


Brána jazyků

Projekt pro žáky ZŠ - Brána jazykům otevřená

Ve dnech 18. a 19. října 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil druhý ročník projektu Brána jazykům otevřená aneb anglické, francouzské a španělské odpoledne pro žáky ZŠ. Projektu se zúčastnili žáci ze ZŠ Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše, ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Benešova a ve druhém termínu nás navštívili žáci ZŠ Pardubice - Dubina, ZŠ Josefa Ressla a ZŠ Štefánikova Pardubice. Čekaly je tři jazykové programy vedené pedagogy gymnázia. Jeho cílem bylo seznámit zájemce o studium na gymnáziu s cizími jazyky, které se běžně na základních školách nevyučují - se španělským jazykem a s francouzským jazykem. A také ukázat vstupní úroveň pro studium anglického jazyka. Během programů se rovněž uskutečnily soutěže o zajímavé ceny. Na závěr každý účastník obdržel certifikát. Děkujeme za pozitivní ohlasy jak z řad účastníků, tak základních škol.

Mgr. Soňa Chalupová, garant projektu


Stolní tenis

Okresní kolo ve stolním tenisu

Ve středu 18. 10. 2017 probíhal v Holicích turnaj SŠ ve stolním tenise. Bojovali jsme ze všech sil také proto, že naše soupiska neobsahovala ani jedno jméno registrovaného hráče. O to jsou naše výsledky cennější. Děvčata byla ve složení Totinová Barbora G4.A, Roztočilová Sabina G4.C a Michaela Lukešová G1.C, tým chlapců tvořili Pařízek Jakub G4.C, Brancuský Petr G3.A, Špás Martin a Novotný Lukáš oba G2.B. Obhájit dvě třetí místa se nám sice nepodařilo, ale přivezli jsme důležité body do XXIV. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDĚ MLÁDEŽE. Všem zúčastněným patří velký dík!

Mgr. Tomáš Voltr


Literární seminář

Literární seminář ve Východočeském divadle v Pardubicích

Máte rádi Emu Destinnovou? Chtěli byste se o ní dozvědět více? Jestliže je Vaše odpověď ano, pak Vám jistě mohu doporučit divadelní hru "COMMEDIA FINITA", které jsme se s literárním seminářem zúčastnili ve středu 18. října. Ve hře se dozvídáme zajímavé věci, především z osobního života slavné pěvkyně od závistivých žen, které ji obklopovaly - učitelky hudby, uklízečky, společnice a její komorné. S nadhledem a vtipem bylo znázorněno, že úspěch a talent se u nás neodpouští. Divadlo nás baví, a proto se těšíme na další představení.

Anna Zítová


ŠVýcarsko

Švýcarsko stokrát jinak!

V úterý 17.10. 2017 se v aule našeho gymnázia konala přednáška na téma Švýcarsko. O této zemi přijel vyprávět pan Jan Stareček, který ve Švýcarsku dlouhodobě žije. Naši studenti měli tak možnost vyslechnout zajímavé informace a zeptat se na fakta, která se jen těžko naleznou v učebnicích. Kromě přínosných informací přivezl pan Stareček i vynikající švýcarské pamlsky!

Mgr. Michaela Plhová, Mgr. Jaroslav Macek


Anglické divadlo

The Bear Educational Theatre podruhé

V pondělí 16. října jsme se společně s prvními ročníky zúčastnili interaktivního anglického divadla, které nám předvedla tříčlenná skupinka, tvořena z pouze anglicky mluvících cizinců, která si říká The Bear Educational Theatre. Před začátkem představení si s námi nejprve ujasnili pár pojmů, které bylo třeba vědět pro vyřešení případu. Poté začalo představení s názvem Murder at Wimbledon, kterého se zúčastnili i dva dobrovolníci z našich řad. Zhlédli jsme asi hodinové představení, kde se jednalo o vraždě jedné ze dvou slavných tenistek, během turnaje. Poté započala debata mezi námi, i se všemi třemi herci, o našich nápadech na vraha. Zazněly tam tak originální nápady, že jeden z herců pronesl, že i když hraje tuto hru 3 roky, tak tohle ještě nikdy neslyšel.

Viktorie Tlustošová, G2.B


72 hodin

72 hodin dobrovolnictví i s naší účastí

I letos se naše gymnázium zapojilo v pátek 13. 10. do projektu "72 hodin", kdy se dobrovolníci z druhých ročníků sešli ve svém volném čase a šli sbírat odpad v okolí školy. Stejně jako před rokem jsme našli zajímavé úlovky jako jsou ztracené ponožky, koberec, deštník, ... Celé odpoledne jsme strávili nejen sbíráním odpadků, zažili jsme i spoustu legrace a hlavně jsme pomohli přírodě a životnímu prostředí.

Nikola Borovcová, G2.C


Vyhlášení voleb školské rady

Vyhlášení voleb školské rady

V souladu s § 167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odstavce II Volebního řádu školské rady vydaného Pardubickým krajem dne 23. 6. 2005 vyhlašuji na den 16. 11. 2017 volby do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449. Více informací nejen k volbám, ale také pravomocím školské rady naleznete v přiloženém dokumentu. Připomínám zvláště ustanovení o tom, že navrhovat kandidáty je možné do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb, t.j. do 30. 10. 2017.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Potenciál

Náš dámský tým v programu „Můj potenciál“ České spořitelny

V úterý 10. 10. proběhlo zahájení 3. ročníku rozvojového programu Můj potenciál vedeného lektory a manažery České spořitelny, kde studentky gymnázia nemohly chybět. Jedná se o 7 unikátních workshopů s různými osobnostmi, během nichž budou účastníci pracovat na rozvoji svého talentu a potenciálu. Program zahájil pan Josef Jankovský a seznámil nás se základními cíli, požadavky a obsahem programu. Poté se nám představili odborníci IT a obeznámili nás například s aplikací Friends 24. Celé odpoledne jsme si náramně užily a také se patřičně občerstvily. Doufáme, že brzy navážeme nová přátelství a že naučené dovednosti uplatníme v budoucnu. Už se velmi těšíme na další setkání!

Magdaléna Malířová (G3.C), Nikola Říhová, Eliška Koldová, Magdaléna Petrášová (G3.A)


Fotbal

Fotbalisté stříbrní

Po třech letech dozrál náš fotbalový tým do takových kvalit, že vybojoval stříbrné medaile v turnaji v rámci Olympiády okresu. Ve finálové skupině utrpěl pouze jednu porážku. K druhému místu naším chlapcům blahopřejeme.

Mgr. Martin Plha, sekce Tv


Bau

Poznávací exkurze do Budyšína, metropole Lužického Srbska

Ve středu 11.10. absolvovalo 20 žáků 2. a 3. ročníku výlet do Bautzenu, města věží v německém Sasku. Po příjezdu a krátké procházce městem jsme se zúčastnili vědomostní hry, při které jsme hledali informace o tisícileté historii města, památkách a Lužických Srbech žijících zde po staletí. Odpoledne jsme navštívili divadelní představení "Ein Mann sieht rosa", komedii od Francise Vebera. Jako dárky domů nám tentokrát posloužila třeba Bautz´ner Senf, hořčice proslavená v celém Německu. Těšíme se na další akci s Goethe Institutem, kterému děkujeme za umožnění celodenního výjezdu.

Mgr. Jaroslav Macek, sekce NEJ


Atletický pohár

Celorepublikové finále i s naší účastí

Na břeclavském atletickém stadionu proběhlo v úterý 10.10.2017 finále šestatřicátého ročníku Středoškolského atletického poháru. Patronem letošního ročníku byl český rekordman a několikanásobný medailista ve skoku o tyči Jan Kudlička. V dívčí i chlapecké kategorii se účastnilo sedmnáct škol, vítězové krajských finále. Pro oba naše týmy byla účast na tomto finále pomyslnou třešničkou na dortu. Poprvé v historii školy postoupilo jak dívčí, tak i chlapecké družstvo. Počasí soutěži příliš nepřálo. Z celkového součtu necelých devět tisíc bodů děvčatům na bronz chybělo pouhých 12 a chlapcům 52 bodů. Páté a sedmé místo je vynikající umístění v republikové soutěži. Obrovský dík všem zúčastněným za opravdu skvělou reprezentaci našeho gymnázia!

sekce TV


Anglické divadlo

Anglické divadelní představení v aule školy

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 do auly našeho gymnázia zavítalo uskupení herců The Bears Educational Theatre, aby pro nás, pro studenty, odehrálo představení s detektivní zápletkou Murder at Wimbledon. Dovolíme si tvrdit, že vražda excelentní tenistky na legendárním travnatém kurtu londýnského Wimbledonu nemálo potrápila mozkové buňky každého z diváků. Následná diskuze o vrahově totožnosti přinesla mnoho správných i špatných teorií. Herci nám krom divadelního zážitku poskytli i základy tenisové terminologie a prohloubili angličtinářské dovednosti.

Michaela Staňková, Adam Staš G2.C


Olympiáda

Naše historicky první vítězství v Krajské olympiádě dětí a mládeže za školní rok 2016/2017

Až na pár loňských čtvrťáků a nemocných to jsou všichni ti, kteří se v loňském školním roce podíleli svým pohybovým umem na zisku historicky prvního vítězství v této soutěži. Gymnázium Mozartova Pardubice je vyhlášeno za rok 2016/2017 nejlepší školou v krajském regionu v konkurenci 26 středních škol a gymnázií. Jméno školy je vyryto na podstavci putovního poháru. Obrovský dík a uznání všem našim reprezentantům! A směle vykročme k obhajobě v dalším ročníku...

sekce Tv


Basketbal

Basketbalistky opět první

Dnes se ve sportovní hale na Dukle odehrálo okresní kolo olympiády v basketbalu. Ani letos nenašla naše děvčata přemožitele a pohodlně zvítězila. První dva zápasy s „Chemičárnou“ a „Zdrávkou“ byly spíše na rozehrání a skončily vysokými výhrami našich hráček. O vítězství se tak rozhodovalo v posledním utkání proti „Dašáku“. Ani v tomto zápase však naše děvčata nenechala nikoho na pochybách o tom, kdo nyní kraluje pardubickému okresu. Po hladké výhře si tak náš tým zajistil postup do kola krajského.
Gratulujeme a držíme palce!!!

Mgr. Marek Procházka, sekce TV


Mise 2017

Zkušenosti ze závodu MISE 2017

V úterý 3. října jsme se vydali jako šestičlenná skupinka studentů druhých ročníků (D. Havlíček, P. Hron, V. Tlustošová, F. Müller, K. Pavlíčková, P. Křepelka) reprezentovat nasi školu na branný závod s názvem MISE, který pořádal 43. výsadkový prapor, Československá obec legionářská a lanová centra Proud. Během prvního dne nás i v deštivém počasí čekal 5-hodinový výcvik, kde jsme měli možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky po zátěži, orientační běh, překážkovou dráhu a slaňování. Večer byly na hromadném nástupu vyhlášeny výsledky z těchto aktivit - náš tým, s názvem Mozartovy koule, se umístil na 7. místě za střelbou po zátěži a na 12. místě za orientační běh ze všech 20 přítomných týmů. Druhý den nás čekal brzký vojenský budíček a to už ve 4:35. Měli jsme 10 minut do odjezdu v jednotlivých vojenských tatrách, které nás rozmístily v neznámém terénu, kde nám v 5:20 naši instruktoři dali mapu. Naším úkolem bylo zorientovat se a plnit různé druhy úkolů zaměřené více či méně na práce vojáků, spolupráci v týmů, zdatnost jedinců nebo úkoly, jejichž vyřešením jsme se dostali blíže k najití našeho ztraceného agenta. Na úplný závěr jsme se přesunuli zpět na vojenskou základnu poblíž Chrudimi, kde nás čekala závěrečná "Cesta z pekla", v níž jsme využili veškeré zkušenosti a taktiky, které jsme mohli získat během prvního vycvikového dne. Čas zdolání této pekelné cesty nás velice překvapil, byli jsme lepší než studenti vojenské školy v Moravské Třebové. S časem 20:50 jsme se umístili na 3. místě! V terénu, pro představu, jsme ušli necelých 22 kilometrů. Na závěrečném vyhlášení jsme se dozvěděli naše celkové a finální umístění. Mozartovy koule vytrvaly i za nepříznivých podmínek, spolupracovaly, nebály se a domů si přivezly bronzovou medaili!

Viktorie Tlustošová, G2.B


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 22.28, 17. 11. 2017
© 2017 · Mgr. Petr Harbich