Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2016/2017

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Žurnalistika

Žurnalistika- ano či ne?

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 navštívili literární seminář čtvrtých ročníků dva bývalí studenti našeho gymnázia Tereza Čaladi a Tomáš Šedivý. Přišli nám předat zkušenosti o jejich studiu žurnalistiky. Mohli jsme takto porovnat rozdíly, jakým způsobem se vyučuje žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze. Dozvěděli jsme se mnoho informací o příjímacím řízení, vyučování nebo seznamovací akci. Toto setkání bylo pro nás všechny velkým přínosem a někteří by po tomto poutavém vyprávění změnili i své cíle.

Kateřina Pochobradská, G4.ALyžák

Lyžařský kurz tříd G1.B,C na hřebenech Krkonoš

Jednoho únorového nedělního poledne jsme se vydali do Krkonoš na lyžařský kurz. Po příjezdu do Pece pod Sněžkou jsme ladným krokem vyšlápli cestu k horské chatě Krakonoš, kde nás přivítal usměvavý personál a přichystané pokoje. Celý náš kurz, při kterém se s velkou trpělivostí a zápalem učíme sjezdovým a běžkařským dovednostem, provází přenádherné slunečné počasí. Díky pečlivě upraveným sjezdovkám a běžkařským tratím je nám dopřáváno pozorovat okouzlující scenérie Krkonoš. Jsme rádi, že zde můžeme utužovat vztahy se spolužáky a doufáme ve skvěle strávený zbytek kurzu.

Michaela Staňková, Adam Staš, Jaroslav Straník, G1.C


UOOU

Přednáška a beseda o ochraně osobních údajů

Ve středu 15. února se studenti druhých ročníků zúčastnili přednášky, kterou vedl pan JUDr. Michal Jelínek z Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Vysvětlil nám, co to vůbec osobní údaj je a uvedl nám příklad jejich užití. Dále jsme se dozvěděli, jak se naše osobní údaje shromažďují a jak se lehce následně dají zneužívat v praxi, např. jako spam nebo otravné obchodní nabídky po telefonu. Přitom ani nemusíte tušit, že jste někomu své osobní údaje poskytli a často nevědomky v podmínkách služeb dáváte souhlas k téměř volné manipulaci s nimi. Na závěr nám pan Jelínek ještě dal několik praktických tipů, jak chránit své osobní údaje. Děkujeme panu JUDr. Michalovi Jelínkovi za skvělou přednášku, získané informace se nám všem jistě budou v praktickém životě hodit.

Václav Bílý, G2.CRobotika

Projekt „Robotika pro ZŠ“ v rámci projektu Podpora přírodovědného technického vzdělávání v Pardubickém kraji

V únoru tohoto roku byla pod vedením lektora z FEI Univerzity Pardubice ing. Petra Doležele Ph.D. a studentů z našeho gymnázia organizována robotická odpoledne, která postupně proběhla na třech pardubických základních školách. Jsou součástí období udržitelnosti evropského projektu „Podpora přírodovědného technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Žáci se hravou a interaktivní formou seznámili se základními pojmy mechatroniky a robotiky, diskutovali o možnostech využití robotů pro praxi a rozvoj lidského poznání a v neposlední řadě si vlastními silami sestavili mobilní robot autonomně sledující trasu vymezenou černou čarou. Odpoledne bylo vždy završeno soutěží, přičemž žáci na předních pozicích se utkají na finálovém turnaji konaném v rámci projektového dne „Robotika pro ZŠ“ na půdě Gymnázia, Mozartova, Pardubice 17. února 2017.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy

EU OPVK


Ples

Magický maturitní ples

Celý Ideon se v pátek 10. 2. proměnil na školu čar a kouzel z Bradavic. V té se pak konal maturitní ples kolejí Havraspáru, Nebelvíru a Zmijozelu (4.C, 4.A, 4.B). Vše započalo společným nástupem všech tříd, kdy se celý sál ponořil do hluboké tmy a mezi všemi přihlížejícími mudly se postupně objevovali čarodějové a čarodějky. Obecenstvu se podlamovala kolena při pohledu na překrásné Krásnohůlky a z drsných Kruvalů, v čele s Igorem Karkarovem, běhal mráz po zádech. Když se všichni z Bradavic shromáždili na parketě, ředitel Albus Marek Brumbál Výborný svým proslovem zahájil celý ples. Každá kolej se poté jednotlivě představila v celé své parádě. V těchto slavnostních nástupech nechyběl Chloupek, Dobby ani Voldemort se svou Nagini. Po obdržení šerp se diváci chvíli volně bavili při příjemné hudbě skupiny UŠI Music Band. O půlnoci se všichni přesunuli na famfrpálový stadion, kde se utkaly týmy Prochyho chlouba a Krutovládci z Avonu. Doufám, že mohu za všechny žáky ze čtvrtých ročníků říci, že se ples opravdu vydařil. Říká se, že lidé, kteří prošli nástupištěm devět a tři čtvrtě zažili kouzelný večer a odnesli si kus magie s sebou. Neplecha ukončena!

Marek Podlaha, G4.CMůj potenciál

Projekt České spořitelny „Můj potenciál“ i s našimi studenty

Začátkem školního roku se nám naskytla příležitost účastnit se projektu České spořitelny s názvem “Můj potenciál”. Řekli jsme si, proč to nezkusit a napsali jsme motivační dopis. No a s trochou štěstí si nás ve "Spořce" vybrali. Tenhle skvělý projekt se skládal ze sedmi workshopů, zaměřených na týmovou spolupráci, kurz sebezpoznání, jak na výběrové řízení, prezentační a komunikační schopnosti, ale objevila se také práce na projektu v týmech, která otestovala naše charaktery. Během tříhodinových workshopů jsme na sobě opravdu zapracovali a poznali spoustu skvělých lidí. Měli jsme dokonce možnost nahlédnout do zákulisí České spořitelny a lépe pochopit, jak to tam celé funguje. Celý projekt jsme zakončili našimi závěrečnými prezentacemi na téma: ,,Klientské služby v roce 2026”, které jsme odprezentovali před vedením České spořitelny, zástupci škol a širokým publikem. Získali jsme novou zkušenost do života a také certifikát! Vřele doporučujeme takovéto projekty všem, kteří chtějí rozvíjet svojí osobnost a nesedět jen ve školních lavicích, či doma u počítače. Zároveň děkujeme vedení školy, že nás podpořilo a občas uvolnilo z výuky :-)

Simon Lichtenberg, G3.C, Laura Gočaltovská a Andrea Pospíšilová, G3.ADaruj krev

Znovu jsme darovali krev s Mozarťákem!

Ve čtvrtek 9. 2. jsme se ve čtveřici statečných ze třetích ročníků vypravili na transfúzní oddělení Pardubické nemocnice, abychom udělali dobrou věc, konkrétně darovali krev. Vhodnými prvo(rozhodně ne naposledy)dárci byli uznáni jen tři z nás, a tak nám čtvrtá Anička společně s paní učitelkou Vinklářovou dělaly podpůrný doprovod, což byla funkce neméně důležitá. I přes jeden malý kolaps při samotném odběru jsme to nakonec všichni zvládli velmi dobře, s úsměvem a pocitem dobrého skutku. Doufáme, že naše krev někomu pomůže v těžké situaci a také, že se na další odběr odhodlá více studentů, protože i přes nemocniční prostředí mezi námi vládla skvělá, veselá atmosféra a věřte nám, že se není čeho bát!

Za skupinu dárců Barbora Szumowski, G3. A


ČJL olymp

Úspěch naší studentky V. Kloboučníkové v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Dne 1. 2. 2017 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého naše škola vyslala 2 úspěšné řešitelky z kola školního: Valentinu Kloboučníkovou ze třídy G4.A a Barboru Szumowski ze třídy G3.A. Dívky opět řešily několik mluvnických zadání a potom napsaly kratší slohovou práci. Valentina Kloboučníková se umístila na 1. místě a bude naši školu dále reprezentovat v krajském kole 4. dubna 2017. Barbora Szumowski obsadila 5. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci naší školy, gratulujeme a Valentině budeme držet palce v krajském kole.

Mgr. Miroslava Bromová, předsedkyně před. komise CJLNanečisto 2017

Informace pro uchazeče o studium a nabídka konzultací k Přijímacím zkouškám nanečisto 2017

Všem žákům, kteří konali 1. 2. 2017 přijímací testy nanečisto, nabízí gymnázium konzultace s vyučujícím MAT resp. CJL k Vašim výsledkům, při kterých bude možné si vyzvednout Vaše záznamové archy a testové sešity. Uskuteční se ve čtvrtek 9. 2. a v úterý 14. 2. 2017 vždy od 12:30 do 16:00 v budově gymnázia (1. patro). Využijte této nabídky! Uchazečům o studium připomínáme, že termín odevzdání přihlášky je středa 1. 3. 2017. Přihlášky včetně příloh můžete odevzdávat již nyní osobně v kanceláři školy každý pracovní den od 07:00 do 15:00 případně zaslat poštou. S případnými dotazy se neváhejte obrátit na vedení školy. Vážíme si zájmu každého uchazeče o naše gymnázium!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyFlorbal

Opětovný úspěch našich florbalistů

Ani v krajském kole soutěže G2 florbal challenge nenašel náš tým přemožitele. Turnajem pro hráče prvních a druhých ročníků prošli naši chlapci jako nůž máslem. Po prvenství ve skupině nás v semifinále čekal soupeř z Chocně. Přestože byl zápas poměrně vyrovnaný, skončil jasným vítězstvím našich chlapců 6:1. Ve finále jsme pak přejeli soupeře z chrudimské průmyslovky poměrem 5:1 a zajistili si tak postup do kvalifikace o superfinále, které se bude konat v pražské O2 aréně.

Mgr. Marek Procházka, garant TvHoráček

Michal Horáček besedoval se studenty na téma „Máme na víc“!

Známý český textař, spisovatel a producent Michal Horáček navštívil v pondělí 6. února naše gymnázium. Bezmála 1,5 hodiny besedoval se studenty 3. ročníku v aule gymnázia o aktuálních společenskopolitických otázkách. Ve svém úvodu se krátce vrátil do doby své maturitní zkoušky a následujících pestrých zkušeností s pobytem v USA i s komunistickým režimem před rokem 1989. V tomto smyslu zdůraznil, že studenti mají dnes jednoznačně výhodnější startovací pozici než jejich generace. Ve více jak hodinové besedě se potom studenti dotkli mnoha aktuálních témat od jeho hodnocení nového amerického prezidenta D. Trumpa, postoje k migrační krizi či budoucnosti ČR v rámci euroatlantických struktur. Michal Horáček se nijak netajil tím, že oznámil svoji budoucí kandidaturu na úřad prezidenta ČR a i proto byl studenty dotazován na jeho pojetí prezidentského úřadu, postoje k přijetí EURA či mezinárodněpolitickým otázkám. Na závěr ocenil šíři záběru celé diskuse a aktivní zapojení studentů s řadou podnětných dotazů. Věřím, že budou další příležitosti k diskusi se zajímavými osobnostmi na půdě naší školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyOlympiáda

Okresní kolo soutěže v německém jazyce

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 proběhlo na naší škole Okresní kolo soutěže v NJ v kategorii III.A. Postupující ze školního kola se ani v okresním kole neztratili. Na 3. a postupovém místě do krajského kola se umístila Zuzka Czmelová z G3.C. Jen o jeden jedinný bod za ní na 4. místě zůstal Lukáš Polák z G1.A . Oběma reprezentantům děkujeme za velmi kvalitní výkony a Zuzce držíme palce za měsíc v krajském kole!

Mgr. Jaroslav Macek, garant soutěžeSvátek palačinek

LA CHANDELEUR – SVÁTEK PALAČINEK

Dne 2. února všichni francouzští milovníci palačinek oslavili svátek na jejich počest. A tak jsme se s naším francouzským seminářem rozhodli nezůstat pozadu! Název svátku je odvozen od slova „une chandelle“, tedy svícen, který symbolizuje světlo, odhání zlo a přináší jen to dobré. Palačinky samy se pak připodobňují ke slunečnímu kotouči. Nápadně nám tedy tento svátek připomíná, že se blíží jaro. Při samotné přípravě se dodržují tradice jako například otáčení palačinek ve vzduchu a držení mince současně. Vytvořili jsme skvělou francouzskou atmosféru, moc si pochutnali a samozřejmě si i rozšířili náš slovník o užitečné kulinářské výrazy.

Mgr. Hana Kusá, sekce francouzského jazykaShakespeare

Alžbětinská doba a vybraná díla W. Shakespeara v komponovaném pořadu G3.A

Ve středu 1. února polovina studentů G3.A v rámci projektového vyučování připravila 2 dopolední vzdělávací programy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Josefa Ressla a ZŠ Polabiny II. Z každé zmíněné školy přišlo více než 50 žáků. Ti se formou krátkého filmu, prezentace a přednášky seznámili se základními, ale i méně známými fakty o tudorovské dynastii, proměně Anglie a světa za doby Alžběty I. a rozvoji divadla během jejího panování. Následovalo představení, ve kterém se objevily úryvky z pěti shakespearovských her zarámované do fiktivního rozhovoru mezi Alžbětou I. a Williamem Shakespearem. V závěrečné části řešili žáci v pětičlenných skupinách vědomostní kvíz a dva nejúspěšnější týmy obdržely drobné ceny. Žáci obou škol byli výborným publikem. Věříme, že je program a výkon našich studentů bavil a přiblížil jim studentský život na naší škole z trochu netradiční, ale jistě atraktivní stránky.

Mgr. Vendula Lensmith


Othello

Studenti všech ročníků na Shakespearově Othellovi ve VČD

Ve středu 1. února 2017 jsme společně navštívili Východočeské divadlo a zhlédli tragédii Othello. Hru nejznámějšího anglického dramatika Williama Shakespeara přeložil Jiří Josek a zrežíroval Petr Kracik. Herecky ji ztvárnili pardubičtí herci jako například Ladislav Špiner, Josef Láska, Veronika Macková a v hlavní roli Milan Němec. Příběh se odehrává na Kypru a v Benátkách a vypráví příběh o Othellovi, černochovi, který je hrdinský vojevůdce, ve službách Benátské republiky, co se tajně oženil s Desdemonou, bílou kráskou z patricijské rodiny. Po lžích a intrikách svého pobočníka Jaga propadne té nejzákeřnější nemoci, žárlivosti. Ta ho natolik pohltí, že se nedokáže ovládat a nakonec zabije Desdemonu i sebe. Hra je ukázkou toho, jak může lidské slovo ublížit a jak velkou má moc. Hra se nám velice líbila a těšíme se na další možnost navštívit naše pardubické divadlo.

Nikola Mašková, G4.AGeologická olympiáda

Geologická olympiáda 2016/2017

Ve středu 1. 2. 2017 se vybraní studenti našeho gymnázia zapojili do řešení školního kola Geologické olympiády v kategorii B (středoškoláci). Soutěž probíhala formou centrálně zadávaného elektronického testu. Školního kola se zúčastnilo celkem 5 studentů: Lukáš Polák, Tadeáš Tomiška (oba GI.A), Anna Košková (GI.B), Kryštof Kacetl (GII.B) a Martin Trávníček (GIV.B). Nejlépe se umístil Martin Trávníček z GIV.B, který obsadil 19. místo z celkových 126 účastníků z celého Česka. Do okresního kola Geologické olympiády však postupují všichni výše jmenovaní. Děkuji všem jmenovaným řešitelům Geologické olympiády za poctivou přípravu a účast ve školním kole. Gratuluji k postupu a přeji pevné nervy, štěstí na otázky a mnoho úspěchů i v nadcházejícím okresním kole.

Mgr. Jan VáňaSemináře

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si budou vybírat volitelné semináře a konverzace pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jednu konverzaci z cizího jazyka a má možnost též zvolit nepovinný předmět deskriptivní geometrie. Budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě dva další semináře s tříhodinovou dotací a právě jeden seminář, který se bude vyučovat blokově (2 hodiny 1x za 14 dní). Pečlivě si prostudujte anotace nabízených seminářů. U volby tohoto semináře máte možnost zvolit semináře dva a určit prioritu Vaší volby. To pro případ, že by seminář Vaší první volby nebyl pro nedostatečný zájem otevřen. Výběr musíte provést prostřednictvím modulu „Anketa“ ve webové aplikaci systému Bakaláři. Zpřístupněna bude od 2. 2. do 24. 2. 2017. Případné konzultace poskytne výchovná poradkyně školy Mgr. Radka Klempířová.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyDagmar Novotná

Beseda s herečkou VČD

Ve čtvrtek 26. ledna jsme měli na literárním semináři (G4.A a G4.C) neobvyklou možnost nahlédnout do divadelního zákulisí prostřednictvím paní Dagmar Novotné, která nás navštívila a ochotně nám zodpověděla všechny naše dotazy. Díky ní jsme se dozvěděli spoustu věcí o JAMU, kde studovala, o VČD, kde nyní účinkuje, o ostatních hercích a samozřejmě o ní samotné. Rozhovor s touto herečkou lze nalézt v našem školním časopise, jistě se ale nevyrovná přímému dialogu. Paní Novotná je totiž velmi milá a příjemná žena a setkání s ní si velmi vážíme.

Eva Jiránková, G4.A


Nanečisto

Výsledky Přijímacích zkoušek nanečisto 2017

Díky enormnímu nasazení pedagogů gymnázia můžeme již s 24hodinovým předstihem po 4-hodinovém týmovém opravování a kontrole zveřejnit výsledky dnes konaných Přijímacích testů nanečisto. Testů z matematiky a českého jazyka se zúčastnilo rekordních 244 žáků ZŠ. Z první analýzy výsledků vyplývá, že u většiny žáků byly poměrně výrazně lepší výsledky z CJL než z MAT. Testy jistě splnily svůj účel, žáci si vyzkoušeli atmosféru zkoušek, včetně časového limitu či souvisejícího stresu. Chceme povzbudit všechny uchazeče o studium na našem gymnáziu k pečlivé a odpovědné přípravě k ostrým přijímacím zkouškám. Požádejte i Vaše učitele na ZŠ o pomoc s přípravou. Pracujte sami ve svém volném čase. S účastníky přípravných kurzů budou testy rozebrány při kurzu 8. 2. a zde obdrží svůj záznamový arch i zadání. V tento den také zadání včetně klíče řešení zveřejní na svých stránkách CERMAT. Všem žákům, kteří konali testy, potom nabízí gymnázium individuální konzultace s vyučujícím MAT resp. CJL k Vašim výsledkům, při kterých obdržíte Váš záznamový arch a zadání. Uskuteční se ve čtvrtek 9. 2. 2017 a v úterý 14. 2. vždy od 12:30 do 16:00 v budově gymnázia. Využijte této nabídky! Na závěr připomínáme, že termín odevzdání přihlášky je středa 1. 3. 2017. Přihlášky včetně příloh můžete odevzdávat již nyní osobně v kanceláři školy každý pracovní den od 07:00 do 15:00 případně zaslat poštou. Vážíme si zájmu každého uchazeče o naše gymnázium!

Mgr. Marek Výborný, ředitel školyRUJ

Školní kolo Soutěže z ruského jazyka

Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže z ruského jazyka. V kategorii SŠII. zvítězila a postupuje do krajského kola Veronika Balková (G4.A), na druhém místě se umístila, a jako náhradník, Kateřina Jílková (G3.B). Krajské kolo se bude konat dne 2. března. Děkujeme všem účastníkům soutěže a vítězce přejeme hodně štěstí a úspěch při reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Lenka Grulichová, garant RUJ


Festival

Literární seminář na Festivalu smíchu

Ve středu 25. ledna 2017 jsme společně se školním literárním seminářem navštívili Malou scénu Východočeského divadla, kde jsme shlédli novodobou divadelní hru s názvem George Kaplan, jež byla součástí akce Festival smíchu. Jedná se o velice mladou divadelní inscenaci od úspěšného francouzského dramatika Frederica Sonntaga, kterou režírovala Linda Dušková. Herecky ji ztvárnili pardubičtí herci jako například Josef Láska, Veronika Macková, Josef Pejchal a další. Celá hra se točí okolo fiktivní postavy, či názvu tajné operace, nebo snad zbraně jménem George Kaplan. Během samotného děje je několikrát ukázáno, jak se některé informace mohou překroutit a nabýt zcela jiného významu. Autor této hry také obecně upozorňuje na nedostatky demokratického systému. V dramatu neexistuje chronologická časová linka, ale spíše prolínání třech různých realit. Zajisté mohu vyjádřit názor za všechny účastníky našeho semináře, že se jim moderní zpracování tohoto představení líbilo a donutilo je zamyslet se nad samotnou pointou příběhu.

Karolína Čermáková, G4.ABasketbal

Basketbalu v pardubickém okrese kraluje Mozarťák

Na velký úspěch dívek navázali také naši chlapci. I jim se podařilo vyhrát okresní kolo a postoupit do bojů o krajského šampiona. Finálové kolo začalo poměrně poklidnou výhrou nad automobilkou z Holic, ale pravý křest ohněm čekal chlapce teprve ve finále proti „Dašáku“. Vedení se přelévalo ze strany na stranu a ještě po třetí čtvrtině byl stav nerozhodný 26:26. V poslední části už ale na hřišti dominovalo pouze jedno družstvo a naši borci nakonec urvali vítězství ve svůj prospěch v poměru 37:26. Také jim budeme držet palce v krajském kole.

Marek Procházka, garant soutěžeFRJ

Školní kolo Konverzační soutěže z francouzštiny

Ve středu 25. ledna proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Konverzační soutěže ve francouzštině. Zvítězil a do krajského kola postupuje Jakub Vondrouš (G3.A). Krajské kolo se bude konat dne 29. března. Gratulujeme, děkujeme za účast a přejeme bon courage do krajského kola!

Mgr. Radka Majová, garant FRJŠPJ

Školní kolo olympiády ze španělského jazyka

Ve středu 25. 1. 2017 proběholo na naší škole školní kolo Olympiády ve španělském jazyce v kategorii SŠ I (do 3 let studia jazyka) a letos poprvé i v kategorii SŠ II (nad 3 roky studia jazyka). Tento rok byla účast průměrná a zastoupeny byly téměř všechny třídy španělštinářů. Celkem se soutěže zúčastnilo 17 žáků z prvních až čtvrtých ročníků a hodnotící komisi tvořili již tradičně učitelé Alexandra Carreño Pořízová a Rodrigo Carreño Salgado. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří i nadále projevují zájem o tento jazyk, což nás velmi těší. Do krajského kola postupuje v kategorii SŠI Tereza Sevránková (3.B), Hana Nálevková (3.A) a jako náhradník Klaudie Břeňová (3.A). V kategorii SŠII postupuje do kraje Eva Jiránková (4.A) a Michaela Bouzková (4.C). Gratulujeme.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


Lyžák
Lyžák

Lyžařský kurz třídy G1.A na hřebenech Krkonoš

V neděli po obědě jsme celá třída v plném počtu 32 žáků (!) odjeli směr Krkonoše, abychom se nejen něco nového naučili a dobře si zalyžovali, ale také abychom ještě více upevnili náš kolektiv. Po příjezdu jsme zdatně vyšlapali kopec z Pece až na boudu Krakonoš a před večeří si prohlédli okolí. V pondělí ráno jsme už aktivně začali s výcvikem. Namazali jsme běžky a s úsměvem a úžasnou podporou našich pedagogů se proháníme po skvěle upravených krkonošských tratích. Při výcviku jízdy na lyžích a snowboardu využíváme všech sjezdovek, které ski areál poskytuje. Zvládáme i chladné počasí a naplno si užíváme sluníčka a skvělých sněhových podmínek.

Natálie Šafářová G1.AMaturita 2017

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2017

V těchto dnech zveřejnil Cermat časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2017. Doporučujeme jej Vaší pozornosti. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.  K přehlednosti slouží také rozvrh společné části s označením zkoušek, které se týkají našeho gymnázia a současně aktualizovaný harmonogram konání MZk. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 20.46, 17. 2. 2017
© 2017 · Mgr. Petr Harbich