Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2017/2018

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Poslanec

3. ročník Dětské konference „Dnes jsem jako poslanec“

Dne 23.4. se osmnáct studentů zúčastnilo pod vedením Mgr. Veroniky Ptáčkové Dětské konference „Dnes jsem jako poslanec“. Připravili jsme si dvě usnesení na témata Obecné referendum o vystoupení ČR z EU a NATO a Obecné referendum o odvolání prezidenta republiky. Tyto usnesení jsme v PSPČR přednesli a hájili. Diskuze byla velice živá, za což jsme rádi. V rozpravě jsme byli velmi aktivní a naše usnesení jsme statečně bránili. Mnohokrát jsme čelili kritice, ale podle našeho názoru jsme si svůj názor dokázali obhájit a každou kritiku jsme brilantně smetli. Celý den jsme si užili a považujeme jej za super zážitek.

Petr Kubant (G1.A)


FRJ divadlo

Představení "Sous Terre" - 7 repríz, celkem 600 diváků

V pátek 20. dubna 2018 proběhla v aule našeho gymnázia již sedmá repríza "Sous Terre". K naší velké radosti jsme zjistili, že naše představení zhlédlo již 600 diváků. V pátečním publiku byla přítomna kromě vyučujících a studentů z OA v Pardubicích i skupina francouzských dětí a vychovatelů, kteří přijeli na výměnný pobyt do Dětského domova v Holicích. Dostali jsme pozvání do jejich půvabného domovského města Chinon, které se náchází v nám již dobře známém partnerském kraji Le Centre. Naši francouzští hosté neváhali a předvedli nám na oplátku své taneční kreace, do kterých se nechali vtáhnout i naši herci.

Mgr. Hana Kusá za francouzskou sekci


Taiwan

Návštěva studentů z Taiwanu

Ve dnech 6. až 17. dubna jsme přivítali skupinu šesti studentek a jedné učitelky z taiwanského gymnázia v městě Kaoh-siung. Jejich návštěva byla výsledkem zhruba ročního jednání o možné studentské výměně, která bude pokračovat cestou našich studentů na Taiwan v prosinci tohoto roku. Taiwanské studentky se před cestou zaměřily na studium českých reálií a velmi ocenily možnost vidět na vlastní oči místa, o kterých před tím jen četly. Navštívily zámek v Častolovicích, Litomyšl, univerzity v Hradci Králové a Pardubicích, komentované prohlídky Poslanecké sněmovny, VŠCHT Praha a Národní technické knihovny v Praze...

Mgr. Vendula Lensmith, sekce AJ


BIO

Seminář BIO na pitvě

Již tradičně na konci studia na našem gymnáziu absolovují seminaristé z biologie pitvu na patologii Pardubické nemocnice. Bylo tomu tak i letos. Skupinka našich žáků mohla srovnat své teoretické znalosti z praktickou ukázkou přímo na patologickém oddělení.

Mgr. Martin Plha, sekce BIO


Volejbal

Naši pedagogové medailisty

Nejenom žáci, ale i učitelé se snaží o příkladnou reprezentaci školy. Důkazem toho je stříbrná medaile vybojovaná týmem učitelů z Mozarťáku na volejbalovém turnaji pedagogů vybraných pardubických škol. K vidění byla pestrá škála volejbalových dovedností. Soupeřovy bloky téměř nereagovaly na vysokorychlostní smeče Jardy Macka. Milimetrové přihrávky přicházely od Eriky Mackové a Johany Kalenské. Tým vhodně doplňovala Hanka Kusá. Jednoznačně nejvýše nad síť vyskakoval Marek Procházka a záchranu při dopadu mu dával Martin Plha.

Mgr. Martin Plha, sekce TV


ŠPJ

Úspěch v celostátním kole Olympiády ve španělském jazyce

Právě jsme se vrátily z celostátního kola Olympiády ve španělském jazyce, které se již tradičně koná v Institutu Cervantes v Praze. V letošním 28. ročníku soutěže reprezentovala naši školu a celý Pardubický kraj v kategorii SŠI (do 3 let studia) Tereza Švejdová (3.C). Tereza prokázala své jazykové schopnosti v poslechu,čtení a ústním projevu a ze 14 účastnících se krajů obsadila krásné 5. místo. Tereze upřímně gratulujeme a děkujeme, že skvěle pokračuje v našich španělských úspěších.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová


SOČ

Letošní úspěchy v SOČ

Letošní ročník Středoškolské odborné činnosti zaznamenal pro naše gymnázium velký úspěch. Všechny tři studentky, Adéla Novotná (G3.A), Kristýna Čížková (G3.A) a Sylva Neradová (G2.B), postupují do krajského kola z prvního místa. Adéla a Sylva obhajovaly své práce na Gymnáziu Josefa Ressla v Chrudimi, zatímco Kristýna přednesla svou práci v České Třebové, jelikož v době konání okresního kola v Chrudimi reprezentovala Českou republiku na soutěži v Moskvě.

RNDr.Květa Sýkorová, garant SOČ


Charita

Sbírka školních potřeb pro Charitu Pardubice

Dne 24. 4. 2018 se Gymnázium Mozartova zapojí do sbírky školních potřeb pro sociálně znevýhodněné rodiny, kterou organizuje Charita Pardubice. Od 7.40 budete moci předat své dary v podobě pastelek, čtvrtek, štětců, per, kříd, vodovek nebo sešitů zástupci Charity u hlavního vchodu gymnázia. Předem děkujeme za vaši štědrost.

Mgr. Hana Kusá


Amavet 2018

Naše účast na mezinárodní přehlídce projektů Expo Science Amavet.

Ve dnech 9. 4. - 13. 4. 2018 se Kristýna Čížková z G3.A zúčastnila mezinárodní přehlídky projektů v rámci Expo Science Amavet 2018. Postřehy z mezinárodní přehlídky Vernadského čtení v Moskvě si můžete přečíst ve zprávě, kterou Týna připravila.

RNDr.Květa Sýkorová


CHE olympiáda

Úspěch v krajském kole Chemické olympiády

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C se konalo na UHK přírodovědecké fakultě. Účastnilo se jí 20 středoškoláků, kteří absolvovali test a praktickou část. Sylva Neradová z G2.B si vedla skvěle a obsadila stříbrnou příčku.
Velice gratulujeme.

RNDr.Květa Sýkorová, garant CHE olympiády


Geologická

Úspěšné krajské kolo Geologické olympiády 2018

Do krajského kola Geologické olympiády 2018 postoupilo sedm našich studentů. Nejlépe z nich si vedl Pavel Trávníček z GI.B, který obsadil skvělé 2. místo. Zatím není jisté, zda Pavlův výkon v podobě zisku 81 bodů ze 100 možných bude stačit pro postup do celostátního kola. Pěkné umístění ve výsledkové listině zaznamenalo i šest našich zbývajících studentů: Adéla Kratochvílová (GI.C), Lukáš Polák (GII.A), Tadeáš Tomiška (GII.A), Anna Košková (GII.B), Matouš Nerad (GII.B) a Kryštof Kacetl (GIII.B). Všem výše zmíněným bych chtěl poděkovat za pravidelnou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jan Váňa, garant Geologické olympiády


Festivadlo

O představení "Sous Terre" je zájem

Dne 6. dubna 2018 se náš ansámbl zúčastnil 21. ročníku Festivadla, festivalu studentského divadla ve francouzštině, který se letos poprvé konal na Malé scéně Východočeského divadla v Pardubicích. Představení "Sous Terre" tak měli možnost zhlédnout naši vrstevníci z Hradce Králové, Brna, Olomouce, Prostějova, ale i Budapešti. V nesoutěžní porotě zasedla i herečka Kateřina Janečková, známá ze seriálu Ošklivka Katka. Na 17. dubna 2018 si nás objednalo Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi. Měli jsme tak možnost v tamním krásném sále zahrát hned dvě představení - první pro 100 studentů gymnázia, druhé pro asi 60 žáků ze ZŠ Dr. Peška a ZŠ Dr. Malíka. Děkujeme všem za přízeň.

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Hana Kusá


Nanečisto

Informace k přijímacímu řízení 2018/2019

Vážení uchazeči, velmi si vážíme Vašeho zájmu o studium na našem gymnáziu, který jste projevili podáním přihlášky. Výsledky přijímacích zkoušek vyhodnotí jejich dodavatel společnost CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Uchazečům bude započítán vždy ten lepší výsledek ze zkoušky z matematiky i z českého jazyka. Výsledky škola obdrží od spol. CERMAT nejpozději 28. dubna. Následně připočte k těmto výsledkům body z vlastních kritérií (hodnocení výsledků ze ZŠ a body za aktivity nad rámec běžných školních povinností) a provede kontrolu u všech uchazečů. Pod přiděleným registračním číslem budou anonymizované výsledky přijímacího řízení zveřejněny v souladu s § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pravděpodobně v neděli 29. dubna na těchto stránkách. Detailní informace najdete v tomto informačním letáku.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Pivovar

Exkurze do pivovaru Perštejn v Pardubicích

Ve čtvrtek 12. dubna se naše třída 3.A vydala na exkurzi do Pardubického pivovaru. Prohlídka začala v galerii pivovaru krátkou prohlídkou historických fotografií a dále pokračovala přes pivní varnu. Tam jsme mohli ochutnat ječmenová zrna využívaná k vaření mladiny. Pokračovali jsme přes spilku až do ležákových sklepů, kde jsme ochutnali nepasterizované kvasnicové pivo. Zajímavý byl i Minipivovar Arnošt, který je jeho součástí. Exkurze byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se jak se pivo vaří, odkud pivovar nakupuje chmel, ale i něco málo z jeho historie. Prohlídka rozhodně potěší všechny milovníky piva, ale i těm, kdo pivo nepijí se bude určitě líbit.

Káťa Křenková (G3.A)


Jeden svět

Festival Jeden svět 2018

Ve středu 11. dubna jsme měli možnost v aule zhlédnout film Neslyšící syn v rámci filmového festivalu Jsns. Film pojednával o Tobiasovi, který se už jako malý narodil neslyšící. I přesto, že se narodil do rodiny slyšící, všichni jeho blízcí se naučili znakovat. Tím, že se členové rodiny přizpůsobili a přijali jiný typ komunikace, umožnili Tobiasovi rozvinout jeho identitu, což je pro neslyšicího velmi důležité. Z Tobiase vyrostl sebevědomý muž, který pracuje jako učitel znakoveho jazyka a se svou přítelkyní plánují jednou založit rodinu. Po filmu jsme měli tu možnost diskutovat s paní Mgr. Lucií Rydlovou z organizace Tichého světa, kde jejich cílem je pomoc osobám s postižením sluchu a zapojit se do běžné společnosti.

Nela Svobodová (G1.A)


Ležáky

Memoriál J. Šťulíka - Ležáky

Ve středu 11. dubna 2018 jsme se zúčastnili v obou dorosteneckých kategoriích již pátého ročníku Memoriálu Josefa Šťulíka, který se běžel po naučné stezce NKP Ležáky až na náměstí městyse Včelákov, a byl věnován památce Josefa Šťulíka a odbojové skupiny zvané Čenda. Záštitu nad 5. ročníkem převzala paní Jarmila Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratí, která je držitelkou světového rekordu na 800m. Během celého programu měli přítomní žáci možnost prohlédnout si muzeum a pietní území. V dorostenecké kategorii nejlépe zaběhl Martin Korunka (G1.A), který obsadil čtvrté místo z celkového počtu 65 závodníků. A i naše děvčata si vedla znamenitě! Denisa Špáníková (G1.A) vybojovala 2. místo a Andrea Matějková (G1.A) obsadila 4.místo.
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Maraton

Juniorský maraton 2018

Letošní první semifinálové kolo 22. ročníku JM zamířilo do našeho města. Štafetový závod určený výhradně pro středoškoláky se konal v lokalitě Na Špici, kde desetičlenná družstva zdolávala maratónskou trať, přičemž minimálně tři úseky musely obsadit dívky. Běžeckého klání se letos zúčastnilo 19 středních škol. Náš tým ve složení: Ema Holavová, Tereza Svobodová, Andrea Matějková, David Žáček, Tomáš Svatý, Ondřej Nekl, Dan Zelenka, Patrik Novák, Lukáš Novotný a Marek Zelenka vybojoval cenné 4. místo se skvělým časem 3:01,23. Do pražského finále jsme se nekvalifikovali, výrazně jsme však vylepšili týmový výkon, a tak "brambora tolik nepálila".
Vřelé díky všem za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Erika Macková, sekce TV


Klokan

Soutěž Matematický klokan 2018 ovládl v rámci okresu Pardubice ve své kategorii Matěj Klíma

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole celkem 143 žáků v kategorii Junior a 11 žáků v kategorii Student. Se záludnými otázkami z matematiky si během 75 minut nejlépe poradil Matěj Klíma z třídy G1.A se ziskem 80 bodů ze 120 možných a ve své kategorii Junior v rámci okresu Pardubice jednoznačně zvítězil. V kategorii Student obsadila Tereza Svobodová z třídy G3.C pěkné 8. místo. K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


Biologická olympiáda

Sylva Neradová opět jen krůček od vrcholu

V pátek se konalo krajské kolo biologické olympiády a naši studenti se rozhodně neztratili. Nejlepší umístění v historii naší školy zopakovala Sylva Neradová a stejně jako v loňském roce skončila na skvělém druhém místě. Povedené účinkování našich svěřenců podpořil ještě desátým místem Marek Zelenka. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Mgr. Marek Procházka, sekce biologie


Ukliďme Česko

I my jsme uklízeli Česko, konkrétně Polabiny

V pátek 6. dubna jsme se stejně jako v loňském roce zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme Česko, která probíhá na celém území České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. První a druhé ročníky tentokrát uklízeli v okolí řeky Labe v Polabinách. Pracovníci městského obvodu nám poskytli rukavice a pytle a pak už nezbývalo, než se pustit do práce. Kromě spousty PET lahví i dalších plastů, plechovek, papírů i jiného běžného nepořádku jsme nacházeli i výjimečné kousky, jako např. 4 dopravní značky či matrace. Děkujeme všem, kteří se do této smysluplné akce zapojili, za to, že jim není jedno, v jakém prostředí žijí, a že jsou ochotni přiložit ruku k dílu.

Mgr. Lucie Škarvadová


Daruj krev

Daruj krev s “Mozarťákem”

Ve čtvrtek 5. dubna jsme se s p. uč. Vinklářovou zúčastnili darovaní krve na transfúzním oddělení Pardubické nemocnice. Sešli jsme se tam po 7. hodině ráno a vše proběhlo tak, jak mělo. Jsme rádi, že jsme tímto způsobem mohli pomoci lidem, kteří to potřebují. Pojďte příště s námi, nic to nestojí a odcházíte s dobrým pocitem!

Adéla Seibertová, G3.A


FRJ olympiáda

Nikol Eisová získala 3. místo v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce

Dne 21.3.2018 se na Gymnáziu Dašická v Pardubicích konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naše gymnázium reprezentovala Nikol Eisová ze třídy G3.A. Nikol se podařilo v konkurenci osmi soutěžících obsadit 3. místo v kategorii B1. Moc blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Bravo! Félicitations!!!

Mgr. Hana Kusá za francouzskou sekci


Zeměpisná olympiáda

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2017/2018

V aktuálním ročníku Zeměpisné olympiády mělo naše gymnázium na úrovni krajského kola hned dvojité zastoupení. Kryštof Kacetl z GIII.B obsadil skvělé 2. místo. I takto výborné umístění však letos bohužel pro postup do ústředního kola nestačilo. Marek Vykydal z GII.B pak skončil na pěkném 7. místě.
Kryštofe a Marku, děkujeme Vám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Jan Váňa, garant Zeměpisné olympiády


Sous Terre

Úspěch francouzského představení „Sous Terre“

Tři reprízy představení ve francouzském jazyce „Sous Terre“ dne 28. 3. 2018 úspěšně završily úsilí skupiny 14 studentů francouzštiny pod vedením pana režiséra Érica Cénat. Všechna tři představení byla vyprodána, diváci se dobře bavili a některé citáty již stihly zlidovět, např. „bon sang de bon sang“ (krindy pindy), nebo závěrečné „réveillez-vous“ (probuďte se). Velice nás těší, že výslovnost, herectví, titulky a vůbec celkový dojem nadchl jak přítomné zástupce Francouzské aliance v Pardubicích, tak i učitele a studenty ostatních škol. Nadšení neskrývalo ani publikum pro nás nejdůležitější - naši rodiče, přátelé a kolegové.
Děkujeme vám všem za podporu.

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Hana Kusá


Benelux

Reportáž z Beneluxu

Zatímco se ostatní ve středu odpoledne těšili na vymodlené volno o velikonočních prázdninách, my jsme šli balit kufry a v deštivém podvečeru se vypravili do Beneluxu. Po strastiplné čtrnáctihodinové noční jízdě jsme ještě za tmy přijeli do Lucemburku. Přestože jsme toho moc nenaspali, neboť autobus nenabízí nejlepší podmínky ke spánku, vypravili jsme se do víru ranního Lucemburku, kde nikdo nebyl, protože bylo teprve půl osmé....

Adéla Zástěrová, Agáta Syrová, Bára Skokanová (G3.A)


Zámeček

Naši studenti se účastnili pietního aktu na Zámečku

Ve čtvrtek 30. března se 11 studentů ze tříd G1.A, G1.C a G2.C zúčastnilo pietního aktu na pardubickém Zámečku. Spolu s německým velvyslancem v ČR Christophem Israngem položili květiny k uctění památky obětí nacistického režimu spojených s Pardubicemi, mezi které patří mj. obyvatelé osady Ležáky. Velvyslanec pronesl za účasti médií projev, ze kterého nejen studenti cítili opravdovou pokoru, lítost i chuť napravit zlé události z minulosti. Ukázal svůj upřímný zájem o toto téma, když pečlivě naslouchal představení zajímavého projektu, který je v objektu Zámečku naplánován. Pro všechny studenty to byl zajímavý zážitek, „ukrojili“ čas svých prázdnin a uctili památku obětí. Ukázali, že i mladí lidé se mohou zajímat o podobné problémy, které jsou často tabu. Za to si zasloužili uznání nejen od německého velvyslance, ale i od všech přítomných. Určitě se budou o toto i další historická témata dále zajímat.

Jiří Bubeníček (G1.C), Andrea Matějková (G1.A)


Děvče s čertem v těle

Přípravy Děvčete s čertem v těle jsou v plném proudu!

S radostí musíme sdělit, že jsme na lednovém castingu naší autorské komedie objevili skutečné herecké talenty s obrovským potenciálem! Herci se sžili se svými postavami a teď už se jen zkouší, zkouší a zas jen zkouší. Jak jinak než pod zkušenou taktovkou Mgr. Lucie Škarvadové a Mgr. Veroniky Němcové. A o co že vlastně v té naší divadelní hře půjde? Děvče s čertem v těle vám představí dobu první republiky jako éru rozverných hospodyní, masérských salónů, záletných manželů a stejně záletných ženušek. To vše za doprovodu oné typické hudby plné nostalgie a pěveckých výstupů. V titulních rolích se blýsknou Andrea Pospíšilová (G4.A), Hana Nálevková (G4.A), Tomáš Vodvářka (G3.A) a Matěj Plšičík (G4.A) a zdárně sekundovat jim budou Magdaléna Malířová (G3.C), Anežka Holubová (G4.A), Martin Žihlo (G2.A) a mnoho dalších divadelních nadšenců. Premiéra naší divadelní hry se bude konat v měsíci červnu, přesné datum bude včas dopředu ohlášeno.

Jan Bolehovský, G4.A


Chemická olympiáda

Školní kolo chemické olympiády

V letošní chemické olympiádě kategorie C zaměřené na kovy a biogenní prvky prvenství ve školním kole získala Sylva Neradová z G2.B, která zvítězila ve všech třech částech a postupuje do krajského kola spolu s Tadeášem Tomiškou z G2.A.
Gratulujeme!

RNDr. Květa Sýkorová - garant olympiády z chemie


Maturita

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům i studentům za necelých šest let vzájemné spolupráce v rámci našeho gymnázia. Bylo mi ctí a radostí společně rozvíjet naši školu, ale hlavně předávat vědomosti a doprovázet naše studenty na cestě za vzděláním. Gymnázium neopouštím. Nejen že zde mám své letošní maturanty, ale věřím, že velmi symbolický úvazek mi umožní zůstat i nadále se školou v kontaktu. Věřím, že nové vedení školy bude svojí vizí a čerstvým větrem do plachet tím potřebným podnětem k dalšímu úspěšnému rozvoji gymnázia. Děkuji všem a zůstávám s Vámi.

Mgr. Marek Výborný, učitel gymnázia

Mně nezbývá, než jménem celé školy poděkovat panu Mgr. Marku Výbornému za kvanta poctivě odvedené práce a za sebe slibuji, že se budu snažit naše gymnázium vést směrem rozvoje a vzestupu, který uvolněný pan ředitel nastavil a všemi svými silami podporoval.
A nejenom za to mu patří obrovský dík.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Gymmnázium

Změna ve vedení školy od 1. 4. 2018

Jak již byli zaměstnanci i žáci gymnázia informováni, dochází k 1. dubnu 2018 ke změnám ve vedení školy. Současný statutární zástupce ředitele školy Mgr. Petr Harbich byl zřizovatelem - Pardubickým krajem - pověřen od 1. 4. 2018 vedením školy. Současný ředitel školy Mgr. Marek Výborný je z funkce ředitele uvolněn po dobu výkonu mandátu veřejné funkce. Zástupkyní Mgr. Petra Harbicha zůstává Mgr. Radka Klempířová.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Maturita

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2018

V těchto dnech zveřejnil Cermat tři nová čísla Maturitních zpravodajů č. 44, 45 a 46. Věnuje se detailně zkouškám z cizího jazyka, matematiky a z českého jazyka a literatury ve společné části. Doporučujeme se s nimi pečlivě seznámit. Současně MŠMT zveřejnilo Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZk a zkoušky MAT+. V té souvislosti připomínáme maturantům, že dle harmonogramu maturitní zkoušky je čeká písemná práce z ČJL již ve středu 11. 4. 2018. Studenti se dostaví do učebny (v 2. patře gymnázia dle rozpisu na dveřích) nejpozději ve 12:00 hod. Písemné práce budou hodnoceny externími certifikovanými hodnotiteli CERMATu. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na učitele českého jazyka. V souladu se školským zákonem potom stanovuji na úterý 10. 4. studijní volno pro přípravu k MZk. Škola také stanovila složení maturitních komisí pro ústní zkoušky a v nejbližších dnech studenti obdrží rozvrhy ústních zkoušek profilové i společné části (změna vyhrazena!). K přehlednosti slouží také rozvrh společné části s označením zkoušek, které se týkají našeho gymnázia. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


ŠPJ

Krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce

V pondělí 26. 3. 2018 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce v Domě dětí a mládeže BETA a i v letošním roce slavíme úspěchy. Tereza Švejdová (3. C) a Magdaléna Malířová (3. C) se umístily na 1. a 2. místě v I. Kategorii (do 3 let studia) a Klára Enderová se umístila na 3. místě v II. kategorii (nad 3 roky studia). Celkově se soutěže zúčastnilo 9 žáků z celého kraje a prokazovali své dovednosti v poslechu, čtení a ústní části. Tereza postupuje do celostátní soutěže, která se bude konat 19. 4. 2018 v Institutu Cervantes v Praze. S radostí musíme konstatovat, že se účastníme ústředního kola již 3. rokem v řadě. Blahopřejeme děvčatům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová, garant SPJ


Badminton

Portfolio sportovních her se rozšířilo o badminton

S přicházejícím jarem se již tradičně rozšiřuje nabídka oblíbených sportovních her v rámci hodin tělocviku – tentokrát o badminton. Profesionální kurty se zázemím máme k dispozici přímo v areálu naší školy. Na obrázku vidíme žáky druhého ročníku v zápalu boje...

Mgr. Martin Plha, sekce TV


Filmový klub

Filmový klub na téma romského holocaustu

Ve čtvrtek 22. 3. jsme v rámci studentského Filmového klubu měli možnost zhlédnout film o romském holocaustu za 2. světové války. V dokumentu s názvem “Ó, ty černý ptáčku” jsme slyšeli několik emotivních příběhů přeživších z koncentračních táborů a nahlédli za zdi míst, kde trpěly a umíraly miliony lidí. Po projekci následovala debata s Kristýnou Dunovou, studentkou našeho gymnázia, na téma rasismu v dnešní době, který mezi lidmi bohužel stále přetrvává. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další promítání.

Realizační tým Filmového klubu


Itibo

Stáž ITIBO v Keni očima naší absolventky Kateřiny Vinklerové

Letos v únoru se mi naskytla příležitost vyjet na stáž do malého zdravotnického zařízení Itibo v Keni. Zařízení funguje již 12 let jako projekt humanitární organizace ADRA pod vedením pardubáka Aleše Bárty, který s sebou bere na měsíční rotace lékaře a studenty medicíny z celé ČR. Do Afriky nás letělo pět studentů z Prahy, Brna, Plzně a Hradce Králové a jako odborný dozor dvě lékařky z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce v Praze...

Kateřina Vinklerová


Jídelna

Důležité informace ke školnímu stravování

S účinností od 1. ledna 2018 byl vydán nový „Vnitřní řád školní jídelny pro žáky a zaměstnance“. Kromě drobných formálních úprav souvisejících s provozem nově zmodernizované školní jídelny dochází k navýšení ceny obědů o 4,- Kč. Pro žáky to znamená navýšení na 33,- Kč za 1 oběd, v měsíční úhradě potom se dosavadní částka 580,- Kč navyšuje na 660,- Kč. Splatnost zůstává stejná tedy do 15. dně předchozího měsíce. Platbu za leden tedy prosíme navýšit již nyní v prosinci. K navýšení přistupujeme poprvé od roku 2010. Více jak 7 let jsme nezohledňovali ani vývoj inflace ani růst cen potravin a energií. Současně nám toto navýšení umožní častější přípravu např. salátů, jak nám to umožňuje nový moderní stravovací provoz. Věříme tedy, že opatření zvýší i celkovou úroveň nabídky stravování na gymnáziu. V případě dotazů se obracejte na vedoucí ŠJ paní Radku Vinklerovou. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 23.16, 23. 4. 2018
© 2018 · Mgr. Petr Harbich