Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2016/2017

 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

Velvyslanec

Návštěva izraelského velvyslance Daniela Merona na našem gymnáziu

Ve středu dopoledne naše gymnázium navštívil izraelský velvyslanec Daniel Meron (foto 1, foto 2). Jednalo se o jednu z jeho prvních návštěv mimo Prahu, protože se svého postu na pražské ambasádě ujal teprve 15. března 2018. Velvyslanec Meron studentům 3. a 4. ročníků v angličtině ve stručnosti představil historické milníky Státu Izrael. Převážná část jeho prezentace se ale věnovala současnosti a špičkové úrovni izraelské vědy, výzkumu a vývoje. V závěru návštěvy pan velvyslanec odpovídal na otázky studentů, které se týkaly především závažných politických otázek. Jsme velmi rádi, že si pan velvyslanec vybral pro svoji návštěvu právě naši školu. Vážíme si toho, že naše studenty pochválil nejen za dobré chování, ale především za schopnost klást fundované otázky na složitá témata v cizím jazyce.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


ŠPJ olympiáda

Nejlepší španělštináři v kraji jsou na našem gymnáziu

V úterý 28. 3. 2017 proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce v Domě dětí a mládeže BETA a v letošním roce slavíme velké úspěchy. Tereza Sevránková (G3.B) a Hana Nálevková (G3.A) se umístily na 1. a 2. místě v I. Kategorii (do 3 let studia) a Eva Jiránková (G4.A) a Michaela Bouzková (G4.C) se umístily na 3. a 4. místě v II. kategorii (nad 3 roky studia). Celkově se soutěže zúčastnilo 13 žáků z celého kraje a prokazovali své dovednosti v poslechu, čtení a ústní části. Tereza postupuje do celostátního kola soutěže, která se bude konat v dubnu v Institutu Cervantes v Praze. Blahopřejeme děvčatům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Carreño Pořízová, garant sekce SPJ


CHE olympiáda

Chemická olympiáda zná své vítěze

V pondělí 27. 3. 2017 proběhla závěrečná část (praktická část ) školního kola CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kategorie C. Letošní úkoly byly zaměřeny na kovy, jejich vlastnosti a reakce kovů. Žáci se jak v části teoretické, praktické i kontrolním tesu naučili odvozovat reakce přípravy i využití vlastností kovů v praxi. Letošní zájem (19 studentů) z prvních a druhých ročníků se zúžil na 4 úspěšné řešitele. Koreček Václav G1.A, Nerad Matouš G1.B, Vočadlo Aleš G2.C a Neradová Sylva G1.B. V náročných zkouškách si nejlépe vedla Sylva Neradová G1.B, která nás bude reprezentovat v krajském kole. Druhé místo získal Matouš Nerad G1.B a třetí místo obsadil Vočadlo Aleš G2.C. Všem zúčastněným děkuji za nasazení a Sylvě přeji za všechny mnoho štěstí v krajském kole, které se bude konat začátkem dubna.

RNDr. Květa Sýkorová, garant olympiády


Stavovské divadlo

MODRÝ PTÁK VE STAVOVSKÉM DIVADLE

V pondělí 27. března jsme měli možnost zhlédnout divadelní hru od belgického symbolisty a nositele Nobelovy ceny Maurice Maeterlincka. Na představení Modrý pták jsme se vydali do Prahy a hru si užili v překrásné budově Stavovského divadla. Sál byl plný lidmi všeho věku, neboť tato pohádka plná symbolů se líbila dětem i dospělým. Hru zrežíroval Štěpán Pácl a přeložily Šárka Belisová a Alena Morávková. Scéna Andreje Ďuríka byla velkolepá a neobvyklá. Stejně zdařilé byly i herecké výkony neživých věcí a zejména výkon Pavlíny Štorkové a Filipa Kaňkovského v hlavních rolích. Jedná se o příběh dvou dětí, které se vydaly hledat Modrého ptáka, symbol prchavého štěstí. Na dlouhé cestě je doprovázeli oživlé věci jako Cukr, Chléb, Pes, Kočka, Světlo a další. Kouzelný diamant jim otevřel oči a umožnil vidět krásu a duši v obyčejných věcech. Všichni jsme odjížděli spokojení se zajímavým kulturním zážitkem.

Tereza Tesnerová, G3.B


Cermat

Aktuální informace pro maturanty

V těchto dnech zveřejnil Cermat nové číslo Maturitního zpravodaje č. 40. Věnuje se detailně zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části. Doporučujeme se s ním pečlivě seznámit. V té souvislosti připomínáme maturantům, že dle nového harmonogramu maturitní zkoušky je čeká písemná práce z ČJL již v úterý 11. 4. 2017. Studenti se dostaví do učebny (v 2. patře gymnázia dle rozpisu na dveřích) nejpozději ve 12:00 hod. Písemné práce budou hodnoceny externími certifikovanými hodnotiteli CERMATu. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na učitele českého jazyka. V souladu se školským zákonem potom stanovuji na pondělí 10. 4. studijní volno pro přípravu k MZk. Škola také stanovila složení maturitních komisí pro ústní zkoušky a v úterý 4. 4. studenti obdrží rozvrhy ústních zkoušek profilové i společné části (změna vyhrazena!). Harmonogram maturitní zkoušky přehledně shrnuje všechny termíny týkající se MZk. K přehlednosti slouží také rozvrh společné části s označením zkoušek, které se týkají našeho gymnázia. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Jeden svět

Festival Jeden svět v aule gymnázia

Jako každý rok i letos se naše škola zapojila do mezinárodního filmového festivalu „Jeden svět na školách“ pořádaný organizací Člověk v tísni. Studenti prvního ročníku shlédli dokument „Zemřít pro design“ dotýkající se problematiky elektronického průmyslu v souvislosti se životním prostředím. Investigativní snímek rozrývá problém globálních rozměrů, který může mít fatální následky, jak pro životní prostředí, tak pro zdraví nás všech. Studenti druhého ročníku se zúčastnili projekce publicisticky laděného snímku „Kyberdžihád“ odhalující teroristické strategie ve virtuálním světě, mapující propracované příspěvky džihádistů, kterým na internetu podléhá stále větší množství mladých lidí na celém světě. Oba snímky většinu studentů velmi silně oslovily a daly impuls k řadě otázek pro hosty projekce, jimiž byli ekolog Arnošt Novák a arabista Jan Veselý.

Mgr. Jana Veselková, garant projektu


GEO olympiáda

Naši studenti ovládli okresní kolo Geologické olympiády

Úspěch našich studentů se datuje k 22. 3. 2017, kdy se konalo okresní kolo Geologické olympiády. Soutěž probíhala opět formou centrálně zadávaného elektronického testu. Do okresního kola postoupilo 5 studentů, z nichž si nejlépe vedl Tadeáš Tomiška (GI.A), který obsadil 1. místo. Na děleném 2. až 3. místě se umístili Anna Košková (GI.B) a Martin Trávníček (GIV.B). Velmi dobrého výsledku dosáhli i Lukáš Polák (GI.A) a Kryštof Kacetl (GII.B). Všichni zúčastnění postupují do navazujícího krajského kola Geologické olympiády, které se uskuteční v pondělí 3. dubna 2017 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Děkuji všem řešitelům Geologické olympiády za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a přeji mnoho úspěchů v navazujícím kole krajském!

Mgr. Jan Váňa, garant zeměpisné olympiády


Přijímací řízení

Přijímací řízení – aktuální informace pro uchazeče o studium

Vážíme si zájmu všech rekordních 303 uchazečů o studium na našem gymnáziu. V tuto chvíli jsou přihlášky administrativně zpracovávány. Uchazeči konající přijímací zkoušku na našem gymnáziu obdrželi tento týden pozvánku na jimi zvolený termín včetně příloh (kritéria přijímacího řízení a podrobnosti ke způsobu konání zkoušky). Ostatní uchazeči obdrželi ve stejném termínu rozhodnutí o zahájení správního řízení a přidělení registračního čísla, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Další informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny na tomto místě před termínem přijímacích testů. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy. Přejeme Vám poslední dva týdny zodpovědné přípravy.

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Za penězi

Exkurze G3.C do ČNB aneb "Za penězi do Prahy"

Ve čtvrtek 23. března jsme měli možnost navštívit Českou národní banku sídlící v Praze Na Příkopě, kde jsme měli naplánovanou exkurzi. Ta se odehrávala v prostorách bankovního trezoru využívaného nyní právě pro expozici historie peněz u nás. Dále jsme navštívili Muzeum komunismu, kde jsme si přiblížili období, ve kterém vyrůstali naši rodiče. Měli jsme možnost prohlédnout si zde množství dobových exponátů, ale také přečíst spoustu textů s informacemi, které v nás zanechaly všelijaké dojmy. Exkurze do Prahy se nám všem líbila, ale teď už nebudeme více prozrazovat zbylým třetím ročníkům, co je v červnu čeká a nemine ;-)

Simon Lichtenberg, G3.C


Zem. olymp

Skvělý úspěch Martina Trávníčka – postup do ústředního kola Zeměpisné olympiády!

Ve středu 22. 3. 2017 proběhlo v DDM BETA Pardubice krajské kolo Zeměpisné olympiády ročníku 2016/2017. Náš student Martin Trávníček (GIV.B) se statečně postavil silné konkurenci vybrané ze škol celého Pardubického kraje a dosáhl vynikajícího výsledku. V celkovém hodnocení totiž obsadil 1. místo! Postupuje tedy do ústředního kola Zeměpisné olympiády, kde bude mít možnost změřit síly se zeměpisnou elitou z celého Česka. Gratulujeme! Držme tedy ve dnech 24. a 25. 4. 2017 Martinovi Trávníčkovi pěsti, aby se mu opět podařilo zazářit! Martine, děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Jan Váňa, garant zeměpisné olympiádyBucherwurm

Soutěž v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm 2017"

Ve středu 22. 3. 2017 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo předčítání v německém jazyce "Bücherwurm 2017" pod záštitou Goethe-Zentra Pardubice. Zúčastnilo se celkem 11 studentů z prvního a druhého ročníku. Nejlepší výkon podala Adéla Jakoubková (G2.A) a zajistila si tak postup do finále, které se uskuteční 5.4.2017 v Divadle 29. Držíme pěsti ve finále!

Mgr. Jaroslav Macek, garant soutěžeSrdíčkový den

Škola se zapojila do sbírky Srdíčkový den

V pondělí 20.3. 2017 se naše G3.C zúčastnila veřejné charitativní sbírky Srdíčkový den. Tato sbírka je pořádána obecně prospešnou společností Život dětem, která pomáhá vážně nemocným dětem. Vydali jsem se za ostatními spolužáky a také do města , kde jsme prodávali drobné upomínkové předměty. Sbírka byla velmi úspěšná, výtěžek bude použit na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, či uhrazení ozdravných pobytů. Bylo zajímavé si vyzkoušet charitativní pomoc, která není vždy jednoduchá, a také jsme rádi, že jsme den strávili dobrou věcí.

Ema Holavová, G3.CRozhoduj o Evropě

Úspěch studentů na projektu "Rozhoduj o Evropě"

V pátek 17. 3. se v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí uskutečnil projekt „Rozhoduj o Evropě“ ,který je kombinací setkání mládeže, interaktivních seminářů a simulace modelového zasedání institucí Evropské unie. Simulace zasedání Evropského parlamentu a Rady Evropy je soutěžního charakteru, kde ti nejlepší mohou usilovat o zajímavé ceny. Projekt je formou jednodenních regionálních seminářů zaměřený na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních tématech spojených s jejich životem v Evropské unii a na vzájemný dialog mladých lidí s politiky a odborníky, kteří se politickém životě angažují. Za naši školu se projektu zúčastnili: Michaela Kamarášová (G3.B), Filip Kožíšek (G3.C), Radek Mazuch (G3.A) a Tomáš Svatý (G3.C). V simulovaném zasedání Rady Evropy obsadil 1. místo Radek Mazuch (G3.A) a 3. místo Filip Kožíšek. (G3.C). V simulaci zasedání Evropského parlamentu obsadil 1. místo Tomáš Svatý (G3.C). Naše gymnázium tak bylo nejúspěšnější v celém regionu!

Tomáš Svatý, G3.CDelf

Mezinárodní zkoušky z francouzštiny a Dny frankofonie

V pátek 17. 3. se naši francouzštináři při příležitosti Dnů frankofonie, zúčastnili představení Hyperland v Divadle 29, které bylo uvedeno na scénu studenty Gymnázia Dašická. Při této příležitosti byly slavnostně předány diplomy za mezinárodní zkoušky DELF našim úspěšným francouzštinářům z G 3.A: Anně Puhlovské, Vilému Brandovi a Jakubu Vondroušovi. Gratulujeme za skvělé výsledky zkoušky a velké dík patří paní učitelce Mgr. Haně Kusé za jejich přípravu.

Mgr. Radka MajováNa skok

Nabídka pro studenty 3. a 4. ročníku

Máte možnost vyzkoušet si jeden den na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v rámci akce „Ná-skok na vejšku“, která proběhne 6. 4. 2017 na Fakultě ekonomicko-správní v Pardubicích. Studenty středních škol provedou vysokoškoláci univerzitním kampusem, společně navštíví přednášky a cvičení nebo zajdou na oběd do menzy. Webová přihláška do 31. 3. 2017 je k vyplnění zde.

Mgr. R. Klempířová, výchovná poradkyněMít

Literární seminář na LiStOVáNí ve VČD

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 jsme s literárním seminářem navštívili Malou scénu Východočeského divadla v Pardubicích. Zhlédli jsme zde LiStOVáNí s tématem Mít a nemít od Ernesta Hemingwaye. Ve 40. letech bylo dílo zfilmováno Humphreym Bogartem a scénář napsal William Faulkner. Vydali jsme se na plavbu po literární klasice s hlavním hrdinou Harrym Morgenem, který postupem času přichází o všechny iluze a nejen o ně, když se snaží uživit svou rodinu...

Kateřina Doudová, 4.CFotosoutěž

Fotosoutěž „Španělský svět hudby“

Od 20. 3. do 20. 4. 2017 probíhá na naší škole již III. ročník fotografické soutěže pro studenty španělštiny s názvem Španělský svět hudby kolem nás. Jak název napovídá úkolem soutěžících je vytvořit v českém prostředí kreativní digitální fotografii se symbolem, který nějak souvisí se španělskou či latinskoamerickou hudbou a tancem. Je nám ctí, že fotografie žáků bude opět vyhodnocovat Ing. Miloš Fic, člen správní rady Asociace profesionálních fotografů ČR a také člen správní rady Federation of European Professional Photographers. První tři místa obdrží ceny z Knihkupectví Papyrus Pardubice.

Ing. Rodrigo Carreño, garant soutěžeMůj potenciál

Exkurze do Prahy odměnou

V pátek 17. března jsme měli šanci vyrazit v rámci projektu “Můj potenciál” do budov České spořitelny v Praze a náhlednout tak více pod pokličku největší české banky. Navštívili jsme IT centrum, kde jsme se setkali s tvůrci mobilních aplikací a webových projektů pro “Spořku”, dále nám ukázali datová centra v podzemí a po obědě jsme se zašli podívat do dalších budov, kde jsme měli přednášku o profesní sociální síti Linkedin. V poslední fázi jsme absolvovali přednášku o “Spořce” a její podpoře studentských startupů; ekologie a dobročinnosti.

Simon Lichtenberg G3.C; Laura Gočaltovská a Andrea Pospíšilová G3.ASummit

Pražský studenský summit se blíží k svému vyvrcholení

V sobotu 18. března se náš tým delegátů různých zemí opět vydal na XII. ročník Pražského studentského summitu. V prostorách Vysoké školy ekonomické proběhlo páté a zároveň poslední přípravné setkání. Hned ze začátku jsme měli možnost poslechnout si poutavé plenární projevy na téma klimatická změna. Jeden z nich měl i náš student Radek Mazuch - delegát Egypta. Poté následovala panelová diskuze o brexitu s velmi zajímavými hosty. Odpoledne jsme již všichni trávili čas ve svých jednotlivých orgánech a modelech. Setkání bylo jako vždy přínosné a už se těšíme na vrchol celého summitu - dubnovou konferenci.

Vilém Branda G3.A


DVU

Na seminář dějin výtvarného umění zavítala kurátorka Martina Vítková z Univerzity Hradec Králové

Ve středu 15. 3., nás na seminář dějin výtvarného umění přišla navštívit teoretička umění Mgr. Martina Vítková, žena mnoha profesí a kvalit. Připravila si pro nás prezentaci o moderním a postmoderním umění, která nás zcela pohltila. Dozvěděli jsme se spoustu informací o umělcích 20. a 21. století, jejich technikách, úmyslech, myšlenkách a mnoho dalšího. Ačkoliv jsme na tuto přednášku měli dvě vyučovací hodiny, paní Vítková se s námi nestačila zdaleka podělit o všechny své znalosti, takže doufáme, že nás v blízké době opět navštíví a obohatí nás dalšími informacemi.

Eva Jiránková, G4.AZítová

Porotkyní na festivalu Jednoho světa na školách

O víkendu 10. – 12. března jsem se jako jedna ze čtyř studentských porotců zúčastnila mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Festival se konal v kinech po celé Praze a naším úkolem bylo vybrat nejlepší z pěti filmů, který měl získat studentskou cenu. Výsledek našeho rozhodnutí je zatím tajný, ale kdo má chuť, může se přijet podívat do velkého sálu pražské Lucerny, kde 15. 3. od 19 hodin proběhne setkání s režiséry a kde společně s ostatními porotci předáme cenu a přečteme statement. Víkend jsem si moc užila, zejména musím ocenit výběr míst, kde byly filmy promítány, protože to vždy byly zajímavé pražské prostory, o nichž jsem nikdy neslyšela, ale rozhodně bych se tam někdy chtěla vrátit. Z festivalu jsem odjížděla plná zážitků a dojmů.

Anna Zítová G3.CKvašová

Best in English/Angličtinář roku 2016 – skvělý úspěch Markéty Kvašové

V úterý 28. 2. se v naší aule konalo předávání certifikátů soutěže Best in English/Angličtinář roku. Této soutěže se zúčastnilo 15 107 (!) studentů ze 683 škol z 28 zemí. V této konkurenci získala Markéta Kvašová (G3.C) 3. místo v České republice a celkově 13. Poté následovala krátká přednáška Lukáše Kerharta o cestování a studiu VŠ v zahraničí. Markétě ještě jednou moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Soňa Chalupová, garant sekce ANJ


ČJL olymp

Úspěch naší studentky V. Kloboučníkové v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Dne 1. 2. 2017 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého naše škola vyslala 2 úspěšné řešitelky z kola školního: Valentinu Kloboučníkovou ze třídy G4.A a Barboru Szumowski ze třídy G3.A. Dívky opět řešily několik mluvnických zadání a potom napsaly kratší slohovou práci. Valentina Kloboučníková se umístila na 1. místě a bude naši školu dále reprezentovat v krajském kole 4. dubna 2017. Barbora Szumowski obsadila 5. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci naší školy, gratulujeme a Valentině budeme držet palce v krajském kole.

Mgr. Miroslava Bromová, předsedkyně před. komise CJL


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 20.72, 30. 3. 2017
© 2017 · Mgr. Petr Harbich