Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Chronologický přehled událostí školního roku 2014/2015

Voda  

​Třetí ročníky zdolaly Vltavu - vodácký výlet stál za to

Od úterý do pátku absolvovala podstatná část studentů třetího ročníku školní vodácký výlet. Cílem byla krásná Vltava. Během tří dnů zdolala celá výprava trasu od Vyššího Brodu až do Boršova u Českých Budějovic. Dokázali se nejen postarat sami o sebe v kempech, kde stanovali a měli k dispozici pouze to, co si vezli v barelech, ale bez jakýchkoli stížností a reptání přečkali i poměrně chladné a deštivé počasí první den do Českého Krumlova. Většina poznala, co to znamená se "cvaknout", že Vltava kupodivu není až tak chladná a že i na vodě občas prší shora. Odměnou potom bylo krásné čtvrteční počasí a úžasná scenérie Českého Krumlova i krásná krajina, kterou jsme proplouvali. Ztráty jsou nulové a všichni složili "vodáckou zkoušku" na výbornou! A po této parádní zkušenosti již hurá na prázdniny!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


Výlet G2.A  

​Třída ​G2.A​ na školním výletě v Borové u Poličky​

Na třídenní školní výlet se vydala ​G​2.A spolu s p. uč. Rejmanovou a p. uč. Ruleovou do campu Borová u Poličky.​ ​ Byli jsme ubytováni v dřevěných chatkách. Měli jsme tu spoustu různého sportovního vyžití, např. minigolf, volejbalové a fotbalové hřiště, dvě trampolíny, pingpongové a kulečníkové stoly a vyhřívaný velký bazén. První den nebylo moc hezké počasí, ale bylo příjemně.​ ​ Někteří otužilci se odhodlali vlézt do bazénu. :-) Hned první večer nám kluci připravili stezku odvahy s nedokončeným příběhem, který jsme měli následující den dokončit.​ ​ Další den nás probudilo čisté nebe bez mráčků a teplé sluníčko.​ Po sportovním dopoledni byl oběd a následně bazén.​ Kolem třetí hodiny odpolední se vyrazilo na procházku po okolí a na zříceninu. Večer jsme si udělali táborák, opekli buřty, hráli na kytaru a zpívali a po té šup do peřin. Poslední den ráno jsme vyklidili chatky a během dopoledne jsme opustili areál a vyrazilo se domů. Na výletě se nám moc líbilo a myslím si, že byli všichni alespoň z části spokojeni.
Anežka Onofrejová G2.A


Sportovní odpoledne  

Sportovní dopoledne žáků G1.A a G3.B

Dne 26. 6. se naše třída G1.A společně se G3.B a paní učitelkou Ptáčkovou rozhodla zúročit své dosavadní tělesné zdatnosti, a proto jsme se všichni vypravili do sportovního centra ve Starém Hradišti. Bezmála tři hodiny jsme zde hráli bowling, tenis a badminton. Myslím, že to bylo vydařené a za rok bychom to mohli zopakovat. Příště bychom si ale měli dávat větší pozor na paní učitelku Ptáčkovou, která nás při bowlingu svými třemi striky za sebou zcela „rozdrtila“. Děkuji Janu Hellingerovi a Filipu Marečkovi za zprostředkování akce.
Vilém Branda, G1.A


Oheň
Oheň
 

Oheň (bez)naděje

Dne 23. 6. 2015 se několik studentek našeho gymnázia spolu s p.uč. RNDr. Květou Sýkorovou zúčastnilo vzpomínkové akce v chrámu Matky Boží před Týnem k uctění památky obětí vyhlazení vesnic Lidice a Ležáky za 2. sv. v. s názvem.“ Oheň (bez)naděje“, Jedná se o projekt, který současné generaci připomíná hrdinný a tragický úděl obyvatel osady Ležáky a obce Lidice. Akce se konala pod záštitou Mgr. Miluše Horské - místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR a ředitelky školy Svítání. Koordinátorem projektu je Ing. František Bobek. Vystoupili zde - operní pěvkyně Táňa Janošová v doprovodu varhanního mistra Martina Jakubíčka, žáci Základní a praktické školy Svítání Pardubice a ZŠ Včelákov. Celou akci moderoval pardubický herec Tomáš Novotný. Koncert nám připomněl několik významných momentů z dějin naší země, na které bychom neměli zapomínat… Osudy obětí holocaustu nás velice dojaly. Je důležité, aby se historie neopakovala a proto je třeba si ji neustále připomínat a předávat tyto vzpomínky dalším generacím. Program byl velice zajímavý a poučný. Velice děkujeme paní senátorce M. Horské za pozvání.
R.Formánková a K.Komárková G3.B, Dominika Svědíková, Anna Krejčí 3.A


Bio stáž
Bio stáž
 

Projektová biologická stáž v Krkonoších

Od 18. června 2015 strávili budoucí studenti semináře z biologie a úspěšní řešitelé biologických soutěží tři dny v Krkonošském národním parku. V rámci projektu OP VK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ zde absolvovali odbornou stáž pod vedením zkušených pracovníku KRNAPu. Pozorovali vzácnou květenu, navštívili lokality národního parku, kam je běžně přístup přísně zakázán, a měli možnost se seznámit z provozem ekofarmy „Lesní bouda“. Ubytování a strava byly zajištěny na boudě Krakonoš. Takto realizovaná výuka biologie a zvláště botaniky v praxi byla výrazným zpestřením a zkvalitněním výuky samotné.
Mgr. Marek Procházka, koordinátor BIO​


OP VK  

Uspěli jsme ve výzvě č. 56 OP VK - studenti vycestují na podzim na jazykově-poznávací pobyty do Oxfordu, Berlína, Nice i Barcelony!

Díky včasnému podání žádosti schválilo v minulých dnech MŠMT naši žádost o finanční podporu individuálních projektů v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kromě zahraničního jazyjového vzdělávání pedagogů gymnázia jsou v ní zahrnuty i čtyři zahraniční jazykově-poznávací pobyty. V současné době dokončujeme výběr dodavatelů a organizaci pobytů, které kromě studia daného cizího jazyka ve vybrané jazykové škole budou zahrnovat i seznámení s reáliemi dané země, návštěvy památek, muzeí apod. Předpokládaný rozsah týdenních pobytů je 20 studentů (Velká Británie - Oxford), 15 studentů (SRN - Berlín), 15 studentů (Francie - Nice) a 10 studentů (Španělsko - Barcelona). Termínově převážně v měsíci říjnu. Výběr studentů proběhne dle stanovených kritérií v jednotlivých sekcích výuky cizích jazyků. Informace budou včas sděleny. Díky podpoře přesahující 500.000,- Kč z protředků EU bude finanční spoluúčast studentů výrazně nižší než je běžné. Můžeme se tedy již nyní těšit na nový školní rok!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


Legie
Legie
 

Náš tým mezi 14 nejlepšími z ČR v celostátním finále závodu LEGIE 2015

V úterý 16. 6. se v lanovém centru Proud v Praze konalo celostátní finále v branném závodě Legie 2015 pořádaném Československou obcí legionářskou. Náš šestičlenný tým byl ve stejné sestavě, v jaké postoupil z kola krajského (Káťa Dobíhalová, Zuzka Kopáčová, Pepa Cach, Ondra Outrata, Tonda Hanus a Honza Jonáš) doplněn o doprovod p. uč. Macka, kterému patří velké díky. Samotné disciplíny byly velmi podobné kolu krajskému pouze s větší obtížností a časovým vytížením. Většina disciplín byla na různých překážkách lanového centra, ale nechyběly také logické úlohy, šifry či aktivity zaměřené na fyzickou zdatnost od Armády České republiky. Jednou z disciplín byl venkovní laser game s vojáky, tudíž jsme měli o zábavu postaráno a těšíme se na další ročník závodu. Náš tým obsadil solidní 7. místo ze 14 zúčastněných.
Antonín Hanus, G2.B


Otevřená věda  

Naše studentky se výrazně prosadily v projektu AV ČR „Otevřená věda IV“

Akademie věd ČR ocenila na Veletrhu vědy nejlepší prezentace. Naši školu reprezentovaly tyto studentky: Klára Tučková G3.A -téma : Model schizofrenie na potkanech, Tereza Štveráková G3.A - téma : Experimentální modely autoimunitních onemocnění, Aneta Rolečková G3.B - téma : Genetická variabilita Toll-like receptoru 4 v čeledi sýkorovitých (Paridae). Všechny se úspěšně zhostily svých prezentací a obdržely certifikáty absolventů projektu Otevřená věda IV. Tereza Štveráková byla vyhodnocena mezi pěti nejlepšími pracemi dne. Kromě diplomu pak obdržela i ocenění za nejlepší studentskou prezentaci v soutěži vědeckých stáží na Veletrhu vědy za celkovou prezentaci a provedení. Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
RNDr. Květa Sýkorová, garant projektu


Jarmark  

Vědecko-technický jarmark i s naší účastí

V úterý 16. 6. navštívili studenti G2.C vědecko-technický jarmark pořádaný Univerzitou Pardubice. Studenti se účastnili různých soutěží. Nejvíce je zaujaly zábavné chemické pokusy, hrátky s roboty, kouzelné LED diody, hlavolamy apod. Program byl skutečně velice pestrý a zajímavý. Věřím, že si studenti odpoledne využili a načerpali zajímavé poznatky, které jim budou prospěšné při dalším studiu.
RNDr. Květa Sýkorová


Turandot  

Studenti navštívili Státní operu – Turandot stála za to

V úterý 16. 6. jsme shlédli přestavení Turandot ve státní opeře v Praze. Libreto k této perské pohádce napsali autoři Giuseppe Adami a Renato Simoni. Pohádka pojednává o krásné ale kruté princezně Turandot, která svým nápadníkům kladla hádanky a po jejich nerozluštění je čekala smrt, až princ Kalaf všechny hádanky rozluštil a jeho láska přemohla princeznin chlad. Hlavní hrdinku Turandot představovala Maida Hundeling z Německa a pozici prince Kalafa zaujímal slovenský host Michal Lehotský. I když byl námět ve skrze pohádkový, došlo i na napjaté okamžiky, podkreslené dramatickou hudbou. Za režii vděčíme Václavu Věžníkovi a poutavá scéna byla v rukou Ladislava Vychodila. Opera Turandot všechny nadchla a už teď se těšíme na další zajímavá představení, která nám budou nabídnuta příští rok.
Tereza Čaladi a Petra Vaňousová G3.B​Rekonstrukce

Rekonstrukce
 

Naše gymnázium má nový kabát, rekonstrukce byla slavnostně zakončena za účasti řady hostů

V uplynulých dnech byly dokončeny práce na zásadní investiční akci „Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice, Mozartova“. Projekt realizovaný zřizovatelem školy Pardubickým krajem byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady přesáhly 30 miliónů Kč. Díky porozumění Pardubického kraje tak naše škola získala kompletní zateplení včetně nového pláště a výměny oken a dveří. Objekt, který byl až do roku 2010 v majetku města Pardubice a od svého vzniku coby základní školy v roce 1976 neprošel žádnou významnou opravou, si tuto rekonstrukci a modernizaci více než zasloužil. Kromě výrazných provozních úspor se zásadním způsobem zlepšily podmínky i pro studenty gymnázia. Celkový vzhled školy je dnes její nezanedbatelnou přidanou hodnotou. Gymnázium si váží vstřícnosti zřizovatele, který byl realizátorem této nejvýznamnější akce v historii školy.
Slavnostního ukončení rekonstrukce školy se v úterý 16. června zúčastnili zástupci Pardubického kraje, hejtman Martin Netolický a náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství a kulturu Jana Pernicová. Dále starosta MOII Pardubice-Polabiny Radek Hejný, zástupci odborů KrÚ, projektanta a společnosti Ječmínek s.r.o., která byla generálním zhotovitelem díla. Přítomní reprezentanti Pardubického kraje připomněli význam a důležitost všeobecného vzdělávání, které poskytují gymnázia a positivně hodnotili nejen tento projekt, ale i související nové laboratoře a učebny vzniklé v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“. „Podmínky máte poměrně dobré, teď již musíte své znalosti prodat při vysokoškolském studiu, ke kterému logicky vzdělávání na gymnáziu směřuje“, uzavřel svůj příspěvek směrem k přítomným studentům gymnázia hejtman Martin Netolický. Přání náměstkyně hejtmana Jany Pernicové již připomnělo studentům blížící se prázdniny.
Děkuji všem, kteří se jakkoli zasloužili o zdárný průběh celé realizace. Díky!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


Olympiáda  

XXI. olympiáda dětí a mládeže regionu Pardubice - dívky vybojovaly celkově skvělé stříbrné medaile!!!

V pondělí 15. 6. 2015 proběhlo v historickém sále pardubické radnice slavnostní vyhlášení XXI. Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice. Naše škola v kategorii dívek obsadila skvělé 2. místo, když nás od vítězství dělil jediný bod. S vítězným Gymnáziem Dašická jsme získali stejný počet bodů a pouze méně prvních míst nás odsunulo na druhou pozici. Tento úspěch je o to cennější, že velký sportovní rival má výrazně větší výběr sportovních reprezentantek a svých odchovankyň v osmiletém studiu. V kategorii chlapců jsme bohužel administrativní chybou neobhájili loňské třetí místo a skončili těsně pod stupni vítězů. Veronika Hofmannová (G3.A) a Silvie gruberová (G2.C) tak převzaly z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého pohár a diplom. Děkuji všem našim sportovcům, kteří se podíleli na cenném zisku bodů a celkovém úspěchu, a učitelům tělesné výchovy za sportovní vedení a přípravu.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


Hip hop  

Na závěrečném setkání k projektu „Z místa, kde žijeme“ se prezentovaly naše dva týmy

Ve dnech 11. a 12. června jsme se zúčastnili závěrečného setkání projektu "Z místa, kde žijeme," které proběhlo v Praze ve Skautském Institutu na Staroměstském náměstí. Zde jsme prezentovali námi zpracované příběhy pamětníků. Jeden projekt byl zpracován na téma „Vpád vojsk varšavské smlouvy v roce 1968 očima pamětnic“ a Klára Kalinová zpracovala velmi poutavý a nevšední příběh své rodiny „Jarmil Hauptfleisch“. Týmů z celé republiky bylo celkem 19. Jako večerní zpestření pro nás byla připravena návštěva galerie moderního umění DOX (výstava Yzolacia v exilu). Účast na projektu v příštích letech můžeme jen doporučit. Poznali jsme spoustu nových lidí a zažili nejen působivou atmosféru dávno i méně dávno prožitých příběhů.
Dan Vladyka, G3.B​


Hip hop  

Studenti budoucího 1. ročníku již znají rozdělení do tříd

Na základě volby cizích jazyků bylo provedeno rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd (G1.A, G1.B, G1.C). Od 1. 9. 2015 budeme na našem gymnáziu vyučovat pět živých cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ a RUJ). Pro žáky prvních ročníků připravujeme adaptační kurz. Třídy G1.A a G1.B ho absolvují ve dnech 2.-4.9. 2015, třída G1.C od 7. do 9.9. 2015 vždy v Ústí nad Orlicí (Sport hotel Tichá Orlice). Věnujte pozornost přiloženým informacím ke kurzu. Formulář k prohlášení o bezinfekčnosti obdržíte 1.9. od třídních učitelů.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


Ruský den  

Den ruského jazyka v Pardubicích

Dne 11. června 2015 se skupina studentů ze tříd G2.A a G3.B zúčastnila akce "Den ruského jazyka - interkulturní dialog", který byl pořádán ve spolupráci Pardubického kraje s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze a Mezinárodním institutem Klíč. Naši žáci měli možnost poznat blíže kulturní prostředí Ruska a v šesti dílnách si vyzkoušet tanec, jazykolamy, blíže poznat kulturní okruh části RF - Čuvašska. Součástí programu byla i ochutnávka ruských jídel a čaje. Cennou zkušeností byla možnost hovořit a spolupracovat s rodilými mluvčími. Den ruského jazyka zakončil koncert studentů z Prahy. Setkání bylo velmi příjemné a je pozitivní, že stoupá dále zájem o ruský jazyk a kulturu.
Mgr. Lenka Grulichová, ruský jazyk​


Listování  

Lukáš Hejlík s LiStOVáNím navštívil naši školu

Dne 10.6.2015 strávili studenti 1. a 3. ročníků jednu vyučovací hodinu netradičním způsobem. Svou návštěvou nás poctila sympatická dvojice herců Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové. Předvedli nám dramatizaci knihy francouzského prozaika a hudebníka Benoîta Duteurtra Holčička a cigareta. Tato kniha je jednou z 96 děl různých autorů, které od roku 2003 převyprávěl Lukáš Hejlík s kolegy v cyklu scénických čtení LiStOVáNí...
Radka Formánková, G3.B​


Pecka  

Sportovní kurz na Pecce​

Třídy G2.A a G2.C posílají pozdrav z rekreačního areálu Pecka, kde právě probíhá jejich sportovní kurz. Plno her a zábavy zde zažíváme se čtyřmi báječnými učiteli a kamarády. Počasí nám přeje, až na jedno deštivé ráno, které jsme i přesto využili ke zdokonalení našich vědomostí v oblasti sportu. Úspěšně jsem zvládli noční orientační běh, turnaj mezi týmy a je za námi i opékání buřtů.
P.S: Do školy se těšíme, i když bychom raději doma regenerovali:)
​Klára Ehlová, G2.A​


Daruj krev  

Projekt „Daruj krev s Mozarťákem“ přinesl letos celkem sedm prvodárců - děkujeme!

V pátek 5. 6. jsme udělaly dobrou věc a darovaly jsme krev v Pardubucké Krajské nemocnici. Kolem sedmé hodiny ranní jsme si vystály frontu nadšených dárců. Poté nás čekal kontrolní odběr, kterým jsme všechny úspěšně prošly. Po posilnění houskou a čajem jsme každá mohla darovat 450ml krve a zdaleka jsme nebyly jediní dárci. Jako odměnu jsme si dopřály přísun cukrů v podobě nanuka a domů odešly s hřejivým pocitem. A až to bude možné, vrátíme se a třeba i někomu zachráníme život.
Anežka Kubištová, Dominika Papíková a Tereza Čaladi (G3.B)


Dukovany
Dukovany
 

​Závěrečná projektová exkurze do JAE Dukovany a PVE Dalešice​

Ve středu​ 3. 6. 2015 se v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ ​z OP VK ​uskutečnila exkurze do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice – Mohelno, která je v těsné blízkosti jaderné elektrárny a slouží pro ni jako zásobárna vody. Žáci se dozvěděli informace o tomto vodním díle i o jeho stavbě a konstrukci a seznámili se s funkcí přečerpávací vodní elektrárny. V jaderné elektrárně žáci na úvod prohlídky měli možnost vidět film popisující základní principy fungování jaderné elektrárny od reaktoru, palivových článků, výroby elektrické energie až po zpracování jaderného odpadu či kontaminovaných látek. Tyto poznatky si pak ještě rozšířili u názorných interaktivních modelů. Prohlídku zpestřilo pozorování radioaktivního záření pomocí mlžné komory. Žáci se rovněž dozvěděli, jaké jsou kladeny nároky na zaměstnance elektrárny a jaké požadavky musí splňovat uchazeč o místo zde.
Mgr. Karel Šild, koordinátor fyziky​


Maturitní
Maturitní
 

Absolventi gymnázia obdrželi maturitní vysvědčení

Ve středu 27. května byly slavnostním předáním maturitního vysvědčení v Rytířském sále pardubického zámku zakončeny maturitní zkoušky. S radostní můžeme konstatovat, že úspěšní maturanti se prezentovali často vynikajícími znalostmi a vysokou úrovní jejich prezentace! Z 61 studentů maturovalo 30 s hodnocením "prospěl s vyznamenáním". Většina předvedených výkonů snesla vysoká měřítka kladená na absolventy gymnázia. Všem absolventům blahopřejeme a přejeme úspěch při přijímacích zkouškách na VŠ. Věříme, že zůstanou věrnými absolventy svého gymnázia.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Planeta  

Zúčastnili jsme se projektu Planeta Země 3000

Dne 1.6.2015 se celé naše gymnázium zúčastnilo již tradičního promítání dokumentu z cyklu Planeta Země 3000 tentokrát s názvem VÝCHODNÍ AFRIKA – kolébka lidstva. Zkušený cestovatel Adam Lelek nás při přibližně hodinové produkci seznámil s mnoha východoafrickými zázraky naší krásné planety. Poznali jsme např. Danakilskou proláklinu s fascinujícím lávovým jezerem na činné sopce Erta Ale, podívali jsme se na typické africké safari nebo obdivovali ženy bojovného kmene Mursi, které jsou proslulé vkládáním hliněných talířků do dolního rtu...
Radka Formánková, G3.B


Evropa ve škole  

Tereza Brancuská na celostátním vyhlášení vítězů soutěže „Evropa ve škole“

Studentka T. Brancuská (B3.B) převzala vynikající bronzovou medaili v ústředním kole výtvarně-literární soutěže „Evropa ve škole“. O slavnostním vyhlášení v Ivančicích, kterého se zúčastnila 28. a 29. května, takto krátce referuje: „Organizátoři pro nás připravili opravdu pestrý program a bylo skvělé setkat se s mladými lidmi z celé republiky a navzájem se sdílet a povzbudit. Evropa ve škole je soutěž vyhlašovaná MŠMT ČR a má u nás již 24 letou tradici. V evropských zemích je organizovaná od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí a má za cíl propagovat ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nás pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Hlavními letošními tématy byla lidská důstojnost, spolupráce a rozvoj. A tak bych všem ráda popřála, ať můžeme v důstojné spolupráci s inpirativními lidmi přispívat k rozvoji našeho města, republiky nebo dokonce celé Evropy. :)"
Děkujeme Tereze za skvělou reprezentaci školy i Pardubického kraje.
Marek Výborný, ředitel školy


Hip hop  

MČR a MSR v HIP HOPu s naší účastí

Velký úspěch zaznamenal náš student Vítek Vlk (G2.B). V pražském finále jedné z nejprestižnějších tanečních akcí v ČR na Mistrovství České a Slovenské republiky v seriálu Taneční skupina roku 2015 v hlavní kategorii HIP HOP dospělí se umístil s taneční skupinou T-BASS Bounce crew na úžasném 5. místě a tím se dostal do televizního finále na ČT 4 sport. Gratulujeme!
RNDr. Květa Sýkorová


Ang olymp  

Skvělý úspěch v olympiádě z anglického jazyka

V úterý 19. května se v Praze konalo ústřední kolo olympiády v anglickém jazyce. Pardubický kraj a naše gymnázium v kategorii III. A reprezentovala Tereza Brancuská G3.B. V konkurenci vítězů ze 14 českých krajů navzdory nemoci obsadila krásné 9. místo. K tomuto skvělému výsledku ji blahopřejeme a moc děkujeme.
Mgr. Soňa Chalupová


Mozart Times  

Nové číslo The Mozart Times je na světě!

Aktivní účast našich žáků dala možnost vzniku nového čísla anglického školního časopisu The Mozart Times, ve kterém můžete najít zajímavé poznatky o nedávné návštěvě nizozemské studentky Naomi Colvoort nebo například články referující o našich oblíbených knihách a filmech a mnoho dalšího. Písemná podoba bude k dispozici v každé třídě.
Andrea Malá, G2.B


Cervantes  

Španělštináři v Institutu Cervantes v Praze

V úterý 19. 5. se španělštináři převážně z prvních ročníků vydali do Prahy poznat českou pobočku Instituto Cervantes, což je instituce, která zaštiťuje výuku španělského jazyka na celém světě. Žákům byla detailně prezentována celá budova a její jednotlivé sekce, jako jsou studovny, knihovna nebo multimediální sál. Nakonec proběhla krátká interaktivní přednáška na téma Španělština ve světě, kde žáci v krátkém testu mohli ukázat své povědomí o španělsky mluvících zemí, a poté jim byl promítnut krátkometrážní film ve španělštině. Věříme, že byl výlet pro žáky inspirující a že se dozvěděli něco víc o tomto krásném jazyce.
Ing. Rodrigo Macelo Carreño


Listování  

Studenti na „LiStOVaNí“ ve VČD

V úterý 19. května se někteří studenti našeho gymnázia zúčastnili dalšího představení z cyklu LiStOVáNí. Tentokrát jsme zhlédli scénické čtení knihy Andyho Mulligana Odpad. Příběh pojednává o třech chlapcích žijících na skládce. Jednoho dne však najdou záhadnou tašku s penězi, klíčem a mapou, což nejen obrátí jejich dosavadní život vzhůru nohama, dokonce o něj budou muset také bojovat. Hlavních rolí se ujali Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Jiří Suchý. Ačkoli tentokrát neúčinkoval autor projektu Lukáš Hejlík, užili jsme si povedený večer s thrillerově laděným příběhem, kde však nechyběly humorné situace. Těšíme se na další představení, které budeme moci navštívit v červnu opět na Malé scéně Východočeského divadla.
Kateřina Kovandová a Petra Vaňousová, G3.B


Legie  

V závodě „Legie 2015“ postupuje náš tým do celostátního finále, blahopřejeme!

V pondělí 18. 5. proběhl branný závod Legie 2015 (Sibiřská anabáze) organizovaný Československou obcí legionářskou, konaný na Zámečku Pardubice a vše by se samozřejmě neobešlo bez naší účasti v čele s kapitánem Josefem Cachem (G2.B), který neváhal a ihned složil svůj dreamteam v sestavě Ondřej Outrata, Antonín Hanus, Jan Jonáš (G2.B), Katka Dobíhalová a Zuzana Kopáčová (G3.A). Vše začalo uctěním památky obětí Ležáků ve sklepení Zámečku, kde byli obyvatelé před více jak 70 lety vězněni a většina následně popravena. Samotná soutěž probíhala v různých disciplínách, jak vědomostních a logických (dešifrování kódů, rébusy), tak fyzických (nízká lana, útěk z vězení, bedny či střelba ze vzduchovky). Poslední disciplína otestovala naše znalosti o první světové válce a českých legionářích v ní působících. Akce byla ukončena vyhlášením výsledků a předáváním cen. Naše družstvo se umístilo na skvělém 2. místě, což znamená postup do celostátního finále v Praze.
​Antonín Hanus, G2.B


Anglie
Anglie
Anglie
 

Toulky jihozápadní Anglií

Mluvím za všechny, když řeknu, že lepší už to být ani nemohlo! Od samého počátku, tedy od nějakých 4:00 ráno, panovala v autobuse dobrá nálada a na všech bylo znát, že si to užívají naplno. Takovou malou zkouškou byla v Německu namátková kontrola vozidla protidrogovou policií a s ní spojené zjištění, že si naši učitelé do Anglie vezou slušné a vychované studenty gymnázia, kteří prahnou jedině po vzdělání a zážitcích. Výpravě následně stál v cestě už jenom Eurotunel, který ale byl v pondělí ráno úspěšně překonán a cedule „Welcome to Great Britain“ nás všechny po tak dlouhé cestě zahřála v srdcích. Počasí bylo doslova jedna báseň, pršelo pouze jednou jedinkrát, což jsme ale všichni ocenili, jelikož nám to zařídilo všemi oblíbené nákupy v Primarku a navíc jsme díky tomu viděli, řekněme, onu „pravou“, deštivou Anglii, jako v povídkách od Agathy Christie. Bydleli jsme v rodinách, které se nám snažily vyjít ve všem vstříc a pomáhaly nám, abychom vydrželi denní dávky nachozených kilometrů, vstřebaných informací, památek, zážitků a tak nějak všeho, co se nám za ten den přihodilo. A věřte mi, nebylo toho málo. Sil postupně ubývalo a prožitků přibývalo a než jsme se nadáli, na programu dne se octla cesta do hlavního města Velké Británie, tedy poslední a nejvýznamnější „event“ celého týdne. Mnozí už stěží stáli na nohou, a kdyby nebyl Londýn Londýnem a nádherné architektonické skvosty a památky nám nestíraly zrak, jistojistě bychom tam už padli vysílením. Naštěstí jsme se ale toho všeho nemohli nabažit a večerní výhled z London Eye dokázal, že tahle „journey“ STÁLA ZA TO!! Samozřejmostí je velký dík, který patří našim učitelům paní Šimerdové a panu Šildovi, jejichž pevné vedení a dobrá nálada zajistily bezproblémový průběh celého zájezdu.
Tomáš Svatý, G1.C


Hokejbal  

Hokejbalisté druzí v kraji

Velký úspěch zaznamenali v minulém týdnu naši hokejbalisté. V krajském kole olympiády se umístili na skvělém druhém místě. Jednalo se o opravdu heroický výkon, neboť bylo naše družstvo velmi oslabeno. Na druhou stranu musíme sportovně uznat, že i řady vítězného družstva z Letohradu byly velmi prořídlé a vítězství si zasloužili. Za obětavý výkon všem děkujeme a věříme, že příští rok se nám podaří vystoupat ještě o krůček výš.
M​gr. Marek Procházka​


AFS  

Diskuse se zahraničními studenty na našem gymnáziu

Minulých 14 dní nás navštívila studentka z Nizozemska Naomi Colvoort. Seznámila naše studenty s krásami a zvyky její země, ale i s běžným životem. I když byl její pobyt poměrně krátký, dokázala si vytvořit přátelský vztah s více než jedním z nich. Její prezentace o Nizozemí studenty nadchla a ti měli spoustu zajímavých otázek. Ve čtvrtek 14. 5. proběhla také diskuze pod taktovkou paní učitelky Lensmith, kde nám Naomi a student z Turecka Onur (v rámci programu AFS u nás studuje celé 2. pololetí) prozradili například tabu jejich zemí, či jsou-li ženy a muži atraktivnější zde nebo v zahraničí. Velikým přínosem do diskuze byli i dva naši studenti, kteří mají zkušenost s dlouhodobým pobytem v zahraničí. Všem čtyřem děkujeme za účast a přejeme jim hodně štěstí do budoucna.
Adéla Horáková, G2.B


Orientační běh  

Úspěch v orientačním běhu

Ve středu 13. 5. 2015 se konalo Krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu. Naši školu reprezentovala jedenáctka běžců s mapou a buzolou. Dařilo se jim skvěle! Získali jsme cenné body do XXI. regionální olympiády dětí a mládeže. Mezi nejlepší se zařadili Veronika Zavřelová (1. C), Veronika Hofmannová (3. A), Petr Hanák (4.B) a Josef Cach (2.B). Všem zúčastněným děkuji za dobrou reprezentaci školy.
​Mgr. Lenka Koberová


Rolečková  

Aneta Rolečková (G3.B) postupuje do celostátního kola SOČ! Blahopřejeme!

Ve středu 13.5.2015 se v Chrudimi konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V oboru biologie naši školu reprezentovala z G3.B Aneta Rolečková. Soutěžilo se celkem v osmnácti oborech. Z každého pak postupovala pouze jedna práce. Svoji obhajobu zvládla Aneta na jedničku a bude svoji práci prezentovat v celostátním kole, které se bude konat první víkend v červnu v Praze. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
RNDr. Květa Sýkorová, garant SOČ


Anglie
Anglie
 

Skupina studentů tento týden putuje po jihozápadní Anglii

Z aktuální zpráv z poznávacího zájezdu „Toulky jihozápadní Anglií“ je patrné, že výjezd přináší krásné zážitky nejen s pamětihodnostmi Anglie. Počasí je příjemné až neanglické, po návštěvě hrabství Devon a Cornwall čeká na účastníky v druhé polovině Londýn. Jsme všichni v pořádku a máme se bezvadně. Cestujeme překrásnou krajinou anglického venkova plnou zeleně a políček ohrazených živými ploty s pasoucími se stády ovcí, koní a dobytka. Dnes jsme navštívili Projekt Eden, což jsou obrovské biomy ve volné přírodě se středomořským a tropickým klimatem, florou a faunou.Byli jsme v přímořských střediscích Torquay a Plymouth. A jedna perlička z cesty přes Německo: Na dálnici A3 před Frankturtem nás celní policie odvedla z dálnice, měli tam celní a policejní akci na prohledávání autobusů. Hledali uprchlíky, teroristy a drogy. Všichni jsme museli vystoupit, zavazadla z celého autobusu ven a protidrogoví čichací psi prošli nás všechny a všechna zavazadla. Naštěstí bylo všechno v pořádku, takže máme děti slušné a nakonec jsme tedy přece jen zamířili na Britské ostrovy. Jenom někteří se pak dodatečně přiznali, že vezou pardubický "perník!¨"jako dárek do rodin.
Mgr. Zdena Šimerdová


Freesbee  

Školní tým premiérově v lize frisbee

V úterý 12. 5.se osmičlenný team našeho gymnázia premiérově zúčastnil středoškolské ligy ve frisbee. Jako jediní zástupci Pardubic si vedli statečně a odvážně a obstáli se ctí i proti členům juniorské reprezentace. Přejeme jim hodně štěstí v příští kvalifikaci a postup za rok do finále.
Mgr. Jana Veselková


Výtečníci  

V muzikálu Výtečníci v hlavní roli Jirka Kovárník (G4.B)

V úterý 11. 5. proběhla ve Východočeském divadle premiéra muzikálu Výtečníci z činnosti Mladého divadelního studia LAIK pod vedením herce a režiséra Zdeňka Rumpíka. V divadelním představení plném nejen povedených, ale i vtipných hudebních a tanečních čísel mělo zastoupení i naše gymnázium a to hned v hlavní roli vůdce třídy Pavla, kterou ztvárnil student čtvrtého ročníku Jiří Kovárník. Výtečníky nyní budou moci zhlédnout základní i střední školy v Pardubickém kraji. Věříme, že inscenace sklidí takový úspěch jako včerejší premiéra.
Studentky G3.B, Mgr. Veronika Ptáčková a Mgr. Martina Vinklářová


PS
PS
 

Studenti druhého ročníku navštívili Parlament ČR

Ve čtvrtek 7. 5. se studenti G2.B v rámci exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR dozvěděli nejen spoustu zajímavých informací o historii i současných funkcích těchto institucí, ale také si mohli vyzkoušet, jaké je sedět např. na křesle předsedy Poslanecké sněmovny PČR. O milou společnost se nám postaral Radek Štěpán (asistent poslance Mgr. Jiřího Junka), který nám dokonce ukázal jejich kancelář i prostory poslaneckého klubu, kde členové strany debatují o zásadních politických otázkách. Dále nás seznámil s poslancem Ing. Petrem Kudelou, který mimo jiné radil studentům, aby se nebáli v budoucnu vstoupit do politiky, protože pouze v ní se mohou pokusit změnit to, s čím jsou v naší zemi nespokojeni. Stejnou exkurzi absolvovali o dva dny dříve studenti tříd G2.A a G2.C. Ti se kromě návštěvy zmíněných institucí zúčastnili debaty s Ing. Jiřím Krátkým (poradce místopředsedkyně Senát PČR Mgr. Miluše Horské), který se studenty hovořil o tom, co by rádi změnili na českém školství.
Mgr. Veronika Ptáčková, garant exkurze


Cermat  

Maturitní zkoušky jsou v polovině

Dnes skončily písemné zkoušky společné části MZk, současně jsou také již opraveny písemné testy profilové zkoušky z MAT a ZSV. Důležité upozornění pro maturanty: písemné práce z CJL budou opraveny a ohodnoceny ve čtvrtek 14. 5.. V pátek 15. 5. od 10:00 do 11:00 máte možnost do písemných prací nahlédnout během individuálních konzultací v kabinetě českého jazyka. S výsledkem budete seznámeni v pondělí 18. 5. před zahájením ústních zkoušek. Ve stejném termínu obdržíte také výpis výsledků didaktických testů, elektronicky Vám bude rozeslán po zpřístupnění CERMATem 15. 5. 2015. Detailní popis včetně způsobů hodnocení jednotlivých zkoušek naleznete v tomto žákovském průvodci. V případě nejasností se obraťte na vedení školy. Ostatní studenty upozorňujeme, že v průběhu ústních MZk je respirium vyhrazeno pouze pro maturanty. Zkoušky jsou veřejné, je možné (pro vyšší ročníky doporučeníhodné) zkoušky navštívit. Podmínkou je vhodné společenské oblečení a příchod resp. odchod z učebny v okamžiku výměny zkoušených.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Novotný  

MS v hokeji i s naší účastí

Díky svým zkušenostem se sportovní žurnalistikou získal zajímavou možnost náš student Robert Novotný. Pro IIHF zpracovává statistická data z utkání MS v ostravské skupině. Z Ostravy přišla tato zpráva: "Již při příjezdu do Ostravy, města pro většinu nepříliš zajímavého, bylo poznat, že zdejší obyvatele zajímá pouze jedno - hokej! Na každém rohu byly vylepeny transparenty nebo plakáty, na světelných tabulích běhaly reklamy upozorňující na mistrovství světa v ledním hokeji. Stadion bývá na první čtyři týmy většinou vyprodaný, velkou fanouškovskou základnu zde mají Finové, těch je tu překvapivě opravdu mnoho, početná výprava dorazila i ze Slovinska a ruští fanoušci taktéž nezklamali. Nejvíce příznivců zde má samozřejmě Slovensko! Zápasy našich sousedů jsou beznadějně vyprodány. Aréna bouří od úvodního vhazování, fanoušci fandí po dobu celého zápasu a zápasy Slovenska jsou díky tomu minimálně pro mě nezapomenutelným zážitkem. PS: V příloze zasílám fotografii s Anže Kopitarem, asistentem kapitána slovinského národního týmu a prvním centrem z týmu Los Angeles Kings.
Robert Novotný, Ostrava


Rebeka  

VIII. ročník "Dne osobností" je tady!

Na čtvrtek 14. května připravujeme 8. ročník Dne osobností. Klasická výuka bude na jeden den nahrazena dvěma bloky přednášek a besed na rozmanitá témata s pozoruhodnými hosty. Studenti i vyučující se mohou těšit např. na besedu s moderátorem Jakubem Železným, polárníkem Miroslavem Jakešem, o nebezpečí mezinárodního terorismu bude hovořit Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně nebo si s Adamem Drdou připomeneme české oběti holocaustu. Více v přiložené tabulce. Sylaby besed 1. bloku (1, 2, 3, 4, 5), 2. bloku (1, 2, 3, 4, 5). Připomínáme povinnost každého studenta zapsat si v každém bloku právě jednu přednášku. Přihlašovací aplikace bude spuštěna v neděli 10. května ve 20:00 hod.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Rebeka  

Pomáháme - děkujeme!!!

Ve středu 6. 5. si tatínek malé Rebeky Čihákové přijel již podruhé pro víčka od PET lahví. Získané peníze za výkup víček budou použity na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro Rebeku, která trpí nemocí motýlích křídel. Péče o ni je fyzicky i finančně velmi náročná, její rodiče se přesto rozhodli pomáhat i dalším rodičům s těžce nemocnými dětmi tím, že se s nimi o nasbíraná víčka dělí. Sběr víček má tedy opravdu smysl! Sbírejme proto dál! :)
Radka Formánková a Kristýna Komárková, G3.B


Almanach  

Almanach GYM představuje tvorbu našich studentů

Díky přípravě a péči studentů Literárního semináře spatřil v dubnu světlo světa studentský Almanach GYM. Uveřejněná tvorba našich studentů může být inspirací pro příspěvky do dalšího ročníku almanachu. Všem studentům, kteří se podíleli na jeho přípravě, děkujeme. Ostatním přejeme příjemné a obohacující chvíle při jeho četbě.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Noc
Fotosoutěž
 

Fotosoutěž Španělsky mluvící země kolem nás zná své vítěze

Fotosoutěž Španělsky mluvící země kolem nás zná své vítěze V úterý 28. 4. 2015 proběhlo v aule naší školy vyhlášení výsledků I. fotografické soutěže Španělsky mluvící země kolem nás, jejíž vítězem se stala Klaudie Břeňová z 1.A. Předávání cen se také zúčastnil člen poroty pan Ing. Fic, který zároveň žákům poskytl krátkou přednášku na téma Prezentace a zpracování foto materiálu. Soutěžící na prvních třech místech obdrželi knihy související se studiem španělštiny z knihkupectví Papyrus, které do soutěže zajistilo Sdružení přátel školy. Všichni zúčastnění pak odměnou za projevený zájem o španělštinu pojedou 19. 5. 2015 na komentovanou prohlídku do Institutu Cervantes v Praze. Všem soutěžícím děkujeme a vítězům gratulujeme.
Ing. Rodrigo Carreño


Noc  

„Noc mladých výzkumníků“ i s naší účastí

V úterý 28. dubna jsme navštívili akci pořádanou Univerzitou Pardubice "Noc mladých výzkumníků" v rámci evropského projektu BRAVO II situovanou v prostorách pardubického zámku. Tentokrát jsme neshlédli pouze instalaci všech sedmi fakult pardubické univerzity, ale také jsme navštívili stánky tří středních škol a Galerie města Pardubice. Kromě už klasických pokusů s chemikáliemi či plazmovou koulí, jsme se letos dozvěděli i dost zajímavých informací co se například archeologie týče. Akce byla jako vždy velice zajímavá a poučná.
T. Šedivý, D. Vladyka, O. Štěpánek, G.3B


Paskov
 

Druhé ročníky navštívily Biocel Paskov

V úterý 28.4. se celá třída G2.A spolu s půlkou G 2.C a doprovodu pánů učitelů Voltra a Harbicha vydala na exkurzi do Biocelu Paskov. Akce se uskutečnila v rámci jedné z aktivit projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Celé dvě hodiny, co jsme zde strávili, se nám věnovali dva průvodci, kteří provozu dobře rozuměli. Hned na úvod nám vysvětlili zpracování dřeva a chod provozu na zmenšeném modelu Biocelu, poté jsme vyšli ven a viděli vše na vlastní oči. Nejvíce se nám však líbilo uvnitř v provozu, kam nás vzali naposled. Bylo zde sice veliké horko, ale k vidění byly jak stroje na výrobu a balení viskózy, tak velká pracoviště plná počítačů, kterými zde zaměstnanci ovládali chod celého provozu. Nakonec padlo pár dotazů ohledně zpracování celulózy, jejichž odpovědi se nám jistě ve třetím ročníku budou hodit.
Klára Ehlová, G2.A


Katka  

Zápas se závislostí, který nelze vyhrát – dokument Katka

V pondělí 27. 4. jsem se stala svědkem něčeho neobvyklého – zcela naplněná aula a zároveň studenti, které promítaný film Katka a zejména následná diskuse s Miroslavem Zavadilem zaujaly natolik, že ve škole vydrželi déle než v rámci vyučování, což bylo při tak krásném počasí opravdu potěšující. Moc všem děkuji za jejich dotazy a za to, že se u nás pan Zavadil cítil příjemně. Doufám, že film i diskuse pro vás všechny byly varováním a poučením o tom, že experimentovat s drogami se nevyplácí. Na příští filmové projekci na viděnou!
Za filmový klub Mgr. Veronika Ptáčková, garant projektu


Hokejbal  

Hokejbalisté ovládli okres - Hokejbal proti drogám​

Skvělého úspěchu dosáhli naši hokejbalisté. Během uplynulých dvou úterků se zúčastnili okresního kola olympiády. V základním kole rozhodli o svém postupu až v nervy drásajícím posledním utkání skupiny. Ale jak praví otřepané rčení: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. To si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, neboť finálovou skupinou prošli bez ztráty kytičky. Mimo skvělého týmového výkonu stojí za zmínku ještě pár individuálních ocenění. Nejlepším brankářem se stal náš Robert Novotný a nejlepším střelcem a zároveň i nejproduktivnějším hráčem také náš Lukáš Slabý. Za zmínku stojí také účast „křehké“ dámy Katky Gregorové, která se také zapsala mezi úspěšné střelce. Prvním místem si zároveň vybojovali postup do krajského kola, tak pevně věříme, že naváží na skvělé výkony i zde. Gratulujeme!!!
M​gr. Marek Procházka​


Scénické čtení  

​Scénické čtení na Malé scéně ve dvoře VČD​

Dne 27.4. jsme s literárním seminářem navštívily další představení scénického čtení z cyklu Listování. Autorem knihy Dobrý proti severáku je německý spisovatel Daniel Glattauer, který jako jeden z mála autorů dokázal skloubit romantiku a humor a vnést je do e-mailových řádků dvou z prvu cizích lidí, Emmi a Lea. Romantické dopisování vygraduje v elektronickou lásku s ne příliš šťastným koncem. Představení plné humorných chvil opět potvrdilo hereckou zdatnost Lukáše Hejlíka, Věry Hollé a Pavla Oubrama. Závěrečnou fotkou s Lukášem lákáme další zájemce o divadlo na představení Odpad, které se koná 19.5. 2015 a bude jistě skvělým přínosem pro vaše studium nebo zpestřením večera.
​K. Kováříková, D. Slávková, T. Neuwirtová, G4.B​


Krev  

​Akce "​Daruj krev s Mozarťákem"​ byla úspěšná​

Tímto bych ráda poděkovala všem jedenácti statečným​ studentům prvodárcům​ , kteří se rozhodli zapojit do této akce a šli darovat krev. V této chvíli máme za sebou již čtyři úspěšné odběry​ v Pardubické nemocnici​ a další nás čekají na konci měsíce května.​​ Pokud máte i vy zájem darovat krev nebo třeba získat více informací, nebojte se a určitě mě kontaktujte. :)
​Mgr. Martina Vinklářová, garant projektu​


Cermat  

Aktuální informace pro maturanty

Písemnými testy z matematiky a ZSV začaly tento týden na našem gymnáziu maturitní zkoušky 2015. Od 4. do 11. 5. pokračujeme písemnými zkouškami společné části MZk. CERMAT poskytl tyto aktuální informace pro žáky. Pečlivě si je přečtěte. Připomínáme časový rozvrh zkoušek a dochvilnost dle zaslané pozvánky. Po zahájení zkoušky nesmí být do učebny již nikdo vpuštěn! Výsledky didaktických testů a písemných prací společné části budou maturantům zaslány e-mailem po zpřístupnění výsledků CERMATem. Přejeme klidnou a intenzivní přípravu ke společné i profilové části MZk.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Poetica  

Krajské kolo recitační přehlídky Ars Poetica - Puškinův památník

Ve středu 22. dubna se žákyně Tereza Brancuská, Anežka Kubištová a Petra Vaňousová (všechny G3.B) zúčastnily obnoveného 4. ročníku krajského kola recitační soutěže Ars Poetika, která byla dříve známá pod názvem Puškinův památník a letos se konala již jako historický 49. ročník. Přehlídka, kterou pořádá česko-ruská společnost v Pardubicích a Hradci Králové, se letos konala v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Naše gymnázium se zúčastnilo vůbec poprvé a v silné konkurenci soutěžících z Pardubického a Hradeckého kraje obsadila Tereza Brancuská krásné 4. místo v kategorii slovního projevu. Dále jsme byli oceněni za velmi dobrou znalost ruského jazyka a fonetiky. Již nyní se těšíme na další ročník, kdy bychom chtěli reprezentovat naši školu nejen v kategorii mluveného slova, ale i v kategorii dramatizace a zpěvu.
Mgr. Lenka Grulichová


RUJ  

Setkání v Ruském klubu "Ruský domov"

V pátek 24.4. se uskutečnilo další pravidelné setkání členů a příznivců Ruského klubu "Русский дом", které bylo zaměřeno na pravoslavné Velikonoce a Jeruzalém, na místa spojená s osobou a životem Ježíše Krista a další zajímavé památky Izraele. Setkání se pravidelně účastní nejen Rusové, žijící v Pardubicích a okolí, ale i naši studenti. Pravoslavné Velikonoce se slaví podle juliánského kalendáře (stejně jako pravoslavné Vánoce), a proto jsou jindy než naše "západní". Letos tomu bylo 12. dubna. Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. května v předvečer státního svátku, kdy se odpoledne uskuteční pietní setkání na pardubickém hřbitově u hrobů ruských (sovětských) vojáků, kteří zemřeli a byli pohřbeni v Pardubicích a večer se pak sekání přenese opět do tradičních prostor v Centru pro cizince v Pernerově ulici a bude věnováno ruským vojenským písním.
Mgr. Lenka Grulichová


PRO-WAS  

Druhé místo v krajském kole soutěže v programování PRO-WAS

V krajském kole soutěže, která je vyhlašována Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, obsadil student našeho gymnázia Richard Burkoň (G4.A) skvělé 2. místo. Jako jediný gymnazista v Pardubickém kraji porazil téměř všechny soupeře z ryze počítačově orientovaných škol. V nejbližších dnech rozhodne ústřední komise o potvrzení Richardovy nominace do celostátního kola. Gratulujeme!
Mgr. Petr Harbich


Prezentiáda  

Naši studenti v celostátním finále Prezentiády

Dění na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ve dnech 16. a 17. dubna ovlivnilo grandfinále soutěže Prezentiáda+. V pátek bojovalo sedmnáct týmů z České republiky a Slovenska o titul nejlepších Prezentiádníků v kategorii středních škol. I my jsme měli přítomné své „želísko v ohni“ – ITcom Games ve složení: Pavel Trebal /G2.A/ a Josef Cach /G2.B/, které skončilo na sympatickém dvanáctém místě /v ČR/- moc gratulujeme!
Mgr. Tomáš Voltr, garant


Lotyšsko
Sarkanis
 

Gymnázium navštívil velvyslanec Lotyšské republiky A. Sarkanis

V úterý 21. dubna navštívil naši školu J. Ex. velvyslanec Lotyšské republiky Alberts Sarkanis s chotí. Návštěva se uskutečnila v rámci zahájení Lotyšského kulturního festivalu v Pardubicích, který se koná u příležitosti předsednictví Lotyšska v Radě EU. Na úvod byla návštěva přijata vedením školy, pan velvyslanec si se zájmem prohlédl výstavu „Příběh kapky“ o nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovském, která je aktuálně instalována v prostorách školy, a podepsal se do kroniky gymnázia. Následně od 13:00 hod. přednesl v AULE gymnázia pro studenty přednášku na téma moderních lotyšských dějin od 2. světové války do současnosti. Hovořil mimo jiné o deportacích Lotyšů na Sibiř i do nacistických koncentračních táborů a to v době II. světové války i krátce po ní, kdy se Lotyšsko stalo svazovou republikou SSSR. V besedě se odráželo složité postavení pobaltských států a národů na pomezí „východu“ a „západu“ v období bipolárního rozdělení světa, kde Lotyši vnímají SSSR jako okupační moc s jistými paralelami k československým dějinám. Pan velvyslanec při rozloučení velmi ocenil dotazy a reakce studentů, které jsou důkazem jejich přehledu a zájmu.
​Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


Katka  

Projekce studentského filmového klubu uvádí dokument Katka

Studentský filmový klub pořádá v pondělí 27. 4. od 13.00 hodin promítání dokumentárního filmu Katka. Příběh o dívce, jejímž blízkým přítelem a zároveň největším nepřítelem je droga. O chvilkových momentech rozkoše a následné ztrátě smyslu života. Pozvání k následné diskusi přijal Bc. Miroslav Zavadil, DiS. - vedoucí Centra adiktologických služeb Nymburk. Těšíme se na Vás!
Za filmový klub Lucie Peterová (G2.A)


Hučák
Hučák
 

Studenti navštívili centrum HUČÁK v Hradci Králové

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ z OP VK se ve středu 15. 4. uskutečnila exkurze druhých ročníků do informačního centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Žáci měli možnost shlédnout krátký film o vodních dílech na Labi, seznámit se s možnostmi výroby elektrické energie s využitím obnovitelných zdrojů a prohlédnout si strojovnu vodní elektrárny Hučák. Exkurze je navázána na školní vzdělávací program v oblasti enviromentální výchovy a výroby elektrické energie.
​Mgr. Karel Šild


Paskov
Paskov
 

Biocel Paskov byl cílem exkurze 3. ročníků

Ve středu 15. dubna měly třídy 3.A a 3.B jedinečnou možnost podívat se v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" do Biocelu v Paskově. Zde se zpracovává dřevo na viskózovou buničinu a po dalším zpracování se produkt používá v textiliích. Závod je energeticky plně soběstačný, má bezodpadovou technologii a tak dalším produktem zde je například uhličitan sodný. Každý provoz je maximálně automatizován s vlastním velínem. Zhlédli jsme celý proces výroby a tím si i uvědomili, jak složité a důležité je neomezovat přírodu chemikáliemi a správně je umět využít a likvidovat.
​Anežka Kubištová, G3.B


Evropa ve škole  

Aktuální informace pro uchazeče - přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

V současné chvíli provádí vyhodnocení přijímacích testů spol. CERMAT. Výsledky přijímacího řízení oznámíme v souladu se školským zákonem ve středu 22. dubna 2015 v 06:00 hod. - zveřejněny budou na těchto strákách pod přiděleným registračním číslem. Schůzka uchazečů a zákonných zástupců se uskuteční ve středu 22. 4. od 14:00 ve školní jídelně (do 17:00). Vzhledem k počtu uchazečů prosíme o trpělivost. Zde obdržíte rozhodnutí o ne/přijetí, bude možno odevzdat zápisový lístek nebo podat odvolání. Také Vám bude k dispozici vedení školy pro individuální konzultace k dalšímu postupu. Zde máte uvedeny další detaily možného postupu a informace pro uchazeče o studium. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Balet ND
Balet ND
 

Studenti na baletu v Národním divadle

Ve čtvrtek 16. 4. se studenti našeho gymnázia vydali pod vedením Mgr. Zdeňky Rejmanové a Mgr. Miroslavy Bromové za kulturou. Měli možnost navštívit Národní divadlo v Praze a zhlédnout baletní představení s názvem Čarodějův učeň. Moderní balet představoval známou legendu z přelomu 17. a 18. století, tedy příběh chlapce, který je fascinován černou magií, dokud nezjistí, jak je nebezpečná a že ho může zahubit. Ve finále hlavní hrdina odhaluje, že ho ze spárů temných kouzel dokáže zachránit pouze čistá láska. Libreto Čarodějův učeň zrežíroval Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (SKUTR), kteří jsou i autoři společně s Janem Kodetem (choreografem díla). Hlavního hrdinu představoval tanečník Ondřej Vinklář, vystupovali však i cizinci např. Rus Alexander Katsapov či Veaceslav Burlac z Moldavska. Studenti si odvezli krásný kulturní zážitek a těší se do Státní opery na operu Turandot.
Tereza Čaladi, G3.B​


Liberec  

Projektová exkurze do Botanické zahrady v Liberci

Tuto středu absolvovaly první ročníky v rámci v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" exkurzi do Botanické zahrady v Liberci. Studenti se rozdělili do dvojic a vydali se řešit úkoly z pracovních listů. Museli přitom navštívit všechny pavilony, jejichž fauna je zaměřena na jednotlivé vegetační pásy. Objevovali známé i méně známé rostliny. Kromě exotických rostlin mohli studenti spatřit také řadu mořských živočichů v místním akváriu. Získané poznatky ještě jistě zúročí v poznávačce, která je teprve čeká v rámci výuky biologie.
​Mgr. Marek Procházka, projektový koordinátor biologie


Nadace  

Dvě stipendia z nadace Václava a Lívie Klausových směřují na naše gymnázium

Hned dvě studentky našeho gymnázia uspěly se svojí žádostí o stipendium na jazykový kurz angličtiny ve Velké Británii. Kateřina Dobíhalová (G3.A) a Andrea Malá (G2.B) tak stráví léto studiem angličtiny v Oxfordu, respektive Bournemouthu. Pro udělení stipendia nebyla rozhodující jen dobrá znalost angličtiny, ale i aktivní a dlouhodobá účast v soutěžích a školních akcích, cílevědomost, samostatnost a odpovědnost při plnění úkolů nad rámec školních povinností, schopnost a ochota pomáhat ostatním a v neposlední řadě i úspěchy a vytrvalost v mimoškolních aktivitách. Oběma studentkám přejeme, aby na jazykovém kurzu zdokonalily svou angličtinu, seznámily se s britskou kulturou a nechaly se inspirovat prostředím tradičního studentského kampusu.
​Mgr. Vendula Lensmith


BIO  

Velký biologický úspěch Martina Trávníčka - 2. místo v krajském kole biologické olympiády

Skvělého výsledku dosáhl v krajském kole olympiády z biologie Martin Trávníček z G2.B. Mezi třiceti účastníky skončil na vynikajícím druhém místě. Jedinou kaňkou na jeho skvělém výkonu je fakt, že do republikového kola se postupuje pouze v kategorii A, která je pro studenty 3. a 4. ročníku. Doufejme tedy, že ho dočká v následujícím školním roce. Blahopřejeme Martinovi ke skvělému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
​Mgr. Marek Procházka, garant biologické olympiády


Heyrovský
Heyrovský
 

Výstavu „Příběh kapky“ o Jaroslavu Heyrovském může navštívit široká veřejnost až do 14. 5.

V úterý 14. 4. jsme na našem gymnáziu v improvizované galerii „U kopírky“ slavnostně otevřeli putovní výstavu „Příběh kapky“, která představuje osobnost českého vědce, objevitele polarografie a nositele Nobelovy ceny za chemii z roku 1959 Jaroslava Heyrovského. Téma krátce uvedl odborný garant projektu RNDr. Květa Sýkorová. Výstavu připravilo naše gymnázium ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR a bude u nás instalována do 14. května 2015. Najdete v ní jak panely s informacemi o životě J.H., tak i exponáty z jeho vědeckého působení včetně historických polarografů. Je zajímavá a vhodná i pro žáky ZŠ, což bylo ověřeno i na předchozích 15 místech, kde byla realizována, tak i pro širokou veřejnost. Přístupná je zdarma ve dnech školního vyučování od 07:30 do 16:00 hod. V případě zájmu o lektorský doprovodný program kontaktujte sekretariát školy. Srdečně Vás zveme k jejímu shlédnutí!
​Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


DELF  

Předávání diplomů DELF z francouzštiny

Studentky Klára Kalinová (G 3.A), Aneta Šafránková (G 4.A) a Gabriela Uchytilová (G 4.A) v listopadu složily mezinárodní zkoušku z francouzštiny na úrovni A2 a B1 dle SERRJ. Dnes 14. dubna slavnostně převzaly diplom DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française). Díky tomuto diplomu se jim otevírají dveře do frankofonního světa. Nahrazuje přijímací zkoušky na některých univerzitách, může jim pomoci v budoucnu při hledání práce. Studentkám blahopřejeme!
​Mgr. Radka Majová, garant FRJ​


Eurorebus  

Naši studenti na soutěži EUROREBUS

V neděli 12. 4. 2015 proběhlo na Pedagogické fakultě v Hradci Králové regionální kolo pro Pardubický a Královéhradecký kraj v zeměpisné soutěži Eurorebus. Naši školu reprezentovaly čtyři týmy (1. B, 1. C, 2. A, 2. C). Do soutěže se nominovaly na základě získaných bodů z korespondečních kol, která probíhala od září 2014. Zkušební test nebyl jednoduchý. Ověřoval vědomosti nejen ze zeměpisu, ale i z fyziky, biologie a dalších všeobecných znalostí. Všem zúčastněným žákům naší školy děkuji za aktivní přístup k soutěži a přeji jim hodně štěstí do dalšího ročníku.
​Mgr. Lenka Koberová​


Vinohrady  

Divadlo na Vinohradech v Literárním semináři

Ve čtvrtek 9. 4. 2015 jsme v hodině literárního semináře měli možnost setkat se s absolventkou našeho gymnázia, slečnou Hanou Rubišarovou, která aktuálně působí v Divadle na Vinohradech. Hodina byla zaměřena na téma výběr vysoké školy a následná práce v divadle. Dozvěděli jsme se něco nového o průběhu výuky na VŠ, studiu, ale i volnočasových aktivitách. Též jsme se blíže seznámili s prací ve Východočeském divadle a v Divadle na Vinohradech. Na závěr nám byly doporučené nové inscenace, na které se mohou těšit naši studenti v příštím školním roce.
Aneta Šafránková, Gabriela Uchytilová, G4.A​


Prezentiáda  

Vítězství v krajském kole „Prezentiády+“ a postup do celostátního finále

V pátek 10.4.2015 se na naší škole uskutečnil krajský turnaj Prezentiády+, která vznikla spojením soutěží Prezentiáda a OfficeAréna. Jedná se o týmovou soutěž v projektové tvorbě pro dvou až tříčlenné týmy, kam postoupil po nominačním kole i náš tým ITcom Games ve složení: Pavel Trebal /G2.A/ a Josef Cach /G2.B/. Vybrali si projekt „Moje hra“. Jejich úkolem bylo navrhnout novou a zábavnou hru a následně předvést, jak bude hra vypadat včetně finanční stránky projektu a podoby propagačních materiálů. To znamenalo vytvořit dokument v MS Word, rozpočet v MS Excel a prezentaci v MS PowerPoint na úrovni soutěže OfficeArény. V krajském turnaji hodnotila porota hlavně osobní přednes prezentace projektu /75% hodnocení/. Náš tým to zvládl s takovým uměním, že postupuje do finálového kola 16-17.4.2015 v Brně.
Mgr. Tomáš Voltr, garant


Chemie  

Jakub Pařízek z 1. ročníku výrazně uspěl v krajském kole olympiády z chemie

Pouze dva body dělily Jakuba Pařízka z G1.C od vítězství v krajském kole chemické olympiády kat. C. To se uskutečnilo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. V silné konkurenci většinou o rok starších chemiků z celého kraje se neztratil. Ve velmi vyrovnané soutěži skončil s 89 body na 4.místě, kdy mu k vítězství scházely pouhé 2 body! K tomuto úspěchu mu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
RNDr. Květa Sýkorová, garant chemie


Evropa ve škole  

Přijímací testy se blíží

Již příští středu 15. dubna se uskuteční přijímací testy, které jsou nedílnou součástí přijímacího řízení pro školní rok 2015/16. Uchazečům, kteří budou test konat na jiné škole, byl odeslán dopis s registračním číslem, pod kterým budou oznámeny výsledky přijímacího řízení. Ostatním 170 uchazečům, kteří se rozhodli konat test na našem gymnáziu, byla v zákonném termínu odeslána doporučeně pozvánka s přílohami. Tito uchazeči obdrží registrační číslo v souladu s vyhláškou při prezenci před konáním testů. Připomínáme všem uchazečům, že k bezproblémovému průběhu zkoušek je třeba respektovat všechny pokyny v zaslané pozvánce a tu si vzít s sebou! Nezapomeňte přijít včas (nejpozději v 8:15 hod.) a dostatečně odpočinutí! K vyplnění záznamových archů budete potřebovat pouze modře či černě píšící propisovací tužku a rýsovací potřeby. Nervozitu ponechte doma, naopak si vezměte dobrou svačinu a láhev s pitím. Ve škole jsou pro Vás k dispozici školní kantýna a nápojové automaty. Ve vestibulu školy najdete seznamy 10 učeben s rozpisem uchazečů (číslo učebny máte i na pozvánce). Na dveřích "Vaší" učebny bude potom umístěn zasedací pořádek, který je třeba dodržet. V případě jakéhokoli problému se obraťte na pedagogický dozor v každém patře školy. Výsledky přijímacího řízení oznámíme v souladu se školským zákonem ve středu 22. dubna 2015 v 06:00 hod. - zveřejněny budou pod přiděleným registračním číslem na www.gymozart.cz. Schůzka uchazečů a zákonných zástupců se uskuteční ve středu 22. 4. od 14:00 ve školní jídelně (do 17:00). Vzhledem k počtu uchazečů prosíme o trpělivost. Další informace k postupu po 22. dubnu budou zveřejněny na tomto místě po vykonání testů. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy. Přejeme Vám zodpovědný poslední týden přípravy a těšíme se na Vás.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


ČNB
ČNB
 

Ekonomicko-historická exkurze třetích ročníků

Ve středu 8. dubna se studenti třetích ročníků v doprovodu Mgr. V. Ptáčkové a Mgr. L. Koberové vydali do Prahy na prohlídku České národní banky a Židovského muzea. V ČNB se studenti dozvěděli historii a systém ČNB, dále si mohli prohlédnout samotný trezor, obtěžkat zlatou cihlu vážící 12, 5 kg či ověřit, zda jsou jejich bankovky pravé. A na závěr někteří šťastlivci vyhráli 80 000 Kč (ve skartované podobě). To vše v rámci komentované prohlídky expozice „Lidé a peníze“. Exkurze Židovského muzea zahrnovala komentovanou prohlídku několika židovských památek jako např. Španělská synagoga, Klausova synagoga, obřadní síň a starý židovský hřbitov.
​Tereza Čaladi, G3.B


Dějepis  

V krajském kole česko-slovenské dějepisné soutěži gymnázií vyhrál tým Gymnázia Ústí nad Orlicí

Ve středu 8. dubna se na našem gymnáziu uskutečnilo krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR A SR organizované Gymnáziem Cheb. Soutěž, jejímž tématem letos byly znalosti dějin Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu, je jedinou soutěží pro vyšší stupeň gymnázií v ČR. Krajská kola se skládala ze tří kol písemných testů, které společně řešily tříčlenné týmy gymnázií. V Pardubickém kraji je vyslalo celkem 13 škol. Testy, které připravovali renomovaní historici z akademické půdy, byly natolik náročné, že skutečně prověřily hloubku přípravy všech účastníků. Vítězem se stal tým Gymnázia Ústí nad Orlicí. Společně s týmem Gymnázia Dašická a Gymnázia Vysoké Mýto budou reprezentovat Pardubický kraj na podzim v mezinárodním finále v Chebu. Blahopřejeme vítězům a přejeme úspěšné finále!
​Mgr. Marek Výborný, ředitel školy a krajský koordinátor soutěže


SOČ  

Aneta Rolečková vyhrála okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v oboru biologie​

V úterý 7. 4. 2015 proběhlo​ na Gymnáziu Josefa Ressla v Chrudimi​ okresní kolo 37. ročníku SOČ. Naši školu reprezentovala Aneta Rolečková ze třídy G3​.​ B. V oboru biologie ​prezentovala práci ​ na téma​ "​Genetická variabilita Toll-like receptoru4 v čeledi sýkorovitých​". Ve svém oboru​ s přehledem zvítězila a postoupila do krajského kola, které se bude konat za měsíc. Gratulujeme a věříme, že si povede stejně úspěšně.
​RNDr. Květa Sýkorová, grant SOČ


Bravo II
Bravo II
 

Naši studenti získali v široké konkurenci 1. místo na konferenci mladých vědců "Bravo vědě"

Ve středu 1. dubna se i za účasti našich studentů Pavla Trejbala a Radka Štolpy (2. roč.) konala v Congress Centre AFI Palace v Pardubicích konference mladých vědců "BRAVO VĚDĚ". Konference byla součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II)“ a mapovala systematickou badatelskou činnost žáků středních i základních škol, kteří v akademickém roce 2014/15 zpracovávají pod odborným vedením mentorů výzkumný úkol na 4 fakultách Univerzity Pardubice. Naši zástupci prezentovali výstup ze svého projektu (ještě spolu s Janem Kučerou) „Testování a hodnocení použitelnosti webových stránek vybraných statutárních měst". Jejich prezentace, která vyvolala poměrně bohatou diskusi a řadu otázek z pléna, natolik zaujala porotu i přítomné představitele univerzity, že byla vyhodnocena jako nejlepší v rámci celé konference. Pro naše studenty byla konference příležitostí nejen představit svůj výzkum, ale také získat zkušenosti s prezentací před publikem a schopnost adekvátně reagovat na dotazy. Blahopřejeme jim ke skvělému úspěchu, děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že ve svém výzkumu budou i na základě poznatků z této konference dále pokračovat.
​Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Klokan  

V soutěži Matematický klokan jsme v kategorii Junior výrazně zabodovali, Alessandro Petric bere 2. místo!​

V pátek 20. března se na školách okresu Pardubice konala tradiční soutěž „Matematický klokan“. Letos se v rámci okresu Pardubice soutěže zúčastnilo celkem 302 žáků v kategorii Junior a 75 žáků v kategorii Student. Naši žáci zaznamenali vynikající úspěch v kategorii Junior v podobě druhého místa, které obsadil Alessandro Petric z třídy G 2.C, a třetího místa, které obsadil Jakub Nečas rovněž z třídy G 2.C. V první desítce jsme obsadili ještě šesté (Josef Snášel G 1.B), sedmé (Michal Vrba G 2.C), osmé (Sylvie Gruberová G 2.C), deváté (Lenka Culková G 2.C) a desáté (Veronika Zavřelová G 1.C) místo. Ke skvělému umístění gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
​Mgr. Karel Šild, garant soutěže


Evropa ve škole  

Úspěch v literární soutěži „Evropa ve škole“

Naše škola se opět zúčastnila literární soutěže "Evropa ve škole". Letos byla soutěž vypsána na téma " 2015 Evropský rok rozvoje - důstojnost pro všechny." Naše studentky obsadily v krajském kole přední místa: ve III. kategorii (15 - 17 let) Tereza Brancuská (G3B) 1. místo, ve IV. kategorii (18 - 21 let) Tereza Čaladi (G3B) 2. místo a Gabriela Uchytilová (G4A) 3. místo. Všem třem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Miroslava Bromová, garant soutěže


ČLO  

Richard Burkoň bude podruhé bojovat ve finále České lingvistické olympiády

Richard Burkoň ze třídy G4.A se i letos zúčastní finále jedné ze 12 prestižních olympiád – České lingvistické olympiády, kterou 24. dubna 2015 organizuje Matematicko-fyzikální fakulta ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK Praha. V loňském roce se Ríša umístil ve finále na 8. místě. (Připomeňme si, že náš někdejší student Matyáš Medek loni v českém finále zvítězil a reprezentoval ČR na světovém superfinále v Pekingu, kde vybojoval bronz.) Ríšovi gratulujeme ke skvělému výsledku a přejeme úspěšnou účast ve finále. Zároveň děkujeme za vynikající výkony Kristýně Pátkové (G2.B) a Davidu Žáčkovi (G1.C), které po zemském kole Čechy versus Morava od postupu do finále dělil jen 1, respektive 5,5 bodu.
Mgr. Vendula Lensmith, garant lingvistické olympiády


Jeden svět  

„Praskněte své bubliny!“ Jeden svět i na našem gymnáziu

Tak zní téma letošního filmového festivalu JEDEN SVĚT, ke kterému se připojila i naše škola. V úterý 24. 3. měli naši studenti možnost shlédnout dva filmy zmíněného festivalu. Jedním z nich byl film „Bojovníci ze severu“, který navštívili studenti prvního, třetího a čtvrtého ročníku.
​Mgr. Veronika Ptáčková


Onurcan Onurlu  

Exkurze do skláren v Poděbradech a nymburského pivovaru se zúčastnil i Onurcan Onurlu

V rámci studijního pobytu AFS studuje na naší škole v tomto pololetí turecký student Onurcan. Se svojí třídou absolvoval v minulém týdnu exkurzi v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Zde jsou jeho postřehy.
Onurcan Onurlu, G3.A


SPJ olymp  

Krajské kolo olympiády ze španělštiny

Ve středu 25. 3. se Jaroslav Pivoňka z G2.C zúčastnil jako první žák naší školy krajského kola olympiády ve španělském jazyce. V kategorii SŠ I. - do 3 let studia španělštiny prokazovalo 6 soutěžících z Pardubického kraje své jazykové dovednosti v písemné, poslechové a ústní části. Přestože se Jarda neumístil na předních pozicích, patří mu pochvala a dík za odvahu a reprezentaci školy.
​Ing. Rodrigo Carreño


ANJ olymp  

Tereza Brancuská postupuje do celostátního kola olympiády z anglického jazyka!

V úterý 24. 3. se u nás ve škole konalo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce. Novinkou byla účast dvou rodilých mluvčích ve zkušební komisi. Soutěže se naši studenti zúčastnili v obou kategoriích. V kategorii 3.A získala 1. místo Tereza Brancuská ze třídy G3.B, která nás pak ještě spolu Terezou Sevránkovou a Kateřinou Farskou (obě G1.B) reprezentovala na soutěži Havran. Odtud si také přinesla první místo. V kategorii 3.B nás na olympiádě zastupoval Thomas Riley G2.C, který obsadil krásné druhé misto. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Tereze přejeme hodně štěstí v celostátním kole.
​Mgr. Soňa Chalupová, garant soutěže​


FR olymp  

Naše studentky zabodovaly v krajském kole olympiády ve francouzštině

Ve středu 25. 3. se naše studentky zúčastnily krajského kola Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V kategorii B2 obsadila 2. místo Katka Dobíhalová (G3.A) a 3. místo Klára Kalinová (G3.A). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k obrovskému úspěchu!
​Mgr. Radka Majová, garant FRJ


Nymburk
Nymburk

​Exkurze do nymburského pivovaru a skláren Bohemia Crystal v Poděbradech​

​V úterý 24. března navštívili žáci 3. roč. v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" Postřižinský pivovar v Nymburku a sklárnu v Poděbradech. Nejdříve jsme absolvovali prohlídku pivovaru. Hned na začátku nás místní pracovník upozornil, že zde vyrábí pouze české pivo z českého ječmene (sladu), chmelu, kvasnic a vody. Zavedl nás do sladovny, kde se nachází sklad ječmene. Ten se tu namáčí, otáčí, pak suší, 5 týdnů zde leží a pak jde na další zpracování do varny. Je to místnost s kotly z nerezu. Mimo jiné se tady pivo zahřívá na 80 stupňů, probíhá zde štěpení škrobu, vaření a přidává se chmel. Dozvěděli jsme se, že označení piva (desítka, jedenáctka,...) udává cukernatost a nikoli alkohol. Další navštívenou místností byla spilka. Zde se přidají kvasnice a pivo kvasí v celkem třiceti kádích. Vzniká oxid uhličitý, proto je v hale málo kyslíku. Pivo se tu zchladí. Dále se přemístí do sklepa, kde se také chladí a upravuje. Potom putuje do lahvovny. Je rozléváno do lahví, označeno etiketami, pasterováno a následně vysláno do prodeje. Druhý podnik, který jsme navštívili, byla sklárna Bohemia Crystal. Pan průvodce nám vysvětlil práci na hutích, kde zruční skláři foukají ze skleněné hmoty základní tvary výrobků. Oproti chladnému pivovaru jsme pocítili velký teplotní rozdíl. Sklářská pec je totiž vyhřátá až na 1400 stupňů. Poté jsme se přesununuli do brusírny. Obdivovali jsme trpělivou práci žen i mužů, kteří vytvářeli dokonalé jemné vzory na velkých těžkých nádobách. Dále nás čekala prohlídka podnikové prodejny. Mohli jsme si udělat představu o tom, jaké všechny druhy výrobků ve sklárně vznikají. Nakoupili jsme si skleničky a nakonec odjeli autobusem zpět domů. Exkurze byla zajímavá a přinesla nám spoustu informací o produktech, které dobře známe, ale o kterých jsme povětšinou věděli jen málo.
Kalinová Klára, G3.A


Bezpráví  

Studenti se zúčastnili semináře k projektu „Z místa, kde žijeme“

Ve dnech 19. a 20. 3. jsme se zúčastnili úvodního setkání týmů zapojených do projektu Člověka v tísni "Z místa, kde žijeme". Jde o práci se vzpomínkami pamětníků, kterým se za nedávných totalitních režimů dělo příkoří z politických i jiných důvodů, a připomenutí jejich příběhů. Setkání se konalo v Praze. Začali jsme seznámením a prezentacemi zkušeností z předchozích ročníků. Dále zde pro nás bylo připraveno mnoho zajímavých workshopů - od přednášky o stylu komunikace s pamětníky přes netradiční noční prohlídku Prahy s panem historikem Prokopem Tomkem až po geniální fotografický workshop vedený profesionálními fotografy. Po celou dobu pobytu jsme měli zajištěné výborné jídlo (například večeři v místním pivovaru) a ubytování v nedalekém hotelu. Na závěr celého setkání jsme pak měli v týmech za úkol sestavit harmonogram průběhu práce na projektu. Ten vyvrcholí v polovině června našimi oficiálními prezentacemi. Poznali jsme spoustu nových lidí i míst a získali i tolik potřebnou motivaci do práce.
​Klára Kalinová a Petr Jůn, 3. ročník


Alliance  

Po stopách vraha s francouzským spisovatelem Vincentem Remède

Březen je mezinárodní měsíc Frankofonie. Naši studenti Konverzací z FRJ v 3. a 4. ročníku se ve čtvrtek 19. března zúčstnili programu pořádaného Alliancí francaise de Pardubice "Po stopách vraha" s pařížským spisovetelem detektivek Vincentem Remède. V Allianci byla zavražděna stážistka, vyštřovateli se stali naši studenti... Cesta od stanoviště ke stanovišti, úkoly, hádanky, indície, svědci, napětí... Studenti úspěšně vypátrali zločince, místo zločinu i vražednou zbraň a získali ceny od Clairefontaine. Následovala diskuze se spisovatelem Vincentem Remède, autorem románů Pas d`Oscar pour l`assasin nebo Jus de chaussettes. Děkujeme za zajímavý program a těšíme se zase příště!
​Mgr. Radka Majová, garant FRJ


Osvětim
Osvětim
 

Studenti navštívili tragická místa Auschwitz-Birkenau

Studenti našeho gymnázia měli výjimečnou příležitost zúčastnit se exkurze v koncentračním ​ a vyhlazovacím​ táboře Osvětim ​ - Březinka​. V pátek 20. 3. vyrazilo 44 studentů s učitelským doprovodem paní učitelky Mgr. V. Ptáčkové a Mgr. M. Vinklářové již ve tři hodiny ráno směr polská Osvětim. Zde​ ​pro nás byla připravena šestihodinová komentovaná prohlídka koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim a Březinka. Dozvěděli ​ jsme​ se, jak krutý byl život a osudy mnohých​ za druhé světové války. Procházeli ​jsme ​ ísty, kde se všechna muka odehrála​.​ ​Intenzivnější zážitek ​a poznání ​ doplnily i zdokumentované fotografie. Tragická historie holocaustu nesmí být zapomenuta.​ ​ Za skvělou organizaci vděčíme studentkám z G​3.B Dominice Papíkové a Kateřině Kovandové, které celou akci naplánovaly.
Tereza Čaladi, G3.B


Zatmění  

Zatmění Slunce sledovali i studenti a pedagogové gymnázia

Nebeskou show v podobě částečného zatmění Slunce dnes pozorovali díky skvělým podmínkám desítky studentů i pedagogové gymnázia. Přispěním fyzikáře a nadšeného astronoma amatéra Mgr. Karla Šilda byl v učebně v druhém patře instalován dalekohled, který vytvořil obraz na stínítku a prostřednictvím vizualizéru byl celý jev zvětšen a přenášen na plátno. Zcela zplněné velké učebně v průběhu pozorování komentoval základní fyzikální okolnosti tohoto jevu. Děkujeme za skvělé přiblížení a informace k nevšednímu astronomickému úkazu.
​Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Dějepis  

Studenti dějepisného semináře navštívili výstavu „Ve znamení tří deklarací“

V úterý 17. března navštívili studenti 4. ročníku semináře z dějepisu výstavu „Ve znamení tří deklarací...“, která se koná ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Vynikajícím doplněním byl i videodokument se svědectvím potomků hlavních aktérů událostí ve 30. letech 20. století.
​Mgr. Marek Výborný, vyučující semináře z dějepisu


Maturitní ples  

Ohlédnutí za maturitním plesem

Příprava k maturitním a často i přijímacím zkouškám na VŠ nabírá v posledních dnech na intenzitě. Zde nabízíme malou připomínku maturitního plesu, který se letos nesl v irsko-skotském duchu. Byl úžasný, tak se těšíme na další pokračování zase za rok 5. února 2016.
​Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Scénické  

Studenti navštívili scénické čtení na „Malé scéně“ VČD

V úterý 17. 3. se studenti literárního semináře a někteří žáci 3. ročníku zúčastnili dalšího scénického čtení na ,,Malé scéně“ VČD. V hlavní roli a zároveň režii jsme mohli vidět Lukáše Hejlíka. Jednalo se o knihu od britského spisovatele Stephena Clarka: Faktor Merde. A o čem příběh pojednával? Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen a opravdu se přitom snaží zbytečně nedráždit Francouze. Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho byt je tak malý, že si musí bagety krájet napůl, aby se mu vešly do kuchyně, a jeho průzkum francouzské cuisine málem vyústí ve všeobecnou stávku. Navíc to vypadá, že jej pronásleduje bývalá přítelkyně. A zatímco Paulovi hrozí vystěhování, ztráta práce a bankrot, postupně mu dochází, že jeho osobní faktor merde může vyvolat pořádný poprask. Představení se nám velice líbilo, velkým obohacením byla také skvělá hudba a samozřejmě nesmíme zapomenout pochválit herecký výkon Lukáše Hejlíka.
Adéla Fedáková, G4.B


Cermat  

Aktuální informace pro maturanty

V těchto dnech zveřejnil Cermat aktuální číslo Maturitního zpravodaje č. 30, které se věnuje detailně společné zkoušce z matematiky i nepovinné zkoušce Matematika+. Doporučujeme Vaší pozornosti. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na učitele matematiky případně na vedení školy. MŠMT také zveřejnilo kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky z českého a cizích jazyků. S jejich zněním a pravidly Vás seznámí příslušní vyučující.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Chemie  

V úterý 17. 3. proběhly poslední dvě části 51.ročníku chemické olympiády kategorie C

Olympiáda z chemie je složena ze tří náročných částí – teoretické, písemného testu a praktické části. Z původně přihlášených 32 žáků zůstalo pouze 11 úspěšných řešitelů teoretické části, kteří absolvovali test a následně praktickou část. Vítězem se stal Jakub Pařízek z G1.C, druhé místo obsadila Kateřina Doudová z G2.C a třetí příčku získala Hana Nadhajská ze G2.B. Všem účastníkům děkuji za nasazení a vítězům gratuluji. Jakubovi a Katce přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se bude konat 8. dubna.
RNDr. Květa Sýkorová


Robotika
Robotika

Robotický den na gymnáziu pro žáky ZŠ

V pátek 13. 3. 2015 proběhl za účasti 21 žáků z celkem pěti základních škol robotický den. Projektový den se uskutečnil v rámci aktivity „Pozvání k robotice pro žáky ZŠ“, která je součástí projektu z OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Vyvrcholila tím aktivita mající za cíl vzbudit mezi žáky základních škol zájem a technické disciplíny a zejména o robotiku. Do tohoto finále postoupili pouze ti nejlepší z projektových dnů na ZŠ. Žáci nejprve ve dvojicích sestavili roboty osazené dotykovým senzorem a ultrazvukovým senzorem vzdálenosti, které pak naprogramovali tak, aby roboti byli schopni vyřešit jednoduché bludiště. Tato úloha byla řešena pod vedením lektorů za účelem oživení vědomostí žáků získaných na robotických odpoledních konaných v předchozích měsících. Následně byla žákům zadána druhá úloha – RoboSumo. Žáci měli za úkol sestavit a naprogramovat robota schopného vytlačit svého oponenta mimo černou čarou ohraničený kruhový ring. Úlohu již řešili kompletně samostatně a sešla se řada různých přístupů. Po dokončení práce následoval oběd a po něm program vyvrcholil soutěží o zajímavé ceny. Žáci byli rozlosování do dvou skupin po šesti, resp. pěti týmech, ve kterých bojovali systémem každý s každým. Dva nejlepší týmy z každé skupiny následně postoupily do semifinále, kde se utkaly vyřazovacím způsobem. Celkovým vítězem se po tuhém boji stal tým Tereza Racková - Stanislav Vlasák ze Základní školy Pardubice - Npor. Eliáše, Polabiny 3. Druhé místo potom obsadil tým ZŠ Třemošnice. Vítězům, kteří si odnesli hodnotné ceny v podobě externích disků, srdečně blahopřejeme.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


RUJ  

Setkání v ruském klubu "Русский дом"

V pátek 13. března proběhlo v Centru pro podporu a integraci cizinců v Pernerově ulici další pravidelné setkání ruského klubu "Русский дом", kterého se pravidelně účastní i naši studenti. Večer byl zaměřen na "Veliké ruské ženy", téma se vztahovalo k Mezinárodnímu dni žen, svátku, který je v ruském prostředí velice ceněn. Nešlo jen o veliké literární hrdinky (Anna Kareninová, Taťána Larinová), nebo o odhodlané ženy děkabristů, které následovaly své muže na Sibiř na nucené práce po porážce povstání Děkabristů v roce 1825 (kněžna Marija Volkonská). Přednáška byla věnována i ženám 20. století, jako byla třeba Zoja Kosmoděmjanská nebo první žena ve vesmíru Valentina Těreškovová. Velmi dojemná byla vzpomínka na holčičku Táňu Savičovou, která žila v Leningradě, postiženém blokádou v době Velké vlastenecké války. Její deník patří k pokladům v památníku na Piskarevském hřbitově v Sank- Petěrburgu. Děkujeme paní doktorce Daně Hoškové a paní Antoníně Ivanovně Černyšové za jejich přednášku a zveme všechny příznivce ruského jazyka na další setkání, které se bude konat 10. dubna, tentokrát na téma "Izrael - historie, příroda a lidé".
Mgr. Lenka Grulichová, garant RUJ


Dárci  

Zapojte se do projektu „Daruj krev s „Mozarťákem“

Naše škola se rozhodla podpořit dobrou věc a přidat se mezi ty, kteří pomáhají ostatním tím nejvzácnějším, co mají, vlastní krví. Nikdo z nás neví, zda darovanou krev nebude potřebovat někdo z jeho blízkých nebo dokonce i on sám. Žáci a zaměstnanci naší školy mohou jít příkladem ostatním a doufáme, že se nejenom mezi námi najde řada nových dárců. Přidejte se k nám a podpořte i vy dobrou věc. Podmínkou je dosažený věk 18 let. Protože někomu zachránit život je pocit k nezaplacení. Celá akce je dobrovolná. Informativní schůzka pro budoucí dárce se koná ve čtvrtek 19. 3. od 9:40 ve sborovně školy. Darovat krev v Pardubické nemocnici můžete společně se spolužáky (po domluvě se mnou) v pátek 3. 4. a 17. 4. Navíc bude každý, kdo v letošním roce daroval krev s „Mozarťákem“, zařazen do slosování o zajímavé ceny.
Mgr. Martina Vinklářová, garant projektu


RU Olymp  

Krajské kolo olympiády z ruského jazyka

Dne 11. března 2015 proběhlo v Hlinsku na Gymnáziu K. V. Raise krajské kolo Olympiády z ruského jazyka. Naši školu reprezentovali dva žáci ze třídy G2.A Veronika Balková (v kategorii SŠI.) a Jan Venglář (v kategorii SŠII.). Oba získali shodně 6. místo ve svých kategoriích. Děkujeme soutěžícím za účast a reprezantaci naší školy.
Mgr. Lenka Grulichová, garant RUJ


PRO WAS  

První místo v okresním kole soutěže v programování PRO-WAS

V okresním kole soutěže, která je vyhlašována Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zvítězil student našeho gymnázia Richard Burkoň (G4.A). Richard nenašel konkurenci mezi ostatními soupeři z ryze počítačově orientovaných škol. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!
Mgr. Petr Harbich


FR olymp  

Školní kolo Olympiády z francouzštiny

Ve čtvrtek 12. března 2015 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády ve francouzštině. V kategorii SŠ BI do krajského kola postupuje Hana Brabcová (G3.A) a v kategorii SŠ BII postupují Katka Dobíhalová (G3.A) a Klára Kalinová (G3.A). Krajské kolo se bude konat dne 25. 3. 2015. Děkujeme za účast a přejeme bon courage do krajského kola!
Mgr. Radka Majová, garant FRJ


Badminton  

Rozšíření výuky TV o badminton

Stejně jako v loňském roce i tento školní rok můžeme zpestřit našim žákům výuku tělesné výchovy lekcemi badmintonu v nedaleké kryté hale. Děkujeme tímto Sdružení přátel Gymnázia, bez jehož finanční pomoci by tato aktivita nebyla možná. Výuka bude probíhat po celé druhé pololetí školního roku napříč ročníky.
Učitelé tělesné výchovy


Finanční  

Finanční gramotnost v praxi

Pojďme poznatky z ekonomie a finanční matematiky zkonzultovat s odborníkem!!! Kde, kde, v kolik??? Vše potřebné najdete v přiloženém letáku. Jedná se o další zajímavou přednášku v naší nové aule.
Mgr. Radka Klempířová, zástupce ředitele školy


Tibet  

Připojili jsme se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Na úterý 10. března 2015 připadlo 56. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase proti čínské okupaci Tibetu. Od 50. let minulého století se přístup Číny v oblasti lidských práv neposunul nikterak kupředu. Tibet a Tibeťané jsou stále ožehavým tématem. Naše gymnázium se potřetí připojilo ke kampani Vlajka pro Tibet. V AULE gymnázia byla uvedena studentská prezentace o Tibetu a následně byla v 10 hodin společně se studenty vyvěšena před školou vlajka Tibetu. Jako studenti Gymnázia nechceme zůstat lhostejní k porušování lidských práv i tak daleko od naší země. Vyjadřujeme tak solidaritu s tibetským lidem, zejména se studenty, kteří nemohou ve své vlasti svobodně studovat ve svém rodném jazyce.
Lucie Černíková a Gabriela Uchytilová, 4. roč.


Maturita  

Aktuální informace pro maturanty

V těchto dnech zveřejnil Cermat aktuální číslo Maturitního zpravodaje č. 29, které se věnuje detailně společné zkoušce z cizího jazyka. Doporučujeme Vaší pozornosti. Dále připomínáme, že do konce března je povinností maturantů odevzdat prostřednictvím vyučujících CJL seznam literárních děl ze školního katalogu k maturitní zkoušce. Maturitní schéma písemné a společné části MZk bylo zveřejněno, rozvrh profilové části bude zveřejněn nejpozději 1.4.. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele případně na vedení školy.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Foto SPJ  

I. fotosoutěž pro španělštináře na našem gymnáziu

Od 10. 3. do 7.4 2015 probíhá na naší škole I. fotografická soutěž pro studenty španělštiny s názvem „Španělsky mluvící země kolem nás“. Jak název napovídá, úkolem soutěžících je vytvořit v českém prostředí kreativní digitální fotografii se symbolem, který nějak souvisí se španělsky mluvícím světem. Je nám ctí, že fotografie žáků bude vyhodnocovat Ing. Miloš Fic, člen správní rady Asociace profesionálních fotografů ČR a také člen správní rady Federation of European Professional Photographers. První tři místa obdrží „španělské“ ceny z Knihkupectví Papyrus Pardubice.
Ing. Rodrigo M. Carreño, garant SPJ


Lyžák  

Lyžařský kurz G1.B,C na hřebenech Krkonoš​

Jak již je na Gymnáziu Mozartova tradicí, i letos první ročníky absolvují lyžařský kurz. Třída G1.A ho má již za sebou a momentálně se na sjezdovkách a běžeckých tratích v Peci pod Sněžkou prohánějí žáci hned dvou tříd – G1.B a G1.C. Počasí je proměnlivé, nálada výborná a my jsme rozhodnuti vydržet až do konce.
za obě třídy Robért Novotný, G1.C


SOČ  

Školní kolo 37. ročníku SOČ

V úterý 3. března proběhlo školní kolo 37. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Svou práci vedenou Mgr. Hanou Bainovou z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, se kterou se zúčastní okresního kola v Chrudimi, představila Aneta Rolečková ze třídy G3.B. Zvolené téma z oboru biologie – Genetická variabilita Toll-like receptoru 4 v čeledi sýkorovitých (Paridae) – prezentovala na výbornou. Přejeme úspěch i v dalších soutěžních kolech.
RNDr.Květa Sýkorová (garant práce), Mgr.Lenka Ruleová (koordinátor SOČ)


Basketbal  

Naši basketbalisté skončili na třetím místě

Tento týden se odehrálo finálové kolo okresní olympiády v basketbale. Naši studenti obsadili konečné třetí místo, i když to mohlo být ještě lepší. V prvním zápase s „Dašákem “byli sice basketbalovější, ale těžko se dá zvítězit, když neproměníte řadu vyložených podkošových střel. Ve druhém zápase, který sami rozhodčí označili za vrchol turnaje, podlehli naši chlapci o jediný bod pozdějšímu vítězi z elektrotechnické. I přesto předvedli skvělý výkon a příslibem do příštích let je fakt, že mimo jednoho jsou všichni studenty prvního a druhého ročníku.
​Mgr. Marek Procházka


Králova řeč  

​Králova řeč ve VČD i pro naše studenty

V úterý 24. 2. 2015 jsme společně se spolužáky prvních a druhých ročníků zhlédly představení Králova řeč ve Východočeském divadle. Hra pojednávala o anglickém vévodovi z Yorku, Albertovi, který trpěl vadou řeči a kvůli odstupu svého bratra z trůnu byl nucen se s problémem vypořádat. Představení se nám velice líbilo a největší zásluhu přidělujeme především hereckým výkonům. I přes poměrně vážné téma hra nepostrádala typický britský humor a hudba dokázala dokonale podtrhnout zážitek z podívané. Jak jsme se mohly přesvědčit, Východočeské divadlo nás opět nezklamalo a má stále co nabídnout!
​Dominika Koubková, Veronika Křivohlávková, G2.C​


Dukovany
Dukovany
 

​Studenti navštívili JE Dukovany a vodní elektrárnu Dalešice - Mohelno​

​​V pondělí​ 23.2.2015 se uskutečnila exkurze do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice – Mohelno, která je v těsné blízkosti jaderné elektrárny a slouží pro ni jako zásobárna vody. Žáci se dozvěděli informace o tomto vodním díle i o jeho stavbě a konstrukci a seznámili se s funkcí přečerpávací vodní elektrárn​y. ​V​ jaderné elektrárně žáci na úvod prohlídky měli možnost vidět film popisující základní principy fungování elektrárny od reaktoru, palivových článků, výroby elektrické energie až po zpracování jaderného odpadu či kontaminovaných látek. Tyto poznatky si pak ještě rozšířili u názorných interaktivních modelů. Prohlídku zpestřilo pozorování radioaktivního záření pomocí mlžné komory. Žáci se rovněž dozvěděli, jaké jsou kladeny nároky na zaměstnance elektrárny a jaké požadavky musí splňovat uchazeč o místo zde. ​ Exkurze se uskutečnila v rámci projektu z OP VK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012.
Mgr. Karel Šild, koordinátor oboru fyzika​


Fykosí  

​Studenti gymnázia na soutěži FYKOSÍ Fyziklání na MFF UK v Praze​

​V pátek ​13.2.2015 jsme se Libor Pochobradský, Ondřej Soukup, Daniel Boruch, Richard Burkoň a Petr Hanák zúčastnili soutěže FYKOSÍ Fyziklání na MFF UK v Praze. Soutěže se zúčastnilo přes 80 týmů z celé České republiky a Slovenska. "Příklady byly vskutku obtížné a jejich vyřešení nebyl lehký úkol, ale se společným úsilím celého týmu jsme jich spoustu vyřešili. Úspěch ale také závisel na množství přinesené literatury, která se mohla v průběhu soutěže používat a která nám pak velmi scházela. Ve výsledkové listině jsme sice skončili v druhé polovině, přesto se nám podařilo získat pár cenných skalpů od soutěžních týmů z jiných prestižních gymnázií," ​ komentoval zkušenost z akademického světa Libor Pochobradský.
Mgr. Karel Šild​ ​


Karikatury  

F​ilmov​ý​ klub vás zve na projekci k aktuální evropské diskusi

V pátek 27. února v 12:00 se uskuteční v aule projekce studentského filmového klubu. Bude promítán dánský dokument "Proklaté karikatury". Dokument se věnuje aféře, kterou před několika lety vyvolalo otištění dvanácti karikatur proroka Mohameda v dánském a později i světovém tisku. Hostem bude tentokrát Robert Quraishy - český student s iráckými předky, který strávil převážnou část života ve Spojených arabských emirátech. Projekcí a diskusí se vracíme k aktuálnímu tématu v kontextu lednových událostí v Paříži. Těšíme se na vás!
​Za filmový klub koordinátorka Mgr. Veronika Ptáčková​


Maturitní ples  

A je to tady!

Co? Maturitní ples G4.A a G4.B! Kdy? V pátek 27. 2. 2015 od 19,oo hod. jako každý rok v Ideonu. Letos v „ostrovním“ stylu plném trojlístků, leprikonů a „velkých šutrů“. Těšit se můžete nejen na maturanty, ale i na taneční vystoupení, Šťastný lístek a překvapení. Srdečně vás všechny zveme! Lístky jsou v prodeji v kanceláři školy každý pracovní den od 08:00 do 15:00 hod.
​Vaši čtvrťáci​


Gympl roku  

V hlasování projektu „Gympl roku 2015“ jsme získali 2. místo

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky projektu "Gympl roku 2015" České studentské unie (ČeSU), která je největší sítí studentských organizací v České republice. Soutěž vypovídá o vztahu studentů a absolventů ke svému gymnáziu a probíhá přes sociální sítě. Naše gymnázium získalo 2. místo v Pardubickém kraji (a 1. místo z gymnázií v Pardubicích!). Tohoto ocenění si velmi vážíme a věříme, že vzdělávací nabídkou, vztahy, atmosférou a přístupem ke studiu budeme i nadále patřit k prestižním a vyhledávaným gymnáziím.
Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia


Logo NEJ olymp  

Kryštof Středa získal 3. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce

Ve středu 11. 2. 2015 se na naší škole konalo Okresní kolo olympiády v německém jazyce. Z okresů Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí se sešlo dohromady 19 účastníků. Naši školu reprezentovali Jiří Doležal, který skončil sedmý a Kryštof Středa, který obsadil třetí místo a tím se kvalifikoval do Krajského kola, které se uskuteční 12. 3. 2015 na gymnáziu Dašická. Oběma děkujeme za příkladnou reprezentaci a Kryštofovi budeme držet palce v Krajském kole
Mgr. Jaroslav Macek


Český rozhlas  

G1.A na exkurzi v Českém rozhlasu

V úterý 10. února se naše třída s paní učitelkou Majovou a Saxovou vypravila na exkurzi do Českého rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze. Zde se nás ujala paní průvodkyně a pověděla nám něco o historii a začátcích vysílání rozhlasu. Prohlédli jsme si muzeum rozhlasu a výtahem "páternoster" vyjeli do třetího patra, kde nám moderátorka Hanka Shánělová ukázala chod celého rádia. Vzala nás do nahrávacího studia Radiožurnálu, kde jsme viděli přímý přenos natáčení krátkého zkušebního rozhovoru s ní a paní učitelkou Majovou a Lucii Výbornou on air. Exkurze byla velmi zajímavá a některé z nás inspirovala k volbě dalšího studia. Děkujeme našemu spolužákovi Jakubu Vondroušovi za zprostředkování exkurze.
Vilém Branda, G1. A


Logo BIO olymp  

Biologická olympiáda zná své vítěze

V tomto týdnu se uskutečnila olympiáda z biologie. Ve středu čekala na studenty teoretická část a poznávačka. Nejlepších deset z každé kategorie postoupilo do praktického kola, které se uskutečnilo v pátek. Vítězem kategorie B (1. a 2. ročník) se stal stejně jako loni s velkým náskokem Martin Trávníček G2.B. V kategorii A (3. a 4. ročník) zvítězila také poměrně hladce Radka Formánková ze G3.A. Děkujeme za velký zájem o olympiádu, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Mgr. Marek Procházka


Logo NEJ olymp  

Okresní kolo olympiády v německém jazyce pro kategorii III.A

Okresní kolo olympiády v německém jazyce pro okresy Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí proběhlo 11. 2. 2015 na Gymnáziu, Mozartova 449. Soutěže se zúčastnilo 19 studentů kategorie III A. Výkony soutěžích ohodnotila odborná porota ve složení: Mgr. Jaroslav Macek, Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, Mgr. Zuzana Burianová, Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, Mgr. Lenka Pešková, Gymnázium Ústí nad Orlicí. Děkujeme všem za vynaložené síly do přípravy a blahopřejeme úspěšným postupujícím do krajského kola.
Mgr. Radka Klempířová, zástupkyně ředitele školy


Basket  

Basketbalové stříbro děvčat​

Ve středu 10. 2. 2015 proběhl turnaj v basketbalu dívek v rámci XXI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE OKRESU PARDUBICE. Naše dívky obsadily výborné 2. místo. Velkými oporami našeho družstva byly hlavně Anička Zítová (G1.C) a Tereza Remešová (G1.B), ale velké díky patří všem hráčkám, protože basketbal je kolektivní sport, kde záleží na souhře celého týmu. Děkuji za skvělou reprezentaci školy.
​Mgr. Lenka Koberová


ANJ olymp  

Skvělý úspěch - mezi třemi nejlepšími angličtináři okresu Pardubice jsou naše dvě studentky!​

V úterý 10. 2. 2015 proběhlo na Gymnáziu, Dašická Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naší školu reprezentovaly Tereza Brancuská (G3.B) a Andrea Malá (G2.B). Olympiáda se skládala z konverzační a poslechové části. Tereza získala první místo a Andrea třetí. Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělému výsledku. Oběma budeme držet palce v krajském kole, které se uskuteční 10. 3. 2015 na našem gymnáziu.
​Mgr. Soňa Chalupová, garant soutěže​


Hrabal  

Dokumentární film Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že...” v AULE školy

Ve čtvrtek 5. 2. 2015 se v naší aule konala pro 3. a 4. ročníky beseda o jednom z našich nejznámějších spisovatelů – Bohumilovi Hrabalovi. Přednáška byla složena ze dvou částí – 70ti minutového filmu „Takže se stalo, že...“ a následné diskuse s režisérem filmu, Oliverem Malinou-Morgensternem. Celá beseda byla velmi přínosná i v rámci maturity, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací nejen o životě spisovatele, ale i o jeho dílech.
Aneta Šafránková, G4.A


Frisbee  

Kroužek frisbee

Frisbee Ultimate je bezkontaktní kolektivní sport, který vznikl ve Spojených státech amerických ve státě Connecticut. Cílem je s pomocí spoluhráčů dostat disk (lidově řečeno "létající talíř") do koncové zóny protihráče. S diskem je zakázáno chodit, proto jsou hráči odkázáni na vzájemnou pomoc. Kroužek frisbee se bude scházet každý pátek od 14 do 15h. Ve středoškolské lize se hraje 5 proti 5 easy mix, tzn. alespoň jedna holka ve hře. Naučíš se nejen házet diskem, což si většina lidí myslí, že frisbee je, ale také hrát. Budeme mít možnost si zahrát na kvalifikaci a při dobrém umístění i zabojovat na finále v Praze. Případní zájemci se mohou přihlásit u Josefa Cacha, G2.B.
Kateřina Bakešová (G4.A) a Josef Cach (G2.B)


Basketbal  

Basketbalisté postupují dále

Doslova spanilou jízdou by se dalo nazvat účinkování našich studentů v základním kole olympiády v basketbalu. Ve čtyřech utkáních deklasovali své soupeře a s přehledem vyhráli svou skupinu s celkovým skóre 133:41. Zajistili si tak postup do finálového kola, ve kterém narazí na silné týmy Gymnázia Dašická a SPŠE. Držíme palce a přejeme hodně štěstí.
Mgr. Marek Procházka, garant Tv


VČD  

Studenti navštívili scénické čtení ve VČD

Ve čtvrtek 5. 2. 2015 proběhlo na Malé scéně VČD další scénické čtení z cyklu LiStOVáNí tentokrát o Gottlandu a několik studentek našeho gymnázia mělo možnost zúčastnit se. Knihu Gottland napsal významný polský autor Mariusz Szczygiel. Je to soubor reportáží o slavných českých osobnostech, z nějž byly vybrány příběhy Tomáše Bati, Lídy Baarové, Heleny Vondráčkové, Karla Gotta a dalších. Kniha však ukazuje mnohem více… Např. to, jak jsou Češi velmi lehce zmanipulovatelní. Hlavními protagonisty byli Lukáš Hejlík, Lenka Janíková a Alan Novotný. Scénického čtení jsme se zúčastnily již potřetí, opět to byl skvělý zážitek a již se těšíme na další díl s názvem Faktor merde, které se uskuteční opět na „Malé scéně“ 17.3.2015.
Radka Formánková, Tereza Brancuská, G3.B


Robotika
Robotika
 

Pozvání k robotice pro ZŠ v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“

Minulých 14 dnů připravil tým studentů gymnázia pod vedením Ing. Petra Doležela PhD. z FEI Univerzity Pardubice výjezdy na 5 spolupracujících ZŠ s projektem „Pozvání k robotice pro ZŠ“. Cílem akce bylo vzbudit v žácích škol zájem o technické disciplíny a zejména o programování, mechatroniku a robotiku. Žáci se v čtyřhodinovém kurzu postupně seznámili se základními pojmy robotiky, sestavili mobilní robot, následně mu v intuitivním vývojovém prostředí navrhli jednoduchou umělou inteligenci a snažení zakončili soutěží svých výtvorů mezi sebou. Každá dvojice žáků měla pro vývoj k dispozici platformu Lego Mindstorms NXT Education včetně vývojového prostředí NXT-G a arénu pro testování svých robotů. Tým se setkal s nadšením žáků (na každé ZŠ jich soutěžilo 24). Finále projektu se bude konat 13.3. v prostorách gymnázia v rámci projektového dne robotiky. Toho se zúčastní dvě nejúspěšnější dvojice z každé ZŠ.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Logo NEJ olymp  

Okresní kolo olympiády v německém jazyce pro kategorii III.A

Ve středu 11. února 2015 uspořádáme na půdě našeho gymnázia okresní kolo olympiády v německém jazyce pro kategorii III.A – okresu Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí. Bližší informace naleznete v Propozicích soutěže – viz příloha.
Mgr. Radka Klempířová, zástupkyně ředitele školy


Kratochvíl
Kratochvíl
 

Student Petr Kratochvíl píše z pobytu AFS v USA

Účastníkem ročního studijního pobytu přes program AFS v USA je žák loni 2. ročníku Petr Kratochvíl. V minulých dnech jsme odbrželi rozsáhlou referenci z jeho pobytu, z které vybíráme: „Čas mého pobytu rychle běží. Minulý víkend jsem volal na skype s rodiči a smáli se mi, že už mám americký přízvuk:). Už na mě kolem Vánoc dolehla 'krize' stesku po domově a docela jsem i zvažoval návrat domů. Ale vydržel jsem! Na den díkuvzdání jsem jel s kamarády do sousedního státu Wisconsinu a bylo to parádní! Byli jsme celý víkend na farmě, jezdili na sněžných skútrech a dokonce jsem dojil krávu. Na jaře máme v plánu s kamarády vyrazit do Arizony, kouknout na Grand Canyon a v létě potom jedeme na týden do New York City. Plány jsou poměrně nabité. Jinak v hokeji jsme třetí v konferenci, do konce sezóny zbývá 5 zápasů a potom začíná play-off, do kterého už jsme se předběžně kvalifikovali. Vítěz bude mít možnost zahrát si v hlavním městě Minnesoty St. Peter v aréně, kde se hraje NHL, což by byl skutečně nezapomenutelný zážitek. Pořád váhám, jestli mám jako jarní sport dělat baseball nebo atletiku... Těžké to rozhodnutí :D Už se ale nemůžu dočkat, až zase budu v Pardubicích a po pravdě se mi stýská i po Gymnáziu.“
Petr Kratochvíl, Mankato East High School, Minnesota US


Logo ANJ olymp  

Školní kolo olympiády z angličtiny zná své postupující

Ve čtvrtek 5. 2. 2015 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 69 žáků. Vítězem školního kola se stala Tereza Brancuská z G3.B a 2. postupové místo získala Andrea Malá z G2.B. Oběma přejeme hodně štěstí příští úterý, kdy nás budou reprezentovat v okresním kole. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků a všem moc děkujeme. Výhercům patří upřímná gratulace.
Mgr. Soňa Chalupová, garant výuky ANJ


Workshop
 

Překladatelsko-tlumočnický workshop

Ve středu 4. 2. 2015 se na našem gymnáziu uskutečnil překladatelsko-tlumočnický workshop. Workshopu se účastnilo 8 studentů a studentek, které spojuje zájem o angličtinu a studijní obory spojené s cizími jazyky. Studenti získali základní informace o typech překladů a druzích tlumočení a především měli možnost si na krátkých ukázkách vše prakticky vyzkoušet. Studenti zjistili, jak vypadá notace při konsekutivním tlumočení, vyzkoušeli si tlumočnické cvičení zvané shadowing a na závěr si zahráli na simultánní tlumočníky a jejich klienty a v praxi okusili tlumočení šeptem. Největší zájem ze strany studentů byl o literární překlad a informace o něm. Seminář vedla absolventka Univerzity Karlovy a úspěšná překladatelka/tlumočnice Mgr. Pavla Jandová. Za finanční podporu při pořádání workshopu děkujeme jazykové škole Evropské Vzdělávací Centrum.
Mgr. Dita Saxová, anglický jazyk


Španělsko
 

Výsledky Přijímacích testů nanečisto

Díky enormnímu nasazení pedagogů gymnázia můžeme již s bezmála 24hodinovým předstihem zveřejnit výsledky dnes konaných Přijímacích testů nanečisto. Testů z matematiky a českého jazyka se zúčastnilo celkem 168 žáků ZŠ. Z první analýzy výsledků vyplývá, že u většiny žáků byly výrazně lepší výsledky z CJL, test z MAT činil žákům větší potíže a bodové hodnocení je v průměru o cca 10 bodů nižší. Stanovený limit 20 bodů povinný pro přijetí na gymnázium v PKj dosáhli všichni žáci. Testy jistě splnily svůj účel, žáci si vyzkoušeli atmosféru zkoušek, včetně časového limitu či souvisejícího stresu. Chceme povzbudit tímto všechny uchazeče o studium na našem gymnáziu k pečlivé a odpovědné přípravě k ostrým přijímacím testům. Požádejte i Vaše učitele na ZŠ o pomoc s přípravou. Pracujte i sami ve svém volném čase. Z testů je patrné, že úlohy odpovídají učivu ZŠ. Všem žákům, kteří konali testy, nabízí gymnázium konzultace s vyučujícím MAT resp. CJL k Vašim výsledkům, při kterých bude možné nahlédnout do Vašich záznamových archů. Uskuteční se v úterý 10. 2. a ve čtvrtek 12 .2. 2015, vždy od 14:00 - 17:00 v budově gymnázia. Využijte této nabídky!
Na závěr připomínáme, že termín odevzdání přihlášky je pondělí 16.3. 2015. Přihlášky včetně příloh můžete odevzdávat již nyní osobně v kanceláři školy každý pracovní den od 07:00 do 15:30 (v Pá do 14:30) případně zaslat poštou. Vážíme si zájmu každého uchazeče o naše gymnázium!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Španělsko  

Školní kolo olympiády ze španělštiny

V úterý 3. 2. 2015 se uskutečnilo školní kolo olympiády ve španělském jazyce. Soutěže se zúčastnilo 9 žáků prvních a druhých ročníků. Nutno podotknout, že účast by byla hojnější, nebýt nemocí ve všech ročnících. Vzhledem ke skutečnosti, že španělštinu vyučujeme pouze v 1. a 2. ročníku uskutečnila se pouze soutěž I. kategorie, kam patří žáci, kteří studují španělštinu 3 roky a méně. Vítězem školního kola se stal Jaroslav Pivoňka z G2.C, na 2. místě se umístila Klaudie Břeňová z G1.A. Velmi si ceníme dobrovolné účasti všech žáků, kteří tak projevili opravdový zájem o tento jazyk. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům patří upřímná gratulace.
Mrg. Alexandra Carreño Pořízová a Ing. Rodrigo Carreño Salgado


AF 2015  

Studenti 1. ročníku navštívili Alliance Française de Pardubice

V úterý 2. února francouzštináři G1.A navštívili Alliance Française de Pardubice. Stážistka Carole nám představila nabídku aktivit Aliance, mezinárodní zkoušky DELF a vyzkoušela, co všechno už umíme říct francouzsky a víme o Francii a její kultuře. Studenti se rovněž podívali do mediatéky a za správné odpovědi na otázky v kvízu získali odměnu. Děkujeme Allianci Française za přivítání a doufáme à bientôt na nějaké kulturní akci.
Mgr. Radka Majová, garant FRJ


Logo  

Den workshopů na Univerzitě Hradec Králové

V pátek 23. 1. jsme se zúčastnili Dne workshopů, který pořádala Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Na výběr jsme měli přednášky z oboru archivnictví, archeologie, historie, filosofie, sociologie nebo politologie. Já jsem se zúčastnila workshopu z archivnictví, na kterém jsme si měli možnost vyrobit vlastní pečeť a číst staré texty, a dále pak workshopu ze sociologie, kde jsme si mimo jiné vyzkoušeli přijímací test na tento obor. Ve všech přednáškách jsme se dozvěděli řadu nových a zajímavých informací a určitě nám tato příležitost usnadnila volbu našeho dalšího studia.
Za delegaci studentů z G3.A, G3.B a G4.A - Zuzana Kopáčová (G3.A)


Logo  

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si dle zveřejněných pokynů vybírají volitelné předměty pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jednu konverzaci z cizího jazyka a mám možnost též zvolit nepovinný seminář z deskriptivní geometrie a budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě další dva semináře. Výběr musí provést pomocí přihlašovací aplikace nejpozději do 23. 2. 2015. Případné konzultace poskytne výchovná poradkyně školy Mgr. Radka Klempířová.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Lyžák  

Originální zpráva G1.A z lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou​

Všude bílo, všude zima, po bradě nám teče slina. Lyžujem a běžkujem, když nemůžem, držkujem. Nevzdáme to, jedem dál, tohle na nás Plha řval. A tak s jeho hecováním, večer padnem vyčerpáním. Plní sil a emocí, povídáme do noci. Ráno všichni z postele, vyskočíme vesele. Tolik smíchu, tolik pádů, kolem plno kamarádů. A to všechno za týden, na lyžáku zažijem.
Hana Nálevková a Vilém Branda G1.A (foto z oslavy narozenin na lyž. kurzu)​


New York  

Postřeh studenta Roberta Novotného z New Yorku, spolupracovníka Deníku a ČRo

Momentálně pobývám v New Yorku, kde bydlím v předměstské části jménem Harlem. Co je na tomto městě nejvíce fascinující? Myslíte, že to jsou obrovské budovy, neustále blikající billboardy či množství obchodů a obchodní center? Největším a nejhezčím skrytým tajemstvím tohoto výjimečného města jsou jeho obyvatelé. Pokud existuje město, jehož obyvatelé žijí v jedné symbióze, je to právě New York. Nadhoďme příklad. Po New Yorku je samozřejmě nejsnazší cestovat metrem a hned z prvního dne mám velice zajímavou zkušenost. Při výstupu na stanici padesáté ulice na Broadway jsem se srazil při východu z metra ve dveřích s pánem, k němuž jsem vzhlížel podobně jako ke zdejším mrakodrapům a jehož biceps byl v obvodu možná stejně velký jako házenkářský míč. Najednou vám naběhne mráz po zádech, když si představujete, co všechno by vám mohl provést. Opak je však pravdou. Poté, co jsem pánovi uvolnil cestu, se mi dostalo reakce, kterou jsem vážně nečekal. Pán se na mě usmál, poděkoval, podal mi ruku a začal si povídat, přičemž bylo velice těžké tuto konverzaci, vzhledem k tomu, jak byl upovídaný, ukončit. A takto to tu chodí takřka všude. Nemůžete najít destinaci, do které se potřebujete dostat? Po dotazu na náhodného kolemjdoucího, který byl mimo jiné členem místního hasičského sboru, mě jeho reakce taktéž velice překvapila. Pán přesně nevěděl, kde dané místo je, avšak okamžitě vytáhl z kapsy telefon a začal to "googlit", přičemž následně nám místo ukázal na elektronické mapě a div nás tam ještě nedovedl. Největším pokladem tohoto města je. právě chování a ochota místních obyvatel.
Robert Novotný (G1.C) - New York


Joe  

Studenti na 15. GRAND FESTIVALU SMÍCHU

V pondělí 26.1. se žáci literárního semináře společně s vybranými studenty nižších ročníku vydali na Malou scénu zhlédnout představení Zabiják Joe od autora Tracyho Lettse. Hra vypráví o Chrisovi, který se se svým otcem rozhodne zabít vlastní matku, kvůli domněle vysoké životní pojistce. Na špinavou práci si najmou známého nájemného vraha, který si říká "Zabiják Joe". Vše se začne zamotávat, když si nemohou dovolit zaplatit za vraždu předem a Joe si jako zálohu vyžádá mentálně opoždenou sestru Viki. Představení bylo plné mnoha vtipných momentů, ale i velmi napjatých situací a navzdory tomu, že herecké obsazení bylo složeno ze studentů třetího ročníku DAMU, se nám jejich výkony opravdu líbily. Zvláště bychom rády vyzdvihly výkon Marty Dancingerové v roli Viki. Tento odvážný a místy pobuřující divadelní kousek se nám velmi líbil a rozhodně to pro nás byl nezapomenutelný zážitek, který nás motivoval k brzké návštěvě divadla Disk.
Tereza Brancuská a Dominika Papíková (G3.B)


Logo  

Do konce ledna je možné se přihlásit k přijímacím testům nanečisto

Připomínáme všem uchazečům o studium, že ve středu 4. 2. 2015 se na našem gymnáziu uskuteční Přijímací testy nanečisto. Kapacita není omezena, je nutné se přihlásit přes webovou aplikaci. K tomuto testování budou využity ilustrační testy, které školám poskytne Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které zajišťuje konání přijímacích testů. Vyhodnocení provedou pedagogové gymnázia a výsledky budou zveřejněny pod anonymním ID ve čtvrtek 5. 2. v 16:00 zde. Dále nabízíme účastníkům konzultace výsledků a řešení testů s vyučujícím MAT resp. CJL. Ty se uskuteční individuálně 10. a 12. 2. 2015 vždy od 14:00 do 17:00 v prostorách školy. Jsou dobrovolné a zdarma. Cena testů: pro účastníky přípravného kurzu ZDARMA, ostatní 20,- Kč (administrace, tisk testů a hodnocení). V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


NEJ olymp  

Školní kolo olympiády z německého jazyka

Ve čtvrtek 21. 1. 2015 se konalo u nás školní kolo Olympiády v německém jazyce. Zúčastnilo se ho 17 žáků z prvních až třetích ročníků. Olympiáda se každoročně skládá z poslechové a konverzační části. Na prvním místě se umístil Kryštof Středa (G3.B) a hned za ním Jiří Doležal (G3.A). Třetí stupínek obsadila Noemi Dalla-Valle (G3.A). První dva nás budou reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v únoru na naší škole. Všem zúčastněným děkujeme a těm nejmladším přejeme, aby své zkušenosti zúročili v příštích letech.
Mgr. Michaela Krejčí a Mgr. Jaroslav Macek


ČEZ  

Spolupráce se společností ČEZ - přednáška o energii

V pondělí 26. 1. 2015 se třídy 3. ročníků zúčastnily přednášky "Energie- budoucnost lidstva". Přednášející Tomáš Hejl a Alžběta Bednářová ze společnosti ČEZ a ČVUT v Praze nám ukázali jadernou energii v novém světle. Upozornili nás na aktuální problémy týkající se výroby energie a její spotřeby a zároveň nám ukázali, jak jsme na energii závislí.
A. Kubištová, G3.B


Maturita  

Termíny společné části maturitní zkoušky JARO 2015 a maturitní „jízdní řád“ 2014/2015

MŠMT v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určilo jednotné časové schéma (JEZUS) konání didaktických testů a písemných prací společné části MZk pro jarní zkušební období roku 2015. Klíčová je příloha č. 1. Zde najdete konkrétní termíny pro naše gymnázium, v tabulkách CERMATU potom přesné časové rozvržení zkoušek. Připomínám nejbližší povinnost – odevzdání seznamu literárních děl pro MZk z CJL – na naší škole stanovenou do 31. 3. 2014. Další informace najdete na www.novamaturita.cz.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Dakar 2015Dakar 2015  

U skvělého výsledku na Rallye Dakar byl i náš student Richard Burkoň

Poslední 3 týdny jsem strávil na Rallye Dakar. Dovětek nejtěžší závod světa je v tomto případě opravdu oprávněný. Navíc letošní trať byla extrémně obtížná, závodníci museli překonat duny, vysokou nadmořskou výšku, teploty pod bodem mrazu, déšť, bahno, ... Nedojela víc než polovina závodníků. Naštěstí mezi nimi nebyl Ondřej Klymčiw, se kterým jsem měl tu čest jet v týmu na jeho první Dakar. I přes nepřízeň počasí a technické problémy se dostal do cíle na celkovém 20. místě a stal se tak nejlépe umístěným Čech v kategorii motorek. Mým úkolem bylo denně posílat zprávy, fotky a videa do Čech. Ačkoliv se to může zdát snadné, tak kvůli nepřístupnosti internetu způsobené malým mobilním pokrytím to zase až tak lehký úkol nebyl. Takže velkou část svého pobytu jsem proseděl na benzínových pumpách nebo v kavárnách připojený na místní wifi, přes kterou jsem posílal posbírané materiály. Celkově tento "výjezd" hodnotím velice kladně, ačkoliv některé věci mi chybět nebudou (vstávání ve 03:00, celodenní přejezdy autem, pečení se na poušti, ...), avšak nemám si na co stěžovat v porovnání se závodníky, kteří to měli několikanásobně obtížnější.
Richard Burkoň, G4.A


Uchazeči  

Zveme na 2. den otevřených dveří 22. ledna 2015

Blíží se čas podávání přihlášek na SŠ. Srdečně zveme všechny uchazeče o studium i jejich rodiče na den otevřených dveří, který se uskuteční tento čtvrtek 22. ledna.  Program pro Vás bude připraven od 14 do 18 hodin.  Připraveny pro Vás budou podrobné informace u studiu a přijímacím řízení, budete mít možnost přihlásit se k přijímacím testům nanečisto. Prohlédnete si školu, nově rekonstruované odborné učebny a laboratoře včetně ukázek výuky či fyzikálních a chemických pokusů, respirium, novou aulu, kde Vám studenti představí některé své projekty a řadu dalšího. Setkáte se se studenty i pedagogy, budete mít příležitost zeptat se vedení školy na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na Vaši návštěvu!.​
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


RUJ olymp 2015  

Školní kolo Olympiády z ruského jazyka

Ve středu 20. ledna 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z ruského jazyka, celkem se jej zúčastnilo 11 žáků z prvního a druhého ročníku. Olympiáda měla dvě části, poslechovou a konverzační. Na prvním místě se se stejným a vysokým počtem bodů umístili žáci Veronika Balková a Jan Venglář (oba G2.A), třetí příčku obsadila Kristýna Fialová (G2.A). Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a popř. získali novou zkušenost. Veronika a Honza postupují do krajského kola soutěže (okresní se nepořádá), které se bude konat v březnu na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku.
Mgr. Lenka Grulichová a Mgr. Monika Kadlecová, ruský jazyk


Zemolymp 2015  

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY zná své vítěze

Ve středu 7. 1. 2015 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 99 žáků naší školy. Zlatou příčku obsadil Martin Trávníček (G2.B), stříbrná byla Barbora Michtová (G4.A) a bronzové umístění vybojoval Ondřej Kubát (G4.B). Velkým přínosem do budoucnosti soutěže jsou skvělá umístění žáků prvních ročníků. Všem zúčastněným děkuji a Martinovi i Barče přeji hodně zeměpisného štěstí v okresním kole.
Mgr. Lenka Koberová, garant soutěže


Ruský dům  

Studenti ruštiny oslavili ruský Nový rok

V pátek 9. ledna se vybraní studenti gymnázia zúčastnili novoročního setkání v rámci ruského klubu Русский дом v Pardubicích. Toto setkání bylo výjimečné tím, že nešlo jen o zajímavou přednášku s besedou, ale naši studenti měli jedinečnou možnost oslavit společně s rodilými mluvčími ruský Nový rok a začátek pravoslavných Vánoc (7. ledna). Po přivítání a projevech přání za zdraví a štěstí mohli vidět v reálu, jak probíhá novoroční "jolka", což není jen výraz pro nazdobený vánoční stromeček, ale je to i veselice s rozdáváním dárků. Dárky rozdával Děda Mráz a Sněhurka, tradiční postavy ruských Vánoc, které "přijely" z daleké Sibiře. Na večírku zazněly i ruské vánoční písně, společný tanec kolem stolu, hra na harmoniku, probíhala anketa o nejlepší dort..... Po krátké přestávce se všichni přítomní rozdělili na dvě skupiny a soutěžili v kvízu ("viktorina") na téma ruské svátky a tradice. Večer v Café Apatyka na Pernštýnském náměstí zakončilo posezení u dobrého čaje. Věřím, že se opět společně sejdeme 13. února, kdy proběhne další, tentokrát "všední" setkání, na téma "Moskva očima studentů třech generací".
Mgr. Lenka Grulichová, garant ruského jazyka


AFS  

Hostující student z Turecka žákem naší školy

Od 5. ledna 2015 studuje na naší škole Onurcan Onurlo z Turecka. Do Čech přijel v rámci stipendia naší spolupracující organizace AFS. První část školního roku strávil v Ústí nad Orlicí, nyní si kvůli stěhování své hostitelské rodiny vybral k dalšímu studiu naše gymnázium. V komunikaci mu je velkou výhodou výborná znalost angličtiny, Onur se ale intenzivně věnuje češtině, kterou již velmi dobře zvládá pasivně. První týden na našem gymnáziu na Onura zapůsobil více než příznivě. Ve své hostitelské třídě G3.A si rychle našel přátele, kteří mu pomáhají se studijními povinnostmi, seznamují ho s naším městem a životem teenagerů. Doufáme, že až se s námi bude Onur 30. června loučit, bude si odvážet nejen znalosti, ale především jen ty nejlepší zážitky a dojmy.
​Mgr. Vendula Lensmith, garant projektu AFS


JSNŠ  

Filmový klub děkuje za přízeň!

Ti, kteří se dne 18. 12. zúčastnili promítání filmového klubu, shlédli film „Krev v mobilech“, který se stal podle divácké ankety nejoblíbenějším promítaným filmem tohoto školního roku. Moc dobře víme, že nebylo snadné konkurovat volejbalovému turnaji konanému ve stejný čas, a proto si účastníků moc vážíme a doufáme, že nám zachováte přízeň i v novém roce! Pro začátek jsme pro vás připravili nástěnku (vedle dveří do učebny SV), na které si můžete prohlédnout plakáty všech promítaných projekcí, fotografie a výsledky ankety z poslední projekce. Brzy na viděnou na dalším promítání!
​Za filmový klub koordinátorka Mgr. Veronika Ptáčková


ČLO  

Další úspěchy našich žáků v České lingvistické olympiádě

Na konci loňského roku se naši žáci potřetí zúčastnili České lingvistické olympiády, soutěže, ve které v minulých dvou letech sklidil náš žák Matyáš Medek medailové úspěchy i v mezinárodní konkurenci. Výsledky všech 76 škol soupeřících v tomto roce jsou již známy. Je nám potěšením, že do oblastního kola (Čechy versus Morava a Slezsko) postupují 3 naši žáci: Richard Burkoň (G4.A), Kristýna Pátková (G2.B) a David Žáček (G1.C). V průběžném hodnocení přitom R. Burkoň obsadil 3.-4. příčku. Všem postupujícím přejeme originální nápady a řešení v dalším kole, které proběhne 27.2. 2015 v Praze. Za zmínku stojí, že se do školního kola zapojilo 19 žáků, z nichž 15 bylo teprve z prvních ročníků. Mnozí z nich i přesto dosáhli velmi dobrých výsledků.
​Mgr. Vendula Lensmith


Dakar 2015  

Rallye Dakar 2015 i s naší „stopou“

Včera odstartovala legendární Rallye Dakar, které se v rámci týmu Barth Racing účastní i náš student Richard Burkoň. Po úspěšném prosincovém studijním maratónu mohl těsně po vánocích odcestovat do Argentiny, kde se v rámci týmu věnuje PR, sociálním sítím a médiím. Ke své účasti z Argentiny doplňuje: „Když jsem dostal nabídku zúčastnit se tohoto prestižního a zároveň nejtěžšího závodu světa, který letos vede přes Argentinu, Chile a Bolívii, neváhal jsem ani minutu. Po zdlouhavé a náročné administraci jsem se stal součástí týmu Ondřeje Klymčiwa, který tento závod startující 4. ledna pojede se startovním číslem 160. Se svým strojem, závodním speciálem KTM 450RR, bude překonávat horské průsmyky v nadmořské výšce 4500 m.n.m., bude se prohánět v solných pláních a v písečných dunách na trase dlouhé neuvěřitelných 9295 kilometrů. Já mám tu čest zažít toto dobrodružství společně s ním z pohledu asistenčního vozidla.“. Dodejme, že po úvodní etapě drží v kategorii motocyklů pěkné 39. místo.
​Richard Burkoň, G4.A


Volejbal  

Volejbalový memoriál Ladislava Vaňka zná letošní vítěze

Ve čtvrtek 18. 12. proběhl v tělocvičnách školy tradiční Memoriál Ládi Vaňka ve volejbale smíšených trojic. Turnaje se zúčastnilo 31 týmů z řad studentů i pedagogů. Diváci byli svědky napínavých zápasů a spousty krásných výměn. Nejlepší čtyři týmy zapózovaly na konci turnaje, kdy vítězství vybojovali opravdu ti nejlepší - smíšený tým Helena Sytko, Jan Koblížek a Lukáš Slabý. Pohár byl předán na vánoční akademii. Blahopřejeme!
​Mgr. Martin Plha, Mgr. Lenka Koberová, Mgr. Marek Procházka


Chemie  

Praktická cvičení z chemie na SPŠCH v Pardubicích

Také v letošním školním roce pokračuje spolupráce našeho Gymnázia se SPŠCH v rámci projektu z OP VK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Naši studenti si mají možnost vyzkoušet nové metodiky a zajímavé laboratorní práce z chemie. Evropský projekt tak výrazně přispívá ke kvalitě přírodovědného a technického vzdělávání v oblasti chemie na našem gymnáziu.
RNDr. Květa Sýkorová


Velvyslanec  

Beseda s francouzským velvyslancem

V pondělí 15. 12. jsme se se skupinou francouzštinářů zúčastnili besedy s velvyslancem Francouzské republiky. Jeho Excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian vysvětlil studentům, proč je třeba učit se francouzsky, jaké mají možnosti studovat ve Francii i kde uplatnit znalost francouzštiny v České republice. Rovněž zodpověděl zvídavé dotazy studentů týkající se Francie a česko-francouzských vztahů.
​Mgr. Radka Majová​


ČJO  

Školní kolo olympiády z českého jazyka zná své vítěze

Dne 8. 12. 2014 proběhla v naší škole Olympiáda v českém jazyce. 26 žáků se pokoušelo vyřešit několik " hlavolamů" z české gramatiky a napsat krátký volný slohový útvar na téma " Podzimní dny." Nejúspěšnější byla Gabriela Uchytilová (G4.A) a Lucie Obršálová (G1.C). Obě žákyně budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Přejeme jim mnoho úspěchů.
​Mgr. Miroslava Bromová


Maryša  

„Maryša“ pro studenty našeho gymnázia

V pondělí 15.prosince studenti našeho gymnázia navštívili představení "Maryša" v KD Hronovická, které bylo zpracováno Divadlem Různých Jmen. Dílo bratří Mrštíků zrežíroval Lukáš Burian, mezi hlavní hvězdy patřila V. Zawadská, R. Goščíková nebo M. Enčev. Děj zobrazoval, jak byl tehdejší život těžký a že ženy byly pouhou ozdobou mužů. Kostýmy a scéna nás neoslovily, nicméně herecké výkony vše vyvážily. Za všechny studenty můžeme říci, že jsme rádi za dobu, ve které žijeme.
​A.Kubištová, T.Čaladi, G3.B


Florbal  

Dívky vybojovaly stříbro florbalu​

I v tomto ​v​ánočním čase, plném příprav a nákupů, se našel čas na sportování. V hale na Dukle proběhlo finále Okresního přeboru škol ve florbale děvčat. Naše žákyně po velice sympatickém a běhavém výkonu vybojovaly stříbrné medaile. Za předvedený výkon jim moc děkuji a těším se na spolupráci v příštím roce.
​Mgr. ​Martin Plha​


Florbal  

Absolvent našeho gymnázia se podílel na bronzu v Göteborgu! Blahopřání Martinu Zozulákovi!

Blahopřejeme české florbalové reprezentaci k bronzovým medailím na MS ve švédském Göteborgu. V nedělním napínavém souboji naši reprezentanti vybojovali se Švýcarskem bronzové medaile po těsné výhře 4:3. Jsme hrdí, že tím, kdo se podílel na tomto českém mezinárodním úspěchu je i absolvent našeho gymnázia Martin Zozulák. Martine, děkujeme a velká gratulace do Švédska!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Drážďany  

Adventní zájezd do Drážďan

Studenti našeho gymnázia zavítali v pátek 12. 12. 2014 do německých Drážďan. Měli možnost vidět, jak se hlavní město Saska vzpamatovalo z těžkého bombardování na sklonku druhé světové války, kdy bylo poničeno celé historické jádro města. Během jednodenní návštěvy si prohlédli nejdůležitější památky jako Frauenkirche, kostel postavený z trosek, Hofkirche, dvorní katedrálu, Kreuzkirche, nejstarší chrám v Drážďanech, zámek, Semperovu operu a samozřejmě Zwinger, kde navštívili Galerii starých mistrů. To vše a mnohé další si užili v krásném adventním čase, kdy se starobylým městem line libá vůně punče, svařeného vína, perníku a typických opékaných klobás z velkého vánočního trhu Striezelmarkt.
Mgr. Michaela Krejčí, Mgr. Jaroslav Macek​


Krev v mobilech  

F​ilmov​ý​ klub zve na poslední projekci v tomto roce​

Ve čtvrtek 18. prosince v 11:00 ​se uskuteční v aule projekce studentského filmového klubu. Bude promítán dokument Krev v mobilech dánského režiséra Franka Piasechi Poulsena, věnující se problematice "krvavých minerálů", které z velké časti jsou dováženy z Demokratické republiky Kongo. Na území této republiky probíhá občanská válka mezi guerrillami, ty si z peněz získaných prodejem vytěžených minerálů financují zbraně. Odhaluje nám, odkud pochází minerlály v naší spotřební elektronice. Zveme Vás na toto promítání!
Za Filmový klub Vojtěch Janeba, G2.A ​


Scénické čtení  

Studenti na scénickém čtení ve VČD

V úterý 9. 12. 2014 se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo na „Malé scéně“ VČD dalšího dílu cyklu LiStOVáNí v režii Lukáše Hejlíka. Tentokrát se jednalo o knihu významného francouzského autora Benoîta Duteurtra Holčička a cigareta. Autor si při psaní díla myslel, že vytvořil dalekou absurdní budoucnost, ale za několik málo let se jeho představy staly realitou. Hlavní hrdina, který nesnáší děti, se dostává do spletitých životních situací po vykouření jedné zakázané cigarety na WC. Je křivě obviněn z mnoha zločinů, které nespáchal a nakonec je popraven. Ačkoliv je představení nepřístupno lidem mladším 15 let, oba herci se s košilatými pasážemi vypořádali s grácií. Velmi jim děkujeme za příjemný zážitek a těšíme se na další scénické čtení s názvem Gottland.
Tereza Brancuská, Radka Formánková, G3.B


Ideální manžel  

Literární seminář v Divadle na Vinohradech

V pátek 5. prosince jsme se s literárním seminářem vydali do Prahy do Divadla na Vinohradech na komedii Ideální manžel. Před 19 hodinou jsme již natěšeně usedli do 1. řady na 2. balkoně. Představení bylo velice zdařilé. Role zde obsadilo mnoho známých tváří jako například Zlata Adamovská, Jiří Dvořák, Hana Maciuchová a další. O přestávce jsme se šli občerstvit a také jsme si prohlédli krásné divadlo. Představení trvalo celkem 150 minut. Po skončení jsme se cestou na nádraží prošli večerní vánoční Prahou. Byl to skvělý kulturní zážitek.
Kamila Spoustová, G4.A


Bakešová  

Katka Bakešová (G4.A) zvítězila v dějepisné soutěži. Blahopřejeme!

Ve středu 3. prosince byly v Historickém sále Magistrátu města Pardubic předány ceny nejúspěšnějším studentům SŠ v dějepisné soutěži „Arnošt z Pardubic a jeho doba“. Soutěž se konala u příležitosti 650. výročí úmrtí prvního pražského arcibiskupa. Diplom za 1. místo převzala z rukou náměstka primátora Jakuba Rychteckého studentka G4.A Kateřina Bakešová. Přítomní včetně Dr. Šebka z Univerzity Pardubice a ředitelky VČM Dr. Rychlíkové ocenili připravenost a úroveň znalostí studentů obou pardubických gymnázií. Blahopřejeme Kateřině a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Mirea  

Studenti gymnázia pomohli stacionáři MIREA s Vánočním jarmarkem

V pondělí 1. prosince se 8 studentů gymnázia aktivně zúčastnilo Vánočního jarmarku denního stacionáře MIREA, se kterým škola navázala spolupráci. Podpořili tak kulturní program v rámci adventního projektu stacionáře, jehož posláním je rozvíjet samostatnost dospělých lidí s mentálním postižením. Mgr. Kadelcové děkuji za přípravu a studentům za nezištnou pomoc.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


ČVUT  

Lenka Šaravcová (G4.A) na stáži na Stavební fakultě na ČVUT

Ve dnech 26. - 28. 11. jsem se zúčastnila stáže, kterou pořádala Stavební Fakulta ČVUT v Praze. Díky tomu jsem mohla poznat studentský vysokoškolský život v pravém slova smyslu včetně ubytování na strahovských kolejích. Byl nám přidělen průvodce, který nás stáží provázel. Na nic se nečekalo a šli jsme na první přednášky. Čtvrtek a pátek jsme se účastnili dalších přednášek praktických cvičení. Prostě jsme dělali vše, co vysokoškolský student má. Zkoušeli jsme vypracovávat jejich úkoly a sem tam si i něco narýsovat. Díky svému průvodci jsem byla svědkem I konzultace s profesorem. Profesoři na škole byli mým největším překvapením. Jejich ochotu bych na vysoké škole vůbec nečekala. Byl to opravdu skvělý zážitek a hlavně velmi užitečná zkušenost, díky které si teď dokážu barvitě představit život na univerzitě.
Lenka Šaravcová, G4.A


Ruské divadlo  

Ruské divadlo v Hradci Králové

V neděli 30. listopadu navštívili dva studenti ze třídy G4.B představení divadelní skupiny Inspirace, která vystupuje pod záštitou Katedry slavistiky Pdf UHK, a kde jako herci působí současní studenti i absolventi ruského jazyka. Představení se konalo ve Studiu divadla Labyrint Drak v Hradci Králové. Po úvodních slovech děkana pedagogické fakulty doc. PhDr. Pavla Vacka, Ph.D a vedoucí katedry slavistiky Mgr. Jany Kostincové, Ph.D studenti shlédli dvě krátké hry současných autorů V. V. Bilibina "Молчание" (Mlčení) a A. Berjozina "Совещание" (Jednání). Obě vystoupení byla nastudována v ruském jazyce pod režijním vedením Galiny Alexejevny Kosych a hry byly vtipné a zábavné. Věřím, že se ruské divadlo studentům líbilo a že si nenechají ujít ani další představení, které se bude konat na jaře, přímo v AULE našeho gymnázia.
Mgr. Lenka Grulichová, garant ruského jazyka


Petrohrad  

Přednáška "Petrohrad" pro studenty ruského jazyka

V pátek 28. listopadu navštívila naše gymnázium dr. Irina Soukalová, předsedkyně ruského klubu Русский дом (Ruskij dom). Paní Soukalová, která je původní profesí biolog - botanik (Petrohradská univerzita), přiblížila našim studentům ruského jazyka počátky a historii města, vyzdvihla důležité dějinné události, z nichž nejvíce město, tehdy známé jako Leningrad, zasáhla blokáda v době druhé světové války. Větší část přednášky však zaujímala „procházka po památkách a zajímavých místech“, doplněná současnými fotografiemi i dobovými vyobrazeními. Po přednášce se studenti zapojili do diskuse, a využili tak možnost pohovořit si s rodilou mluvčí.
Mgr. Lenka Grulichová, garant ruského jazyka


Olympiáda  

Olympiáda lidských práv

V sobotu 22. 11. 2014 jsem se zúčastnil celostátního kola Olympiády lidských práv, které se konalo v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Do finálového kola postoupilo 80 studentů z 2452 přihlášených a do velkého finále postoupila desítka soutežících, mezi kterými byli pouze žáci třetích a čtvrtých ročníků. Během soutěže se konaly přednášky na téma problematiky života dětí v rozvojových zemích, které byly velice poučné. Na konci soutěže byli všichni zúčastnění oceněni. Ze soutěže jsem si odnesl spoustu zkušeností, které během svého studia na gymnáziu určitě využiji.
Daniel Hovorka, G1.B


Den otevřených dveří  

1. den otevřených dveří je zde - těšíme se na Vás!

Zveme nejen všechny zájemce o studium na našem gymnáziu, ale i širokou veřejnost k návštěvě naší školy. 1. den otevřených dveří (informační odpoledne) se uskuteční v úterý 2. prosince 2014 od 14:00 do 18:00 hod. Připraveny pro Vás budou podrobné informace u studiu a přijímacím řízení, budete mít možnost přihlásit se k přijímacím zkouškám nanečisto. Prohlédnete si školu, nově rekonstruované odborné učebny a laboratoře včetně ukázek výuky či fyzikálních a chemických pokusů, respirium, novou aulu, kde Vám studenti představí některé své projekty a řadu dalšího. Setkáte se se studenty i pedagogy, budete mít příležitost zeptat se vedení školy na vše, co Vás zajímá. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Hilský  

Literární seminář na výstavě ve Východočeském muzeu

V úterý 25. 11. 2014 navštívil literární seminář výstavu na pardubickém zámku s názvem „Od hliněné destičky k tabletu“. Studenti měli možnost seznámit se s vývojem psacích potřeb a psacích podkladů. Viděli jsme, z čeho se vyrábí inkoust a jak se vyrábí obyčejná tužka. Dále jsme si mohli vyzkoušet, jak se píše husím brkem nebo rozluštit text napsaný Braillovým písmem. Výstava byla zajímavá a myslím, že jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací, které dále uplatníme ve svém studiu.
Denisa Ožďanová, G4.A


Stibicová  

Studenti si připoměli osobnost Václava Havla a besedovali s Jarmilou Stibicovou

V rámci projektu „Příběhy bezpráví“ připravil na středu 26.11. studentský filmový klub projekci dokumentu Petra Jančárka „Václav Havel - Praha - Hrad“. Projekce byla doplněna besedou se signatářkou Charty 77, spoluzakladatelkou Občanského fóra v Pardubicích a aktuálně nositelkou letošní Ceny Příběhů bezpráví a Ceny Václava Bendy Jarmilou Stibicovou. Ta ve svých odpovědích zavzpomínala jak na osobní setkání s Olgou a Václavem H. na Hrádečku, tak i na události bezprostředně po listopadu 89 v Pardubicích. Zdůraznila, že v jejích očích byl Václav Havel odvážný a přitom skromný muž zásadových postojů, které jakoby kontrastovaly s mnohými veřejnými projevy současnosti. Na závěr zdůraznila význam a smysl aktivního občanského postoje každého občana a to i citátem V. Havla "Kdo, když ne my a kdy, když ne teď?!".
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Trávníček  

Martin Trávníček (G2.B) na biologickém soustředění talentů na MU Brno

Ve dnech 21. - 22. 11. 2014 se na Masarykově univerzitě v Brně konalo biologické soustředění talentovaných středoškoláků. Mezi vybranými nechyběl ani student naší G2.B Martin Trávníček, který si účast zajistil loňským čtvrtým místem v krajském kole biologické olympiády. Na univerzitě ho čekalo mnoho zajímavých přednášek a praktických cvičení, která mu zajisté pomohou k dalším úspěchům na poli biologie.
Mgr. Marek Procházka


Stibicová  

Studentský filmový klub připomene osobnost Václava Havla

V rámci projektu „Příběhy bezpráví“ připravil na středu 26.11. studentský filmový klub projekci dokumentu Petra Jančárka „Václav Havel - Praha - Hrad“. Projekce byla doplněna besedou se signatářkou Charty 77, spoluzakladatelkou Občanského fóra v Pardubicích a aktuálně nositelkou letošní Ceny Příběhů bezpráví a Ceny Václava Bendy Jarmilou Stibicovou. Ta ve svých odpovědích zavzpomínala jak na osobní setkání s Olgou a Václavem H. na Hrádečku, tak i na události bezprostředně po listopadu 89 v Pardubicích. Zdůraznila, že v jejích očích byl Václav Havel odvážný a přitom skromný muž zásadových postojů, které jakoby kontrastovaly s mnohými veřejnými projevy současnosti. Na závěr zdůraznila význam a smysl aktivního občanského postoje každého občana a to i citátem V. Havla "Kdo, když ne my a kdy, když ne teď?!".
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


EYP  

Studentská delegace v Evropském parlamentu mládeže

V termínu 20. - 23. 11. jsem se se třemi dalšími studentkami (1. a 3. ročník) zůčastnila konference Evropského parlamentu mládeže (EYP) v Kroměříži s témetem "Live for science, science for life.". Během čtyř dní jsme si měly možnost vyzkoušet, jaké to je intenzivně diskutovat o různých tématech evropské politiky pouze v angličtině a celá naše práce byla zakončena závěrečnou prezentací našich rezolucí na General Assembly. Myslím, že nás tato zkušenost velmi obohatila, jak po jazykové stránce, tak i po té akademické, a určitě bychom se rády začaly do Evropského parlamentu mládeže zaktivně zapojovat.
Tereza Brancuská, G3.B


Rebeka  

Obyčejná lidská pomoc

Asi není človíčka a duše v Pardubicích, která by na stránkách denního tisku či facebooku nepotkala obrázek malé Rebeky Čihákové, která se narodila s tzv. nemocí motýlích křídel. Také naše gymnázium se připojilo, po vzoru Pardubického deníku, ke sbírce plastových víček pro Rebeku a tím tak aspoň kapkou finančně pomohlo její rodičům. Fotografie je z dnešního setkání s tatínkem a bratrem Rebeky a první předávky našeho zúročeného úsilí. Chci poděkovat všem studentům gymnázia, kteří nejsou lhostejní a líní víčka třídit. Výkupní cena brněnské firmy Hottech je 7 Kč za 1 kg víček!! Věřím, že naše úsilí ani teď nepoleví. V čase předvánočním je to zajisté milý počin.
Mgr. Radka Klempířová


Zámek  

V dějepisných soutěžích se naši studenti neztratili

Ve středu 19. 11. se studentky našeho gymnázia zúčastnily historické soutěže pořádané městem Pardubice a Východočeským muzeem v Pardubicích. Soutěž nesla název „Znáte Arnošta z Pardubic a jeho dobu?“ a konala se u příležitosti výročí 650 let od úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností spjatých s Pardubicemi. Celkovou vítězkou soutěže se stala studentka třídy G4.A Kateřina Bakešová. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy! Následující den se vypravilo tří členné družstvo našeho gymnázia reprezentovat školu do mezinárodního kola „Dějepisné soutěže gymnázií“ v Chebu. Soutěže se účastnilo celkem 75 gymnázií z České a Slovenské republiky. Studenti měli na olympiádě možnost nejen poměřit své znalosti s ostatními studenty, nýbrž se i setkat se zajímavými osobnostmi nejen z oboru, např. spisovatelem a autorem knižní série Toulek českou minulostí Petrem Horou-Hořejšem, prof. PhDr. Janem Rychlíkem, DrSc., ale také s ministrem školství Marcelem Chládkem. Získané zkušenosti jistě zužitkují ve své další studijní dráze.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Anglické  

Anglické divadlo

V pátek 21. 11. 2014 nás letos podruhé navštívilo The Bear Educational Theatre tentokrát s představením Murder at Wimbledon. Viděli ho studenti druhého a třetího ročníku. Dva z nich se ho dokonce aktivně zúčastnili a to v rolích sběračů míčků. Věřím, že i toto představení se našim studentům líbilo a podpořilo jejich znalosti angličtiny.
Mgr. Soňa Chalupová


Havel  

Studentský filmový klub připomene osobnost Václava Havla

V rámci projektu „Příběhy bezpráví“ připravil studentský filmový klub Jednoho světa na školách projekci dokumentu Petra Jančárka „Václav Havel - Praha - Hrad“. Projekce a následná beseda doplní a uzavřou připomínky 25. výročí znovunabytí svobody. Vzácným hostem projekce bude signatářka Charty 77, spoluzakladatelka Občanského fóra v Pardubicích a aktuálně nositelka letošní Ceny Příběhů bezpráví a Ceny Václava Bendy Jarmila Stibicová. Bude hovořit nejen o svých osobních vzpomínkách na Václava Havla, ale i na listopadové události v Pardubicích. V předsálí auly je možné i pro veřejnost až do 2. prosince shlédnout výstavu plakátů „Sliby versus realita“ o propagandě v komunistickém Československu. Na filmový klub jsou zváni všichni studenti i zájemci z řad veřejnosti. Pořad se uskuteční ve středu 26.11. od 14:00 v AULE gymnázia.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


BIO analytika  

Chodím do práce v Pardubickém kraji

Ve čtvrtek 20.11.2014 jsem se v rámci projektu Chodím do práce v Pardubickém kraji organizovaném Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, zúčastnila stáže v chrudimské firmě Bioanalytika cz. Tato firma provádí rozbory pitné, užitkové i odpadní vody, rozbory půd, ale také emise plynů a další měření. Během čtyřhodinové stáže jsem nahlédla do všech laboratoří a byla jsem seznámena s tamějšími pracovními postupy. Nejzajímavější částí programu byla praktická část. V laboratoři anorganické chemie jsem si vyzkoušela pipetování a titraci. Dále jsem v ekotoxikologické laboratoři pozorovala planktonního korýše hrotnatku velkou, která se používá na zjišťování vlivu určitých látek na životní prostředí. Celá stáž pro mě byla významný přínosem a myslím si, že mi pomůže při výběru mého budoucího povolání nebo vysoké školy.
Radka Formánková, G3.B


GIS Day  

GIS Day na Univerzitě Pardubice i pro naše studenty

Ve středu 19. 11. 2014 se seminář ze zeměpisu vydal na návštěvu Fakulty ekonomicko-správní UPCE, aby se zúčastnil geografické přednášky na téma GIS – Geografický informační systém. Studenti měli možnost poznat bližší zpracování geografických dat, fungování družicového snímkování, využití GIS v krizových situacích v Pardubickém kraji a mnoho dalšího. V závěru své návštěvy byli studenti seznámeni s možnostmi studia na univerzitě a jejími programy. Interaktivní přednáška byla zajímavá a my se dozvěděli opět něco nového.
Pavel Jankovič, G4.B


Logická  

Logická olympiáda

Dne 7. listopadu se úspěšní řešitelé korespondenčního kola (Katka Dohnalová – 3.A, Eva Jiránková – 2.A, Richard Burkoň – 4.A) zúčastnili krajského kola logické olympiády. Po prezenci následovala samotná soutěž, která měla dvě části – v první jsme psali své vlastní odpovědi a ve druhé jsme si mohli vybírat z možných řešení. Z celkového počtu 45 účastníků postupovali pouze dva do celorepublikového kola (v Pardubickém kraji bylo nejméně přihlášených účastníků!). V soutěži jsme jistě získali nové zkušenosti, které využijeme v následujících letech.
Eva Jiránková, G2.A


Školská rada  

Výsledky voleb do školské rady

Informace zákonným zástupcům a zletilým žákům o výsledku voleb do školské rady, které proběhly v úterý 18. 11. 2014
Mgr. Radka Klempířová, zástupce ředitele


Olympiáda  

Máme finalistu v Olympiádě lidských práv!

Daniel Hovorka (G1.B) byl vybrán mezi 80 nejlepších studentů, kteří postupují do finále 3. ročníku soutěže Olympiáda lidských práv! Finálové kolo se odehraje v sobotu 22. listopadu 2014 v prestižních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Zároveň bych chtěla poděkovat všem zúčastněným studentům za účast v soutěži a Danielovi přejeme hodně štěstí ve finálovém kole.
Mgr. Veronika Ptáčková, garant soutěže


MU  

Multimediální den na MU Brno

V pátek 7.11. 2014 jsme se zúčastnily Multimediálního dne pořádaného Fakultou mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy Univerzity Brno. Na programu byly nejrůznější přednášky, workshopy, ale i tradiční mediální jarmark. Jako první jsme se podívaly ke stánku Mladé fronty Dnes a vyzkoušely si, jak se tvoří noviny včetně naší fotografie na titulní straně novin. Dále jsme si zkusily pod časovým intervalem 30 minut napsat článek tak, aby byl pro čtenáře poutavý a zajímavý. Musíme dát za pravdu všem žurnalistům, že to není snadná práce. Poté následovala beseda na téma „Jak se správně píší noviny“ s profesorem Rudolfem Burgrem. Přednáška se odehrávala spíš formou diskuse a i my jsme byly strženy do vášnivé debaty. Nesporným přínosem bylo mnoho užitečných informací a tipů, které se určitě projeví i v dalším čísle školního časopisu GYM.
Tereza Neuwirtová, Petra Brandová, Denisa Slávková (G4.B), Kamila Spoustová (G4.A)


MU  

Jsem mladý vědec

V dopoledních hodinách dnešního dne jsme v naší galerii "U kopírky" slavnostně otevřeli milou výstavu "Jsem mladý vědec". Dvacet talentovaných středoškoláků z celé České republiky absolvovalo v rámci Projektu Otevřená věda III dvouleté stáže na výzkumných pracovištích Akademie věd a univerzit. Studenti se dlouhodobě věnovali zajímavým vědeckým tématům z oblasti přírodních věd - zejména biologie, chemie, medicíny, fyziky apod. Naše gymnázium se pyšní vědeckou prací čerstvého absolventa, stážisty Jiřího KULHÁNKA, na téma: "Sluníčko v mikrovlnné troubě". Jeho kroky odborně vedl Dr. Ing. Vladimír Církva. Cílem výstavy je motivovat další žáky a seznámit je s moderním prostředím české vědy. Výstavu můžete shlédnout i Vy, připravena je pro Vás do pátku 12. prosince.
Mgr. Radka Klempířová


MU  

Multimediální den na MU Brno

V pátek 7.11. 2014 jsme se zúčastnily Multimediálního dne pořádaného Fakultou mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy Univerzity Brno. Na programu byly nejrůznější přednášky, workshopy, ale i tradiční mediální jarmark. Jako první jsme se podívaly ke stánku Mladé fronty Dnes a vyzkoušely si, jak se tvoří noviny včetně naší fotografie na titulní straně novin. Dále jsme si zkusily pod časovým intervalem 30 minut napsat článek tak, aby byl pro čtenáře poutavý a zajímavý. Musíme dát za pravdu všem žurnalistům, že to není snadná práce. Poté následovala beseda na téma „Jak se správně píší noviny“ s profesorem Rudolfem Burgrem. Přednáška se odehrávala spíš formou diskuse a i my jsme byly strženy do vášnivé debaty. Nesporným přínosem bylo mnoho užitečných informací a tipů, které se určitě projeví i v dalším čísle školního časopisu GYM.
Tereza Neuwirtová, Petra Brandová, Denisa Slávková (G4.B), Kamila Spoustová (G4.A)


Archiv  

Studenti semináře z dějepisu navštívili Státní okresní archiv

Mgr. Renáty Růžičkové se během přednášky v badatelně dozvěděli základní informace o archivní správě v ČR i o samotném pardubickém archivu a fondech, které jsou zde k dispozici. Nechyběly ani ukázky písemností či návštěva depozitáře. Přínos celé návštěvy byl patrný i z dotazů a besedy, která byla součástí návštěvy. Mgr. Růžičkové a SOkA děkujeme za vstřícnost a umožnění návštěvy.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Plavání  

Doplavali jsme si pro stříbrnou a bronzovou medaili!

V pondělí 10. 11. 2014 se naši žáci zúčastnili soutěže v plavání v rámci XXI. Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice. Přestože se v této zimě do vody nikomu moc nechtělo, nakonec všichni předvedli skvělé sportovní výkony a vybojovali pro naší školu cenné body. Dívky se celkově umístily na krásném druhém místě. Přestože si chlapci museli poradit s větší konkurencí, bojovali do poslední chvíle a nakonec obsadili zasloužené třetí místo. GRATULUJI! Zároveň bych tímto ještě jednou chtěla poděkovat všem zúčastněný za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Martina Vinklářová


Studenti čtou  

Projekt MFDnes „Studenti čtou a píší noviny“

Studenti gymnázia se v uplynulých dnech aktivně zapojili do projektu MFDnes „Studenti čtou a píší noviny“. Píší příspěvky na různá aktuální společenská témata, které jsou každý den zveřejňovány v celostátním vydání MFDnes. Současně má škola každý den k dispozici zdarma volné výtisky pro studenty. V rámci projektu byl v pondělí zveřejněn text Kateřiny Bakešové ze 4. roč. k tématu „Jsme finančně gramotní?“. Blahopřejeme!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Bezpráví  

Gymnázium se připojí k oslavám 25. výročí znovunabytí svobody

V rámci tradičního projektu „Příběhy bezpráví“ připravuje naše gymnázium na tento pátek 14.11. od 08:00 do 10:00 v Aule gymnázia komponovaný pořad „Sametová revoluce v Pardubicích“. Pořad bude složený projekce nového dokumentu „1989 - Z deníku Ivany A.“ a následné panelové besedy s přímými účastníky listopadových událostí 89 v Pardubicích. Účast přislíbili: první polistopadová primátorka města Hana Demlová, manažer Občanského fóra a fotograf Pavel Šmíd, architekt Miroslav Petráň a nakladatel Jiří Razskazov. V předsálí auly bude možné shlédnout výstavu plakátů „Sliby versus realita“ o propagandě v komunistickém Československu.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Klokan  

Přírodovědný klokan 2014

Letos se v rámci okresu Pardubice soutěže zúčastnilo v kategorii Junior celkem 329 žáků. Naši žáci zaznamenali vynikající úspěch v podobě třetího místa, které obsadil Daniel Voltner z třídy G 2.A ziskem 90 bodů ze 120 možných. V první dvacítce soutěžících se umístilo celkem 7 našich žáků. Ke skvělému umístění gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Karel Šild


Schola  

Nezapomeňte se v neděli 9. 11. 2014 přihlásit do přípravného kurzu!

Během výstavy Schola Bohemia v Ideonu navštívily náš stánek desítky zájemců o studium. Děkujeme, Váš zájem je pro nás zavazující! Připomínáme, že Sdružení přátel gymnázia organizuje pod vedením zkušených lektorů přípravný kurz z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám. Kurz bude zahájen 27. 1. 2015. Kapacita kurzu je až 90 míst a přihlásit se můžete výhradně on-line přes přihlašovací aplikaci, která bude zpřístupněna na tomto webu v neděli 9. 11. 2014 ve 20:00 hodin. Bližší podrobnosti najdete v sekci Přípravný kurz.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Anglické divadlo  

Anglické divadlo v AULE gymnázia

Ve čtvrtek 6. 11. naší školu opět navštívila společnost The Bear Educational Theatre s představením The Case of the Missing Articles. Studenti druhého a čtvrtého ročníku tak měli možnost se netradičním způsobem seznámit s typickými chybami Čechů v angličtině. Doufáme, že jim to pomůže se těchto chyb vyvarovat.
Mgr. Soňa Chalupová


Bandi Vamos  

Pokračuje spolupráce se spol. BANDI VAMOS

V těchto dnech byla podepsána smlouva o pokračující spolupráci se spol. BANDI Vamos s.r.o., díky které mají všichni studenti i zaměstnanci školy nárok na 10% slevu na veškerý sortiment pánské společenské módy v prodejnách BANDI. K uplatnění této slevy je třeba se prokázat potvrzením, které na vyžádání vydá kancelář školy. Spolupráce se dále projeví v rámci maturitního plesu. Za pokračování této spolupráce děkujeme.


Medek  

Absolvent Matyáš Medek získal významné ocenění Mladý talent 2014

Pardubický kraj znovu ocenil žáky, kteří v uplynulém roce dosáhli mimořádných výsledků při svém studiu. V sále Jana Kašpara KrÚ se sešlo 25 žáků, kteří z rukou náměstkyně hejtmana Jany Pernicové převzali pamětní listy a 12 mladých lidí se stalo čerstvými držiteli cen Mladý talent 2014. Je mezi nimi i absolvent našeho gymnázia Matyáš Medek, který kromě řady dalších úspěchů obhájil v červenci skvělé výsledky na letošní Mezinárodní lingvistické olympiádě v Pekingu. Věřím, že Matyáš je příkladnou motivací pro další studenty připravující se aktuálně na soutěže a projekty. Blahopřejeme Matyášovi, děkujeme mu za skvělou reprezentaci školy po celou dobu studia a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů v akademickém prostředí vysokých škol.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Hilský  

Beseda s prof. Martinem Hilským v rámci Týdne vědy

V pondělí 3. 11. se skupinka literárního semináře zúčastnila besedy nejznámějšího českého překladatele Shakespeara Martina Hilského. Pan Hilský je jeden z největších znalců Shakespeara, v rámci tohoto setkání hovořil hlavně o tragédii Othello. Dozvěděli jsme se řady zajímavých informací o této tragédii, většině z nás vytvořil nový a pochopitelnější pohled na celou hru. Bylo nám také řečeno, jak důležitá je síla slova a co s člověkem dokáže udělat. V závěru besedy jsme se mohli pana Hilského zeptat na cokoliv, co nás zajímalo. Pro všechny studenty byla tato hodina a půl velkým přínosem a pan Hilský nás všechny také na Othella nalákal.
Barbora Číhařová, G4.B


Logická  

Postupy v Logické olympiádě do krajského kola

Ve dnech 15. - 21. 10. 2014 se studenti z 1.-3. ročníků naší školy zúčastnili nominačního kola Logické olympiády, která je pořádána Mensou České republiky. Tři studentky - Eva Jiránková (G2.A), Kateřina Pospíšilová (G2.B) a Katka Dobíhalová (G3.A) - se probojovaly do krajského kola, které se uskuteční 7.11. v Pardubicích. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy, a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Mgr. Veronika Ptáčková, garant soutěže


HrátkyHrátky  

Hrátky s matematikou v rámci projektu BRAVO II

V rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. proběhly 22.10.2014 na našem gymnáziu "Informaticko-ekonomické hrátky" pod vedením Mgr. Davida Brebery z FES Univerzity Pardubice. Na žáky čekaly zajímavé interaktivní hry a soutěže. Zkusili si jak hrátky s čísly (magické čtverce, zajímavé posloupnosti, ...), tak řešení jednoduchých geometrických kvízů a dokonce tvoření jednoduchých fraktálů. Tato hodina s netradiční matematikou byla jistě zajímavým zpestřením a doplněním tradiční výuky a ukázala přesah matematiky do různých oborů od informatiky až po umění.
Mgr. Karel Šild


Pingpong  

Olympiáda ve stolním tenisu i s našimi týmy

Ve středu 15. 10. 2014 se naši studenti utkali v Holicích na XXI. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDĚ MLÁDEŽE ve stolním tenise. Bojovali jsme jako lvi, tentokrát totiž nezdobilo naše soupisky žádné jméno registrovaného hráče. O to jsou naše výsledky cennější. Dívkám, ve složení Sytko Elis a Roztočilová Sabina, se podařilo skončit těsně pod bednou. Finálová družstva nás porazila doslova jen o pár míčků! Chlapci, ve složení Jakub Pařízek, Michal Vrba, Richard Wolf a Doležal Jiří, skončili na 3. místě – gartulujeme. V konečném výsledku to tedy znamená přidělení důležitých bodů do bodování škol! Nechyběla ani podpora náhradnice Lucie Peterové. Všem zúčastněným patří velký dík za reprezentaci školy.
Mgr. Tomáš Voltr


VČD  

Beseda s herci Východočeského divadla

V úterý 14. 10. navštívili naši školu zajímaví hosté. Studenti Literárního semináře a studenti, kteří chodí pravidelně na divadelní představení, mohli besedovat s herci VČD Pardubice - Ladislavem Špinerem, hercem, který účinkuje v inscenacích Bláznivé nůžky, Dvanáct rozhněvaných mužů či Balada pro banditu a s herečkou Martinou Sikorovou, účinkující v Cabaretu, Holkách z kalendáře a v mnoha dalších hrách. Celá beseda byla velmi příjemná a vtipná. Herci nám pověděli o nadcházejícím představení, které nás čeká. Dále jsme se dozvěděli, jaké rituály mají herci před představením či jak to funguje na jevišti z pohledu herce. Velmi živá beseda nám přinesla mnoho zajímavých informací o divadle či herectví. Nyní už se všichni těšíme na další představení, které nás čeká 5. listopadu!
Adéla Fedáková, G4.B


ČOVČOV  

Projektová exkurze na ČOV V Hradci Králové

I přes všudypřítomný zápach, jenž se rozprostíral nad celým areálem čistírny, se exkurze do Čistírny odpadních vod v Hradci Králové vydařila. Konala se v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji". Měli jsme možnost podívat se na všechny druhy čištění (od mechanického po terciální), projít si podzemní komplex čistírny, nakouknout do řídícího centra nebo se dozvědět něco o areálu samotném. Nabyté vědomosti budou důležitým doplněním nejen výuky chemie. A nakonec ani ten zápach nebyl tak hrozný. Za obě třídy bych chtěl poděkovat RNDr. Květě Sýkorové a Mgr. Tomáši Voltrovi za tuto exkurzi, bylo to moc zajímavé!
Tomáš Svatý, G1.C


Mexiko  

Svět kolem nás představil v aule Mexiko

V pondělí 13. 10. třetí ročníky a seminář ze zeměpisu měli možnost shlédnout program Mexiko-záhada starých Mayů. Tento program patří to celostátního vzdělávacího projektu Svět kolem nás. Na programu byla zhruba 50 minutová prezentace, po které následovala diskuze s Janem Lejskem, který právě procestoval Mexiko a mnoho dalších zemí. Měli jsme možnost poznat historii Mexika, geografii, typickou faunu i flóru, kulturu a zvyklosti a samozřejmě historii doby Aztéků, Mayů a Toltéků. Dokonale nafilmována atmosféra Mexika a starých civilizací naprosto "zaplavila" celou naši aulu.
Tereza Štveráková, G3.A


Ocenění  

Workshop INFORMATICKO-EKONOMICKÉ HRÁTKY na našem gymnáziu

Aniž si to většina z nás plně uvědomuje, většina jevů, které každodenně pozorujeme, má větší či menší souvislost s matematikou a je tak možné takové jevy v jazyce matematiky zachytit a popsat. Cílem akce je ukázat studentům, že matematika není jen memorování vzorců a pravidel, ale může být (a je) zároveň nástrojem pochopení okolního světa. Zároveň je třeba ukázat, že z matematiky není nutno mít strach. Přijďte se přesvědčit ve středu 22. 10. 2014 od 9 do 13 hodin.
Mgr. Radka Klempířová, zástupkyně ředitele školy


Ocenění  

Tereza Brancuská (G3.B) a absolventi Pavla Handlířová, Matyáš Medek a Jiří Kulhánek mezi oceněnými nejlepšími studenty SŠ v Pardubicích

Hudební sál pardubické radnice byl ve středu 8. října místem předávání diplomů a ocenění nejlepších studentů SŠ v Pardubicích za uplynulý školní rok. Z žáků nominovaných naší školou byla pozvána a za 1. místo v krajském a 5. v celostátním kole olympiády z anglického jazyka byla oceněna Tereza Brancuská. Z absolventů, kteří se bohužel pro své studijní povinnosti na prestižních univerzitách nemohli dostavit osobně, byli oceněni Pavla Handlířová za vítězství ve Středoškolské odborné činnosti (BIO), Jiří Kulhánek za úspěch v projektu AV ČR „Otevřená věda“ (CHE) a Matyáš Medek za řadu úspěchů v olympiádách a bronzovou medaili v Mezinárodní lingvistické olympiádě v Pekingu. Studenti převzali ocenění z rukou náměstka primátora Jindřicha Taubera a předsedy školské komise RNDr. Josefa Kubáta, kteří jim také popřáli řadu dalších studijních úspěchů. Děkuji pedagogům za vedení úspěšných studentů a jim za skvělou reprezentaci školy!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Classroom  

Google Classroom - příspěvek k vyšší kvalitě výuky a komunikace se žáky

V úterý 7. 10. 2014 naše škola jako první v Pardubickém kraji (!) a nejspíš i v celé České republice spustila ostrý provoz nejmodernějšího e-learningového prostředí Google Classroom. Výukové prostředí umožňuje pedagogům mimo jiné sdílení učebních materiálů studentům, zadávání samostatných úkolů, jejich komfortní zpracování a v neposlední řadě i vzájemnou komunikaci. Chceme tak ještě více podpořit moderní pojetí naší výuky a zatraktivnit studentům výukový proces.
Mgr. Petr Harbich, metodik e-learningu


Volby  

Studenti gymnázia diskutovali s novináři ČT, ČRo a MFDnes o komunálních volbách

V souvislosti s blížícími se komunálními volbami se 7. října uskutečnila v aule gymnázia panelová diskuse na téma „Komunální volby 2014 v Pardubicích z pohledu médií“. Zcela cíleně jsme se vyhnuli pozvánkám pro současné i potenciální politické osobnosti pardubické komunální scény a oslovili zástupce médií. Pozvání přijala vedoucí redakce Centra zpravodajství Českého rozhlasu Pardubice Drahomíra Bačkorová, redaktor České televize Erik Knajfl a pardubický redaktor MFDnes Milan Zlínský. Diskutovali mezi sebou i s přítomnými studenty zvláště 4. a 3. roč. o významu komunální politiky pro běžného občana, o jejich pohledu na aktuální předvolební kampaň v Pardubicích, o reálnosti slibů kandidátů i o tom, jak se vůbec v té spleti nabídek vyznat. Hosté i studenti se nevyhnuli i hodnocení současné politické kultury. Závěrem přítomní novináři připomněli, že i v kontextu blížícího se 25. výročí listopadu 89 je důležitá svobodná a odpovědná účast ve volbách, kde může každý z nás aktivně ovlivnit veřejné dění v našich obcích a městech.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Inferno  

Inferno na Malé scéně VČD

Ve čtvrtek 2. 10. jsme měli možnost zhlédnout na Malé scéně ve dvoře VČD Pardubice divadelní adaptaci světoznámé knihy amerického spisovatele Dana Browna Inferno ve formě scénického čtení. Tento projekt se nazývá LiStOVáNí a hlavním protagonistou je herec Lukáš Hejlík. Během přibližně hodinového pořadu jsme dobře pochopili podstatu složitého děje. Na závěr nám Lukáš Hejlík povyprávěl o vzniku hry a premiéře, která proběhla za "dozoru" samotného autora. Zároveň jsme byli pozváni na další scénické čtení, tentokráte pod názvem Holčička a cigareta, které se uskuteční 9.12. opět na "Malé scéně". Dvěma hercům, kteří nám takto zpříjemnili večer velmi děkujeme a budeme se těšit na další setkání.
Radka Formánková, G3.A


Mirea  

Divadelní představení MIREA s našimi studenty v hlavní roli

V úterý 30. 9. se uskutečnila akce stacionáře MIREA (zařízení sociálních služeb, pro dospělé s mentálním postižením), tzv. „MIREA na pódiu III“ v Hobe Music Hall. V rámci akce byli klienti zapojeni do „divadelního“ představení s názvem „Limonádový Joe a jeho parta“. Tohoto představení se zúčastnil Vilém Branda z G1.C v roli Limonádového Joea a Marek Podlaha z G2.C v roli Daga Šoumena. „Kontakt našich klientů s lidmi bez postižení je pro ně velmi důležitý," říká Hana Benešová, pracovnice a organizátorka již zmíněné akce. Představení ukázalo pokroky klientů a sklidilo velký úspěch. A proto jsme rádi, že jsme se mohli zapojit a pomoci..
Marek Podlaha, G2.C


Vápenka  

Projektová exkurze v Holcimu Prachovice a Berlově vápence v Třemošnici

V úterý 30. 9. jsme se zúčastnili exkurze v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ pod vedením p.uč.. Sýkorové a p.uč. Grulichové ve cementárně Holcim Prachovice a v Berlově vápence v Třemošnici. Dozvěděli jsme se řadu informací od těžby vápence, až po zpracování této suroviny na cement. Dále jsme byli zavedeni do výrobního povozu, kde jsme viděli např.: rotační pec nebo sila. Na samý závěr jsme v Holcimu viděli velín celé továrny. Poté naše cesta směřovala do Berlovy vápenky, kde nám byl přiblížen život dělníků související s jejich náročnou prací ve vápence. Seznámili jsme se zde i s historií této vápenky a s průběhem její obsáhlé rekonstrukce. Za všechny můžeme říci, že jsme si tuto exkurzi užili a odnášíme si nové informace a zážitky.
Tereza Vacková, Hana Nadhajská G2.B


SelbSelb  

Pobyt studentů z partnerské školy v Selbu (SRN)

Na konci září proběhl na našem gymnáziu tradiční výměnný pobyt s partnerským gymnáziem v německém Selbu. Poté, co 12 žáků z Německa strávilo víkend se svými českými protějšky v jejich rodinách, rozběhl se program, kterého se účastnili všichni žáci společně. V kombinovaných mezinárodních týmech soupeřili ve florbale, bowlingu a společně si zacvičili ve fitness studiu. Prohlédli si památky Prahy i s výhledem z Petřína, navštívili památník v Lidicích nebo automobilku Škoda v Mladé Boleslavi a nakonec navštívili i muzea a památky v Kutné Hoře. Po náročném týdnu jsme naše přátele doprovodili na nádraží a řekli jsme si: ahoj za rok v Selbu!
Mgr. Jaroslav Macek, garant projektu


Hučák  

Exkurze na Hučáku v Hradci Králové

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ se v pondělí 29. 9. uskutečnila exkurze třetích ročníků do informačního centra Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Žáci měli možnost shlédnout krátký film o vodních dílech na Labi, seznámit se s možnostmi výroby elektrické energie s využitím obnovitelných zdrojů a prohlédnout si strojovnu vodní elektrárny Hučák. Exkurze je navázána na školní vzdělávací program v oblasti environmentální výchovy a výroby elektrické energie.
Mgr. Karel Šild


Přespolák  

Dvakrát bronz v přespolním běhu!!!

V úterý 30. 9. 2014 se na lesních cestách v okolí Trnové konalo okresní kolo v přespolním běhu v rámci XXI. Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice. Naši školu reprezentovala šestice odvážných dívek a šestice běhuchtivých chlapců. Byla to soutěž družstev, tzn., že vždy čtyři nejlepší jednotlivci bodovali pro svůj tým. V kategorii dívek naše škola osadila celkově třetí místo a nejlepší výkon na 3 km dlouhé trati podala Petra Brandová ze 4.B. Chlapci byli celkově také třetí a nejlépe z našich proběhl 4,5 km trať Lukáš Beran rovněž ze 4.B. Děkuji všem zúčastněným za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Lenka Koberová


Noc vědců  

Studenti navštívili „Noc vědců“

V pátek 26. záři jsme navštívili akci "Noc vědců" v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na rozdíl od předešlých akcí tohoto rázu se většina workshopů konala venku, a tak jsme kromě obvyklé instalace shlédli i novinky jako vyprošťování zraněných osob z vozidla, vyzkoušeli si někdy dosti vznětlivé chemické reakce a projeli se v experimentálním elektromobilu a na elektrických bicyklech. Workshopy byly doplněny malou výstavkou Dopravní fakulty a Evropské unie. Celou akci jsme si užili a doporučujeme mladším studentům účast na dalších ročnících.
Tomáš Šedivý, G3.B


Chrudim  

Studenti na stáži v Chrudimské nemocnici

Dne 25. 9. jsme se v rámci projektu „Chodím do práce v Pardubickém kraji“ společně s Lucií Sadílkovou z G3.B zúčastnily stáže v Chrudimské nemocnici, a.s. Na programu byla prezentace nemocnice, prohlídka jednotlivých oddělení a diskuse s vrchní sestrou, lékařem a laborantkami. Nejvíce nás zaujala návštěva pitevny a laboratoře, kde jsme měly možnost prozkoumat pod mikroskopem nepatrný rozdíl mezi zánětem a karcinomem. Paní vrchní laborantka nám vysvětlila a názorně ukázala postup při prozkoumávání vzorků a „výstavu“ preparátů různých částí těla. Stáž nás velmi zaujala a dozvěděly jsme se také více o studiu na medicíně. Den jsme si s ochotným personálem nemocnice velmi užily a teď už nezbývá nic jiného než se rozhodnout, zda je pro nás medicína ten správný obor.
Tereza Holubová, G3.A


TerezínTerezín  

Exkurze do Terezína

V pátek 26. září jsme se, žáci G4.A a G4.B, vydali na exkurzi do Terezína. Samotná exkurze začínala v devět hodin. Dopoledne po úvodní schůzce jsme si prohlédli muzeum ghetta, dozvěděli jsme se například způsob označování transportů nebo jak židovské děti musely trávit svůj čas. Také jsme navštívili jeden z obytných domů pro Židy, ve kterém byl i jejich původní majetek. Odpoledne následovala prohlídka hřbitova a krematoria, ze které nás až mrazilo v zádech. Stáli jsme na místech utrpení tisíců obětí nacistické brutality. Jako poslední jsme se přesunuli do nejtemnější části Terezína – Malé pevnosti. Čekala nás další prohlídka cel, například i té, ve které byl vězněn Gavrilo Princip (atentátník na Františka Ferdinanda d'Este). V celém prostoru věznice jsme měli nepříjemný pocit, protože vězni právě zde byli krutě mučeni. Celá exkurze byla velmi zajímavá a podnětná. Je důležité poznat i tyto tragické kapitoly naší historie.
Kamila Spoustová, Andrea Skolková, G4.A


Anglický mluvčí  

Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím

V pátek 26. září navštívil některé hodiny anglického jazyka Paul Hooper, rodilý Australan, který žije v Pardubicích a učí zde na univerzitě. Pro studenty si připravil prezentaci o Austrálii. Potom společně diskutovali o životě v Austrálii a rozdílech v našem a jejich systému vzdělávání. Pro naše studenty bylo ze všeho nejzajímavější, že se u nich nepíší žádné testy, ale na druhou stranu zde studenti píší více seminárních práci.
Mgr. Soňa Chalupová


RespiriumRespirium  

Letní respirium bylo předáno studentům

Dlouho očekávaný projekt letního respiria - altánu v prostoru školního dvora se podařilo zdárně dokončit a v pátek 26. září byl altán slavnostně otevřen. Hlavní zásluhu na realizaci tohoto projektu má studentský tým pod vedením Terezy Mokrenové (G2.B), který celý projekt připravil a úspěšně obhájil před managementem Elektrárny Opatovice a.s.. Díky tomu jsme od této společnosti získali finanční dar ve výši 100.000,- Kč a s přispěním Sdružení přátel gymnázia (více jak 20.000,- Kč) na vybavení stoly a lavicemi se podařilo celý projekt realizovat. Studenti tak mají k dispozici altán pro studium, odpočinek i setkávání v příjemných dnech nejen babího léta. Děkujeme Elektrárnám Opatovice, Sdružení přátel gymnázia i studentům, kteří se o projekt zasloužili! Opět se podařilo vylepšit celkové prostředí školy a nabídku našim studentům!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


MŠ Dříteč  

S projektem „Chodím do práce v PKj“ v MŠ Dříteč

V rámci projektu "Chodím do práce v Pardubickém kraji " jsme se společně s Alenou Faltysovou zúčastnily stáže v Mateřské škole Dříteč. V ranních hodinách jsme přijely do školky, kde nás uvítaly paní učitelky s dětmi. Tří až čtyřleté děti se nás nebály, naopak, ukazovaly nám své plyšáčky a brzy nás braly stejně jako paní učitelky. Byly jsme také seznámeny se vzděláním, které je potřeba pro tuto profesi, a svědky náročnosti, ale i úžasné náplně této práce. Rozhodně si myslím, že nám tato stáž pootevřela oči při volbě vysoké školy, možná i při volbě povolání.
Nikola Stejskalová, G3.B


Corny  

Naše dívky jsou v krajském kole atletiky stříbrné!

60 m, 200 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, štafeta 400m – 300m – 200m – 100m. To jsou atletické disciplíny, se kterými se skvěle vypořádaly naše dívky v krajském poháru CORNY, který se konal ve čtvrtek 25. 9. 2014 v Pardubicích. Škoda jen, že chybělo trošičku sportovního štěstí a dívky mohly poprvé v historii naší školy postoupit do celostátního finále soutěže. Nevadí, třeba se nám to podaří v příštím roce! Desítce skvělých atletek děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji jim hodně dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Lenka Koberová


Motýl  

Filmový klub zve na film „Jako motýl“ s následnou zajímavou besedou

V úterý 30. září zahájíme letošní rok Filmového klubu JSNŠ promítáním filmu „Jak motýl“. Dokument vypráví o chlapci, který se narodil s těžkým tělesným handicapem. Do svých šesti let věřil, že je stejný jako ostatní a že jeho matka rozumí skřekům, které on sám považuje za odpovědi. Postupně ale zjistil, že nikdo netuší, jaký je jeho skutečný stav a že je duševně zcela v pořádku. Lékaři o něm ale prohlásili, že je hloupý a neschopný jakékoli komunikace. Po projekci proběhne diskuze s Žanetou Bekovou, která navštěvuje ZŠ a PŠ Svítání a bojuje s podobným handicapem, její maminkou a učitelkami ze Svítání. Jste srdečně zváni ve 14 hodin do auly. Těšíme se na vás!
Za Studentský filmový klub Kateřina Kovandová, G3.B


Cermat  

Intenzivní jazykový kurz s mezinárodní účastí International Village

V sekci „Maturitní zkouška 2015“ byly zveřejněny základní informace pro současné 4. ročníky. Věnujte jim pozornost. Zveřejněn byl základní známý harmonogram maturitní zkoušky pro jarní termín 2015 (pdf). Bližší termíny pro společnou část MZK budou zveřejněny MŠMT do 15.1. 2015. Pro nepovinnou část maturitní zkoušky si žák může nově zvolit i zkoušku „Matematika+“, která může být benefitem pro přijímací řízení na VŠ. Nové informace budeme průběžně zveřejňovat. Sledujte také aktuální informace na www.novamaturita.cz a na oficiálním facebookovém profilu „Udělám maturitu“.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Village  

Intenzivní jazykový kurz s mezinárodní účastí International Village

Letos se skupina studentů z Gymnázia Mozartova podruhé zúčastnila mezinárodního programu nazvaný International Village 2014. Společně s paní učitelkou Lensmith se 8 studentů vydalo do slovenské Staré Lubovně, kde se setkalo s dalšími studenty z Makedonie, Polska a Lotyšska...
Tereza Neuwirtová, Pavel Jankovič, G4.B


SelbSelb  

Hostíme studentky partnerského gymnázia z německého Selbu

V pátek odpoledne přijela do Pardubic skupina studetnů z partnerské školy v Selbu (SRN). Po víkendovém programu v rodinách, kde jsou ubytováni, začala d​ nes druhá část programu. Němečtí žáci byli přijati ředitelem školy Mgr. Markem Výborným, navštívili výuku nejen německého jazyka, kterou si sami vybrali. V tělocvičně proběhly přátelské zápasy ve florbale a odpoledne jsme vyrazili všichni na bowling. Kvůli špatnému počasí jsme nemohli do lanového centra, ale téměř celá skupina se vydala do fitness studia La Fiesta, kde jsme pod vedením Zuzky Spitzerové za hodinu propotili trička. Pohyb jsme tedy nezanedbali. V následujích dnech nás čeká mimo jiné návštěva Kutné Hory, Prachovských skal, společnosti Škoda Mladá Boleslav nebo Památníku Lidice.
Mgr. Jaroslav Macek, garant projektu


LaboratořeLaboratoře  

Nové laboratoře a odborné učebny BIO, CHE a FYZ již plně slouží studentům gymnázia i žákům ZŠ

Od začátku školního roku se zásadním způsobem zkvalitnily podmínky pro výuku a zvláště pro laboratorní cvičení z chemie, biologie a fyziky. V rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" se podařilo přes prázdniny vybudovat a vybavit nové laboratoře, které slouží jak našim studentům, tak i žákům spolupracujících ZŠ, pro které jsou každé pondělní odpoledne připravována zajímavá projektová praktická cvičení (viz foto). Jsme potěšeni, že i tato investice přesahující 3 milióny Kč přináší možnost nových moderních přístupů ve výuce uvedených předmětů a studenty inspiruje k další odborné práci v rámci přírodovědných předmětů.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Corny pohár  

Dívčí tým jasným vítězem pardubického CORNY poháru v atletice

V úterý 16. 9. 2014 odstartovala XXI. Olympiáda dětí a mládeže okresu Pardubice Středoškolským pohárem CORNY v atletice. Ve velice vyrovnané soutěži naše dívky obsadily nádherné první místo a chlapci skvělé čtvrté místo. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a dívkám přejeme hodně sportovního štěstí v krajském kole, které se bude konat ve čtvrtek 26. 9. 2014 opět na Městském atletickém stadionu na Dukle v Pardubicích.
Mgr. Lenka Koberová, Mgr. Martin Plha


AFI  

Francouzský tým na prezentaci „Jak nám chutná Evropa“ před AFI palácem

V úterý 16. září odpoledne jsme se díky studentům francouzského jazyka pod vedením Mgr. Radky Majové zúčastnili projektu ZŠ a PŠ Svítání před AFI Palácem "Jak nám chutná Evropa". Projektu se účastnily základní a střední školy z Pardubic, které prostřednictvím typických pochutin a jídel představovaly vždy jednu evropskou zemi. Náš stánek zaujal na první pohled francouzskými národními barvami a modelem Eiffelovy věže. V nabídce byly quiche lorraine (slaný koláč) soupe d'oignon (cibulová polévka) a bûche de Noël (vánoční poleno) - vše bylo velmi chutné, což ocenily desítky až stovky návštěvníků (i já :)! Součástí akce bylo také odstartování prezenatce gymnázia pro budoucí uchazeče o studium. Zájemci si odnesli aktuální informace k přijímacímu řízení. Poděkování za prezentaci školy a pečlivou přípravu skvělé ochutnávky patří celé francouzské sekci pod vedením R. Majové.
​Mgr. Marek Výborný, ředitel školy​


SlovenskoSlovensko  

Tým studentů nás reprezentuje na projektu International Village 2014 na Slovensku

V neděli 14. září jsme se vydali s paní učitelkou Lensmith na osmihodinovou cestu do slovenské Staré Lubovně. Společně se studenty z Polska, Litvy a Makedonie se zde účastníme projektu International Village 2014. Dopoledne probíhá výuka v anglickém jazyce s rodilými mluvčími. V každé skupině jsou studenti z různých zemí. Odpoledne trávíme na workshopech, které si sami volíme. Včera jsme se zúčastnili sportovních aktivit, jako je například americký fotbal nebo baseball. Večery věnujeme poznávání svých kultur a tradic. V pondělí jsme například prezentovali naši republiku a kraj. Naše prezentace sklidila největší úspěch a aplaus. Po prezentacích proběhl raut, zvaný „Taste my country“, kde jsme nabídli námi ručně připravené pochutiny a české pivo. Zároveň jsme se seznámili s gastronomií ostatních zemí. Do konce týdne se ozveme s dalšími novinkami a zážitky. Hugs and kisses from Slovakia xoxo
​Pavel Jankovič a Tereza Neuwirtová G4.B


Operace Romeo  

Představení "Operace Romeo" ve VČD​ i pro naše studenty

V pátek 12. 9. všichni naši studenti francouzštiny navštívili francouzské představení ve Východočeském divadle. ​ H​erci orleánského divadla Théatre de l´Imprévu pod vedením Erica Cénata předvedli dechberoucí inscenaci OPÉRATION ROMÉO (Operace Romeo) podle hry slovenského spisovatele, básníka a herce Viliama Klimáčka Komunizmus, komedie normalizace. Tento mezinárodní projekt spojující slovenské, české a francouzské umělce vznikl v rámci spolupráce Pardubického kraje s francouzským krajem Région Centre a připomíná 25. výročí pádu berlínské zdi a Sametové revoluce.
​Mgr. Radka Majová​


Dentální prevence  

Dentální prevence pro 1. roč. v rámci spolupráce s Lékařskou fakultou H.K.

Ve čtvrtek 11. 9. 2014 proběhlo ve všech třídách 1. ročníku školení dentální hygieny. Školení se ujali dva studenti stomatologie z Lékařské fakulty v Hradci Králové Žáci byli seznámeni s celou problematikou nejprve formou prezentace a následně si mohli správnou techniku čištění zubů vyzkoušet přímo na sobě či na modelu. Nezbývá než doufat že si zapamatují co nejvíce informací.
Tomáš Miletín, student stomatologie


Londýn  

Věrní absolventi nazapomínají na své gymnázium - pozdrav z Londýna!

Jako škola si velmi vážíme přetrvávajících vazeb a kontaktů s našimi absolventy, kteří jsou nezanedbatelnou vizitkou gymnázia. Jedna taková zpráva dorazila v posledních dnech z Londýna. Čerství absolventi Martina Musilová a Albert Krištof poslají pozdrav a malou inspiraci všem studentům: ​"S kolegou Krištofem jsme se dnes sešli v centru a udělali si výlet po památkách. Albert tady celé léto pracoval a vrací se v pondělí zpět kvůli škole. Já se tu mám opravdu báječně a moc se mi tu líbí." A nechybí ani povzbuzení: "Doufáme, že inspirujeme další studenty k tomu, aby roztáhli křídla a pěkně vyletěli z domácího hnízdečka! :-)" Díky za pozdrav.
Díky za pozdrav.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Paříž  

Pozdrav z Paříže

Náš zájezd začal velmi dobrodružně. Po zpozdění vlaku do Prahy následoval posun letu o 3 hodiny. Náladu jsme si však nenechali zkazit a dlouhé chvíle jsme si krátili nakupováním a občerstvováním v bezcelní zóně. Mnozí z nás si již na pražském letišti nakoupili francouzské speciality, především vynikající francouzské makaronky. Po dvouhodinovém letu jsme dorazili do vytouženého cíle a ve 4 hodiny ráno jsme již usínali v pařížském hotelu. Další den nebylo probuzení příliš růžové. Avšak Notre dame, Vítězný oblouk, Trocadéro, Champs Elysée, Moulin Rouge, Sorbonna a především Eiffelova věž za denního i nočního světla nás naprosto okouzlily a na únavu jsme ani nepomysleli. Paní učitelky nám organizují pestrý program, ale i přesto nám dopřály hodinový spánek v parku pod Eiffelovou věží. Naše cesta pokračuje, čekají nás ještě 2 dny poznávání Paříže. Tímto vás zdravíme aktuálně z pařížského metra na cestě do Louvre. Au revoir à tous!!!
T. Holubová, E. Urbanová G3.A a A. Onuferová, A. Rolečková G3.B


Paříž  

Pozdrav z Paříže

Náš zájezd začal velmi dobrodružně. Po zpozdění vlaku do Prahy následoval posun letu o 3 hodiny. Náladu jsme si však nenechali zkazit a dlouhé chvíle jsme si krátili nakupováním a občerstvováním v bezcelní zóně. Mnozí z nás si již na pražském letišti nakoupili francouzské speciality, především vynikající francouzské makaronky. Po dvouhodinovém letu jsme dorazili do vytouženého cíle a ve 4 hodiny ráno jsme již usínali v pařížském hotelu. Další den nebylo probuzení příliš růžové. Avšak Notre dame, Vítězný oblouk, Trocadéro, Champs Elysée, Moulin Rouge, Sorbonna a především Eiffelova věž za denního i nočního světla nás naprosto okouzlily a na únavu jsme ani nepomysleli. Paní učitelky nám organizují pestrý program, ale i přesto nám dopřály hodinový spánek v parku pod Eiffelovou věží. Naše cesta pokračuje, čekají nás ještě 2 dny poznávání Paříže. Tímto vás zdravíme aktuálně z pařížského metra na cestě do Louvre. Au revoir à tous!!!
T. Holubová, E. Urbanová G3.A a A. Onuferová, A. Rolečková G3.B


Adapatační kurz  

První ročníky mají za sebou adaptační kurz

Od 1. do 3. září se třída G1.A a od 3. do 5. září potom třídy G1.B a C absolvovali adaptační kurz v Ústí nad Orlicí, v hotelu Sport. "Počasí nám sice moc nevyšlo, protože pořád pršelo. Avšak ani to nám nezabránilo v tom, abychom si pobyt užili a vzájemně se seznámili při aktivitách, které si pro nás připravili naši učitelé. Za to jim moc děkujeme," vzkazuje za třídu G1.A Natálie Karbašová.
Zbývajícím dvěma třídám se počasí změnilo jako mávnutím kouzelného proutku. Zprávu z něj podává Tomáš Svatý ze třídy G1.C. "Kurz, který má běžně za cíl „pouze“ adaptovat žáky na budoucí spolupráci a připravit podhoubí pro dobrý kolektiv, se v naší třídě (a hlavně v našich očích) doslova zvrhl v neskutečně efektivní spolupráci, zdravou rivalitu a chuť vyhrávat, až z toho šla hlava kolem všem přihlížejícím. Dobré jídlo a nádherné počasí už jen urychlovaly naši „mašinérii“ na výrobu nové třídy. Sporthotel Orlice a jeho skvělé umístění byly dalším důvodem, proč se náš adaptační kurz tak povedl. Hry byly unavující, avšak velmi přínosné a procvičovaly jak naše mentální schopnosti, tak i ty fyzické a především stmelovaly kolektiv nebo zlepšovaly jeho fungování jako takové. Kromě jiného jsme procvičovali i obchodní dovednosti při snaze vyměnit cokoliv za kolíček. Rád bych tedy vyzdvihl výkon jednoho týmu, který dokázal vyměnit kolíček za pánské spodní prádlo a svou originalitou a tajnými smlouvacími technikami si tak zaručil jednoznačné vítězství. Závěrem bych za celou třídu velmi rád poděkoval Mgr. Tomáši Voltrovi, Mgr. Jaroslavu Mackovi, Mgr. Lence Koberové a našemu třídnímu učiteli Mgr. Karlu Šildovi, bez kterých by to v žádném případě nešlo". Je patrné, že kurz splnil 100% svůj účel a k poděkování se připojuji za vedení školy i já.
Za třídu G1.A Natálie Karbašová, za G1.C Tomáš Svatý a Mgr. Marek Výborný, ředitel gymnázia


AFSAFS  

Pozdrav od našeho studenta Petra Kratochvíla z USA

Od srpna tohoto roku je účastníkem ročního studijního pobytu přes program AFS v USA žák loni 2. ročníku Petr Kratochvíl. Aktuálně zasílá tuto zprávu: „Zbývají 3 dny volna a v úterý už škola. Je to tu super, všichni lidé jsou tu milí, otevření a přátelští, přijdu si tu jako v nějaké pohádce. Naší školu navštěvuje zhruba 1500 lidí, takže oproti našemu gymnáziu velký rozdíl. Vypadá to tu úplně jinak. Vedle školy jsou tenisové kurty, hřiště na fotbal, běžecký okruh, uvnitř je posilovna, 2 tělocvičny, lezecká stěna, 50m bazén a skokanský bazén. Sporty jsou zde rozděleny na podzimní, zimní a jarní. Začal jsem zde hrát americký fotbal, včera jsme měli první zápas a v zimě budu hrát hokej. Jsem v maturitním ročníku, takže mě čeká na jaře maturitní ples. Rozvrh je zde také jiný. Každý den stejných 7 hodin které si každý student může zvolit podle libosti.“
Tolik Petrova aktuální zpráva. Protože zahraniční studijní pobyty přes program AFS jsou aktuální i pro další studenty zvláště nižších ročníků, uskutečníme v průběhu září prezentaci celého programu v AULE. Termín bude včas oznámen. V případě zájmu o bližší informace se můžete obracet i na garanta programu Mgr. Lensmith nebo na účastnici ročního pobytu v Japonsku Terezu Neuwirtovou v G4.B.
Petr Kratochvíl z Mankato East High School, Minnesota a Marek Výborný, ředitel gymnázia z Pardubic


Robotika  

Pokračování Kroužku robotiky v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“

V úterý 9. září od 16:15 v učebně fyziky začíná pokračovaní kroužku robotiky pro žáky gymnázia bez rozdílu ročníku. Kroužek vede jako lektor Ing. Petr Doležel Ph.D. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Informace a pozvání platí pro studenty zapsané již od minulého školního roku, ale zapojit se mohou i noví studenti 1. ročníků, kteří chtějí proniknout do tajů robotiky!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Prázdniny  

Přípravný týden nového školního roku je v plném proudu

Pro všechny studenty je jistě potěšitelné, že po celý tento týden je v plném proudu příprava nového školního roku. Začala dvoudenní výjezdní poradou pedagogického sboru (viz foto) a od úterního dopoledne již pracují předmětové komise, chystají se učebny, kabinety atd. Studenty čeká řada novinek (rekonstruované i úplně nové odborné učebny a laboratoře, rozšíření nabídky školní jídelny, nové šatny u Tv) i nové posily pedagogického sboru. Zásadní skutečností, s kterou se budeme postupně muset v tomto školním roce vyrovnat, je výměna oken a kompletní zateplení celého objektu školy. Práce budou zahájeny v prvním zářijovém týdnu, tudíž žádný odklad zahájení výuky se nekoná. Podrobnosti budou oznámeny třídními učiteli. Začínáme v pondělí 1.9. v 08:00 (kromě G1.A - odjezd na adaptační kurz a G4.A - nástup od 10:00 hod.). Těšíme se na Vás!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy a pedagogický sbor


Jídelna  

Novinky ve školní jídelně

Od září 2014 se budou vařit ve školní jídelně dvě jídla (v září jen út a čt, od října každý den). Na stránkách www.strava.cz je jídelníček na celý měsíc. Každý měsíc k 20. bude uveřejněn jídelní lístek na následující měsíc. Podrobnější informace najdete zde. Jsou také nové přihlašovací údaje na www.strava .cz. Každý strávník se přihlásí takto: výběr jídelny – 2369; uživatel – prijmeni.jmeno ( novak.petr); heslo – datum narození ddmmrrrr ( 25051989) Pro jakýkoliv dotaz mě můžete kontaktovat na číslo 702 290 946.
Markéta Lukášková


LO  

Matyáš Medek bronzový na světovém finále Mezinárodní lingvistické olympiády v Pekingu!

Na sklonku července reprezentoval školu, Pardubický kraj i ČR náš čerstvý absolvent Matyáš Medek na světovém finále Mezinárodní lingvistické olympiády v Pekingu. Tam se probojoval jako člen národního týmu během uplynulého školního roku. „Jako tým (čtyřčlenný) jsme dopadli lépe než loni (2 bronzy a jedno čestné uznání). Já měl bronz, celkově jsem skončil na 24. místě,“ referuje o letošním finále v Pekingu Matyáš. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy i ČR!
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy


Biologie  

Ani o prázdninách se ve škole nezahálí

Naopak, stavební ruch je v plném proudu, tak aby se vše zásadní stihlo do konce srpna. Co Vás čeká nového? V těchto dnech se finalizuje dokončení vybavení zcela nových laboratoří a učeben chemie, fyziky a biologie v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Na fotografii můžete vidět místnost původní učebny IVT1, z které přes prázdniny byla vybudována zcela nová laboratoř biologie. V jídelně chystáme nové výdejní místo tak, aby od září mohly být v nabídce na výběr dvě jídla. Daleko vyšší kulturu potom slibují hodiny tělesné výchovy. Do konce srpna by měla být hotova rekonstrukce všech šaten včetně sprch a sociálního zařízení u tělocvičen. V areálu školní zahrady vyroste do konce srpna altán/letní respirium, o kterém jsme zde již psali. V části hřiště jsou budovány spol. TCV zbývající 4 beachvolejbalové kurty, které bude škola využívat od září v rámci výuky tělesné výchovy. Těch novinek, na které se můžete těšit, je skutečně víc než dost, a tak nezbývá než doufat, že se vše řádně a včas podaří dokončit.
Mgr. Marek Výborný, ředitel školy